Back to top

Mediterrán májuskezdet… „One Team, One Goal!“ - HG2018/1

Két év elteltével is számos elismerő megjegyzést kapott a Budapesten megrendezett World Wide Sires Distributors Conference. Az idő azonban gyorsan szalad, idén május 7–9. között ismét találkoztak anyavállalatunk nemzetközi forgalmazói, ezúttal Barcelonában. Az eseményen cégünket Akác Balázs ügyvezető, illetve tenyésztési és kereskedelmi igazgatóként jómagam képviseltük.

Ötven ország több mint kétszáz szakembere kiválóan szervezett rendezvény keretében osztotta meg tudását, tapasztalatait egymással és az anyavállalattól ide látogató szakemberekkel, továbbá egy-egy témakör mérvadó ismerői tartottak előadásokat szigorú időrend betartásával.

Az öt földrészről megjelenteket John Schouten, a WWS vezérigazgatója köszöntötte, majd David Thorbahn, a Select Sires elnök-vezérigazgatója már részletesen taglalta a világ népesedési és tejgazdasági folyamatait, szemléltetve az ágazatunkban működők felelősségét és üzleti lehetőségeit.

A résztvevők szakmai nap keretében felkeresték a Blanka-Ponderosa bemutató gazdaságot
A résztvevők szakmai nap keretében felkeresték a Blanka-Ponderosa bemutató gazdaságot

Hangsúlyozta az innováció, a kutatás-fejlesztés, a szakmai képzés, a modern adatkezelési módok révén megvalósítható kommunikáció, illetve a nemzetközi hálózat további építése szabta feladatokat, nem feledve azonban, hogy mindezek alapja a kiváló minőségű termék és a vevőközpontú gondolkodás.

A vállalat vezetőinek személyes példáján keresztül láttatta a színvonalas, hosszú távú munka hátterében mindig egyénileg megfogalmazódó kérdésre, a miértre adott válaszokat. Az elhivatottság, elkötelezettség szorosan kapcsolódik mindannyiuk esetében ahhoz, hogy fiatal koruktól fogva örömüket lelik a tehenekhez, különösen pedig a tejtermeléshez kapcsolódó életvitelben. Mint mondta, ez ugyanígy jellemzi a vállalat forgalmazói hálózatának túlnyomó többségét, s ez adja a World Wide Sires márka igazi erejét, versenyképességét.

A Select Sires – mint a World Wide Sires immár egyedüli tulajdonosa és szállítója – rendkívüli piaci bővülést vetít elő a következő öt évre. Ennek megalapozottságát bizonyítja, hogy a tavalyi rekordév után az idei első négy hónap forgalmi számai minden elképzelést felülmúltak. Szavait később számos forgalmazó is megerősítette, beszámolván a korábbi éveket akár 30-40%-kal meghaladó teljesítményeikről.

A forgalmazói értekezlet résztvevői öt kontinensről érkeztek
A forgalmazói értekezlet résztvevői öt kontinensről érkeztek

Jeff Ziegler, a Select Sires tenyészbika-programjáért felelős elnökhelyettes a mindannyiunkat leginkább izgalomban tartó témákat tárgyalta:

• A holstein-fríz bikapopuláció trendjei a különböző indexek és résztulajdonságok vonatkozásában.

• A tenyésztői hangsúlyok eltolódása az ún. menedzsment tulajdonságok irányába, miközben a termelési potenciálban is töretlen a fejlődés.

• A genomika szerepe és lehetőségei a tenyésztési program mind teljesebbé tételében, valamint a versenypozíciók építésében. A Select Sires élenjáró részvétele a fajták fejlesztésében, természetesen különös tekintettel a tejhasznú fajtákra.

• A következő nemzedék meghatározó apai és anyai vonalainak megtalálása. Ennek keretében egyrészt a saját S-S-I program felhasználása a genetikai csúcs mindenkori biztosítása vagy pl. a genetikai változatosság megőrzése érdekében. Az ART program keretében évente 7500 embrióbeültetést végeznek a jövő legjobb apáinak és anyáinak előállítása szándékával. A Select Sires több mint 2000 elit nőivarú egyedhez fér hozzá nem saját tulajdonú telepeken. Ezen anyák TPI-átlaga 2750 pont, Net Merit-átlaga 850 $. Másrészt a vállalat hosszú távú szerződést kötött húsznál több olyan tenyésztővel, akik a fajta fejlődésében kulcsszerepet játszottak/játszanak.

• Új, genomikus mutatók bevonása a növendéknevelés és a nőivar fejlesztése terén.

• A Select Sires meghatározó bikákat ad a show-tenyésztés számára, de nem mondott le a termelési paraméterekben történő előrehaladásról sem. Eközben a harmadik szegmens, a gazdaságos tehén koncepciója egyértelműen tért hódít a cég tenyésztési programjában. Elméleti számítás szerint a potenciális lehetőség elképesztő: ma magas Net Merit értéknek mondjuk az 1000 körüli mutatót; a számítás szerint a legjobb genetikai kombinációkkal ez akár hatszorosára is növelhető lesz. (A Net Merit index dollárban fejezi ki az adott bika utódának életteljesítménye alatt várható többleteredményt.)

A WWS konferenciát megelőző munkanapon felkerestük spanyol mesterséges termékenyítő vállalati partnerünket, a Bilbao központú Aberekint. Az 1985-re visszanyúló cégtörténetet esetükben a folytonosság, állandóság, megbízhatóság, minőség kifejezések jellemzik. Carlos Ugarte vezérigazgatótól megtudtuk, hogy spanyol és latin-amerikai beágyazottságuk jottányit sem csökkent, ugyanakkor keresik a piaci hiányterületeket, amelyekre próbálnak benyomulni. Ilyenek a szarvatlanság génjét hordozó tenyészvonalak előtérbe állítása, az A2A2 tejfehérje genotípus propagálása, a bármiféle ismert terheltséghordozó vonalak kizárása, valamint a Spermvital technológia felkarolása (a sperma termékenységének időbeni megnyújtása egy norvég know-how alkalmazásával).

Számunkra azonban elsősorban a húshasznú fajták szaporítóanyagának hozzáférhetőségével játszanak fontos szerepet, hiszen kék-belga, angus, limuzin, charolais, sőt wagyu bikák spermáját is termelik. Együttműködnek francia, belga (hús), holland és német (tej) tenyésztési forrásokkal.

Napjaink meghatározó tenyészbikái jórészt a Select Sires tulajdonában vannak. Olyan neveket kell említenünk, amelyeket minden hazai tenyésztő ismerhet vagy találkozni fog velük a közeljövőben: Mogul, Montross, Jedi, Modesty, Kennedy, Tarrino, Pinnacle, Kingboy, Frazzled, Profit, Renegade, Pat-Red vagy éppen History-PP.

Steve Winnington és Rebekah Mast a holstein-fríz fajta elmúlt 92 évét tekintette át, majd azt hangsúlyozta, hogy a teheneknek 4-5 laktációt kellene teljesíteniük ahhoz, hogy a bennük rejlő maximális profitot hozzák gazdájuknak. Ennek elérésében különös szerepe van a telepi vemhesülési eredményességnek (Pregnancy Rate) és a tőgyegészségi állapotnak. Ma még egyik irányban sem folyik komoly tenyésztés az üzemek jelentős részében, pedig sokkal fontosabbak, mint pl. egy-egy küllemi résztulajdonság túlhangsúlyozása. A szlogen: Healthy Cows are Profitable Cows, azaz Egészséges tehenek – jövedelmező tehenek.

Az előadásokat aktív figyelem kísérte
Az előadásokat aktív figyelem kísérte

Nagy segítséget jelenthet a tenyésztő számára a Holstein Genetikánál már alkalmazott Genetikai Értékkalkulátor program (Genetic Value Calculator). Ez sokféle szűrésre, csoportosításra nyújt lehetőséget a vállalat bikakínálatának figyelembevételével. Megmutatja, hogy adott, kiválasztott bikacsapat összességében milyen irányban viszi tovább a tehenészet genetikai jellemzőit. Segít jól megfogalmazni a gazdaságossági célokat is: pl. a funkcionális, de nem extrém küllem mellett az egészségi, szaporodási stb. tulajdonságokban történő előrelépést. A program a szaporítóanyag költségigényét is képes optimalizálni. Kevesen élnek vele, pedig számos további genetikai indexképzési alkalmazás áll már rendelkezésre a WWS honlapján.

Új lehetőséget kínál a jövőben az állományelemzés (herd audit) egy új szoftver segítségével. Számos külső és belső telepi körülmény megfontolásával lehet programot kialakítani az állományunk genetikai szegmensei számára. A genetikai szegmentálás egyre sürgetőbb feladat. Általa jól szemléltethető az egyes tulajdonságokban fennálló szórtság a telepen, ami a további tenyésztési döntések alapja lehet. A fontos szempontok eltérhetnek fő telepi célonként (kommersz árutermelés, legeltetés, robotfejés stb.), telepi mérettől vagy akár menedzsmentális adottságoktól függően. Teljes körben genomvizsgált és jól menedzselt állományban az audit során még markánsabban nyilvánulnak meg az egyes genetikai szegmensek közötti különbségek.

Erős, megbízható hátterünk: a World Wide Sires képviselői a konferencián
Erős, megbízható hátterünk: a World Wide Sires képviselői a konferencián

Lényeges feltételei egy mai sikeres tehenészeti tenyésztési programnak:

• pontos, megbízható nyilvántartások, nagy adatbázis,

• jól meghatározott, reális, jövőbe mutató genetikai célkitűzések 5-10 évre.

Ezek fényében ki lehet választani az adott tenyészet számára legfontosabb tulajdonságokat, jellemzőket, és akár pénzben kifejezett tervet lehet készíteni a megvalósításra.

A fentiek taglalása már a precíziós tenyésztési stratégiák fogalomkörébe tartozik. Amint a Yogi Berrától vett idézet tartja: „Ha nem tudod, merre mész, valami más helyre fogsz érkezni.” S könnyen lehet, hogy rosszabbra, mint szerettél volna!

A WWS forgalmazói világkonferencia presztízsét nagyban növelte, hogy idén első alkalommal számos amerikai farmer, a Select Sires igazgatótanácsának tagjai is megtisztelték jelenlétükkel, sőt be is mutatták gazdaságukat. Személyükben megerősítést nyert az egész rendezvényt átható szellemiség, amely az idei jelmondatban fejeződött ki: „One Team, One Goal”, azaz „Egy csapat, egy cél!”. (x)

 

További írások a Holstein Genetika Hírlevél 2018/1 számából

 

Forrás: 
Holstein Genetika Kft.

Népszerű agrárszaklapok