Back to top

Tisztul a kép a KAP körül, de vannak még fehér foltok

A Copa-Cogeca (CC) 2018. október 10-12. között Linzben megrendezett Európai Gazdálkodói Kongresszusa olyan stratégiai fontosságú témák megvitatására helyezte a hangsúlyt, mint a következő uniós Többéves Pénzügyi Keret (MFF), a jövőbeli Közös Agrárpolitika (KAP), nemzetközi kereskedelmi vonatkozások, illetve a Brexit következményei.

Ezen témák összességének egy fenntarthatóbb, versenyképesebb és gazdaságilag életképes európai mezőgazdaság létrehozását kell eredményeznie - írja a nak.hu.

Az eseményen – amelyen a NAK-ot Győrffy Balázs elnök, Kis Miklós Zsolt alelnök és Cseszlai István stratégiai igazgató képviselték – a vitaindító beszédet Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos tartotta. A biztos a KAP jogalkotási javaslatok júniusi megjelenése óta nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy személyesen vitathassa meg a szektort képviselő tagállami szereplőkkel a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatot.

Kiemelte, hogy a 2020 utáni Többéves Pénzügyi Keret és a jövőbeli KAP tárgyalásai tekintetében uniós szempontból, az elkövetkezendő időszak kulcsfontosságú lesz. Utalt a Copa-Cogeca szeptemberi KAP2020 pozíciós papírjában foglaltakra, miszerint

határozottan ellenzik a KAP büdzsé csökkentését és annak legalább a jelenlegi szinten történő fenntartására szólítanak fel reál értéken.

Ezt az álláspontot személy szerint is támogatja és a következő uniós büdzsével kapcsolatos viták során ezt mindig is hangsúlyozta. 

A következő MFF pénzügyi keretét azonban számos külső és belső folyamat befolyásolja. Rámutatott arra, hogy a végső döntés azonban a társjogalkotók kezében van. A tagállamok többsége egyetért a költségvetéshez történő hozzájárulások növelésével, néhányan viszont ennek szükségességéről nincsenek meggyőződve. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló időkeret a büdzsé elfogadására igen szűkös és kulcsfontosságú az uniós költségvetés elfogadása a 2019. májusi EP választások előtt.

A KAP jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan üdvözölte a CC szeptemberben közzétett KAP2020 pozíciós papírját. Elmondta, hogy az új európai agrárpolitikának az eddigiekhez képest sokkal többet kell teljesítenie, oly módon, hogy az egyszerűbb, méltányosabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb.

Egyszerűsítés 

A biztos úgy gondolja, hogy az új teljesítési modell a termelők számára valódi egyszerűsítést és jobb eredmények felmutatását jelenti. Hangsúlyozta, hogy már mandátuma elejétől az egyik legfontosabb prioritás számára a politika egyszerűsítése volt.

A Copa-Cogeca a szeptemberi pozíciós papírjában viszont kijelentette, hogy a Bizottság által javasolt egyszerűsítés szintje nem megfelelő. Erre válasza, hogy a valódi egyszerűsítés a KAP javaslatban szereplő eszközök révén teremthető meg, melyek gyakorlatban történő átültetése a tagállam döntésétől függ. A nagyobb rugalmassággal azonban nagyobb felelősség is jár. Ezért is tartja kulcsfontosságúnak, hogy a KAP stratégiai tervek megalkotása során a szektor képviselői együttesen a tagállami közigazgatási szereplőkkel alakítsák ki a stratégiát.

Méltányosság

 A bizottsági javaslat nagyobb méltányosságra tett javaslatot a kis- és közepes családi gazdaságok tekintetében, mivel ezek az európai mezőgazdasági modell szerves részét képezik. Hozzátette, hogy a közvetlen kifizetések jelentik továbbra is a legfontosabb biztonssági hálót a termelők számára. 
A biztos elmondta a kifizetések méltányosabb elosztására számos javaslatot irányoztak elő: közvetlen kifizetések kötelező capping-je, kistermelők számára kerekítettátalány kifizetések, belső konvergencia.

A termeléshez kötött támogatások pedig sokkal célzottabbak és a tagállamok speciális igényeihez igazíthatók lesznek.

Rugalmasság

Az életképesség nemcsak a jövedelem támogatások méltányos szintjének biztosítását jelenti, hanem termelőink számára új lehetőségek megteremtését is, a generációs megújulás, illetve az élelmiszerláncban betöltött pozíció megerősítésének figyelembevételével. Hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi megállapodások hatalmas lehetőséget jelentenek a gazdálkodók és élelmiszeripar számára.

A bizottsági javaslat nagy hangsúlyt helyez a fiatal mezőgazdasági termelőkre. Számos eszköz rendelkezésükre áll majd, melyek kötelező és önkéntes elemek kombinációját jelentik.

Hozzátette azonban, hogy a tagállamok számára további lehetőségek állnak rendelkezésre, mint például adózás és földhasználati szabályozások.

Fenntarthatóság

Az új teljesítési modell a válasz arra a kérdésre, hogy az európai élelmezés biztonság fenntartása mellett hogyan biztosítható, hogy a termelők többet teljesítsenek klíma és környezetvédelem területén. A párizsi klímamegállapodás egyértelmű kötelezettséget jelent Európa számára.

Elmondta, hogy környezetvédelem tekintetében már a 2013-as KAP reform is választ adott a polgárok erre vonatkozó elvárásaira, ez a zöldítés bevezetésében valósult meg. Elmondhatjuk azonban, hogy a zöldítés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

A mostani bizottsági javaslattal a céljuk valódi és mérhető eredmények elérésének biztosítása, azonban világossá tette, hogy a gazdálkodókat ezért jutalmazni is kell, ha azt várjuk el tőlük, hogy tegyenek többet a környezetért. Meg van győződve arról, hogy a KAP javaslat a megfelelő kombinációt nyújtja e tekintetben.

Ismertette az új zöld struktúra három elemét:

kondicionalitás, első pilléres öko-rendszerek és második pilléres agrár-környezeti-klíma kifizetések. A jövedelemtámogatások az új megerősített kondicionalitás teljesítése révén lesznek igénybevehetők. Ezek az előírások a magasabb környezetvédelmi ambíciók teljesítése miatt régi és új elemeket is tartalmaznak. Az öko-rendszereknek a kondicionalitáson túlmutató gazdálkodási gyakorlatokat kell magukban foglalniuk, mely tagállami szinten kötelező, viszont gazdálkodói szinten önkéntes lesz. A második pilléres agrár-környezeti-klíma kifizetések pedig speciális gazdálkodási és erdészeti gyakorlatokat jelentenek, melyek hozzájárulnak az agrár-környezeti-klíma kötelezettségek teljesítéséhez. A biztos kérte a jelenlévők támogatását abban, hogy az elkövetkezendő időszak során megvalósulhassanak az említett célkitűzések. 

A Copa-Cogeca a kongresszuson a mezőgazdaságban a generációs megújulás uniós és tagállami szintű átgondolására hívta fel a figyelmet, mivel sajnálatos módon csak a termelők 11 százaléka 40 év alatti.

Joachim Ruckwied, a COPA elnöke kijelentette, hogy nem megengedhető a vidéki térségek elnéptelenedése. Megfelelő eszközök nélkül nem biztosítható a gazdálkodók következő generációja. Thomas Magnusson, a COGECA elnöke elmondta, hogy a fiatal gazdák hosszú távon történő támogatását a javasolt KAP stratégiai tervekben biztosítani kell.

A kongresszus a jövőbeli KAP-ra vonatkozóan egy stabil költségvetés biztosítására szólított fel. Mindazonáltal az egyszerűsítés - különösen tagállami szinten - alapvető fontosságú. Továbbá a tagállami stratégiai tervek kialakítása során nagy fokú átláthatóságra lesz szükség, mindvégig szem előtt tartva azonban a KAP közösségi jellegének fenntartását.

Forrás: 
nak.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Gesztenye és aszalt szilva

A gesztenyére keresleti piac van, az árak folyamatosan emelkednek, érdemes termelni - hangzott el a Pölöskén tartott aszalt szilva és gesztenye szakmai napon. Gesztenyéből jelenleg mintegy 300-400 hektárnyi területen körülbelül 1000 tonna terem az országban.

A magyar agrártermékek iránt is érdeklődik a kínai piac

A világ legnépesebb országa nyitott a magyar gabonafélék, az állati termékek és a bor importjára – hangzott el a Kínai Ipari és Kereskedelmi Szövetség delegációjával folytatott tárgyaláson Budapesten.

Újpaprika, újbor

November elejére, nagyjából egy időben készülnek el a friss fűszerpaprika-őrlemények és az újbor is, ennek örömére a szegedi fűszerpaprika-kutatók közel egy évtizede ilyenkorra időzítik a „paprika és bor” rendezvényüket. Ezúttal november 16-án, Szatymazon találkozik a bor a paprikával.

Csak erős agráriummal alapozható meg a vidék fejlődése

Gazdasági súlyán felül, stratégiai ágazatként kell kezelni az agrár- és élelmiszergazdasági szektort, hiszen erős agrárium nélkül elképzelhetetlen a vidék, és ezáltal Magyarország fejlesztése – hangsúlyozta Győrffy Balázs.

A mezőgazdasági és kohéziós politikákra szánt összeg nem csökkenhet

Az Európai Parlament egy szerdai szavazással elfogadta az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó, az egyes programokra szánt konkrét összegeket is tartalmazó tárgyalási álláspontját.

Vállalatirányítási tanácsokkal is segíti tagjait a NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által elindított „Együtt az élelmiszeriparért” konferenciasorozat a „Vállalatirányítási új irányelvek” témával folytatódik, 2018. november 20-án. A programsorozat célja, hogy minél több élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó területen szolgáljon hasznos információkkal a kamarai tagoknak.

Fokozott iráni érdeklődés a magyar vetőmag és technológiák iránt

Iráni üzleti delegációval egyeztetett Farkas Sándor agrárminiszter helyettes. Az iráni fél évek óta kiemelt érdeklődést tanúsít nemcsak a hazai nyersanyagok, hanem a hazai szakértelem és technológiai berendezések iránt is, és immár konkretizált, több területre kiterjedő együttműködéseket tervez hazánkkal.

Folyamatosan emelkedik a baromfitermelés az unióban

Az Európai Unióban a baromfitermelés további erősödésére számítanak a szakemberek - olvasható a rövidtávra kiadott előrejelzésből. Az idén az első negyedévében közel 4 százalékkal több baromfit értékesítettek a tagállamok termelői, mint az azt megelőző félévben. A növekedés azóta ugyan lelassult, de éves szinten így is el fogja érni a 1,5 százalékot.

Átrendeződik a magyar szarvasmarha-kivitel

Átrendeződőben van a magyar szarvasmarha-kivitel, bár az exportban még mindig domináns szerep jut a török piacnak, az állattartók egyre több jószágot adnak el a volt jugoszláv, tenyészállatot pedig a hajdani szovjet tagállamokban.

Újítani kell a dinnyeágazatban

Három fontos kérdésre kell jól reagálnunk: fajtaszerkezet-váltás, piacépítés, szervezettség - hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete által rendezett regionális fórumon, melyet a Magyar dinnyetermesztés jövője címmel tartottak csütörtökön Medgyesegyházán, ahova nagyon sok termelő érkezett.