Back to top

Hagymafélék fölszedése

A vöröshagymát hazánk ökológiai viszonyai között az egyszerűbb és olcsóbb kétmenetes módszerrel takarítják be, így is jó minőségű, jól tárolható termék lesz belőle.

1. ábra. Hagymaszár-eltávolító, kiemelő, rendrakó gép (holaras.nl)
Első lépésként egymással szembe forgó, flexibilis gumilapos tépőhengerek szívóhatása emeli meg, a hengerek pedig letépik a talajra fekvő szárrészeket. Megemelhető a szár szívóventilátorral és levágható aprítókéssel is.

A Holaras cég függőleges tengelyű, késes szárzúzót alkalmaz, ahol a forgókések síkja szöget zár be a vízszintessel, és az így kialakuló ventilációs hatás megemeli a szárakat, majd a kések fölaprítják és szétterítik a területen. A függőleges tengelyre szerelt kések a haladási irányra merőlegesen, sorban egymás mellett, burkolat alatt helyezkednek el, lefedve a kívánt munkaszélességet. A száreltávolítás elvégezhető külön menetben, vagy az erőgép elejére szerelt géppel (1. ábra), a traktor hátsó vonószerkezete a kiemelő, rendrakó gépet hordozza.

2. ábra. Hagymakiemelőrendrakó gépek (wuehlmaus.at, holaras.nl)
Kiemelés

A vöröshagymát talajszelettel együtt sérülés nélkül lehet kiemelni (2. ábra, a). A sekélyen gyökerező hagyma kiemeléséhez néhány centiméter mélyen haladó, forgó négyszögletes tengely (2. ábra, b) alkalmazható. Fontos a négyszögtengely (1) mélységállítása, mert a mélyen járatott tengely rögöket hord a felszínre, amelyek nehezen távolíthatók el a hagymarend közül. A helyesen beállított, 35-50 milliméter laptávolságú, 70-75 m/s kerületi sebességű tengely középvonala éppen a gyökérzóna alatt helyezkedik el. Ehhez a módszerhez az ágyásos művelésmód a legkedvezőbb, mert a tengelyek végén lévő csapágyak és a hajtó lánckerék háza, illetve burkolata a vezetőbarázdában halad és nem éri a talajt.

A talaj felszínére forgatott hagymát kevés földdel gumilapát (2) továbbítja a tisztító, felhordó rostélyláncra (3), amely kirostálja a földet, a szármaradványokat, a könnyen leváló külső héjrészeket.

A hagymát a könnyebb száradás és fölszedés érdekében tömörítőhengerrel (2. ábra, c) (4) simított és tömörített talajra, szűkített rendre rakja le a gép, gumibélésű terelőlapon (5), kis esésmagassággal. A rendfölszedő gépek egy ágyáson termesztett 3-5 sor hagymát emelnek ki és raknak rendre. A teljesítmény növelhető többsoros, ágyásokat is áthidaló betakarítógéppel (2. ábra, d). A gép a három ágyásról kiemelt hagymát két rendre rakja le, gyorsítva ezzel a betakarítást. A rendre rakott hagymát 7-10 napig előérlelik, ezalatt az idő alatt a hagymagumók szára behúzódik, a termés tárolásra alkalmassá válik.

3. ábra. Hagyma rendfölszedő- kocsirakó gépek (asa-lift.hu, machinessimon. com, grimme.com)
Rendfölszedés

Száradás után a hagymát rendfölszedőgéppel (3. ábra a, b) szedik föl és rakják szállítójárműbe. A rendfölszedőgépek szerkezete általában megegyezik a kiemelésre használt gépekével. Fölszedőelemként leggyakrabban síktárcsapárt, vagy hajtott négyszögtengelyt alkalmaznak. A sima, tömörített talajon lévő rend fölszedéséhez elegendő egy gumilapátokkal szerelt tengely, vagy csupán maga a gumilapokkal ellátott rostélylánc is. A fölszedőelem fölött alkalmazhatnak egy támasztóhengert, például szivacshengert, amely a tisztítórostélyra segíti a hagymát.

A fölszedett hagymát több tagból álló rostélylánc tisztítja meg a földtől, szármaradványoktól, levált hagymahéjtól.

A tagok között különböző tisztító-, selejtezőegységek építhetők be. Fúvó légáramú ventilátor, gyorsan forgó hengerpárok, száreltávolító berendezés és selejtezőszalag egészítheti ki a betakarítógépet. A fúvó légáramú ventilátort a rostélylánc alá helyezik el úgy, hogy a légáram keresztezze a keresztirányú kihordószalagra való anyagátadást. Az anyagáram útjába helyezett, szembe forgó gumihengerpárok a gyomnövényeket és a szárakat távolítják el azzal, hogy megragadják, és maguk közt áthúzzák a növényi szárakat, hagymalevelet, de a kis hengerátmérő miatt a hagymát nem képesek behúzni. A gyorsan forgó gumihengerpárokéhoz hasonló elven működő száreltávolító berendezés is elhelyezhető a gépen úgy, hogy az egyúttal anyagtovábbításra is szolgáljon.

Selejtezőszalag és válogatók elhelyezésével (3. ábra, c) a betakarított termény minősége javítható, eltávolíthatók a rögök, a hibás, sérült hagymák és minden más idegen anyag, ami megmaradt a korábbi tisztítási műveletek során.

Az így megtisztított hagyma a fölszedő-rakodógép tartályába, majd onnan a gép mellett vontatott szállítójárműbe kerül. A hagyma tisztasága, szárhelyzete, valamint a felhasználás módja dönti el a további technológiai lépéseket.

A hagymát száreltávolítás nélkül is kiemelhetjük és rendre rakhatjuk az ismertetett gépekkel (4. ábra), olyankor a hagyma szára a renden megszárad, majd fölszedés és beszállítás után stabil géppel távolítják el.

Az egymenetes technológiára alkalmas gépek főbb szerkezeti elemei azonosak a korábban leírtakkal. Az egy menetben betakarított hagyma tisztasága természetesen nem éri el a kétmenetesét, ezért mindenképpen utókezelésekre van szükség.

5. ábra. Hagymaszáreltávolító, tisztító, osztályozó gép (asa-lift.hu, youtube.com)
Csomagolás előtt

A hagyma szárát tárolás, illetve csomagolás előtt el kell távolítani (5. ábra, a). A fogadógaratba adagolt hagyma lassan mozgó ékszíjakra jut (5. ábra, b), amelyeken bütykök szállítják. A mozgó hagymákat az asztal fölött elhelyezett forgó gumilapátok (5. ábra, c) forgatják. Ventilátorok szívják a hagymaszárat a rostélyok közé, és az ott elhelyezett, gyorsan forgó kések levágják azt. A száreltávolítóról legördülő hagyma a válogatóasztalra kerül, azt követi az osztályozás és zsákolás.

Az így megtisztított, osztályozott és csomagolt hagyma tárolható, vagy csomagolás után közvetlenül értékesíthető. A tárolás során megfelelően kell szellőztetni a helyiséget.

Fokhagyma-betakarítás

A fokhagymát ép lombbal takarítjuk be, ami lehetővé teszi a hagyma kihúzását. Alkalmazható a vöröshagyma betakarításához hasonló ásó rendszerű kiemelés, rendrakás, rendfölszedés is. Esetenként a szárat is eltávolítják és a fölszedett, szár nélküli hagymát hajlékony falú konténerekbe gyűjtik, majd a feldolgozóhelyre szállítják.

Gyakoribb azonban a nyűvő rendszerű betakarítás, amikor a hagyma lombját változatlanul hagyják, hiszen a fokhagymát gyakran a lombjánál fogva, kötegelve, vagy fűzve szárítják, legföljebb egyenlő hosszúságúra vágják a leveleket.

6. ábra. Fokhagyma kiemelése, kötegelése (mircobros.com.au)
A betakarítás egy- vagy kétsoros (nagyobb terület betakarítása esetén négysoros), traktorvontatású, hidraulikus hajtású géppel (6. ábra, a és b) történik.

A nyűvő rendszerű gépek a sor mellett meglazítják a talajt, megkönnyítve a nyűvő szalagpár munkáját.

A kihúzott és a szalagpár (6. ábra, c) által felhordott hagyma automatikus kötegelőegységre (6. ábra, d), majd onnan kötegelve a talajra jut. A területen történő szárítás után a hagymát a feldolgozóhelyre szállítják, ahol természetes úton, szellőztetéssel, vagy mesterségesen tovább szárítják. A fokhagyma értékesítése rövid szárral, füzérben, vagy egységcsomagként történik. Az értékesítés előtt mossák, a szakállrészeket eltávolítják.

Hosszú szárral

A póréhagymát hosszú szárral, nyűvő rendszerrel takarítják be (7. ábra, a). Először szárzúzó- vagy kaszálógéppel eltávolíthatják a lomb felső részét, de ez a művelet a kiemelés után is elvégezhető. A kihúzás előtt ásószerkezet lazítja meg a hagyma gyökere alatt a talajt, hogy biztonságosan és sérülés nélkül ki lehessen húzni.

7. ábra. Póréhagyma-kiemelés, -tisztítás, -kötegelés (asa-lift.hu)
A kiemelés nyűvő szalagpárral történik (7. ábra, b). A szalagpárt két oldalról görgők támasztják meg. Amennyiben a lomb felső részét a kiemelőgépben vágják le, a nyűvőszalag által szállított terményt forgókések tetejezik. A hagyma gyökerével kiemelt földet a szalag alatt, a sor két oldalán elhelyezett, forgó gumiujjas rotor veri le. Az alsó takarólevelek a hagymán maradnak. A nyűvőszalag a póréhagymát a kezelőfelületre juttatja, ahol azt kézzel kötegelik (7. ábra, c). A póréhagyma fagymentes helyen tárolható. Árusítás előtt a takaróleveleket és a gyökereket eltávolítják.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/27 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Kaptárak lehallgatásával mentenek méheket

A mesterséges intelligencia és a technológiai fejlődés segíthet megállítani a világ méhpopulációjának drasztikus lecsökkenését. A kaptárakra hat érzékelőt helyeznek, melyekkel rögzítik a méhek zümmögését, a láb és szárny mozgásuk hangjait, az általuk termelt méz súlyát, a kaptár páratartalmát, továbbá a helyi időjárási és légszennyezettségi viszonyokat.

Hallotta már a gyökerek növekedését?

A gyökerek növekedését meg lehet hallani, sőt, a talajban élő giliszták mozgását is. Az ETH Zürich és a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet egy új módszerrel állt elő a talajok vizsgálatához.

Divatszakmává vált a borászat

A felsőoktatásban szerzett tapasztalatok szerint a hallgatók 10-20 százaléka érkezik szőlész-borász gazdálkodói háttérből. Ők nem a család nyomására, vagy csak találomból jelentkeznek az egyetemre, hanem tudatosan készülnek a borász pályára.

Két díjat is nyert a KITE Zrt. pénzügyi szekciója egyet pedig a cég megújult honlapja

Idén másodszor rendezte meg Business and Finance Summit konferenciáját a Portfolio és a Credit Management Group, amelyen a nemzetközi szinten is elismert CFO of the year díj, a CFO Master és az Év Credit Management Csapata elismerések is átadásra kerültek. Utóbbi kettőben a KITE is érintett idén.

A jó csomagolás véd, informál, reklámoz - sőt, védi a környezetet

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága szakmai rendezvényt tartott, amely az élelmiszeripari vállalatok tudás- és hatékonyság növelését volt hivatott elősegíteni a csomagolásfejlesztést érintő előadásokon keresztül.

C-vitamin tarolás: a fejes káposzta kézi és gépi betakarítása

A fejes káposzta betakarításának kezdetét az állomány jellemzői határozzák meg. A káposztafejnek el kell érnie a fajtára jellemző alakot és tömöttségi állapotot. A betakarítás ideje az ültetés után 55-150 nappal esedékes.

Tejhűtés jég formájában tárolt napenergiával

Francia koprodukcióban készül egy olyan jeges vizes tejhűtő rendszer, melynek energiaigénye akár helyben generált, jég formájában eltárolt napenergiával is fedezhető.

Fokozott iráni érdeklődés a magyar vetőmag és technológiák iránt

Iráni üzleti delegációval egyeztetett Farkas Sándor agrárminiszter helyettes. Az iráni fél évek óta kiemelt érdeklődést tanúsít nemcsak a hazai nyersanyagok, hanem a hazai szakértelem és technológiai berendezések iránt is, és immár konkretizált, több területre kiterjedő együttműködéseket tervez hazánkkal.

Kiegyensúlyozott az agrárgéplízing-piac

Megint két számjegyű növekedés következett be a magyar lízingpiacon: a finanszírozott összeg 17 százalékkal 500 milliárd forint fölé került az év első kilenc hónapjában - közölte a Magyar Lízingszövetség.

A jövő technológiái a kapuban állnak

Mintegy 18 ezren látogattak el november elején Stuttgartba, az idei IVIFHO – Intervitis Interfructa HortiTechnika nemzetközi szakvásárra. A három nap alatt közel ötven országból utaztak szakemberek a helyszínre - a legtöbben Svájcból, Ausztriából, Olaszországból, Franciaországból és Luxemburgból -, akik a 13 országból érkező 302 kiállító szolgáltatásaival, termékeivel ismerkedhettek.