Back to top

Selmeci diákhagyományok: a szakestély

Ahogyan sorozatunk korábbi részében már említettük, a selmeci diákhagyományok részben az úgynevezett régi céhes hagyományokból eredeztethetők. A céhek rendszeresen tartottak mulatós esteket, amelyek általában nagy lakomával kezdődtek. A szűkös anyagiakkal rendelkező diákok ez utóbbiból csak az italozás szokását tartották meg, s legföljebb pogácsát vagy hagymás zsíroskenyeret fogyasztottak.

A híres Schacht-kocsma
A híres Schacht-kocsma
Diákhagyományaink közül a szakestélyeket sikerült leginkább megtartani eredeti formájában.

Az ősi bányavárosban, Selmecbányán annak idején a bányászok tartottak gyakran hajnalig tartó szakestélyeket a város nyugati részén egykorvolt Neuschacht vagy röviden Schacht nevű kocsmában. [A Schacht a német nyelvben (bánya)aknát jelent.] Mivel a kiegyezésig a német volt a hivatalos oktatási nyelv, a szakestélyeken is németül beszéltek, ezeket az összejöveteleket pedig Schachttagnak nevezték. 1867 után aztán már hívhatták magyarul szakestélynek. Megnevezése is arra utal, hogy ott általában egy szak (bányász, kohász vagy erdész) képviseltette magát.

Azon természetesen lehet vitatkozni, hogy a fényűzést sem nélkülöző estélyekre mennyire hasonlítottak/hasonlítanak ezek a rendezvények, talán célszerűbb lenne a kevésbé hivalkodó szakest elnevezést használni, de diákhagyományainkba már a szakestély ivódott be.

A korai szakestélyeken elsősorban szakmai jellegű kérdéseket vitattak meg, de utána nótázás, tréfázás, víg mulatozás következett. Érdekesség, hogy az erdészek sokáig nem vehettek részt ezeken, jó ideig tisztségeket sem tölthettek be, s erről még az 1870-es években is vita folyt. A későbbiekben a szakestély szakmai jellege mindinkább háttérbe szorult, s helyette a vidámság, derű került előtérbe. A szakestélyek akkor is, ma is meghatározott rendben zajlottak/zajlanak le (erre a sorozat következő részében térünk ki).

Névre szóló meghívó

1979
1979
A szakestélyeken kizárólag meghívottak vehetnek részt, s a névre szóló meghívást – amelyet Invitáló czédula formájában kap meg az érintett – nem lehet átruházni. A meghívottak körét a szak hallgatói, a testvérszakok képviselői, veteránok és oktatók teszik ki, de a szakestélyen csak megkeresztelt vehet részt!

Minden szakest két részből áll. Az első, rendszerint este 8 órától éjfélig tartó úgynevezett hivatalos részében komoly és tréfás felszólalások, nótázások, a tanárok és diáktársak kifigurázása történik különböző ceremóniák kíséretében, de mindenképpen kulturált módon. Az ezt követő nem hivatalos részben – amit szabad folyásnak is hívnak – pedig már mindenki saját felelősségére iszik, illetve hangoskodik.

Szalagos tisztségviselők

A szakestély hivatalos része bizonyos szabályok szerint zajlik, melyek betartása felett a tisztségviselők őrködnek. Közülük a fontosabb feladatot ellátók jobb vállukon átvethető színes és a tisztség jelével ellátott szalagot kapnak.

A szakestély legfőbb (primus inter pares) tisztségviselője, az elnök (Praeses) a hivatalos részben teljhatalommal rendelkezik, szava szent és sérthetetlen.

2012
2012
Utasításait minden résztvevő köteles maradéktalanul betartani. Az elnök nevezi ki a szalagos tisztségviselőket, és vállalja a szakestély meghatározott rendben történő levezetését. Szalagja eredendően fehér színű, manapság Sopronon kívül a szak színének megfelelő.

A legtöbb dolga a háznagynak (Major domus) van. Az ő feladata a szakestély megszervezése, előkészítése, továbbá a házirend megírása és ismertetése, ezen kívül a nem szalagos tisztségviselők kijelölése. Ha a szakestélyen az elnököt – folyó ügyei miatt – helyettesíteni szükséges, akkor ez is rá hárul. Kék szalagot hord.

A szakestély menetét nótázásokkal teszik vidámabbá, a nóták előéneklése (intonálása) a nótabíró (Cantus praeses) feladata. Nótázásra mindig az elnök szólítja fel a szakestet, s a nótabírónak kell intonálnia a szakestély adott részéhez, történéséhez, ceremóniájához megfelelő nótát. Szalagja piros.

Régen főleg kocsmákban tartották a szakestélyeket, melyek zegzugos helyeire nem mindig jutott el az elnök hangja. Ezért visszhangot (Contrapunkt) alkalmaztak, aki kezdetben az elnök mondandóját szóról szóra megismételte. Később a Praeses szavainak felerősítése mellett annak tréfás elferdítése is szerepéül jutott, ami folyamatos derültséget tartott fent.

Az elnök a komolyságot, visszhangja a vidámságot hivatott szolgálni.

Manapság a Contrapunkt helye az elnöki asztallal szemben, a terem másik végében van. Szalagja sárga. Újabban az említett három tisztséget két-két fő tölti be.

A szakestekre a balekság is meghívást kaphat, ilyen esetekben a balekcsősz (Fuchsmajor) terelgeti és fegyelmezi a baleksereget. Mivel az elnök a sötét baleksággal közvetlenül nem érintkezik, a balekok kéréseit, hozzászólásait a balekcsősz közvetíti, többnyire kifigurázva, elferdítve, a balekság tudatlanságát felszínre hozva, nem kis derültség közepette. Szalagja fekete színű.

Napjainkban már nem ismert tisztség a vigalomhírnök (Saufcommissarius). Selmecen a városi kamarák és kocsmák körbejárásával hívta szakestélyre a Burschenschaft tagjait, illetve a Schachttag után hazakísérte az elázottakat. Szalagja keskeny, kék színű.

A szakest szalagos tisztségviselői (2017)
A szakest szalagos tisztségviselői (2017)

Nem szalagos tisztségviselők

A Major domus által kinevezett nem szalagos tisztségviselők a szakesten általában egy-egy részfeladatot látnak el. A fuvaros (Fuhrwerk) a szakestély során alkoholtól elnehezült Firmákat szállítja haza. Rendszerint balekok látják el ezt a tisztséget.

Mivel az elnök tévedhetetlen, ha mégis vét, akkor a konzekvencia tisztje, hogy „levonja a konzekvenciát”. Ezt egy sörrel teli korsó fenékig ürítésével teljesíti, melyet részéről hangos „Vivat Praeses!” felkiáltás előz meg.

Előfordul, hogy egy elnök több konzekvenciát is „elfogyaszt” az est folyamán. A szakest tisztségviselői, illetve más prominens vendégek előtt mindig sörrel teli korsó kell, hogy álljon. Ezért melléjük a szakest elején garatőrt (Leibfuchs) jelölnek ki, aki a múlt század első feléig még csak kohlenbrenner lehetett, balek nem. Manapság általában egy-egy csinos balekina kapja ezt a feladatot.

Az etalonrészeg a szakestély józansági mutatója. Feladata az elnök utasításait pontosan betartva inni, illetve az elnök felszólítására a szakestély bármely időpontjában elismételni egy betanult, humoros mondókát. Amikor ezt eltéveszti, akkor az elnök a szakestélyt berekeszti. Bizonyos szakesteken a krampampulifőző mester (Pater krampampuli) különleges itókát készít, amit a szakest végén szolgálnak fel.

Forrás: 
A Mi Erdőnk
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a A Mi Erdőnk 2018/6 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Online agrároktatás Afrikában

Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasággal Afrika legnagyobb e-learning konferenciája, és várhatóan a kisvállalkozóknak szóló online tananyagokban is egyre hangsúlyosabban jelenik meg az agrárismeret. Az okostelefonok és tabletek terjedésével ez rendkívül hatékony módszer az afrikai gazdák oktatására.

Szüleink gyümölcsöskertje

Szabó István a régmúlt gabonanövényeit, gyümölcseit kutatja, gyűjti, őrzi. Nemrég gyümölcsöst telepítettek Alsópáhokon a professzornak köszönhetően, amely a „Szüleink gyümölcsöskertje” nevet kapta. Ezzel párhuzamosan könyvet írt a felkutatott régi fajtákról, amely hamarosan megjelenik.

Nyúl Péter a Mátravasúton

Jézus feltámadásának ünnepe, mely örömhírt a hívők körmenettel egybekötött vallási szertartásokon ünnepelnek. Emellett azonban az ünnepi hosszú hétvége színes szabadidős programot is kínált a családoknak, mely valamilyen formában kötődött húsvét jelképeihez, a sonkához, tojáshoz, és a gyerekek kedvencéhez, a pihe-puha nyuszihoz.

A ligeti szőlő badacsonyi karrierje

Nagy Zóra Annamária lelkesen beszél szakterületéről, mintha mindenki számára magától értetődő, hétköznapi dolgokról számolna be. Ennek ellenére erősen koncentrálnom kell, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos munkatársának minden szavát értsem. Munkáját máris sokszor és több helyen elismerték.

Iskolatej, iskolagyümölcs – Jelentős uniós támogatás a következő tanévben is

Az európai uniós iskolaétkeztetési program keretében 2019 és 2020 folyamán EU-szerte több millió gyermek fog majd tejet, gyümölcsöt és zöldséget kapni, Magyarország 5,7 millió eurós támogatásban részesül.

Egyre több pékség és húsbolt zár be Németországban

Egyre több pékség és hús-, és hentesáru üzlet zár be Németországban a kisiparosok országos szövetségének (ZDH) kedden megjelent kimutatása szerint.

Gazdaság, génbank és gyakorlati helyszín egy helyen

A magyar mezőgazdaságnak szinte nincs olyan ágazata, amelyet a Georgikon Tanüzemben nem művelnek. Amellett, hogy termelnek, gazdálkodnak, génbankként és az egyetem hallgatóinak gyakorlati képzésének helyszíneként működnek, szakmai kísérleteikkel a környékbeli gazdákat is segítik.

Szakmai kirándulás a dél-alföldi farmokra

2019. április 12-14. közötti országjáró szakmai kiránduláson vettek részt az Egyetemi Fiatal Gazda Klubok tagjai. Több, különböző tevékenységet folytató gazdaságot látogattak meg.

Mobil borfogyasztási szokások: vásárlást segítő applikációk

A borvilág dinamikus terület, folyton mozgásban és változásban van. A Bloomberg 2018-ban végzett felmérést a trendeket keresve, és érdekes megállapításokat tett.

Változatlan forgatókönyv: a szakestély

A selmeci diákhagyományok jelenleg is élő rendezvényét, a szakestélyt lázas előkészület előzi meg, amit a Major domus irányít. A terem lefoglalása, berendezése, a névre szóló meghívó, az úgynevezett invitáló czédula szétküldése, a sör megrendelése, a zsíros kenyerek elkészítése, a leendő tisztségviselőkkel való egyeztetés után elérkezik a várva várt pillanat.