Back to top

Ahol a lovak szeretetére tanítanak

A Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium erőssége a lovászképzés. Innen indult útnak annak idején Dobrovitz József nemzetközi hírű fogathajtónk is, aki itt olyan tanári karra, olyan közegre talált, amely megváltoztatta az életét. Pályaválasztásában meghatározó volt a péceli intézmény. November 10-étől január 31-éig minden pénteken nyílt napot tartanak.

Szakmaiság, családias környezet - a Budapest vonzáskörzetében található péceli mezőgazdasági iskoláról a címben szereplő mindkét kifejezés elmondható. A Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, országos beiskolázású iskola lévén, színvonalas középfokú szakmai képzést nyújt. De nem egyszerűen szakembereket nevel a magyar mezőgazdaság számára, hanem a családias környezet, a tanárok szakmai és emberi hozzáállása miatt a tanulók szeretnek ide járni.

Az iskola megközelíthetősége kiváló: az Örs vezér teréről induló 169-es autóbusz a kapujáig visz, vonattal is könnyen elérhető az iskola, autóval pedig az M0 körgyűrűről is megközelíthető. A környezet sem mindennapi: a 3 hektáros ősparkban, a Fáy-család valamikori kastélyában lakhatnak a kollégisták, és a főépület, a tanügyi épület szintén a park területén található, a maglódi út mellett.

Az iskola régebben a térség baromfitenyésztő-képzésének fellegvára volt (sokan ma is „a tyúkos iskola”-ként emlegetik), napjainkban pedig az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező lovászképző intézménye. A képzésről, a gyakorlati oktatásról, a lehetőségekről, az elképzelésekről és a diákéletről Csernovszkiné Antal Margit igazgatóval beszélgettünk.

A fogathajtást is a Kishársasban gyakorolhatják a tanulók
A fogathajtást is a Kishársasban gyakorolhatják a tanulók
A lovászképzésre méltán büszke az iskola, de természetesen ennél jóval gazdagabb a képzési palettája. Az újnak számító szakgimnáziumi (korábbi szakközépiskolai) képzésben a mezőgazdasági ágazatban 4 éves képzésben szakmai érettségit és részképesítést kap a tanuló, majd 1 év után mezőgazdasági technikus, illetve lovastúra-vezető szakképesítést és végzettséget szerezhet. Ezt követően, a mezőgazdasági technikusra úgymond „ráépülő” képzésben agrár-áruforgalmazó, vidékfejlesztési, valamint kertészeti szaktechnikusi képesítést is szerezhet az ambiciózus diák, illetve az, akitől ezt a munkahelye megköveteli.

A kert- és parképítő ágazati szakgimnáziumi képzésben az érettségi után – szintén 1 év tanulással – park- és kertépítő technikusi képesítés megszerzésére van lehetőség.

A fedeles lovarda az iskola büszkesége
A fedeles lovarda az iskola büszkesége
Szakközépiskolai képzésben a már említett lovászképzés az iskola erőssége. Ehhez a képzéshez a legjobbak az adottságok és a feltételek az iskolában (magasan képzett tanárok, lovasoktatók, fedeles lovarda stb.), és ez iránt a képzés iránt a legnagyobb az érdeklődés is. Az iskolának döntenie kellett, hogy melyik képzését fejlessze leginkább, melyikben van a legtöbb perspektíva, és – figyelembe véve a hagyományokat, az adottságokat és a képzés iránti érdeklődést – emellett döntöttek, ide „forgatták be” a pénzt, és ma is ebben látják Pécelen a legnagyobb fejlesztési lehetőséget. A közeli Kishársas területén levő Fáy-tanüzemben a lovaglást és a tanulók által kedvelt fogathajtást egy helyen sajátíthatják el és gyakorolhatják a diákok. Az oktatást segítő tizenhárom, kimondottan oktatási céllal összeválogatott lovat a 2002-ben, FM-támogatással épített tanistálló bokszaiban helyezték el. A gyakorlati oktatást a tanüzem területén levő 14 férőhelyes kis „kollégium”, azaz oktató kabinet segíti, és gyakorlat idején itt meleg étel készítésére is van lehetőség.

A 2007-ben átadott fedeles lovarda – amely Közép- Magyarországon csak ebben az iskolában van – nagy büszkeségük, ki is használják rendesen. A rendszeres gyakorlati foglalkozásokon túl a minden évben tavasszal megtartott, népszerű Fáy-nap – amit 2018- ban április 14-én tartanak – helyszíne is a Kishársas. Ezen lovasbemutatók és fogathajtás színesíti majd a programot, természetesen egy főzéssel egybekötött „baráti rendezvény” keretében, amely egyben a városnak és bárki ide látogatónak is közösségi programot kínál.

Az iskola tanulója volt Dobrovitz József nemzetközi hírű fogathajtónk, aki annyi szeretettel és tisztelettel beszélt nekünk volt iskolájáról, hogy ez önmagában egyfajta „bizonyítvány”.

Mint elmondta, diákként kiváló szakembereket és tanárokat ismert meg az iskolában, akikre ma is szívesen emlékezik vissza. A lovakkal való foglalkozás hite szerint életforma: a lónak óriási nevelő hatása van az emberre, és aki egyszer belekóstolt a lóval való különleges kapcsolatba, az egy életre „eljegyzi magát” ezzel a hivatással. Nagy szükség van az utánpótlásra, jelenleg emberhiány van a szakmában. Olyan fiatalok kellenek, akik szívvel-lélekkel dolgoznak ebben a szakmában.

Elhelyezkedésre tehát bőven van lehetőség. Az iskola „örök nyomot hagyott” benne, fogalmazott a világbajnok. A ceglédi iskolakezdés után itt olyan tanári karra, olyan közegre talált, amely megváltoztatta az életét. Pályaválasztásában meghatározó volt a péceli intézmény.

A lovásztanulók 3 év alatt megszerzik a szakmát, utána pedig, további 2 éves felkészítés után leérettségizhetnek az iskolában. Így a „később érő” gyerekeknek előbb egy biztos szakma lesz a kezében, azután pedig lehetőségük van a továbbtanuláshoz szükséges érettségi megszerzésére. Sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. (A 2018–19-as tanévtől az iskola vezetése az érettségire felkészítő 2 éves képzés kiterjesztését tervezi: több osztály indításával más iskolákból érkezőknek is lehetőséget kívánnak biztosítani a képzésre, nappali és esti tagozaton egyaránt.)

Az iskola lovászképzése országosan elismert. A Szakma Kiváló Tanulója verseny keretében 2–3 évente itt tartják az országos lovászversenyt.

Bakonyi Ágnes mérnöktanár- lovasedző foglalkozik a fedeles lovardában a tanulókkal, akiknek szigorú rendben, nagy fegyelemmel kell végrehajtaniuk a feladatokat és elvégezniük a szükséges munkákat. A nap az istállózással, a lóápolással, a körlet rendbe tételével indul, majd csoportokra bontva a lovaglás, illetve a fogathajtás következik. A szakma országos szinten hiányszakmának számít, a végzetteknek nincs elhelyezkedési gondjuk.

Erre lovász szakmunkásként is sok lehetőség van, de ez a szakképzettség „bemeneti követelménye” is például a patkolókovács és más lovas szakmáknak. Érettségivel lovastúra-vezetőként is elhelyezkedhet az itt végzett szakember, illetve felsőoktatási intézménybe lehet jelentkezni vele (jellemzően a Szent István Egyetem hippológus szakára vagy a Testnevelési Egyetemre jelentkeznek az itt végzettek). A péceli lovas tanulók imádják a lovakat, a lovagláson kívül a lovakkal való foglalkozást is, azzal együtt, hogy kemény gyakorlati képzést kell teljesíteniük.

Az állatok számára a takarmányt az iskola tangazdaságában termelik meg
Az állatok számára a takarmányt az iskola tangazdaságában termelik meg
A tanüzem széna- és szalmatárolója teli van, a takarmányt a tangazdaságban termelik meg. Az iskola 100 hektáron gazdálkodik, fő terményeik a kukorica, a zab, az árpa és a lucerna. Tulajdonképpen minden takarmányt megtermelnek a kis létszámú, bemutatási célú állatállomány számára. A szántóterület, valamint a 2,5 hektár gyümölcsös és a kaszáló az iskola közelében, a Kishársas szomszédságában helyezkedik el.

A mezőgazdasági és a kertészeti képzéshez szükséges alapok megtanulására és begyakorlására hivatott gyakorlati oktatóhelyek – állatház, kertészeti tanüzem üvegházzal, fóliasátorral, oktatókabinettel stb. – az iskola belterületei részein találhatók, így könnyen elérhetők. A gépesítettség megfelelő, minden alapművelethez és munkafolyamathoz megvannak az erő- és munkagépei az iskolának. Elmondható így, hogy az ágazati képzések gyakorlati helyei 90 százalékban adottak az iskolánál.

A Fáy-tanüzem a Kishársasban a lovász-képzés központja
A Fáy-tanüzem a Kishársasban a lovász-képzés központja
A gyakorlati oktatást, a drága modern eszközökkel, gépekkel való ismerkedést és munkát természetesen itt is profi, nagy cégek segítik a duális képzés keretében, a jó szakmai kapcsolatoknak köszönhetően és együttműködési szerződések alapján

Nagyon jó az együttműködés a gödöllői királyi kastély kertészetét vezető Lyra Florae Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, valamint az Axiál Kft.-vel. Utóbbi cég képviselői többször tartottak előadást például a műholdas rendszereken alapuló precíziós gazdálkodásról. Több más céggel is felvették a kapcsolatot, amelyek alapján konzorciumi szerződések kötése várható, mert a tanulóknak csak így lesz lehetősége már a tanulmányaik alatt megismerkedni és dolgozni a legmodernebb eszközökkel.

A jövő útja – az igazgató meglátása szerint – várhatóan az, hogy a legtöbb gyakorlatot külső helyszínen, profi cégeknél végzik a tanulók. Ehhez persze továbbra is az iskola tangazdaságaiban, tanüzemeiben, tanműhelyeiben kell megszerezniük az alapismereteket a tanulóknak. Ma is csak a 9. év végi szintvizsga után mehetnek külső gyakorlatra, de a sokmilliós modern eszközöket csak így ismerhetik meg, és gyakorolhatják be a technikákat – oktató szakember irányításával.

Bakonyi Ágnes, a Kishársas tangazdaság és lovarda vezetője, lovas szakmai oktató

A Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium lovászképzése kiemelt helyen szerepel az ország középfokú képzései között. Az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben a gyakorlati képzésre. Minden ezen a szakon tanuló osztálynak szerepel az órarendjében külön gyakorlati nap, amikor a diákok megismerhetik a lovakkal való bánásmódot, a lovaglás és a lovaskocsi hajtás alapjait. A napot mindig az istállóban kezdik, ahol a lovak gondozását és takarmányozását tanulhatják meg. A nap további részében gyakorolják a lovaglást a fedeles lovardában, illetve a kocsihajtást. A gyakorlati képzésben jó képességű, kifejezetten oktatási célra kiképzett lovakkal dolgoznak a tanulók. Jelenleg 13 lóval rendelkezik a lovarda, de a jövőben a boxok bővítését követően további lovak is érkeznek a tangazdaságba.

A gyakorlati oktatás mellett fontos, hogy a tanulók megfelelő elméleti tudással tudjanak a lovak felé fordulni. Fel tudják ismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve megfelelően elvégezzék az állatorvos utasításait a beteg és sérült állat gondozásában.

A szakmában nagyon keresettek a lovakhoz értő jó lovász szakemberek. Az itt végzettek hamar elhelyezkedhetnek a munkaerő piacon. A továbbtanulási lehetőségek között szerepelnek lovasoktató tanár, lótenyésztő, lovassport szervező, illetve keresett a lovasterapeuta szakma is. Az iskola rendszerint részt vesz a lovasversenyeken és lovas versenyek szervezésében is.

Az almáskert kiváló helyszín a gyakorlati képzésre
Az almáskert kiváló helyszín a gyakorlati képzésre
A Kishársastól nem messze található az iskola 2,5 hektáros gyümölcsöse, almása (egy kisebb szilvaültetvény is van). Böröcz Csaba kertészmérnök tanár és Fuchs Péter mérnöktanár, műszaki vezető mutatta be a gyönyörű környezetben elhelyezkedő almáskertet, ahol éppen az almaszüret utoljánál jártak a tanulók. A sokfajtás bemutatóültetvényben a 20 éves, orsó koronakialakítású almásban főleg Florina, Liberty, Granny Smith, Idared és Starking fajtákat termelnek.

A gyepesített ültetvényben átlagosan hektáronként 5–6 tonnás termésátlagot érnek el. A lehető legkevesebb vegyszer használatára törekednek. Nem csoda, hogy almáikra minden mennyiségben volna vevő. Az iskola területén levő árudában kapható kiváló minőségű saját termékeiket a városbeliek és a környékbeliek is jól ismerik és szívesen vásárolják (az almán kívül a tojást, zöldségféléket, virág- és zöldségpalántákat stb. árulnak), ami saját bevételt jelent az iskolának. A mezőgazdász- és kertésztanulók szeretik a kertet, szívesen dolgoznak itt, a tanultak alapján többen saját vállalkozás alapítását tervezik a végzés után. A traktor vezetőülésében nem egyszer lányok ülnek. ottjártunkkor is. Szeretnek traktort vezetni. A „T” kategóriás (vontatóvezetői) jogosítvány megszerzése a technikusok számára nemcsak lehetőség, de követelmény is.

A kollégium a volt Fáy-kastélyban működik
A kollégium a volt Fáy-kastélyban működik
Az iskola kollégiuma a volt Fáy-kastélyban található. A 70 férőhelyes elvi kapacitású kollégium 65 fővel (fiúk, lányok vegyesen) teljesen kihasználtnak tekinthető. A diákélet színtere is a kollégium, továbbá itt van az iskola könyvtára és a jól felszerelt számítógépterem. Az iskola számítástechnikai ellátottsága jó (a tanügyi épületben van még egy számítógépes terem), projektor és elektronikus tábla szinte minden tanteremben van, és az internetelérés is biztosított.

Nagy hangsúlyt fektet az iskola az idegen nyelvek oktatásra (német, angol), amit nemzetközi kapcsolataik is segítenek. Folyamatosan részt vesznek az Erasmus program pályázatain. A programnak köszönhetően sok éve jól működő kapcsolatban állnak a Bécs melletti Mistelbach mezőgazdasági iskolájával. A tanulók 4–6 hetes gyakorlatot tölthetnek itt, gyakorolva a szakmát és a nyelvet is az ottani környezetben. Rendszeres kapcsolatot ápol még az intézmény egy svéd mezőgazdasági iskolával. Évente 1–2 alkalommal jönnek, főleg idegen nyelvi kommunikációs céllal.

Pécel városával hagyományosan jó a viszonya az iskolának. A kötelező 50 órás közösségi szolgálat keretében, szerződéses alapon parkosításban, kertészeti rendezésben (pl. Ráday-kastély) segítenek, és végeznek a szakmához kapcsolódó közösségi munkát.

Az iskola nagy gondot fordít a tanulók, elsősorban a hátrányos helyzetben levők lelki gondozására, a drogprevencióra (pszichológus és rendőrségi szakember segítségét is igénybe véve). Mindezt családias légkörben igyekeznek megoldani. Nem véletlen, hogy a végzés után a diákok szívesen járnak vissza, tartják a kapcsolatot volt tanáraikkal. Az is az iskola összetartó-megtartó erejét mutatja, hogy a tanári kar jó része az iskola volt diákja, itt végzett, így egyrészt jól ismeri az iskolát, másrészt bennfentesként áll a mai tanulókhoz.

A Fáy András nevét viselő iskola családias környezettel, kiváló felszereltséggel és a szakma iránt elhivatott tanári karral várja leendő diákjait.

November 10-étől 2018. január 31-éig minden pénteken nyílt napot tartanak, amelyen az érdeklődő szülők és tanulók megismerkedhetnek az iskolával. Előzetesen jelzett igény esetén lehetőség van a tanüzem, a Kishársas meglátogatására is, az érdeklődők kijuttatását megszervezik.

Az iskola honlapján (www.fayszakkozep.hu) további érdekes és fontos információk érhetők el az iskoláról és a helyi diákéletről.

MMG - Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2017/45 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Generációváltás kellene, de a fiatalokat nem érdekli a mezőgazdaság

A mezőgazdaság sosem tartozott a legkönnyebb munkával és legstabilabb bevételi forrással kecsegtető szakterületek közé. Az időjárás, a kártevők és a váratlanul felbukkanó betegségek, valamint a változó piaci viszonyok mellett manapság egyre inkább komoly kihívásként merül fel a generációváltás, a fiatalítás kérdése is.

Idén is látogatható a velencei növény- és talajvédelmi kiállítás a múzeumok éjszakáján

Talán kevesen tudják, hogy Velencén, a Fejér Megyei Kormányhivatal épületegyüttesében létezik egy Európában is egyedülálló kiállítás a növény- és talajvédelem 60 éves történetéről. Az eredetileg magángyűjteményként indult tárlatanyag mára alaposan kibővült.

Nem lehetetlen 6 hónap alatt triplázni a mezőgazdasági termelést

Jót tett Katar mezőgazdaságának az egy éve bevezetett politikai és gazdasági blokád, az elmúlt hat hónapban ugyanis ennek hatására jelentősen növekedett az élelmiszertermelés az Arab-öböl menti országban.

Túl a záróvizsgán

Lezajlott a Talent Program záróvizsgája, azt megelőzően pedig megtartottuk a szezon harmadik díjugrató és díjlovagló edzőtáborát. Ebben a szezonban már új lehetőségekkel is élhettek a résztvevők a programszabályzat módosításának köszönhetően.

Keresettek a végzős ménesgazdák

Az utolsó éves hallgatók többsége már állásajánlattal a zsebében teljesítette az államvizsgát a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ménesgazda képzésén.

A KITE hírös alközpontja

Kecskeméten már 2001 óta van alközpontja a KITE-nek, de a régi telephelyet mostanra kinőtték. Ezért újat építettek, mégpedig új helyszínen, az autópályához közelebb, és május 25-én fel is avatták. Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója a beruházás előzményeiről és okairól szólt, majd a vállalat közeljövőben várható további fejlesztéseit ismertette az ünnepség alkalmából.

„Ez számomra a paradicsom”

Sorozatunk befejező részének főszereplője Fodor András, „Az Év Tanyagazdasága 2017” díjat elnyerő Szalakóta-tanya gazdája, aki feleségével, Eszterrel együtt kiváló példája annak, hogy létezik alternatíva a városi létnek búcsút inteni szándékozó, a természet közelségére vágyó talpraesett fiatalok számára.

Az agrárium kihívásai a következő tíz évben

Az előttünk álló 10 év legfőbb mezőgazdasági kihívásait az jelenti, hogy a hazai gazdák fel vannak-e készülve a növekvő húsfogyasztás miatti többlettermelésre, mennyire nyitottak az alternatív fehérjeforrásokra és milyen módszerekkel tudnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz – hangzott el a K&H-ban rendezett Agrár Klubon, ahol az agrárium 10 éves vízióját vitatták meg a szektor szakemberei.

Hová tűnnek a mezőgazdasági idénymunkások?

A mezőgazdasági idénymunkások száma ugyan jól mutat a foglalkoztatási statisztikában, de a külföldiek alkalmazása ellenére egyre nő a munkaerőhiány itt is.

A mezőgazdaságban is dolgozhatnak nyáron a diákok

A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunka programot 3 milliárd forintból, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget - nyilatkozta az MTI-nek Varga Mihály.