Back to top

Hagymafélék fölszedése

A vöröshagymát hazánk ökológiai viszonyai között az egyszerűbb és olcsóbb kétmenetes módszerrel takarítják be, így is jó minőségű, jól tárolható termék lesz belőle.

1. ábra. Hagymaszár-eltávolító, kiemelő, rendrakó gép (holaras.nl)
Első lépésként egymással szembe forgó, flexibilis gumilapos tépőhengerek szívóhatása emeli meg, a hengerek pedig letépik a talajra fekvő szárrészeket. Megemelhető a szár szívóventilátorral és levágható aprítókéssel is.

A Holaras cég függőleges tengelyű, késes szárzúzót alkalmaz, ahol a forgókések síkja szöget zár be a vízszintessel, és az így kialakuló ventilációs hatás megemeli a szárakat, majd a kések fölaprítják és szétterítik a területen. A függőleges tengelyre szerelt kések a haladási irányra merőlegesen, sorban egymás mellett, burkolat alatt helyezkednek el, lefedve a kívánt munkaszélességet. A száreltávolítás elvégezhető külön menetben, vagy az erőgép elejére szerelt géppel (1. ábra), a traktor hátsó vonószerkezete a kiemelő, rendrakó gépet hordozza.

2. ábra. Hagymakiemelőrendrakó gépek (wuehlmaus.at, holaras.nl)
Kiemelés

A vöröshagymát talajszelettel együtt sérülés nélkül lehet kiemelni (2. ábra, a). A sekélyen gyökerező hagyma kiemeléséhez néhány centiméter mélyen haladó, forgó négyszögletes tengely (2. ábra, b) alkalmazható. Fontos a négyszögtengely (1) mélységállítása, mert a mélyen járatott tengely rögöket hord a felszínre, amelyek nehezen távolíthatók el a hagymarend közül. A helyesen beállított, 35-50 milliméter laptávolságú, 70-75 m/s kerületi sebességű tengely középvonala éppen a gyökérzóna alatt helyezkedik el. Ehhez a módszerhez az ágyásos művelésmód a legkedvezőbb, mert a tengelyek végén lévő csapágyak és a hajtó lánckerék háza, illetve burkolata a vezetőbarázdában halad és nem éri a talajt.

A talaj felszínére forgatott hagymát kevés földdel gumilapát (2) továbbítja a tisztító, felhordó rostélyláncra (3), amely kirostálja a földet, a szármaradványokat, a könnyen leváló külső héjrészeket.

A hagymát a könnyebb száradás és fölszedés érdekében tömörítőhengerrel (2. ábra, c) (4) simított és tömörített talajra, szűkített rendre rakja le a gép, gumibélésű terelőlapon (5), kis esésmagassággal. A rendfölszedő gépek egy ágyáson termesztett 3-5 sor hagymát emelnek ki és raknak rendre. A teljesítmény növelhető többsoros, ágyásokat is áthidaló betakarítógéppel (2. ábra, d). A gép a három ágyásról kiemelt hagymát két rendre rakja le, gyorsítva ezzel a betakarítást. A rendre rakott hagymát 7-10 napig előérlelik, ezalatt az idő alatt a hagymagumók szára behúzódik, a termés tárolásra alkalmassá válik.

3. ábra. Hagyma rendfölszedő- kocsirakó gépek (asa-lift.hu, machinessimon. com, grimme.com)
Rendfölszedés

Száradás után a hagymát rendfölszedőgéppel (3. ábra a, b) szedik föl és rakják szállítójárműbe. A rendfölszedőgépek szerkezete általában megegyezik a kiemelésre használt gépekével. Fölszedőelemként leggyakrabban síktárcsapárt, vagy hajtott négyszögtengelyt alkalmaznak. A sima, tömörített talajon lévő rend fölszedéséhez elegendő egy gumilapátokkal szerelt tengely, vagy csupán maga a gumilapokkal ellátott rostélylánc is. A fölszedőelem fölött alkalmazhatnak egy támasztóhengert, például szivacshengert, amely a tisztítórostélyra segíti a hagymát.

A fölszedett hagymát több tagból álló rostélylánc tisztítja meg a földtől, szármaradványoktól, levált hagymahéjtól.

A tagok között különböző tisztító-, selejtezőegységek építhetők be. Fúvó légáramú ventilátor, gyorsan forgó hengerpárok, száreltávolító berendezés és selejtezőszalag egészítheti ki a betakarítógépet. A fúvó légáramú ventilátort a rostélylánc alá helyezik el úgy, hogy a légáram keresztezze a keresztirányú kihordószalagra való anyagátadást. Az anyagáram útjába helyezett, szembe forgó gumihengerpárok a gyomnövényeket és a szárakat távolítják el azzal, hogy megragadják, és maguk közt áthúzzák a növényi szárakat, hagymalevelet, de a kis hengerátmérő miatt a hagymát nem képesek behúzni. A gyorsan forgó gumihengerpárokéhoz hasonló elven működő száreltávolító berendezés is elhelyezhető a gépen úgy, hogy az egyúttal anyagtovábbításra is szolgáljon.

Selejtezőszalag és válogatók elhelyezésével (3. ábra, c) a betakarított termény minősége javítható, eltávolíthatók a rögök, a hibás, sérült hagymák és minden más idegen anyag, ami megmaradt a korábbi tisztítási műveletek során.

Az így megtisztított hagyma a fölszedő-rakodógép tartályába, majd onnan a gép mellett vontatott szállítójárműbe kerül. A hagyma tisztasága, szárhelyzete, valamint a felhasználás módja dönti el a további technológiai lépéseket.

A hagymát száreltávolítás nélkül is kiemelhetjük és rendre rakhatjuk az ismertetett gépekkel (4. ábra), olyankor a hagyma szára a renden megszárad, majd fölszedés és beszállítás után stabil géppel távolítják el.

Az egymenetes technológiára alkalmas gépek főbb szerkezeti elemei azonosak a korábban leírtakkal. Az egy menetben betakarított hagyma tisztasága természetesen nem éri el a kétmenetesét, ezért mindenképpen utókezelésekre van szükség.

5. ábra. Hagymaszáreltávolító, tisztító, osztályozó gép (asa-lift.hu, youtube.com)
Csomagolás előtt

A hagyma szárát tárolás, illetve csomagolás előtt el kell távolítani (5. ábra, a). A fogadógaratba adagolt hagyma lassan mozgó ékszíjakra jut (5. ábra, b), amelyeken bütykök szállítják. A mozgó hagymákat az asztal fölött elhelyezett forgó gumilapátok (5. ábra, c) forgatják. Ventilátorok szívják a hagymaszárat a rostélyok közé, és az ott elhelyezett, gyorsan forgó kések levágják azt. A száreltávolítóról legördülő hagyma a válogatóasztalra kerül, azt követi az osztályozás és zsákolás.

Az így megtisztított, osztályozott és csomagolt hagyma tárolható, vagy csomagolás után közvetlenül értékesíthető. A tárolás során megfelelően kell szellőztetni a helyiséget.

Fokhagyma-betakarítás

A fokhagymát ép lombbal takarítjuk be, ami lehetővé teszi a hagyma kihúzását. Alkalmazható a vöröshagyma betakarításához hasonló ásó rendszerű kiemelés, rendrakás, rendfölszedés is. Esetenként a szárat is eltávolítják és a fölszedett, szár nélküli hagymát hajlékony falú konténerekbe gyűjtik, majd a feldolgozóhelyre szállítják.

Gyakoribb azonban a nyűvő rendszerű betakarítás, amikor a hagyma lombját változatlanul hagyják, hiszen a fokhagymát gyakran a lombjánál fogva, kötegelve, vagy fűzve szárítják, legföljebb egyenlő hosszúságúra vágják a leveleket.

6. ábra. Fokhagyma kiemelése, kötegelése (mircobros.com.au)
A betakarítás egy- vagy kétsoros (nagyobb terület betakarítása esetén négysoros), traktorvontatású, hidraulikus hajtású géppel (6. ábra, a és b) történik.

A nyűvő rendszerű gépek a sor mellett meglazítják a talajt, megkönnyítve a nyűvő szalagpár munkáját.

A kihúzott és a szalagpár (6. ábra, c) által felhordott hagyma automatikus kötegelőegységre (6. ábra, d), majd onnan kötegelve a talajra jut. A területen történő szárítás után a hagymát a feldolgozóhelyre szállítják, ahol természetes úton, szellőztetéssel, vagy mesterségesen tovább szárítják. A fokhagyma értékesítése rövid szárral, füzérben, vagy egységcsomagként történik. Az értékesítés előtt mossák, a szakállrészeket eltávolítják.

Hosszú szárral

A póréhagymát hosszú szárral, nyűvő rendszerrel takarítják be (7. ábra, a). Először szárzúzó- vagy kaszálógéppel eltávolíthatják a lomb felső részét, de ez a művelet a kiemelés után is elvégezhető. A kihúzás előtt ásószerkezet lazítja meg a hagyma gyökere alatt a talajt, hogy biztonságosan és sérülés nélkül ki lehessen húzni.

7. ábra. Póréhagyma-kiemelés, -tisztítás, -kötegelés (asa-lift.hu)
A kiemelés nyűvő szalagpárral történik (7. ábra, b). A szalagpárt két oldalról görgők támasztják meg. Amennyiben a lomb felső részét a kiemelőgépben vágják le, a nyűvőszalag által szállított terményt forgókések tetejezik. A hagyma gyökerével kiemelt földet a szalag alatt, a sor két oldalán elhelyezett, forgó gumiujjas rotor veri le. Az alsó takarólevelek a hagymán maradnak. A nyűvőszalag a póréhagymát a kezelőfelületre juttatja, ahol azt kézzel kötegelik (7. ábra, c). A póréhagyma fagymentes helyen tárolható. Árusítás előtt a takaróleveleket és a gyökereket eltávolítják.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/27 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Ezer csoda Hollandiában

Aki naprakész szeretne lenni zöldségfajták és zöldségtrendek terén, annak úgyszólván kihagyhatatlanok a nagy nemesítőházak hollandiai nyílt napjai a 39. naptári héten. Észak-Hollandiában, egy jól behatárolható körzeten belül több nyílt napot is tartanak ilyenkor, a hangulat és a fajtafelhoztal egyaránt lenyűgöző.

Az ehető almát kézzel szedik - de attól még lehet gépesíteni

A fogyasztásra szánt almát kézzel szedik, hogy ne sérüljön. A szedés az alma megfogásából, leszakításából, szedőedénybe helyezéséből, majd a szállítórekeszbe/ládába töltésből áll. Mindezekhez számos segédeszköz áll rendelkezésre.

Komplex öntözési programra van szükség

A magyar gazdákat nem érintette olyan súlyosan az idei aszály, mint nyugat-európai társaikat, ugyanakkor a kormány komplex öntözési program bevezetésével szeretné elejét venni a hasonló problémáknak – mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Mezőhegyesen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai napján.

Vitaminoktól a rovarokig: mit is eszünk?

Új élelmiszerekről és komponensekről, valamint innovatív technológiákról tanácskoznak az Európai Unió táplálkozástudományi szakemberei a Debreceni Egyetemen. A 3. Food Structure Design Konferencián tradicionális helyi termékeket is bemutatnak a külföldi kutatóknak.

Digitalizációval lehet fenntartható a termelés

A gazdálkodók nyitottak az innovációkra, amelyek hozzásegítik őket a komolyabb terméshez és bevételhez, anélkül, hogy az élelmiszerbiztonság veszélybe kerülne – mondta Liam Condon, a Bayer igazgatósági tagja, Crop Science elnöke a társaság által szervezett Future of Farming Dialogue konferencián.

Megúszták nagy tüzek nélkül: jól halad a napraforgó betakarítása

A csapadékhiány miatt a kukoricától­ nem várható rekordtermés­, a napraforgó elfogadható lesz. Heves megyében a tavaszi vetésű növények idén várhatóan kevesebbet teremnek majd mint tavaly, Békés megyében az elmúlt időszakban 26 gabona eredetű tűzeset történt, ezek közül kiemelkedő, illetve magas riasztási fokú nem volt.

Megúsztuk az évet: a halászati ágazat tavalyi eredménye

Magyarország hosszú évtizede jelentős szerepet tölt be Európa édesvízi haltermelésében. Ennek legfőbb oka, hogy országunk kedvező vízrajzi adottságokkal és nagy termelési hagyományokkal rendelkezik. Kiemelkedő halas múltunk ellenére mára az ágazat nehezen alkalmazkodik a nemzetközi kihívásokhoz, kevésbé igazodik a fogyasztói szokások, az értékesítési csatornák változásához.

Aprítjuk a metélőket: levélzöldségek betakarítása

A levélzöldségek közé tartoznak a különböző, színben és formában eltérő saláták (fejes saláta, madársaláta, tépősaláta, rukkola), továbbá a spenót, a sóska, a mángold, a kapor, a levélpetrezselyem, a metélőpetrezselyem, a metélőzeller és a metélőhagyma. Betakarításukra speciális vágógépeket alkalmaznak.

Ősszel is folytatódik a nyár - a betakarításnak kedvez az időjárás

A mezőgazdasági munkákkal, a betakarítással jól lehetett és a továbbiakban is jól lehet majd haladni, legfeljebb pénteken és szombaton alakulhat ki elszórtan az országban csapadék, de a jövő héten visszatér a késő nyári meleg, száraz idő. Az északkeleti területeken azonban helyenként száraz a talaj, mely a kelőfélben lévő repcére nagyon kedvezőtlen.

Biztos háttér

A Case IH traktrok szervizelése, alkatrész ellátását tűzte ki célul az Agri Szerviz Kft. Míg a Kft. tulajdonosai Csehországban és Szlovákiában egyben a Case IH termékek importőrei, alkatrész ellátói illetve szervizesei, Magyarországon azon dolgoznak, hogy a traktorok egy percre se álljanak meg. Ebben a munkában régi, jól felkészült szakemberek vesznek részt.