Back to top

Tisztul a kép a KAP körül, de vannak még fehér foltok

A Copa-Cogeca (CC) 2018. október 10-12. között Linzben megrendezett Európai Gazdálkodói Kongresszusa olyan stratégiai fontosságú témák megvitatására helyezte a hangsúlyt, mint a következő uniós Többéves Pénzügyi Keret (MFF), a jövőbeli Közös Agrárpolitika (KAP), nemzetközi kereskedelmi vonatkozások, illetve a Brexit következményei.

Ezen témák összességének egy fenntarthatóbb, versenyképesebb és gazdaságilag életképes európai mezőgazdaság létrehozását kell eredményeznie - írja a nak.hu.

Az eseményen – amelyen a NAK-ot Győrffy Balázs elnök, Kis Miklós Zsolt alelnök és Cseszlai István stratégiai igazgató képviselték – a vitaindító beszédet Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos tartotta. A biztos a KAP jogalkotási javaslatok júniusi megjelenése óta nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy személyesen vitathassa meg a szektort képviselő tagállami szereplőkkel a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatot.

Kiemelte, hogy a 2020 utáni Többéves Pénzügyi Keret és a jövőbeli KAP tárgyalásai tekintetében uniós szempontból, az elkövetkezendő időszak kulcsfontosságú lesz. Utalt a Copa-Cogeca szeptemberi KAP2020 pozíciós papírjában foglaltakra, miszerint

határozottan ellenzik a KAP büdzsé csökkentését és annak legalább a jelenlegi szinten történő fenntartására szólítanak fel reál értéken.

Ezt az álláspontot személy szerint is támogatja és a következő uniós büdzsével kapcsolatos viták során ezt mindig is hangsúlyozta. 

A következő MFF pénzügyi keretét azonban számos külső és belső folyamat befolyásolja. Rámutatott arra, hogy a végső döntés azonban a társjogalkotók kezében van. A tagállamok többsége egyetért a költségvetéshez történő hozzájárulások növelésével, néhányan viszont ennek szükségességéről nincsenek meggyőződve. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló időkeret a büdzsé elfogadására igen szűkös és kulcsfontosságú az uniós költségvetés elfogadása a 2019. májusi EP választások előtt.

A KAP jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan üdvözölte a CC szeptemberben közzétett KAP2020 pozíciós papírját. Elmondta, hogy az új európai agrárpolitikának az eddigiekhez képest sokkal többet kell teljesítenie, oly módon, hogy az egyszerűbb, méltányosabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb.

Egyszerűsítés 

A biztos úgy gondolja, hogy az új teljesítési modell a termelők számára valódi egyszerűsítést és jobb eredmények felmutatását jelenti. Hangsúlyozta, hogy már mandátuma elejétől az egyik legfontosabb prioritás számára a politika egyszerűsítése volt.

A Copa-Cogeca a szeptemberi pozíciós papírjában viszont kijelentette, hogy a Bizottság által javasolt egyszerűsítés szintje nem megfelelő. Erre válasza, hogy a valódi egyszerűsítés a KAP javaslatban szereplő eszközök révén teremthető meg, melyek gyakorlatban történő átültetése a tagállam döntésétől függ. A nagyobb rugalmassággal azonban nagyobb felelősség is jár. Ezért is tartja kulcsfontosságúnak, hogy a KAP stratégiai tervek megalkotása során a szektor képviselői együttesen a tagállami közigazgatási szereplőkkel alakítsák ki a stratégiát.

Méltányosság

 A bizottsági javaslat nagyobb méltányosságra tett javaslatot a kis- és közepes családi gazdaságok tekintetében, mivel ezek az európai mezőgazdasági modell szerves részét képezik. Hozzátette, hogy a közvetlen kifizetések jelentik továbbra is a legfontosabb biztonssági hálót a termelők számára. 
A biztos elmondta a kifizetések méltányosabb elosztására számos javaslatot irányoztak elő: közvetlen kifizetések kötelező capping-je, kistermelők számára kerekítettátalány kifizetések, belső konvergencia.

A termeléshez kötött támogatások pedig sokkal célzottabbak és a tagállamok speciális igényeihez igazíthatók lesznek.

Rugalmasság

Az életképesség nemcsak a jövedelem támogatások méltányos szintjének biztosítását jelenti, hanem termelőink számára új lehetőségek megteremtését is, a generációs megújulás, illetve az élelmiszerláncban betöltött pozíció megerősítésének figyelembevételével. Hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi megállapodások hatalmas lehetőséget jelentenek a gazdálkodók és élelmiszeripar számára.

A bizottsági javaslat nagy hangsúlyt helyez a fiatal mezőgazdasági termelőkre. Számos eszköz rendelkezésükre áll majd, melyek kötelező és önkéntes elemek kombinációját jelentik.

Hozzátette azonban, hogy a tagállamok számára további lehetőségek állnak rendelkezésre, mint például adózás és földhasználati szabályozások.

Fenntarthatóság

Az új teljesítési modell a válasz arra a kérdésre, hogy az európai élelmezés biztonság fenntartása mellett hogyan biztosítható, hogy a termelők többet teljesítsenek klíma és környezetvédelem területén. A párizsi klímamegállapodás egyértelmű kötelezettséget jelent Európa számára.

Elmondta, hogy környezetvédelem tekintetében már a 2013-as KAP reform is választ adott a polgárok erre vonatkozó elvárásaira, ez a zöldítés bevezetésében valósult meg. Elmondhatjuk azonban, hogy a zöldítés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

A mostani bizottsági javaslattal a céljuk valódi és mérhető eredmények elérésének biztosítása, azonban világossá tette, hogy a gazdálkodókat ezért jutalmazni is kell, ha azt várjuk el tőlük, hogy tegyenek többet a környezetért. Meg van győződve arról, hogy a KAP javaslat a megfelelő kombinációt nyújtja e tekintetben.

Ismertette az új zöld struktúra három elemét:

kondicionalitás, első pilléres öko-rendszerek és második pilléres agrár-környezeti-klíma kifizetések. A jövedelemtámogatások az új megerősített kondicionalitás teljesítése révén lesznek igénybevehetők. Ezek az előírások a magasabb környezetvédelmi ambíciók teljesítése miatt régi és új elemeket is tartalmaznak. Az öko-rendszereknek a kondicionalitáson túlmutató gazdálkodási gyakorlatokat kell magukban foglalniuk, mely tagállami szinten kötelező, viszont gazdálkodói szinten önkéntes lesz. A második pilléres agrár-környezeti-klíma kifizetések pedig speciális gazdálkodási és erdészeti gyakorlatokat jelentenek, melyek hozzájárulnak az agrár-környezeti-klíma kötelezettségek teljesítéséhez. A biztos kérte a jelenlévők támogatását abban, hogy az elkövetkezendő időszak során megvalósulhassanak az említett célkitűzések. 

A Copa-Cogeca a kongresszuson a mezőgazdaságban a generációs megújulás uniós és tagállami szintű átgondolására hívta fel a figyelmet, mivel sajnálatos módon csak a termelők 11 százaléka 40 év alatti.

Joachim Ruckwied, a COPA elnöke kijelentette, hogy nem megengedhető a vidéki térségek elnéptelenedése. Megfelelő eszközök nélkül nem biztosítható a gazdálkodók következő generációja. Thomas Magnusson, a COGECA elnöke elmondta, hogy a fiatal gazdák hosszú távon történő támogatását a javasolt KAP stratégiai tervekben biztosítani kell.

A kongresszus a jövőbeli KAP-ra vonatkozóan egy stabil költségvetés biztosítására szólított fel. Mindazonáltal az egyszerűsítés - különösen tagállami szinten - alapvető fontosságú. Továbbá a tagállami stratégiai tervek kialakítása során nagy fokú átláthatóságra lesz szükség, mindvégig szem előtt tartva azonban a KAP közösségi jellegének fenntartását.

Forrás: 
nak.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Gabonaár: merre indul el?

Viszonylagos csend honol a világ és azon belül Magyarország gabonapiacain, amiből egyelőre nem következik sem árzuhanás, sem érdemi drágulás. Azonban a holtszezonnak számító januárban érdemes a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalásokra figyelni, amelyek kimenetele befolyásolhatja az egyelőre bőséges termésűnek ígérkező 2019-es szezon gabonaárait.

"Bébiétel minőségű" TÉSZ termelés: talpra állás a gáncs után

A Penta Família Szövetkezet bizonyára jól dolgozik. Tevékenységük hasznosságának talán az a legerősebb bizonyítéka, hogy a szövetkezetbe többen is szeretnének belépni – csakhogy erre nincs mód egy ideje. Nem zárkóznak el előle, de ahhoz ragaszkodnak, hogy az új jelentkezőnek két ajánlója legyen, és hogy meggyőződhessenek róla, hogy nem csupán afféle „támogatásvadász” a jelentkező, hanem valódi termelő.

Ipari mennyiségek: az almasűrítmény számai

A világon 1,6 millió tonna almasűrítményt készítenek, körülbelül a harmadát Európában. Kontinensünkön 12 millió tonna alma terem, annak a harmada ipari. A legnagyobb almatermést Lengyelország hozza, náluk 300-350 ezer tonna sűrítmény készül, hazánkban 50 ezer tonna. Ennek a mennyiségnek a gazdaságossági oldalát járta körül előadásában Apáti Ferenc a FruitVeB tanácskozásán, Mátraházán.

Tízmilliárdok öntözésfejlesztésre

További nemzeti forrásokat különített el a Kormány öntözésfejlesztésre, illetve konkrét feladatokat határozott meg azzal kapcsolatban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai jelentőségűnek tartja az öntözés fejlesztését, üdvözli az azt előrevivő kormányzati döntést.

Bárány: kijózanodás következhet a Brexit folyamatában

Ébresztőként szolgálhat a brit politikai elit számára a May-féle tervezet keddi bukása, amelynek eredménye egy sokkal enyhébb forgatókönyv megvalósulása lehet – mondta el lapunknak az egyik legnagyobb baromfihús-exportőr vállalat tulajdonosa.

Vidékfejlesztési támogatással újult meg két közösségi központ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A vidékfejlesztés, a vidéki térség felzárkóztatása kiemelt fontosságú a kormány politikájában, amelyet a Tiszaadonyban és Kérsemjénben pályázati támogatással megvalósult közösségi házak fejlesztése is bizonyít – hangsúlyozta Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Az egekbe szökik a borok ára a Brexit után Angliában

A brit érdekképviseletek arra kérik a kormányt – amennyiben nem sikerül megegyezni az Unióval a kilépés feltételeiről – hogy függesszék fel egyoldalúan a borokra kivetett vámokat. Ellenkező esetben árrobbanásra és ellátási gondokra lehet számítani.

Több program is segíti a fiatal gazdákat

A generációváltás elősegítéséről illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) között létrejövő programokról beszélt Győrffy Balázs, a NAK elnöke és Weisz Miklós, az AGRYA társelnöke a két szervezet közös sajtóreggelijén, január 15-én.

A földforgalmi szabályozás változásai

Ez év január 11-én hatályba lépett az agráriumot érintő jogszabály-módosítási csomag, ami egyrészt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény egyes paragrafusait módosítja.

Foglalkoztatást segítő alkalmazás teszteléséhez gazdálkodók jelentkezését várják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. továbbfejlesztette az egyszerűsített foglalkoztatás elektronikus ügyintézését segítő (EFO) mobilalkalmazást. A munkavállalók bejelentése immáron még könnyebbé válik, e-személyi igazolványuk adatai telefonról is beolvashatóak.