Back to top

C-vitamin tarolás: a fejes káposzta kézi és gépi betakarítása

A fejes káposzta betakarításának kezdetét az állomány jellemzői határozzák meg. A káposztafejnek el kell érnie a fajtára jellemző alakot és tömöttségi állapotot. A betakarítás ideje az ültetés után 55-150 nappal esedékes.

1. ábra. Segédgépes betakarítás (youtube.com)
A május végén ültetett, téli tárolásra, illetve ipari célra termesztett állományt október közepétől november elejéig szedik. Korai termesztésben szelektív betakarítás a jellemző 2-3 szedéssel, a késeieket általában két menetben, 10-20 napos időközzel vágják.

A fejes káposzta kézzel és géppel egyaránt betakarítható. A kézi betakarítás is könnyíthető segédgép alkalmazásával (1. ábra).

Ebben az esetben a káposztafejet kézzel vágják le, és a szedők az előttük a haladási irányra merőlegesen mozgó szállítószalagra helyezik.

A szállítószalagot hordozhatja traktor (1. ábra, a), és lehet egy- vagy kétoldalas. A befelé mozgó szalag a káposztafejeket középre szállítja, ahol egy kocsirakó szalagnak adja át. A szállítószalag kapcsolódhat a terményt gyűjtő pótkocsihoz (1. ábra, b), amely tároló- és szállítóládáknak is helyet ad. Amennyiben a szedőszalagot traktor hordozza, úgy a termény a mellette vontatott szállítójárműre kerül (1. ábra, c). A keresztbe szállító szalag vagy szalagok az átadási helyen munkafelülethez kapcsolódhatnak, ahol dolgozók távolítják el a fölösleges leveleket és megfelelő hosszúra (legföljebb 2 cm) vágják a torzsákat. A tárolóládákba ebben az esetben már piackész káposzta kerül.

A káposzta gépi betakarítása általában taroló módszerrel történik, és egyenletes talajfelszín; egyenletes hosszúságú külső torzsa (különösen a nem nyűvő rendszerű gép esetén); egyenes sorok; egyszerre érő fajta szükséges hozzá, valamint az, hogy ne legyen kívánalom a borítólevelek eltávolítása.

Kétféleképpen lehet betakarítani a fejes káposztát: vagy a fejet kinyüvi és utána vágja le a gép a torzsáról, a másik változatban levágja a káposztafejet a torzsáról és csak a fej kerül be a betakarítógépbe. A nyűvő változat működését vázlatrajzon (2. ábra, a) mutatjuk be. A nyűvőhevederes káposztabetakarító gép esetén a káposztafejeket V alakú terelőkúpok (1) terelik a nyűvőhevederek (2) közé. A terelőkúpok mérete mind oldalirányban, mind fölfelé növekszik, ezért a káposzta lehajló leveleit megemelik és a haladási iránnyal ellentétesen mozgó nyűvőhevederek közé terelik.

Fotó: Dojranski Zelki/Wikipedia

Ezek vízszintes irányú sebessége megegyezik a gép haladási sebességével, így a káposztának a kiemelés pillanatában nincs haladási irányú sebessége. A hevederek a vízszintessel szöget zárnak be, így a káposztát függőleges irányban kihúzzák a talajból. A káposztafejeket felülről hálós lánc (3) támasztja meg, alulról vezetősín (4) stabilizálja helyzetüket. A vezetősín alatt helyezkedik el a vágószerkezet (5), amely a torzsákat egyenlő hosszúságban levágja, és azok a talajra hullnak vissza. A káposztafejek ferde felhordószalagra (6) kerülnek, visszagurulásukat a fölöttük haladó hálós lánc akadályozza meg. A ferde felhordótól továbbítószalag (7) szállítja a káposztafejeket a rekeszes kocsirakó- felhordóba (8).

A felhordó végére esést csökkentő hevederpárt, vagy ferde, puha ejtőfelületet szerelnek, hogy a káposztafejek kis magasságból, és csökkentett sebességgel jussanak a szállítójárműbe.

A kocsirakó-felhordó magassága állítható, így a hevederpár, vagy az eséscsökkentő felület akár a szállítójármű rakfelületére is le tudja rakni a káposztafejeket ütődés nélkül. Fontos a kíméletes bánásmód, hiszen esés és ütközés következtében a káposztafejekben belső sejtroncsolódás következhet be, ami csökkenti a tárolhatóságukat.

2. ábra. Nyűvő (vázlat) és vágó rendszerű káposztabetakarító gép (tankonyvtar.hu, asa-lift.com)
A másik változatban (2. ábra, b) a gép vágótárcsái (1) választják le a káposztafejeket a torzsáról. Két oldalról hevederek (2) támasztják meg a fejeket, és továbbítják azokat az alsó rostélyláncra (3). A terményt végül a felső rekeszes felhordólánc (4) szállítja a gép mellett vontatott szállítójárműbe. Hasonló felépítésű gép látható a 3. ábrán. Az egysoros gép az erőgép függesztőszerkezetéhez kapcsolódik, járókerékkel alátámasztott, és jobbra vágó rendszerű, hogy az erőgép a már betakarított területen mozoghasson. A gépen lévő, egymással szembe forgó csipkézett vágótárcsapárt (3. ábra, a) hidraulikus motor hajtja. A felhordószerkezet fölött hálós lánc (3. ábra, b) akadályozza meg a káposztafejek visszagördülését és szolgálja a folyamatos fölfelé áramlást. A káposztafejek a gépen elhelyezett ládába (3. ábra, c) gyűjthetők.

A gép vontatott változatánál (3. ábra, d) a felhordószerkezet kereszt- és hossz-válogatószalagra juttatja a terményt, ahol a fölösleges leveleket, sérült, beteg, vagy méreten aluli káposztafejeket eltávolítják és a torzsát a kívánt hosszúságúra vágják, így piackész áru jut a tartályládákba.

3. ábra. Egysoros vágó rendszerű káposztabetakarító gép (asa-lift.com)

A vontatott gép fölszerelhető kihordó-kocsirakó szerkezettel (4. ábra, a), ebben az esetben a gép mellett szállítójármű halad. Ez különösen a többsoros gépeknél lehet indokolt. Elláthatják a gépet puffertartállyal is (4. ábra, b), ebben az esetben nincs szükség szinkron járatott szállítójárműre. A jármű érkezéséig, illetve a puffertartály megteléséig a kihordószerkezet a saját tartályt tölti. Ez a megoldás a kisebb teljesítményű gépeknél előnyös, ahol az időegység alatt betakarított termény mennyisége nem indokolja a szállítójármű szinkron járatását.

4. ábra. Egy- és kétsoros káposztabetakarító gépek (asa-lift.com)
A szállítójármű töltése a puffertartályból történik. Ehhez a tartály fenekét ki-bekapcsolható ürítőszerkezettel látták el. A káposzta épségének megőrzése érdekében a kihordószerkezet magassága mindkét gépnél állítható.

Nagyobb területen termesztett káposzta betakarításánál előnyösen alkalmazhatók a többsoros gépek.

A kétsoros vágó rendszerű betakarítógép (4. ábra, c) vágószerkezetének és felhordóegységének magassága egymástól függetlenül állítható hidraulikus munkahengerek segítségével. A gép puffertartály nélküli, kihordószerkezetének végén eséscsökkentő ívelt lappal, amellyel ütődés nélkül helyezhetők a káposztafejek a szállítójárműre. A kétsoros gép készül puffertartályos változatban is (4. ábra, d). A többsoros gépek egyébként az egysoros gép egységeiből épülnek föl.

A betakarítás során lényeges szempont, hogy ne sérüljön a káposztafej,

erre a gépek káposztával érintkező felületeinek kiképzésénél ügyelnek a gyártók, például az anyagot mozgató szalag fölött a termény terelésére ferdén elhelyezkedő, forgó szivacshengerek szolgálnak. Az esési magasság minimalizálása is fontos, amire a puffertartály magasságának állítása szolgál például. A káposztabetakarító gépek felépítésénél más megoldást is alkalmazhatnak (5. ábra, a).

5. ábra. Egysoros káposztabetakarító gép (youtube.com)

Ebben az esetben a káposztafejeket forgó csillag alakú kés (1) vágja le, és a terményt hullámos hevederpár (2) továbbítja a szállítószalagra (3), amely a munkafelületre (4) juttatja azt. Itt a személyzet eltávolítja a fölösleges leveleket, hibás vagy méreten aluli egyedeket, valamint beállítja a torzsa hosszát. A piacképes fejeket a kihordószalagra rakják, amelyik eséscsökkentő felületen át a káposztafejeket tárolótartályba juttatja. A gép működés közben is látható (5. ábra, b).

Osztályozás, tárolás

A fejes káposzta osztályozása elsősorban nagyság szerinti szétválasztást jelent, amire legtöbbször már a szedés közben sor kerül. Hazai piacra az 1,5–3,5 kilogrammos fejek a legmegfelelőbbek, a nagyobbak ipari feldolgozásra kerülnek. A korszerű, hűtőházi tároláson túl érdemes megemlíteni három egyszerű üzemi tárolási módszert, a prizmás és a vermes tárolást, illetve az úgynevezett beszántásos módszert. Utóbbit a gazdaság télen is jól megközelíthető, lazább talajú és vízállásra nem hajlamos területén lehet megvalósítani. Az ekével egyenként nyitott barázdába szorosan egymás mellé rakják a fejes káposztát, s minden sort a következő barázdából kiemelt földdel takarnak be. A területre a nagy hidegek beálltakor 30-40 centiméter vastag szalmatakaró is kerül. A prizmába rakás esetén a prizma szélessége 1,5-2, hossza 15-20 méter között változó, magassága 1,3-1,5 méter. A fölhalmozott káposztafejek szellőzését egy vízszintes szellőzőrács, valamint a szélesebb prizmákban 2-3 méterenként kialakított függőleges szellőzőkürtők szolgálják. Az összerakott terményre néhány napi szikkasztás után 20 centiméter vastag szalmatakaró, majd újabb 4-5 nap múlva 5-10 centiméter vastag földréteg kerül. A gerincet a fagyok beálltáig csak szalma takarja.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2018/44 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Egészséges függőség a kertészkedés

Ha egész életedben boldog akarsz lenni, kertészkedj, ajánlja a kínai mondás, mely szerint egy nap boldogsághoz elég berúgni, egy hónapnyihoz pedig megnősülni. A legújabb élettani kutatások alátámasztják ezt a régi nézetet. A kertészkedés az egyik legbiztosabb módja az egészség és a lelki nyugalom megőrzésének, amit már számos tudományos eredmény igazol.

A növénytermesztők most elmondhatják a véleményüket

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) kérdőíves felmérést indít a magyarországi szaporítóanyag-felhasználási szokások, stratégiák, választást segítő tényezők megismerése érdekében.

Kukoricabetakarítási rekord: 8 óra alatt 1110 tonna

Egy Amerikában összeszerelt 503 LE-s motorral szerelt CLAAS Lexion 760 Terra Trac RotoPlus APS hibrid cséplőszerkezetű kombájn 8 óra alatt 1110 tonna kukoricát takarított be,

Szezonális vendégmunkások: kik dolgoznak a német földeken?

Évente 300 ezer, főként lengyel és román mezőgazdasági vendégmunkás érkezik Németországba, hogy – olykor embert próbáló feltételek között – részt vegyen a spárga vagy az eper és más zöldség- és gyümölcsfélék betakarításában.

Rózsák Afrikából

Kenya a világ legnagyobb rózsa­exportőre. A Kenyai Virágiroda szerint az ország virágkertészeti ipara 2016-ban 890 millió USD bevétellel zárt.

Élményközpontú OMÉK három helyszínen

A legkiválóbb magyar mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek bemutatója az OMÉK, amely az idén a fiatalokra és az innovációkra fókuszál. A négynapos kiállítás első napját szakmai rendezvényeknek szentelik. Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy az idén 1,2 milliárd forintos költségvetéssel, vidéki társrendezvényekkel együtt szervezik meg a nagyszabású kiállítást szeptember 26-29. között.

Frissítették a génmódosított petúniák jegyzékét

Két évvel ezelőtt botrányt keltett szakmai körökben, amikor génmódosított narancsszínű petúnia tűnt fel számos uniós tagállamban. Az elmúlt két év a petúniaállomány GMO-fajtáktól való megtisztításáról szólt, a Nébih honlapján most elolvasható a GM-petúniák egyesített és frissített európai jegyzéke.

Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest megyei szervezete 2018-ban ismét összeállította a közterületi sorfák jegyzékét, a növényeket növényvédelmi igényük szerint is értékelték. A védekezésben pedig már most is vannak tennivalók.

Mogyoró: bujtványt vagy merisztéma-szaporításút?

Kissé megfeledkeztünk a kevésbé jelentős gyümölcsfajainkról, pedig véleményem szerint manapság mind nagyobb figyelmet érdemelnek. A mogyorófajtákat köztudottan bujtással szaporított gyökeres sarjakkal telepítették régen és Magyarországon még ma is. A világon azonban több új módszert is kifejlesztettek, amivel a mogyorótermesztés egyes problémái elkerülhetők.

Hol terem a legjobban a szamóca?

A mezőgazdaság sokat profitál a viráglátogató méhekből és más beporzó rovarokból. A bokorsávok és az erdőszélek pedig nagyon fontos élőhelyeik ezeknek az állatoknak. A kutatók most azt vizsgálják, hogyan hatnak ezek a cserjesávok, illetve azok közelsége az erdőszélhez a szamóca beporzóira.