Back to top

Hagymafélék fölszedése

A vöröshagymát hazánk ökológiai viszonyai között az egyszerűbb és olcsóbb kétmenetes módszerrel takarítják be, így is jó minőségű, jól tárolható termék lesz belőle.

1. ábra. Hagymaszár-eltávolító, kiemelő, rendrakó gép (holaras.nl)
Első lépésként egymással szembe forgó, flexibilis gumilapos tépőhengerek szívóhatása emeli meg, a hengerek pedig letépik a talajra fekvő szárrészeket. Megemelhető a szár szívóventilátorral és levágható aprítókéssel is.

A Holaras cég függőleges tengelyű, késes szárzúzót alkalmaz, ahol a forgókések síkja szöget zár be a vízszintessel, és az így kialakuló ventilációs hatás megemeli a szárakat, majd a kések fölaprítják és szétterítik a területen. A függőleges tengelyre szerelt kések a haladási irányra merőlegesen, sorban egymás mellett, burkolat alatt helyezkednek el, lefedve a kívánt munkaszélességet. A száreltávolítás elvégezhető külön menetben, vagy az erőgép elejére szerelt géppel (1. ábra), a traktor hátsó vonószerkezete a kiemelő, rendrakó gépet hordozza.

2. ábra. Hagymakiemelőrendrakó gépek (wuehlmaus.at, holaras.nl)
Kiemelés

A vöröshagymát talajszelettel együtt sérülés nélkül lehet kiemelni (2. ábra, a). A sekélyen gyökerező hagyma kiemeléséhez néhány centiméter mélyen haladó, forgó négyszögletes tengely (2. ábra, b) alkalmazható. Fontos a négyszögtengely (1) mélységállítása, mert a mélyen járatott tengely rögöket hord a felszínre, amelyek nehezen távolíthatók el a hagymarend közül. A helyesen beállított, 35-50 milliméter laptávolságú, 70-75 m/s kerületi sebességű tengely középvonala éppen a gyökérzóna alatt helyezkedik el. Ehhez a módszerhez az ágyásos művelésmód a legkedvezőbb, mert a tengelyek végén lévő csapágyak és a hajtó lánckerék háza, illetve burkolata a vezetőbarázdában halad és nem éri a talajt.

A talaj felszínére forgatott hagymát kevés földdel gumilapát (2) továbbítja a tisztító, felhordó rostélyláncra (3), amely kirostálja a földet, a szármaradványokat, a könnyen leváló külső héjrészeket.

A hagymát a könnyebb száradás és fölszedés érdekében tömörítőhengerrel (2. ábra, c) (4) simított és tömörített talajra, szűkített rendre rakja le a gép, gumibélésű terelőlapon (5), kis esésmagassággal. A rendfölszedő gépek egy ágyáson termesztett 3-5 sor hagymát emelnek ki és raknak rendre. A teljesítmény növelhető többsoros, ágyásokat is áthidaló betakarítógéppel (2. ábra, d). A gép a három ágyásról kiemelt hagymát két rendre rakja le, gyorsítva ezzel a betakarítást. A rendre rakott hagymát 7-10 napig előérlelik, ezalatt az idő alatt a hagymagumók szára behúzódik, a termés tárolásra alkalmassá válik.

3. ábra. Hagyma rendfölszedő- kocsirakó gépek (asa-lift.hu, machinessimon. com, grimme.com)
Rendfölszedés

Száradás után a hagymát rendfölszedőgéppel (3. ábra a, b) szedik föl és rakják szállítójárműbe. A rendfölszedőgépek szerkezete általában megegyezik a kiemelésre használt gépekével. Fölszedőelemként leggyakrabban síktárcsapárt, vagy hajtott négyszögtengelyt alkalmaznak. A sima, tömörített talajon lévő rend fölszedéséhez elegendő egy gumilapátokkal szerelt tengely, vagy csupán maga a gumilapokkal ellátott rostélylánc is. A fölszedőelem fölött alkalmazhatnak egy támasztóhengert, például szivacshengert, amely a tisztítórostélyra segíti a hagymát.

A fölszedett hagymát több tagból álló rostélylánc tisztítja meg a földtől, szármaradványoktól, levált hagymahéjtól.

A tagok között különböző tisztító-, selejtezőegységek építhetők be. Fúvó légáramú ventilátor, gyorsan forgó hengerpárok, száreltávolító berendezés és selejtezőszalag egészítheti ki a betakarítógépet. A fúvó légáramú ventilátort a rostélylánc alá helyezik el úgy, hogy a légáram keresztezze a keresztirányú kihordószalagra való anyagátadást. Az anyagáram útjába helyezett, szembe forgó gumihengerpárok a gyomnövényeket és a szárakat távolítják el azzal, hogy megragadják, és maguk közt áthúzzák a növényi szárakat, hagymalevelet, de a kis hengerátmérő miatt a hagymát nem képesek behúzni. A gyorsan forgó gumihengerpárokéhoz hasonló elven működő száreltávolító berendezés is elhelyezhető a gépen úgy, hogy az egyúttal anyagtovábbításra is szolgáljon.

Selejtezőszalag és válogatók elhelyezésével (3. ábra, c) a betakarított termény minősége javítható, eltávolíthatók a rögök, a hibás, sérült hagymák és minden más idegen anyag, ami megmaradt a korábbi tisztítási műveletek során.

Az így megtisztított hagyma a fölszedő-rakodógép tartályába, majd onnan a gép mellett vontatott szállítójárműbe kerül. A hagyma tisztasága, szárhelyzete, valamint a felhasználás módja dönti el a további technológiai lépéseket.

A hagymát száreltávolítás nélkül is kiemelhetjük és rendre rakhatjuk az ismertetett gépekkel (4. ábra), olyankor a hagyma szára a renden megszárad, majd fölszedés és beszállítás után stabil géppel távolítják el.

Az egymenetes technológiára alkalmas gépek főbb szerkezeti elemei azonosak a korábban leírtakkal. Az egy menetben betakarított hagyma tisztasága természetesen nem éri el a kétmenetesét, ezért mindenképpen utókezelésekre van szükség.

5. ábra. Hagymaszáreltávolító, tisztító, osztályozó gép (asa-lift.hu, youtube.com)
Csomagolás előtt

A hagyma szárát tárolás, illetve csomagolás előtt el kell távolítani (5. ábra, a). A fogadógaratba adagolt hagyma lassan mozgó ékszíjakra jut (5. ábra, b), amelyeken bütykök szállítják. A mozgó hagymákat az asztal fölött elhelyezett forgó gumilapátok (5. ábra, c) forgatják. Ventilátorok szívják a hagymaszárat a rostélyok közé, és az ott elhelyezett, gyorsan forgó kések levágják azt. A száreltávolítóról legördülő hagyma a válogatóasztalra kerül, azt követi az osztályozás és zsákolás.

Az így megtisztított, osztályozott és csomagolt hagyma tárolható, vagy csomagolás után közvetlenül értékesíthető. A tárolás során megfelelően kell szellőztetni a helyiséget.

Fokhagyma-betakarítás

A fokhagymát ép lombbal takarítjuk be, ami lehetővé teszi a hagyma kihúzását. Alkalmazható a vöröshagyma betakarításához hasonló ásó rendszerű kiemelés, rendrakás, rendfölszedés is. Esetenként a szárat is eltávolítják és a fölszedett, szár nélküli hagymát hajlékony falú konténerekbe gyűjtik, majd a feldolgozóhelyre szállítják.

Gyakoribb azonban a nyűvő rendszerű betakarítás, amikor a hagyma lombját változatlanul hagyják, hiszen a fokhagymát gyakran a lombjánál fogva, kötegelve, vagy fűzve szárítják, legföljebb egyenlő hosszúságúra vágják a leveleket.

6. ábra. Fokhagyma kiemelése, kötegelése (mircobros.com.au)
A betakarítás egy- vagy kétsoros (nagyobb terület betakarítása esetén négysoros), traktorvontatású, hidraulikus hajtású géppel (6. ábra, a és b) történik.

A nyűvő rendszerű gépek a sor mellett meglazítják a talajt, megkönnyítve a nyűvő szalagpár munkáját.

A kihúzott és a szalagpár (6. ábra, c) által felhordott hagyma automatikus kötegelőegységre (6. ábra, d), majd onnan kötegelve a talajra jut. A területen történő szárítás után a hagymát a feldolgozóhelyre szállítják, ahol természetes úton, szellőztetéssel, vagy mesterségesen tovább szárítják. A fokhagyma értékesítése rövid szárral, füzérben, vagy egységcsomagként történik. Az értékesítés előtt mossák, a szakállrészeket eltávolítják.

Hosszú szárral

A póréhagymát hosszú szárral, nyűvő rendszerrel takarítják be (7. ábra, a). Először szárzúzó- vagy kaszálógéppel eltávolíthatják a lomb felső részét, de ez a művelet a kiemelés után is elvégezhető. A kihúzás előtt ásószerkezet lazítja meg a hagyma gyökere alatt a talajt, hogy biztonságosan és sérülés nélkül ki lehessen húzni.

7. ábra. Póréhagyma-kiemelés, -tisztítás, -kötegelés (asa-lift.hu)
A kiemelés nyűvő szalagpárral történik (7. ábra, b). A szalagpárt két oldalról görgők támasztják meg. Amennyiben a lomb felső részét a kiemelőgépben vágják le, a nyűvőszalag által szállított terményt forgókések tetejezik. A hagyma gyökerével kiemelt földet a szalag alatt, a sor két oldalán elhelyezett, forgó gumiujjas rotor veri le. Az alsó takarólevelek a hagymán maradnak. A nyűvőszalag a póréhagymát a kezelőfelületre juttatja, ahol azt kézzel kötegelik (7. ábra, c). A póréhagyma fagymentes helyen tárolható. Árusítás előtt a takaróleveleket és a gyökereket eltávolítják.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/27 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Rengeteg pénzt hoz az új technológia

A precíziós technológia alkalmazásának szükségszerűségét hangsúlyozták a felszólalók a PREGA 2019 nyitónapján. A rendezvényen elhangzott: a magyar mezőgazdaság több száz milliárd forinttal lenne gazdagabb, ha a precíziós technológia teljesen elterjedne a termelésben.

Kukoricabetakarítási rekord: 8 óra alatt 1110 tonna

Egy Amerikában összeszerelt 503 LE-s motorral szerelt CLAAS Lexion 760 Terra Trac RotoPlus APS hibrid cséplőszerkezetű kombájn 8 óra alatt 1110 tonna kukoricát takarított be,

47 millió tonna gyümölcs termett Európában

A közelmúltban Berlinben lebonyolított Fruit Logistica szakvásár kiváló alkalmat adott az elmúlt év gyümölcs- és zöldségtermeléséről és –kereskedeleméről szóló leltár elkészítéséhez.

Szezonális vendégmunkások: kik dolgoznak a német földeken?

Évente 300 ezer, főként lengyel és román mezőgazdasági vendégmunkás érkezik Németországba, hogy – olykor embert próbáló feltételek között – részt vegyen a spárga vagy az eper és más zöldség- és gyümölcsfélék betakarításában.

Élményközpontú OMÉK három helyszínen

A legkiválóbb magyar mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek bemutatója az OMÉK, amely az idén a fiatalokra és az innovációkra fókuszál. A négynapos kiállítás első napját szakmai rendezvényeknek szentelik. Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy az idén 1,2 milliárd forintos költségvetéssel, vidéki társrendezvényekkel együtt szervezik meg a nagyszabású kiállítást szeptember 26-29. között.

Mezőgazdasági gépekre licitáltak Somogyjádon

Bár továbbra is dinamikusan nő az új mezőgazdasági eszközök, gépek forgalma, ezzel párhuzamosan a használt piac is folyamatosan bővül. A nagyobb gazdaságok és a pályázatok nyertesei az új eszközöket keresik, míg a kisebb gazdaságoknak inkább a másodpiac a realitás.

Még mindig nő az agrárlízing

Rekordösszeggel zárta a múlt évet a magyar lízingpiac. A teljes lízingpiacot érintő erőteljes növekedés az egyes szegmenseken belül eltérően érvényesül. Az agrárlízing piacán nem növekedett ilyen látványosan a kihelyezés, de szégyenkezésre így sincs ok.

Még Új-Zélandon is keresettek a szlovén SIP termékei

A korábbi állami vállalatból privatizált vállalkozás egyre sikeresebb a világpiacon. Árbevételük 20 százaléka származott a hazai piacról, 80 százalékát az export tette ki. Legfőbb piacaik az Alpok-beli országok, Ausztria és Svájc, ezen kívül még Új-Zéland.

Viaskodó ölyvcsontvázak, okos talpbetét

Az idei FeHoVa is sok újdonsággal szolgált nemcsak a szűken vett szakmabelieknek, hanem azoknak is, akik érdeklődnek az újdonságok, ritkaságok iránt, melyet a gyártók a horgászok, vadászok munkájának hatékonyabbá, kényelmesebbé tételére fejlesztettek ki. De legalább ekkora vonzerőt jelentett a látogatók számára az immár hagyományos kutyakiállítás is.

Piros kivi nyert a Fruit Logistica-n

Olasz konzorcium piros kivije nyerte a Fruit Logistica kiállítás Újdonságdíját az idén. Ez a zöldség-gyümölcs ágazat legfontosabb elismerése, amit a berlini kiállítás látogatói szavazata alapján ítélnek oda, az idén már a 14. alkalommal. A Fruit Logistica-n az idén 90 ország több mint 3200 kiállítója mutatkozott be.