Back to top

Zöldborsó-betakarítás géppel

A leszedett zöldborsó nagyon gyorsan veszít a minőségéből, különösen kifejtett állapotban. Hüvelyt betakarító gép nincs, ezért a friss fogyasztásra szánt zöldborsót kézzel szedik. A konzervipari célra szánt zöldborsó gépi betakarítására megfelelő, taroló rendszerű megoldások vannak, ezért fontos, hogy az állomány egyszerre érjen, illetve alapvetően fontos a betakarítás utáni azonnali feldolgozás.

A zöldborsó betakarítására három-, két-, és egymenetes megoldások ismertek. A hárommenetes változat első menete a rendre aratás, amit más célra is alkalmazott rendre arató géppel (1. ábra, a) végeznek, bár készítettek kimondottan a borsóbetakarításra szolgáló gépeket is. A traktorvontatású gép alternáló vágószerkezete (1) által levágott borsót két oldalról középre szállítja egy-egy szállítószalag (3). A borsót motolla (2) tereli a vágószerkezetre, illetve a szállítószalagra. A vágószerkezet közepén a szállítószalagok között lévő résen (4) jut a borsó a talajra, tömör, keskeny rendet képezve.

1. ábra. Három- és kétmenetes borsóbetakarító gépek (adamestarsa.hu, claas.de, tankonyvtar.hu)

A második menetben, 3-4 órás fonnyasztás után rendfölszedő pótkocsi (1. ábra, b) szedi föl a borsót. Hajtása TLT-ről (1) történik. A borsórendet vezérelt ujjas fölszedő (2) emeli föl a talajról és lengőkarok (3) továbbítják a pótkocsi rakterébe. A pótkocsi jobb kihasználása érdekében gyakran szálastakarmányokat is takarítanak be vele, az ehhez alkalmazott aprítószerkezetet – amely a lengőkarokkal szemben elhelyezett rugóterhelésű álló kések (4) sora – borsószedéskor ki kell szerelni. A 25-30 köbméter űrtartalmú, 7-8 tonna tömegű rendfölszedő pótkocsikra alacsony nyomású gumiabroncsokat (5) szerelnek a talajtaposás csökkentése érdekében. Általában egytengelyesek, de a nagyobb űrtartalmúak tandem (6), vagy tridem járószerkezettel rendelkeznek. A fölszedett anyagot kaparóléces szállítólánc (7) juttatja a pótkocsi hátsó részébe, egyben tömörítve is az anyagot. A kaparólánc masszív alvázszerkezetre (8) épült fenéklemezen mozog. A pótkocsi felépítménye (9) általában rácsos kivitelű. Ürítéskor a hátsó ajtó nyitásával és a kaparólánc gyorsított hátrajáratásával rakható ki a borsó. A részben tömörített anyagot bontóhengerek (10) lazítják föl.

A zöldborsót a szérűn elhelyezett, és a harmadik menetet képviselő stabil zöldborsócséplő gép (1. ábra, c) fogadógaratjába (1) ürítik, ahonnan ujjas felhordólánc (2) továbbítja azt a cséplődobba. A cséplés a belső dob (4) és a perforált külső dob (5) között történik. A borsót a dob felületén csavarvonalban elhelyezett ferde verőlapátok (3) tartják tengelyirányú mozgásban. A viszonylag gyorsan forgó (200 f/min) belső dob, és a lassan forgó (25 f/min) külső dob között létrejött dörzsölő- és nyomóhatás nyitja föl a hüvelyeket. A kifejtett borsó áthull a perforált henger nyílásain, hosszú szállítószalagra (9), onnan pedig ferde tisztítószalagra (7) kerül. A két szalag közötti átadás közben az anyagáramból ventilátor fújja ki a könnyű részeket. A tisztítószalagról visszagördülő borsó kereszt-szállítószalagra (10) jut, amely kiszállítja a gépből a végterméket. A dobból a borsó szára a még benne lévő borsószemekkel rázórostára (6) kerül, amelyen keresztülhullnak és a hosszú szállítószalagra kerülnek a kifejtett szemek, onnan pedig az ismertetett úton haladnak tovább. A rázórostáról a szalma ujjas kihordón (8) át jut ki a gépből.

A betakarítás teljesítményének és hatékonyságának növelése érdekében gyakran alkalmaztak több cséplőgépes megoldást. Itt a fogadó adagológaratból a zöldtömeg az egymás mellett párhuzamosan elhelyezett cséplőgépekbe jut. Egy fogadógarat két cséplőgépet szolgált ki. A kifejtett borsót keresztirányú gyűjtőszalag és ferde felhordó juttatta a rostás utótisztítóba, majd további szállítószalag a szemgyűjtő tartályba. A cséplőgépekből kikerülő szalmát szállítószalag vitte a szecskázó egységbe, onnan pedig további szállítószalag a gyűjtőtartályba. Ha a borsószalmát nem szecskázták, akkor kazalba rakták.

A kétmenetes zöldborsóbetakarítás első menete megegyezik a hárommenetes betakarítás első lépésével, a zöldborsót rendre vágják. A második menetben traktorvontatású vagy önjáró, tehát mobil cséplőgéppel (1. ábra, d) a táblán csépelik ki.

A rendet vezérelt ujjas rendfölszedő szerkezet (1) emeli föl és átadószalag, valamint ujjas felhordó (2) juttatja a cséplődobba (3). A cséplődobból a kicsépelt szalma ferde szalmarázó szalagra (4) jut, ahonnan a szalma közül kihullott szemek útja ferde tisztítószalagra (5), onnan pedig a szemgyűjtő szalagra (6) vezet. A kicsépelt szemek a perforált külső dobon keresztül a dob alatt teljes hosszban elhelyezkedő átadószalag (8) segítségével ferde tisztítószalagra (7) hullnak, ahonnan szintén a maggyűjtő szalagra kerülnek. A maggyűjtő szalag a borsószemeket serleges felvonóba (9) szállítja, miközben ventilátor (10) nyomó levegője fújja ki a léha részeket a szemek közül. A serleges felhordó magtartálytöltő szalag (11) közvetítésével, hüvelykiválasztó rostaláncon (12) át juttatja a végterméket a gyűjtőtartályba (13). A működés megértését segíti a gép vázlata fölött látható keresztmetszeti rajz (A-A metszet).

Miután a gép csak vízszintes helyzetű cséplő- és tisztítószerkezet mellett dolgozik jól, ellátták kereszt- és hosszirányú vízszintező rendszerrel. Négy érintkező (kétoldalt, valamint elöl és hátul) között elhelyezkedő inga érzékeli a gép vízszintes helyzetét (ebben az esetben függőlegesen áll és nem érintkezik a kapcsolókkal). Bármely irányú lejtő esetén az inga kilendül, érintkezik a mellette lévő kapcsolóval, amely mágnesszelep és hidraulikus munkahengerek segítségével a gép járószerkezetéhez képest visszaállítja a cséplőtest vízszintes helyzetét.

2. ábra. Önjáró zöldborsóbetakarító gép vázlata (ploeger.com)

Konzervipari célra termelt zöldborsó betakarítására ma már általánosan alkalmazzák az egymenetes betakarítást, amihez fésülő rendszerű betakarítógépet használnak.

3. ábra. Ploeger EPD 540 zöldborsóbetakarító gép (ploeger.com, pmcharvesters.com)
Hazánkban a leggyakrabban a Ploeger EPD 530-at és annak továbbfejlesztett változatát, a Ploeger EPD 540, valamint a PMC 979-CT típusú gépeket használják. Felépítésük sok hasonlóságot mutat, ismertetésük előtt célszerű vázlatrajzon tanulmányozni (2. ábra, a) a működésüket. A hüvelyeket fésülődob (1) választja le, a pontos fésülési magasságot talajkövető henger (2) szabályozza. A lefésült zöldtömeget (hüvelyeket, szár- és levélrészeket) ferde felhordószalag (3), majd középre szállító keresztirányú szállítószalagok (4) juttatják adagolószalagok (5, 6) segítségével a cséplődobba, a perforált külső dob (7) és a belső dobok (8, 9) közé. A külső perforált dobot kefehenger (10) tisztítja. A kicsépelt borsószemeket ferde tisztítószalag (11), és hosszú gyűjtőszalag viszi (12) a serleges felhordóba (13), majd a hüvelyrostát tápláló szállítószalagon (14) és a hüvelyrostán (16) át jutnak a gyűjtőtartályba (17). A könnyű szennyeződéseket szívóventilátor (15) távolítja el.

A kifejtendő anyag mozgásának könnyebb megértése érdekében a cséplődob keresztmetszeti rajzát (2. ábra, b) is bemutatjuk. Az eredményes és kíméletes kifejtés érdekében többdobos (4-5 dob) rendszerű cséplőszerkezetet alkalmaznak. A cséplődob kialakításában az egyes gépeken vannak kisebb eltérések, de a fejtés elve ugyanaz. Mivel a cséplés intenzitása a dob belső terében lezajló ütések számától függ, ezért a perforált dobban (1) több dobot helyeznek el. A központi, nagyméretű dob (2) mellett három- négy további cséplődob végzi a cséplést és a termény célszerű mozgatását. Az ábrán bemutatott esetben a központi dob által fölfelé irányított anyagáramot továbbítódob (5) emeli föl a cséplődob felső terébe, ahol a fejtendő anyag két dob (3, 4) között halad lefelé. A négy dob jelentős ütőmunkája eredményezi a borsószemek kifejtését. A cséplődobok felületén spirál alakban bordák futnak végig, amelyek az anyag tengelyirányú mozgatásáról is gondoskodnak. A dobok kerületi sebessége 5 m/s, ami mérsékelt energiaigényt és szemtörést eredményez. A dobok célszerű elrendezése a hosszabb szárrészek felcsavarodását is megakadályozza. A perforált külső dobon áthulló szemek, illetve kisebb levél- és szárrészek elválasztását ferde tisztítószalagok (7) végzik. A fölfelé mozgó szalagok magukkal viszik a szárrészeket, míg a borsószemek lefelé gurulva a hosszú szállítószalagon gyűlnek össze.

Legkorszerűbbek az egymenetes borsókombájnok

4. ábra. PMC 979-CT zöldborsóbetakarító gép (pmcharvesters.com)
A Ploeger EPD 540 borsókombájn (3. ábra, a) 3,8 méter széles fésülődobbal szerelt gép, cséplő-fejtő rendszere négydobos. Gyűjtőtartálya 2500 kilogramm befogadóképességű, és ferde kaparószalaggal üríthető, 3 méter magasságból. A gép erőforrása 275 kW (374 LE) teljesítményű, 6 hengeres, vízhűtéses Deutz motor. A betakarítógép hidrosztatikus összkerékhajtású, kerekes vagy lánctalpas járószerkezettel egyaránt forgalmazzák. Automatikus kereszt- és hosszirányú vízszintállító rendszerrel szerelték föl. A szakszerű kezelést légkondicionált fülke, jól szerkesztett kezelőszervek és fedélzeti számítógép segíti. Ez utóbbin megjeleníthetők a teljesítményadatok, a szalagsebességek, a dobfordulatszámok. A gép működésének megértését röntgenrajzzal (3. ábra, b) is segítjük. A PMC 979-CT borsókombájn ötdobos rendszerű. Erőforrása vízhűtéses, 300 kW (408 LE teljesítményű Deutz motor. Hajtása hidrosztatikus, sebessége közúton 25 km/h, betakarítás közben 9 km/h. A gép billentéssel üríthető tartálya 3,1 köbméteres. A szintszabályozó rendszer hosszirányban 15, keresztirányban 18 százalékos lejtőkiegyenlítést tesz lehetővé. Járószerkezete hatkerekes, amelyből az első négy kerék gumihevederes járószerkezetre cserélhető. A gép kivitelét a 4. ábra a, ürítését a 4. ábra, b mutatja.

 

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/16 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

A kertészetben is fontos a cégadatok védelme

A számítógépek, okostelefonok és más informatikai eszközök hibái vagy az azok ellen irányuló külső támadások komoly zavart okozhatnak a termelésben is. Elkerülésükre biztonságossá kell tenni az internetvezérelt irányítóberendezéseket, az úgynevezett végponteszközt, a titkosítási kódokat és a feloldó programokat, mindez most különösen időszerű a hatályba lépő adatvédelmi rendelettel összefüggésben.

Mindig van tovább: elkészült a legmodernebb AGROTEC-telephely

Meghozta „gyümölcsét” az első májusi esős nap a Dél-Dunántúlon: itt adta át ugyanis új telephelyét az elsősorban a New Holland mezőgazdasági gépek hivatalos itthoni forgalmazójaként ismertté vált AGROTEC Magyarország Kft. A Marcaliban felépült központ a cég legmodernebb létesítménye az országban, amely a régió gazdálkodóinak gépek, alkatrészek és szerviz iránti igényeit igyekszik kiszolgálni.

Hogy kerül egy varrónő a targoncakupára?

Idén a nőké a főszerep a májusi 17-i, Hungexpon rendezett targoncakupán. Bár a targoncavezetés hagyományosan férfiszakmának tűnhet, sokan nem tudják, hogy a nők is remekül helytállnak ebben a sok koncentrációt igénylő és gyakran veszélyes munkában. Erre reflektáltak a Linde targoncakupa szervezői is, akik külön meghirdették a versenyt női jelentkezők számára.

Csúszott a zöldborsó, a hagymafélék és a gyökérzöldségek vetése Fejérben

Késve kezdődött meg az idén a zöldségek vetése, palántázása. Azonban a kora nyári melegnek köszönhetően beérte magát a természet.

Nőtt a tavaszi búza és a kukorica vetésterülete is az idén

A tél végi és kora tavaszi időjárás nem segítette a földeken dolgozókat. A szokatlanul hideg és csapadékos márciusi időjárás miatt a gazdák a tavaszi munkák kisebb hányadát végezték el április közepéig, mint egy évvel korábban - derül ki az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) tavaszi mezőgazdasági munkákról szóló jelentéséből.

A korszerűtlen tárolás, szárítás veszteségessé teheti a gabonatermelést

A Szent-György-napi néphagyományokhoz kötődően a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetében az 1938-ban gyártott G35 Hofherr traktor kiállásával nyitották meg a tavaszi munkák idényét. A Szemestermények korszerű szárítási, feldolgozási és mérési technológiai című konferencia után hozták ki a színből a működő matuzsálemet, és néhány próbakör után elfoglalta nyári parkolóhelyét az intézet udvarán.

Üzemméret bővítés és hatékonyságjavítás motiválta a beruházásokat

Fejlesztésre szánt forrásaikból gépekre és berendezésekre költötték a legtöbbet a mezőgazdasági vállalkozások, legfőbb céljuk pedig a humán erőforrás kiváltása és a hatékonyságnövelés – derül ki az Agrárgazdasági Kutató Intézet felméréséből.

Kiállítórekord a SZIE Állásbörzén

A Szent István Egyetem 12. Állásbörzéjén rekordszámú kiálló vett részt. Az agrárcégek aránya is jelentősen emelkedett. Az esemény keretében Kiss Péter professzor elmondta, nincs annyi mezőgépész hallgató, mint amennyit az ágazat foglalkoztatni tudna.

Vadvédelem csúcstechnológiával

A gyepek kaszálása az egyik legveszélyesebb művelet a földön fészkelő madarak és számtalan egyéb vadfaj, köztük a mezei nyulak vagy őzek számára. Különösen fontos ez azért is, mert az első kaszálások ideje rendszerint egybeesik az állatok szaporodási időszakának csúcsával is.

Új nedvességmérő szénához / szilázshoz / szalmához és gabonához

A professzionális szalmakezelésnél és a szénatárolásnál a nedvességtartalom pontos ismerete döntő jelentőségű. A pontos érték szükséges alapokat biztosít a minőség és a tárolás módjának meghatározásához. A következő betakarítási időszakra a CLAAS a mérőberendezések kibővített kínálatát ajánlja.