Back to top

Díjazták az agrárszakma nagyjait

Máig ható erőt ad 1848 példamutatása. A magyarság összefogása nehéz helyzetben olyan példa, amely a mai napig a nemzet számára fontos összetartó kapocs, megkerülhetetlen kiindulópont – mondta Fazekas Sándor a tárca 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségén, ahol állami és miniszteri kitüntetéseket adott át.

A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta, a közép-európai régióban a magyarság – ahogy más népek is – gyakran került abba a helyzetbe, hogy történelmi korszakváltásokat követően erőt kellett gyűjtenie, újjá kellett építenie a számára fontos világot, így a jelenben is nélkülözhetetlen, hogy a nemzetben meglegyen az az összefogás, amely biztosítja a célok elérését. Talán ez 1848 egyik legfontosabb öröksége – fogalmazott a miniszter.

 dr. Göbölös Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága nyugalmazott igazgatója
dr. Göbölös Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága nyugalmazott igazgatója
Fazekas Sándor a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta dr. Göbölös Antalnak, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának az alföldi erdőművelési technológiák és gépesítések fejlesztése érdekében, valamint a dél-alföldi régió közjóléti erdőgazdálkodása és tájrehabilitációja terén végzett magas színvonalú munkájáért; dr. Neményi Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Széchenyi István Egyetem Biológiai Rendszerek és
dr. Póti Péter, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet igazgatója
dr. Póti Péter, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet igazgatója
Élelmiszeripari Műszaki Tanszékének professor emeritusának a hazai és nemzetközi felsőoktatásban négy és fél évtizede végzett oktatói munkájáért, valamint kimagasló, a többi között a megújuló energiaforrások modellezésével és a klímaváltozások hatásvizsgálatával kapcsolatos tudományos kutatási eredményeiért és dr. Póti Péternek, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet igazgatójának, egyetemi docensnek a magyar agrárium jövőjét sokoldalúan és elhivatottan szolgáló, kimagasló kutatói és oktatói munkájáért.

Munkatársunk Lengyel Zoltán újságíró, a Kistermelők Lapja főszerkesztője a háztáji és kistermelő gazdálkodók szakmai képzésének elősegítéséért, naprakész szakmai információkkal való ellátása érdekében végzett széles körű szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenységéért vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Fazekas Sándortól. Ezúttal is szívből gratulálunk neki!

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Bak Julianna, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. közgazdasági vezérigazgató-helyettese, az Országos Erdészeti Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke a társaság gazdálkodási feladatainak ellátásáért, valamint a természeti károk utáni helyreállítási munkák forrásigényének biztosítása érdekében végzett eredményes szakmai és vezetői munkájáért; dr. Barla-Szabó Gábor, a dél-afrikai United Seeds növénynemesítési, vetőmagkutatási és termelési igazgatója, a Fitorex Kft. társtulajdonosa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára a gabonavetőmagvak nemesítése érdekében több évtizede végzett, nemzetközileg is elismert munkájáért, a magyar és dél-afrikai tudományos eredmények együttes hasznosításával elért eredményeiért;

dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese
dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese
dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese a magyar borokkal és egyéb alkoholos italokkal kapcsolatos hatósági munka fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért, a nemzetközi és hazai élelmiszer- illetve boranalitika területén elért eredményeiért; Kovácsné Schulteisz Margit, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese az állami tulajdonú erdők fejlesztése és az erdészeti tevékenység népszerűsítése érdekében végzett magas színvonalú vezetői munkájáért; Pánti Ildikó Anna, a Karcag városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója a település kulturális és gazdasági fejlődése érdekében végzett magas színvonalú közéleti tevékenységéért; dr. Szieberth István, a volt Budapest Fővárosi, majd a Pest Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás nyugalmazott igazgató-főállatorvosa, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke az állategészségügy területén több évtizeden át magas színvonalon végzett munkájáért, a Kárpát-medencei állatorvosok közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló vezetői, valamint jelentős szakírói és közéleti tevékenységéért és Tarján Levente, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója szülővárosa, Baja és a térség szolgálatában végzett magas színvonalú pedagógusi és intézményvezetői munkájáért, példaértékű közéleti tevékenységéért.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Baracsi Endre, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körzetközpontjának nyugalmazott vezetője, falugazdász, a Beregdaróci Református Egyházközség presbitere az agrár-közigazgatás területén végzett magas színvonalú munkájáért, a beregdaróci református közösséget szolgáló tevékenységéért; dr. Császár Lajos Sándor, a Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadója, az egykori Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságának volt főosztályvezetője több mint két évtizedes közszolgálati pályájáért, a hazai agrárkutatás és agrárinnováció fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkájáért;

dr. Jeney Zsigmond halbiológus, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója
dr. Jeney Zsigmond halbiológus, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója
dr. Jeney Zsigmond halbiológus, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének tudományos tanácsadója a haltenyésztés és halgenetika területén folytatott négy évtizedes tudományos munkája, valamint a halbetegségek megelőzésének lehetőségeivel kapcsolatos tevékenységéért; Kastal László, a gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Központ igazgatója, a Caritas Vidékfejlesztés gyergyószentmiklósi osztályának vezetője a székelyföldi gazdák érdekeit szolgáló tevékenységéért, a helyi sajtkészítő látványműhely és látogatóközpont működtetésében végzett munkájáért; Takács Ferenc méhész, az Aranynektár termékgyártó és Kereskedelmi Kft. alapítója és tulajdonosa több évtizedes munkájáért, a kiváló minőségű magyar méz világszerte sikeres exportjában elért eredményeiért;
Thummerer Vilmos borász, a noszvaji Thummerer Pince alapítója és tulajdonosa
Thummerer Vilmos borász, a noszvaji Thummerer Pince alapítója és tulajdonosa
Thummerer Vilmos
borász, a noszvaji Thummerer Pince alapítója és tulajdonosa a hazai borászati kultúra fejlődését sikeres családi vállalkozásával szolgáló több évtizedes, kimagasló színvonalú munkájáért; Tóth-Szeles István, a Gabonakutató Nonprofit Kft. sajtóreferense, a Gabonakutató Híradó főszerkesztője több évtizede magas színvonalon végzett agrárszakírói és főszerkesztői munkájáért, különösen a szegedi növényfajta-újdonságok népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért, továbbá Varga György festő-, szobrász- és iparművész, a Mosonmagyaróvári Képzőművész Alkotók Stúdiójának volt művészeti vezetője szülőföldje, a Szigetköz iránti elkötelezettséget tükröző alkotói pályájáért, sokrétű kulturális szervező tevékenységéért.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott Fackelmann János, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli tagja, a szövetség elnökségének tagja a magyarországi röpgalambtenyésztés területén végzett több évtizedes, kiváló szakmai és vezetői tevékenységéért; Filipovits Rajmund, a szentpéterfai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Művelődési Ház és Könyvtár kultúrfelelős munkatársa, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szentpéterfai alelnöke a horvát népzene széles körű népszerűsítését szolgáló munkájáért, a magyarországi horvát közösség érdekében végzett közéleti tevékenységéért;

Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa
Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa
Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa, kertésztechnikus a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkájáért, évtizedek óta sikeresen működő családi virágkertészetével a dísznövénytermesztésben elért eredményeiért; Horváth Gábor, a Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület vezetője, építészmérnök a magyar néptánc- és népi hagyományok megőrzéséért, illetve népszerűsítését külföldön és hazánkban is sikerrel szolgáló tevékenységéért; Mészáros András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a természeti értékek megőrzését szolgáló értékes munkájáért, botanikai tárgyú szakírói tevékenységéért;
Rajna István galambtenyésztő
Rajna István galambtenyésztő
Rajna István galambtenyésztő, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége észak-dunántúli területi képviselője több évtizedes tenyésztői munkája, valamint a hazai galambfajták népszerűsítését szolgáló szakmai és szervezői tevékenységéért; Reisinger Attila író, Győr-Moson-Sopron megye kulturális életében betöltött szerepéért, magas színvonalú prózaírói tevékenységéért és Szabó Imre kosárfonó népművész, Bejcgyertyános község kultúrájának és a népi mesterség hagyományainak megőrzését elhivatottan szolgáló művészi munkájáért.

dr. Czeglédy Pál galambtenyésztő
dr. Czeglédy Pál galambtenyésztő
Konkoly Thege Sándor-díjat vett át dr. Czeglédy Pál galambtenyésztő, nyugalmazott kirendeltségvezető főállatorvos két évtizede a galambtenyésztésében elért eredményeiért, kiállítási sikereiért, a Budapesti Rövidcsőrű Fajtaklubban végzett kimagasló elnöki tevékenységéért, szakírói munkájáért;
Kiss Ferenc, a Dél-Borsodi Agrár Kft. ügyvezető igazgatója
Kiss Ferenc, a Dél-Borsodi Agrár Kft. ügyvezető igazgatója
Kiss Ferenc, a Dél-Borsodi Agrár Kft. ügyvezető igazgatója az egymásra épülő gazdasági ágazatok proaktív termelési szerkezetének biztosításáért, a növénytermesztésben, a tejhasznú szarvasmarha és a „geleji nyurga ponty” tenyésztésében elért gazdasági sikereiért, a saját nyers tejre épülő tejfeldolgozó üzem megalapításáért, közéleti munkájáért, továbbá dr. Reibling Tamás szolgáltató állatorvos, a DUNAHYB Állattenyésztő Kft. ügyvezetője több évtizede a sertéstenyésztésben elért kiváló eredményeiért, kiállítási sikereiért, mesteroktatói tevékenységéért, vezetői munkájáért.

Fazekas Sándor Fasching Antal-díjat adományozott Fister Györgynek, a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezető-helyettesének két évtizede a földügyi ágazatban végzett kiváló tevékenységéért, eredményes vezetői munkájáért és Kádár Istvánnak, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyugalmazott tudományos főmunkatársának öt évtizede a Geoinformatikai Intézetben végzett kiváló oktatói-nevelői munkájáért, információelméleti kutatásaiért, szakírói tevékenységéért, életútja elismeréseként.

Cseh László, a Jász-Tész Kft. nyugalmazott igazgatója
Cseh László, a Jász-Tész Kft. nyugalmazott igazgatója
Pro Alimentis Hungariae díjat vett át Császár Gábor, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. általános igazgatóhelyettese, laboratóriumvezetője három évtizede az élelmiszeranalitika, a tejhigiénia területén végzett kutatási eredményeiért, a Magyar Élelmiszerkönyv Tej- és Tejtermékek Szakbizottságában végzett elnöki tevékenységéért; Cseh László, a Jász-Tész Kft. nyugalmazott igazgatója két évtizede a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetségben és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsban végzett kiváló vezetői munkájáért, a magyar málnatermesztés és feldolgozásban elért sikeres tevékenységéért és dr. Lakner Zoltán, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára számos hazai és nemzetközi kutatási projektben, az élelmiszer- és biomérnökök képzésében végzett kiváló tevékenységéért, több mint 300 magyar nyelvű szakcikk, 40 impakt-faktoros folyóiratcikk megírásáért.

Bálint Zoltán János, a Nagykőrösi Konzerv Kft. ügyvezetője
Bálint Zoltán János, a Nagykőrösi Konzerv Kft. ügyvezetője
Ujhelyi Imre-díjban részesült Adányiné dr. Kisbocskói Nóra, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet osztályvezetője, tudományos tanácsadója több évtizede az élelmiszer- és környezetanalitika, az élelmiszer-biztonság területén végzett kutatásaiért, vezetői tevékenységéért; Bálint Zoltán János, a Nagykőrösi Konzerv Kft. ügyvezetője az egészséges, adalékanyag mentes, kíméletes technológiával készült zöldség- és gyümölcskészítmények technológiájának kidolgozásáért és piaci bevezetéséért; dr. Hitka Géza, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar egyetemi docense a gyümölcsök és zöldségek tárolástechnológiájának fejlesztésében, technológiai újításaiban, valamint az élelmiszertudományok egyetemi oktatásában a postharvest tudományterület fejlesztésében végzett munkájáért; dr. Polgár József Péter, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja, tanszékvezetője, egyetemi tanára két és fél
Vancsura József Antal, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének alapító elnöke
Vancsura József Antal, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének alapító elnöke
évtizede a szarvasmarha- és juhtenyésztés oktatásában, a húsminőség javításában elért technológiai- és termékfejlesztéseiért, kutatási eredményeiért, vezetői munkájáért; Szilágyi Péter, a JÓZSI FŰSZEREI Kft. ügyvezetője az élelmiszeriparban, a fűszerek, fűszerkeverékek, ételízesítők termékfejlesztésében elért kiváló eredményeiért, az egészséges táplálkozás iránti elkötelezettségéért, vezetői munkájáért és Vancsura József Antal, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének alapító elnöke az agráriumban végzett kiemelkedő munkája, az Európai Uniós agráregzisztencia kialakítása, a növénytermesztésben dolgozók érdekképviselete terén kifejtett tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulás alkalmából.

Magyar Agrárgazdasági Minőség díjat érdemelt ki

- az Agrova Kft., az oklevelet és a táblát Horváth Tibor régióvezető vette át. A 38 főt foglalkoztató Agrova Kft. a talajbaktériumok forgalmazása területén végez tevékenységet, az üzem évente 10-15 millió liter baktériumtrágyát állít elő;

- a Panyolai Szilvórium Zrt., az oklevelet és a táblát Lakatos Gergely vezérigazgató vette át. A 39 főt foglalkoztató Panyolai Szilvórium Zrt. a desztillált szeszesitalok előállításával, palackozásával és értékesítésével foglalkozik;

- a Szegedfisch Kft. Az oklevelet és a táblát Sztanó János ügyvezető igazgató vette át. A cég a tógazdasági haltermelés mellett, vadgazdálkodással, belvízvédelemmel foglakozik, 2213 hektáron gazdálkodik és 100 főt foglalkoztat.

Fazekas Sándor a Magyar Agrárgazdasági Minőség díj címhasználat meghosszabbításáról szóló oklevelet adományozott:

- az Agárdi Pálinkafőzde Kft. részére, az oklevelet Szabó László ügyvezető vette át. A 12 főt foglalkoztató Agárdi Pálinkafőzde Kft. fő tevékenységi köre a desztillált szeszes ital gyártása;

- a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, az oklevelet Ledó Ferenc ügyvezető-elnök vette át. A szövetkezet 140 főt foglalkoztató zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozik;

- a GéSz Gaál és Sziklás Kft., az oklevelet Gaál László tulajdonos-ügyvezető vette át. A 23 főt foglalkoztató GéSz Gaál és Sziklás Kft. fő tevékenységi köre az étrend-kiegészítő termékek gyártása és forgalmazása;

- az Univer Product Zrt., az oklevelet Palotás Gábor stratégiai és fejlesztési igazgató vette át. A cég az ételízesítők és egyéb élelmiszer termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, 669 főt foglalkoztatnak.

 dr. Kovács József, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott egyetemi tanára
dr. Kovács József, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott egyetemi tanára
Az Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést vehetett át dr. Kovács József, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus a hazai sertéstenyésztés érdekében végzett elkötelezett, oktatói, kutatói, vezetői tevékenységéért, közéleti munkájáért, életútja elismeréseként és Leic József, az EGERERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője a szilvásváradi erdőgazdálkodásban, az erdőművelés és a fahasználat összhangjának megteremtésében végzett kimagasló vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést kapott dr. Bubán Tamás, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Újfehértói Kutató Állomás nyugalmazott tudományos tanácsadója öt évtizede a gyümölcstermő növények virágzásbiológiájában elért kutatási eredményeiért, a környezetkímélő gyümölcstermesztés technológiájának hazai elterjesztésében végzett oktatási tevékenységéért;

dr. Holló Sándor, a Bonyhádi Állatkórház nyugalmazott szolgáltató állatorvosa
dr. Holló Sándor, a Bonyhádi Állatkórház nyugalmazott szolgáltató állatorvosa
dr. Holló Sándor, a Bonyhádi Állatkórház nyugalmazott szolgáltató állatorvosa több évtizede az állatorvoslásban, különösen a sebészetben végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként; Kondor Endre, az Ipoly Erdő Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, az erdő- és a vadgazdálkodás térségi szintű egyensúlyának megteremtésében, a vadászati jogok visszaszerzésében, a sikeres gazdálkodás megalapozásában végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért; dr. Mészáros István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott megyei igazgató főállatorvosa öt évtizede az állategészségügyi szakigazgatás területén végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért
dr. Papp János, az Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára
dr. Papp János, az Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára
; dr. Papp János, az Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermő Növények Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus több évtizede a kertészmérnökképzésben, a gyümölcstermesztés technológiájának oktatásában végzett kiváló tevékenységéért, kutatási eredményeiért, szakírói munkájáért; Plestyák Károly, a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészete nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője hat évtizede az erdőművelésben, az erdősítésben végzett kiváló, áldozatos munkájáért, a magyar erdő szolgálatáért és Strausz Mátyás, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott gépjárművezetője hat évtizede a Hetvehelyi és Árpádtetői Erdészetnél végzett közjóléti karbantartói és gépjárművezetői tevékenységéért, hosszú, eredményes pályafutása elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést érdemelt ki Bogdán József, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott fahasználati ágazatvezetője négy évtizede a belső-Somogyi Homokvidék kocsányos tölgyes állományának fenntartásában, a síkvidéki őshonos erdőállományok természetközeli kezelésének elterjesztésében, erdőtelepítésekben végzett kiemelkedő tevékenységéért; Hajdú András, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. nyugalmazott vadgazdálkodási ágazatvezetője, a Gúthon kialakított kétszeres Edmond Blanc díjas vadászterület kialakításában, a világrekord trófeákat adó dámállomány betelepítésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként; Horváthné dr. Almássy Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Mérnöki Kar, nyugdíjazott főiskolai tanára, professor emerita három és fél évtizede az élelmiszertudomány területén végzett oktató és kutatói tevékenységéért, a minőség-biztosítási szakirány fejlesztésében, az üzemi felnőttképzésben, különösen az érzékszervi képességek fejlesztésében elért eredményeiért;

Hudi János juhtenyésztő
Hudi János juhtenyésztő
Hudi János juhtenyésztő, másfél évtizede a juhtenyésztésben magas színvonalon végzett tevékenységéért, a német feketefejű húsjuhhal elért kiállítási sikereiért, életútja elismeréseként; Kisteleki Péter, a VADEX Mezőföldi Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója a hosszú távú tartamos erdőgazdálkodásban, az intenzív vadgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, eredményes vezetői munkájáért; Kocsonyi Dezsőné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott laboránsa négy évtizede a kukorica kórtani kutatásában és a rezisztencia nemesítésben végzett kiváló munkájáért, életútja elismeréseként; Rákosi József, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott műszaki osztályvezetője az erdőgazdasági beruházásokban, fejlesztésekben, a szakszerű erdőgazdasági feladatok irányításában végzett kiváló munkájáért, életútja elismerésként; Szabó Ernő, a Szabó és Társa Kft. ügyvezető igazgatója öt évtizede a szarvasmarhatenyésztés és tejelő tehenészet területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a családi vállalkozásában elért eredményeiért; dr. Tóth Tamás, a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatal Főosztály jogosult állatorvosa több évtizede az állategészségügyi és állat-járványügyi hatósági feladatokban végzett kimagasló tevékenységéért, elhivatott munkájáért, továbbá Utasi János, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője négy évtizede a Bátaszéki Erdészetben végzett kiváló fűrésztelepvezetői munkájáért, a Ra-Fa Erdészet műszaki vezetőjeként elért eredményeiért.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Agyaki Gábor György, a Karasica-Völgye Vadásztársaság hivatásos vadásza a vadászati hagyományok ápolásában, megőrzésében, a vadászkürtölés és a vadászkutyázás területén végzett kiemelkedő munkájáért; dr. Banczikné Papp Zsuzsanna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Költségvetési Igazgatóság gazdálkodási referense másfél évtizede az állategészségügyhöz kapcsolódó költségvetési elszámolásokban végzett kiváló munkájáért; Bonyhádi Zsuzsanna Zita, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály élelmiszerbiztonsági felügyelője az élelmiszerlánc-biztonság és minőség-ellenőrzés területén végzett kiváló tevékenységéért; Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetője a Földet a gazdáknak! Programban, a Vízgazdálkodási Tanácsban, a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer elektronikus ügyintézési módszerének kidolgozásában, a hatósági eljárásokban végzett kiváló tevékenységéért; Csernátoni Tímea, a Földművelésügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési referense a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó háttérintézményeket érintő központi kormányzati intézkedésekkel összefüggő költségvetési feladatok ellátásában végzett kiváló munkájáért; dr. Csontos Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetője két évtizede a Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlődése érdekében kifejtett magas színvonalú közigazgatási vezetői tevékenységéért; Csörgits Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettese a természetes vizek halgazdálkodási hasznosításában, szabályozásában, a horgászati hasznosítás elfogadtatásában végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért; Domokosné Bari Ildikó, a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Ady Endre Művelődési Ház intézményvezetője a népi kultúra, a hagyományos értékek felkutatásában, a település értékeinek megőrzésében, művelődésszervezésben, pályázatokban végzett kiváló munkájáért, sikeres vezetői tevékenységéért, generációk közötti összhang megteremtéséért; dr. Éger Pálma, a Földművelésügyi Minisztérium Agrár és Halászati Alapok Hatósági Főosztály jogi referense az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Programhoz kapcsolódó Ellenőrző Hatósági feladatok ellátásában végzett kiváló jogi tevékenységéért; Falus Gabriella, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály eredetvédelmi szakreferense az Eredetvédelmi Program megvalósításában, a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek oltalmának elősegítésében végzett kimagasló tevékenységéért

Farkas Zoltán, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály TAKARNET informatikai felelőse
Farkas Zoltán, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály TAKARNET informatikai felelőse
; Farkas Zoltán, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály TAKARNET informatikai felelőse a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett kiemelkedő tevékenységért; Finy Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály földművelésügyi szakügyintézője másfél évtizede a földművelésügyi igazgatás területén végzett kiváló tevékenységéért, hatósági és vezetői munkájáért; Frum Zsuzsanna, a
Frum Zsuzsanna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság sajtóreferense
Frum Zsuzsanna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság sajtóreferense
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság sajtóreferense egy évtizede a kommunikációban végzett magas színvonalú tevékenységéért, az objektív tájékoztatáson alapuló kiváló sajtómunkájáért; Gallai Zsófia, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály természetvédelmi vagyonkezelési referense a nemzeti park igazgatóságok európai uniós fejlesztési projektjeinek koordinációs feladataiban végzett kiváló tevékenységéért; Griff Tamás, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság osztályvezetője a növényvédő szerek engedélyeztetésében végzett kiváló munkájáért; Hacsáné Szűcs Anita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetője két és fél évtizede a hatósági jogalkalmazói feladatellátásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért; Hajdúné Gácsi Mária Ibolya, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyugalmazott igazgatója négy évtizede a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség vezetésében végzett kiváló tevékenységéért; dr. Helfenbein József Henrik, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala hatósági állatorvosa két évtizede az állategészségügyben, az állat-járványügyi feladatokban, a hatósági ellenőrzésekben végzett kiváló munkájáért, az állattartó-telepek szakszerű működését segítő tevékenységéért; dr. Horváth Szilvia, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály környezetpolitikai referense egy évtizede a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a fenntartható fejlődéssel összefüggő hazai és nemzetközi feladatok koordinációjában végzett kiváló munkájáért; Ilonka Boldizsár, a Jász-Sütőház Kft. ügyvezető igazgatója évtizedeken át a Jászság számára a "mindennapi kenyér" biztosításában végzett áldozatos munkájáért, az egészséges termékek előállításáért és a pék szakmáért tett érdekképviseletéért; Juhász Attila és Juhász Péter testvérpár, a Juhászvin Kft. tulajdonosai, ügyvezetői a borászatban végzett kiemelkedő tevékenységükért, hazánkban és külföldön elért sikereikért, értékesítési eredményeikért; Károlyné Zdenkó Ildikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály Agrármarketing és promóciós szakreferense az európai uniós támogatási rendszerek működtetésében, a kétoldalú agrár- és környezetügyi nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményeiért; Keresztyénné Nagy Mariann, Tiszaörs Község alpolgármestere, a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítója, szaktanára vezetői munkásságáért, aktív, innovatív közéleti szerepvállalásáért, a község kulturális életének fejlődéséért végzett kiváló tevékenységéért; Kielmayer Kristian, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály eredetvédett termékek és szőlő-bor-pálinka referense a Nemzeti Pálinkakiválóság Programjának szakmai elnökeként, az Országos Borszakértő Bizottság tagjaként végzett kimagasló munkájáért, a Minisztérium bor és pálinka szakterületi nemzetközi megjelenésének támogatásáért; Kincses Kálmán, a Székelyszenterzsébeti Református Egyházközség parókus lelkésze példamutató lelkészi, egyházszervezői munkásságáért, a magyar népi hagyományok megőrzéséért és fennmaradásáért végzett népművelői tevékenységéért, a szürkemarha tartásban és annak székelyföldi újrahonosítása érdekében végzett kiváló munkájáért; Kiss Árpád, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály földhasználati nyilvántartási- és földvédelmi szakügyintézője két évtizede a földügyi szakigazgatásban végzett kiváló tevékenységéért
Kormos Anikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense
Kormos Anikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense
; Kormos Anikó, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense több évtizede az EU Közös Agrárpolitikájának magyarországi bevezetésében, az Európai Mezőgazdasági és Garanciaalap működését szabályozó uniós szakbizottságokban kifejtett kiváló tevékenységért; Kovács Krisztián László, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti osztályvezetője a védett erdőterületek körzeti erdőtervezésében és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért; Magos Vilmos, Túrkeve Város alpolgármestere kiemelkedő közéleti tevékenységéért, a Polgári Esték, az első Családi Majális és az "Akikre büszkék vagyunk" rendezvények sikeres szervezéséért, eredményes vezetői munkájáért; dr. Mártonné Vida Erika, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezető-helyettese egy évtizede a kérelemkezelési feladatok összefogásában végzett ügyfélbarát tevékenységéért, kiváló vezetői munkájáért; Molnár Gábor György, a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője másfél évtizede a megyei földmérési szakfelügyeleti feladatokban végzett munkájáért, az élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi és földhivatali osztályok kiváló szakmai vezetéséért; Molnárné Galambos Mária, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztály közigazgatási főtanácsadója, nemzetközi referense a minisztériumi két- és sokoldalú nemzetközi együttműködésekben, a környezeti egyezmények létrehozásában, a magyar EU-elnökséggel összefüggő feladatokban elért kiváló tevékenységéért; dr. Nagy József, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője két évtizede az ingatlan-nyilvántartási szakterületen az egységes joggyakorlat biztosításában végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért; dr. Nagy Levente Tibor, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyongazdálkodási igazgató-helyettese a Nemzeti Földalapba tartozó földrészek vagyonhasznosításában, az állami földhaszonbérleti pályázatokban és a "Földet a gazdáknak!" Programban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért; dr. Nagy Molnár Miklós György, a Györffy István Nagykun Múzeum múzeumigazgatója Karcag város szellemi és tárgyi örökségének megőrzésében, néprajzi gyűjteménygyarapításában végzett kimagasló tevékenységéért, kutatási munkájáért; Okosné Szilágyi Stella, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály állategészségügyi szaksegédje négy évtizede a vágóhídi élőállat- és húsvizsgálati ellenőrzésekben végzett kiváló tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából; Pandur Zoltán Benjaminné, a Karcagi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkára Karcag testvérvárosaival, különösen a határon túli magyarokkal kialakított eredményes kapcsolattartásért, kulturális események szervezéséért, a Kunszövetségben végzett közéleti munkájáért; Pásztorné dr. Huszár Klára, a Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék egyetemi docense másfél évtizede az állatitermék technológia, minőségügy és termékfejlesztés területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és tudományos utánpótlásnevelési tevékenységéért; Pintérné Viesel Judit, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztály közigazgatási tanácsadója, nemzetközi referense a kétoldalú agrár- és környezetügyi kapcsolatok ápolásában és fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért, kiváló diplomáciai felkészültségéért; Ripka János, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály földügyi főfelügyelője, szakmai főtanácsadója két és fél évtizede a földügyi szakigazgatás területén végzett kimagasló tevékenységéért, nyugdíjba vonulásának alkalmából; Rónavölgyi Ottó, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság üzemeltetési ügyintézője több évtizede az üzemeltetés területén a gépjármű flotta működtetésében végzett kiváló munkájáért; Simon Zoltánné, a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium munkaügyi ügyintézője két évtizede a munkaügyi területen magas színvonalon végzett bérelszámolói és ügyintézői tevékenységéért, személyügyi anyagok pontos nyilvántartásáért; Sörlei Zita, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály titkársági referense a Pénzügyi és Hitelosztály működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, szakmai szervezetek kapcsolattartásában végzett kiváló tevékenységéért; Szatmári Antalné, Jászberény Város alpolgármestere közérdekű tevékenységéért, példaértékű társadalmi és szociális szerepvállalásáért, kiemelten az idősgondozásra és a közösség érdekében végzett magas színvonalú szervezői tevékenységére; Szendőfi Balázs halkutató, természetfilm-készítő, zenész az őshonos halaink viselkedésének megismerésében végzett kutatási eredményeiért, a halak életterét jelentő vízi világ érdekességeinek bemutatását, népszerűsítését szolgáló természetfilmjeiért; Szentgyörgyi-Horváth Tímea, a Földművelésügyi Minisztérium Gazdálkodási Főosztály eszközkönyvelője az eszközmozgásokkal kapcsolatos feladatokban, analitikus nyilvántartások, eszközállomány változások vezetésében végzett kiváló tevékenységéért; dr. Sziebert Gergely megyei főállatorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy fejlesztésében, a Magyar Állatorvosok Világszervezetében végzett kiemelkedő munkájáért Szijártó Ágnes, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály LIFE kapacitásfejlesztési projekt koordinátora a LIFE kapacitásfejlesztési projekt koordinációs feladatainak ellátása területén és a környezetvédelmi pályázatok megvalósítása érdekében végzett kimagasló munkájáért; Tímár János, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium gyakorlati oktatója két évtizede kiváló színvonalon az ételkészítés tantárgy területén végzett innovatív oktatói-nevelői tevékenységéért, sikeres versenyfelkészítő munkájáért, kiállítások szervezéséért; Tóth István, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. informatikai és iktatási osztályvezetője a Tanyafejlesztési Programban, a Nemzeti értékek és Hungarikumok támogatására kiírt pályázatokban, a Zártkerti Programban végzett kimagasló informatikai tevékenységéért; Varga István, Egerszalók város polgármestere kiemelkedő közéleti szerepvállalásáért, eredményes vezetői munkájáért, a település egyházi, kulturális és sport életében végzett kimagasló tevékenységéért; Varga Józsefné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági technikusa három és fél évtizede a búza-, a szója-, a repce-, és az alternatív növények nemesítésében, a biodiverzitás fenntartásában végzett kiváló tevékenységért és Zubor-Nemes Anna, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársa a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer működtetésében, a növényélettani modellezésben, kutatási adatok kezelésében végzett kiváló tevékenységéért.

Forrás: 
magyarmezogazdasag.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Már biotea is van

Zöldségek, tojás, tej és hús után már az élvezeti cikkek piacán is egyre terjednek a bioélelmiszerek, így hamarosan a biotea, valamint a biominősítésű egyéb termékek is az asztalra kerülnek.

Keleti gazdák tüntettek Brüsszelben

Közép- és kelet-európai gazdák tüntettek csütörtökön Brüsszelben az Európai Tanács ülése alatt egyenlő támogatási szinteket és egyéb jogosultságokat követelve.

Újabb Xylella-észlelés

A hivatalos növényegészségügyi monitorozás keretében újabb Xylella-fertőzéseket találtak Olaszországban. Ezúttal erdei fák és díszcserjék is vannak a beteg növények között. Az Európai Unió karanténlistáján szereplő kórokozó terjedését szigorú intézkedésekkel, kivágással és növényvédelmi zárlattal igyekeznek megakadályozni, több-kevesebb sikerrel.

17 tonna feletti átlagtermés: szenvedélyük a kukorica

Ha nem is dőltek meg a korábbi rekordok, szép sikerek születtek az idei, X. Kukorica Termésversenyen. Minderről ünnepélyes keretek között számolt be a Magyar Kukorica Klub Egyesület elnöksége. A gödöllői Grassalkovich Kastélyban tartott díjátadó ünnepségen az ország öt régiójából jöttek el termelők, hogy együtt örüljenek saját és egymás sikereinek.

A legjobb újítások az almatermesztésben

Az idén osztottak először innovációs díjat az Interpoma 2018 kiállításon, a kétévente Bolzanóban megrendezett, kizárólag almára specializálódott rendezvényen. A nemzetközi zsűri a kiállítási standokon is megtekintette a versenyre nevezett 25 eszközt, mielőtt kiadta volna az elismeréseket.

Medvegázolások Erdélyben

Két medvét gázoltak el két nap alatt az erdélyi utakon. Személyi sérülés egyszer sem történt, de az egyik állat elpusztult a balesetben, a másik pedig sérülten is elmenekült a helyszínről.

Varga Mihály: diverzifikálni kell a gazdaságot

El kell mozdulni attól, hogy a járműipari beruházások adják a gazdasági növekedés alapjait, szükség van más iparágakra, például az élelmiszeriparra is – jelentette ki a Vállalkozók Napján Varga Mihály.

Strukturális okokra vezethetők vissza a gyümölcspiaci gondok

Az idei gyümölcspiaci lehetőségeket még a tavalyi európai fagyhullám befolyásolta, mondta Apáti Ferenc, a szervezet alelnöke a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács mátraházai évértékelő tanácskozásán.

Együttműködik az Agrárminisztérium a horgászszövetséggel

Stratégiai partnerségi megállapodást és közfeladat-ellátási szerződést kötött az Agrárminisztérium (AM) a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (Mohosz) pénteken Budapesten.

Módosítana a földforgalmi előterjesztésen a törvényalkotási bizottság

A föld jövedelemtermelő képességét is figyelembe kell vennie a helyi földbizottságoknak az adásvétel véleményezésekor, erről fogadott el módosító indítványt csütörtökön az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.