Back to top

Hagymafélék fölszedése

A vöröshagymát hazánk ökológiai viszonyai között az egyszerűbb és olcsóbb kétmenetes módszerrel takarítják be, így is jó minőségű, jól tárolható termék lesz belőle.

1. ábra. Hagymaszár-eltávolító, kiemelő, rendrakó gép (holaras.nl)
Első lépésként egymással szembe forgó, flexibilis gumilapos tépőhengerek szívóhatása emeli meg, a hengerek pedig letépik a talajra fekvő szárrészeket. Megemelhető a szár szívóventilátorral és levágható aprítókéssel is.

A Holaras cég függőleges tengelyű, késes szárzúzót alkalmaz, ahol a forgókések síkja szöget zár be a vízszintessel, és az így kialakuló ventilációs hatás megemeli a szárakat, majd a kések fölaprítják és szétterítik a területen. A függőleges tengelyre szerelt kések a haladási irányra merőlegesen, sorban egymás mellett, burkolat alatt helyezkednek el, lefedve a kívánt munkaszélességet. A száreltávolítás elvégezhető külön menetben, vagy az erőgép elejére szerelt géppel (1. ábra), a traktor hátsó vonószerkezete a kiemelő, rendrakó gépet hordozza.

2. ábra. Hagymakiemelőrendrakó gépek (wuehlmaus.at, holaras.nl)
Kiemelés

A vöröshagymát talajszelettel együtt sérülés nélkül lehet kiemelni (2. ábra, a). A sekélyen gyökerező hagyma kiemeléséhez néhány centiméter mélyen haladó, forgó négyszögletes tengely (2. ábra, b) alkalmazható. Fontos a négyszögtengely (1) mélységállítása, mert a mélyen járatott tengely rögöket hord a felszínre, amelyek nehezen távolíthatók el a hagymarend közül. A helyesen beállított, 35-50 milliméter laptávolságú, 70-75 m/s kerületi sebességű tengely középvonala éppen a gyökérzóna alatt helyezkedik el. Ehhez a módszerhez az ágyásos művelésmód a legkedvezőbb, mert a tengelyek végén lévő csapágyak és a hajtó lánckerék háza, illetve burkolata a vezetőbarázdában halad és nem éri a talajt.

A talaj felszínére forgatott hagymát kevés földdel gumilapát (2) továbbítja a tisztító, felhordó rostélyláncra (3), amely kirostálja a földet, a szármaradványokat, a könnyen leváló külső héjrészeket.

A hagymát a könnyebb száradás és fölszedés érdekében tömörítőhengerrel (2. ábra, c) (4) simított és tömörített talajra, szűkített rendre rakja le a gép, gumibélésű terelőlapon (5), kis esésmagassággal. A rendfölszedő gépek egy ágyáson termesztett 3-5 sor hagymát emelnek ki és raknak rendre. A teljesítmény növelhető többsoros, ágyásokat is áthidaló betakarítógéppel (2. ábra, d). A gép a három ágyásról kiemelt hagymát két rendre rakja le, gyorsítva ezzel a betakarítást. A rendre rakott hagymát 7-10 napig előérlelik, ezalatt az idő alatt a hagymagumók szára behúzódik, a termés tárolásra alkalmassá válik.

3. ábra. Hagyma rendfölszedő- kocsirakó gépek (asa-lift.hu, machinessimon. com, grimme.com)
Rendfölszedés

Száradás után a hagymát rendfölszedőgéppel (3. ábra a, b) szedik föl és rakják szállítójárműbe. A rendfölszedőgépek szerkezete általában megegyezik a kiemelésre használt gépekével. Fölszedőelemként leggyakrabban síktárcsapárt, vagy hajtott négyszögtengelyt alkalmaznak. A sima, tömörített talajon lévő rend fölszedéséhez elegendő egy gumilapátokkal szerelt tengely, vagy csupán maga a gumilapokkal ellátott rostélylánc is. A fölszedőelem fölött alkalmazhatnak egy támasztóhengert, például szivacshengert, amely a tisztítórostélyra segíti a hagymát.

A fölszedett hagymát több tagból álló rostélylánc tisztítja meg a földtől, szármaradványoktól, levált hagymahéjtól.

A tagok között különböző tisztító-, selejtezőegységek építhetők be. Fúvó légáramú ventilátor, gyorsan forgó hengerpárok, száreltávolító berendezés és selejtezőszalag egészítheti ki a betakarítógépet. A fúvó légáramú ventilátort a rostélylánc alá helyezik el úgy, hogy a légáram keresztezze a keresztirányú kihordószalagra való anyagátadást. Az anyagáram útjába helyezett, szembe forgó gumihengerpárok a gyomnövényeket és a szárakat távolítják el azzal, hogy megragadják, és maguk közt áthúzzák a növényi szárakat, hagymalevelet, de a kis hengerátmérő miatt a hagymát nem képesek behúzni. A gyorsan forgó gumihengerpárokéhoz hasonló elven működő száreltávolító berendezés is elhelyezhető a gépen úgy, hogy az egyúttal anyagtovábbításra is szolgáljon.

Selejtezőszalag és válogatók elhelyezésével (3. ábra, c) a betakarított termény minősége javítható, eltávolíthatók a rögök, a hibás, sérült hagymák és minden más idegen anyag, ami megmaradt a korábbi tisztítási műveletek során.

Az így megtisztított hagyma a fölszedő-rakodógép tartályába, majd onnan a gép mellett vontatott szállítójárműbe kerül. A hagyma tisztasága, szárhelyzete, valamint a felhasználás módja dönti el a további technológiai lépéseket.

A hagymát száreltávolítás nélkül is kiemelhetjük és rendre rakhatjuk az ismertetett gépekkel (4. ábra), olyankor a hagyma szára a renden megszárad, majd fölszedés és beszállítás után stabil géppel távolítják el.

Az egymenetes technológiára alkalmas gépek főbb szerkezeti elemei azonosak a korábban leírtakkal. Az egy menetben betakarított hagyma tisztasága természetesen nem éri el a kétmenetesét, ezért mindenképpen utókezelésekre van szükség.

5. ábra. Hagymaszáreltávolító, tisztító, osztályozó gép (asa-lift.hu, youtube.com)
Csomagolás előtt

A hagyma szárát tárolás, illetve csomagolás előtt el kell távolítani (5. ábra, a). A fogadógaratba adagolt hagyma lassan mozgó ékszíjakra jut (5. ábra, b), amelyeken bütykök szállítják. A mozgó hagymákat az asztal fölött elhelyezett forgó gumilapátok (5. ábra, c) forgatják. Ventilátorok szívják a hagymaszárat a rostélyok közé, és az ott elhelyezett, gyorsan forgó kések levágják azt. A száreltávolítóról legördülő hagyma a válogatóasztalra kerül, azt követi az osztályozás és zsákolás.

Az így megtisztított, osztályozott és csomagolt hagyma tárolható, vagy csomagolás után közvetlenül értékesíthető. A tárolás során megfelelően kell szellőztetni a helyiséget.

Fokhagyma-betakarítás

A fokhagymát ép lombbal takarítjuk be, ami lehetővé teszi a hagyma kihúzását. Alkalmazható a vöröshagyma betakarításához hasonló ásó rendszerű kiemelés, rendrakás, rendfölszedés is. Esetenként a szárat is eltávolítják és a fölszedett, szár nélküli hagymát hajlékony falú konténerekbe gyűjtik, majd a feldolgozóhelyre szállítják.

Gyakoribb azonban a nyűvő rendszerű betakarítás, amikor a hagyma lombját változatlanul hagyják, hiszen a fokhagymát gyakran a lombjánál fogva, kötegelve, vagy fűzve szárítják, legföljebb egyenlő hosszúságúra vágják a leveleket.

6. ábra. Fokhagyma kiemelése, kötegelése (mircobros.com.au)
A betakarítás egy- vagy kétsoros (nagyobb terület betakarítása esetén négysoros), traktorvontatású, hidraulikus hajtású géppel (6. ábra, a és b) történik.

A nyűvő rendszerű gépek a sor mellett meglazítják a talajt, megkönnyítve a nyűvő szalagpár munkáját.

A kihúzott és a szalagpár (6. ábra, c) által felhordott hagyma automatikus kötegelőegységre (6. ábra, d), majd onnan kötegelve a talajra jut. A területen történő szárítás után a hagymát a feldolgozóhelyre szállítják, ahol természetes úton, szellőztetéssel, vagy mesterségesen tovább szárítják. A fokhagyma értékesítése rövid szárral, füzérben, vagy egységcsomagként történik. Az értékesítés előtt mossák, a szakállrészeket eltávolítják.

Hosszú szárral

A póréhagymát hosszú szárral, nyűvő rendszerrel takarítják be (7. ábra, a). Először szárzúzó- vagy kaszálógéppel eltávolíthatják a lomb felső részét, de ez a művelet a kiemelés után is elvégezhető. A kihúzás előtt ásószerkezet lazítja meg a hagyma gyökere alatt a talajt, hogy biztonságosan és sérülés nélkül ki lehessen húzni.

7. ábra. Póréhagyma-kiemelés, -tisztítás, -kötegelés (asa-lift.hu)
A kiemelés nyűvő szalagpárral történik (7. ábra, b). A szalagpárt két oldalról görgők támasztják meg. Amennyiben a lomb felső részét a kiemelőgépben vágják le, a nyűvőszalag által szállított terményt forgókések tetejezik. A hagyma gyökerével kiemelt földet a szalag alatt, a sor két oldalán elhelyezett, forgó gumiujjas rotor veri le. Az alsó takarólevelek a hagymán maradnak. A nyűvőszalag a póréhagymát a kezelőfelületre juttatja, ahol azt kézzel kötegelik (7. ábra, c). A póréhagyma fagymentes helyen tárolható. Árusítás előtt a takaróleveleket és a gyökereket eltávolítják.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/27 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Talajművelési ABC – Tarlóápolás

Birkás Márta Talajművelési ABC című könyvből szemlézünk, ezúttal a nyári aratás befejezéséhez közeledve a tarlógondozás és -ápolás kerül a fókuszba.

Szebb és főleg olcsóbb termények: a bolgárkertészek titka

Az 1800-as évek végén Magyarországra települt, nagyobb, szebb és főleg olcsóbb terményeik miatt sokszor utált bolgár kertészcsaládok sikerének egyik titka az öntözés volt.

Az idei magyar dinnyeszezon számokban - videó

Idén a görögdinnye várható termésmennyisége 192 ezer tonna lesz, mintegy 5 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Pedig az éves dinnyefogyasztás 10 éve fejenként csak 8-9 kilogramm volt, míg mostanában 13-15 kilogrammot eszünk évente.

A génektől a gépekig: Magyartarka szakmai nap

A jövő állattenyésztését a precíziós gazdálkodás szolgálatába kell állítani – összegezhetnénk a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének teveli szakmai napján elhangzottakat. Tíz év múlva már csak az a fajta lesz versenyképes, aminek küllemi és a belső tulajdonságai lehetővé teszik a termelés szinte teljes gépesítését.

A „gépesített” szarvasmarháké a jövő: Kistermelők Lapja július

A városiak is csodájára járnak az önfenntartó falunak. A mesterséges intelligencia szinte minden munkafolyamatot átvesz a növénytermesztésben. A szarvasmarhák génállományát a precíziós gazdálkodáshoz hangolják. Kistermelők Lapja ajánló:

Mégsem tűnik el a magyar málna

Szomorú hírrel volt tele a magyar sajtó néhány napig: eszerint kiveszőfélben van hazánkból a málna. Venyimen rácáfolnak, ahol Rendkívül finom termést hoznak az új nemesítésű málnafajták.

Nemcsak itthon keresett, külföldön is kedvelt a magyar dinnye

Kiszorította a külföldit a hazai, néhány napja már csak itthon termett dinnye kapható a piacokon és az üzletekben. Napjainkban egyre többen termelnek otthon is dinnyét saját fogyasztásra, amelynek legalább ötszáz fajtája ismert.

Hétvégétől pihenhetnek a kombájnok

A végéhez közeledik az aratás Heves megye szántóin, a búzatermés néhol tizedével meghaladja a tavalyit. Bár korán munkába álltak a kombájnok, sok helyen hátráltatta a betakarítást a naponta hulló kevés csapadék.

Legyeskedünk a spárgaültetvény körül

A spárgalegyek annyiban veszélyesebbek a többi kártevőnél, hogy az értékesítendő sípokat támadják meg és teszik értéktelenné. E kétszárnyú rovarok rajzása ráadásul egybeesik a spárgaidénnyel, így a vegyszeres védekezés rendkívüli körültekintést igényel

Tűzvédelem aratáskor: betakarítás legyen, ne oltás!

A betakarítási munkálatoknál a súrlódó alkatrészekkel működő mezőgazdasági gépek, a hőség és a szárazság miatt fokozottan tűzveszélyes állapot alakulhat ki, hangsúlyozta Helt Ákos hadnagy, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.