Back to top

A felnőttképzés további felülvizsgálatát javasolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az állam által elismert agrár szakképesítések iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a felnőttképzésben. A képzések és a vizsgák magas száma azonban – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tapasztalatai szerint – nem minőségi, hanem inkább árversenyt eredményez, ezért az oktatásra és a vizsgaszervezési engedély megszerzésére vonatkozóan különböző lépéseket szorgalmaz a köztestület.

A szabályozás hiányosságait kihasználva továbbra is nagy számban jelentenek be a vizsgaszervezők olyan, a régi OKJ szerinti, modul rendszerű vizsgát - például mezőgazdasági technikus képesítésben -, amelyben a jelenleg hatályos OKJ szerint 2013. szeptember 1-től képzés csak iskolai rendszerben indítható. Teljességgel életszerűtlen, hogy egy jól körülhatárolható körben a tanfolyami képzések 2-2,5 évig elhúzódnak, míg más vizsgaszervezőknél erre nincs példa.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy látja, hogy a szakképesítések tartalmi szabályozása megfelelő, ugyanakkor a képzésre és a vizsgaszervezési engedély megszerzésére vonatkozó szabályok további finomhangolása szükséges.

Általánosan elmondható, hogy a vizsgaszervezői jogosultság megszerzésének szabályai, a nem kellő mértékű és hatékonyságú ellenőrzés, illetve a nagyszámú és heterogén vizsgaszervező miatt a gyakorlati vizsga feltételrendszere, színvonala jelentős különbségeket mutat, ezért az állam által elismert bizonyítványok egyenértékűsége nem garantálható.

Az előbbiek megszüntetése érdekében, illetve, hogy az állam által kibocsátott bizonyítványok azonos tanulási eredményeket és kompetenciákat igazoljanak, a NAK – összhangban a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióban megfogalmazottakkal – szorgalmazza a felnőttképzésben folyó jelenlegi vizsgaszervezési gyakorlat, a vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás és a vizsgaszervezési jogosultságok felülvizsgálatát. A Kamara emellett kezdeményezi egyetértési jog biztosítását a szakképesítésért felelős miniszternek a vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló eljárás keretében.

A NAK javaslatot tesz egy, a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott oktatási intézményekre épülő agrár-felnőttképzési hálózat létrehozására, és elsősorban ezen hálózat keretein belüli agrár felnőttképzési vizsgaközpontok kialakítására és működtetésére. Továbbá a Kamara indítványozza az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgára vizsgaszervezési engedélyt kapott intézmény ellenőrzési és minősítési rendszerének – gyakorlati vizsga tekintetében a gazdasági kamarák közreműködésével történő – kidolgozását és működtetését. (Képünk illusztráció.)

Népszerű agrárszaklapok