0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2023. szeptember 27.

Jogszabály-alkotásig klón-moratórium?

Háromoldalú találkozót és egyeztető tárgyalást tartottak Brüsszelben a magyar elnökség vezetésével az új élelmiszerekről (novel foods) szóló 1997-es rendelet megújításáról. A kérdésben 2008 óta nem tud megegyezésre jutni a tagállamok kormányait képviselő Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament.

A két éve tartó vita eredményeként ma már mind a három intézmény egyetért abban, hogy a klónozott eredetű élelmiszerek előállítását és forgalmazását külön jogszabályban kell szabályozni (amely a klónozás egyéb aspektusaira is kiterjed majd), vagyis ki kell venni az új élelmiszerekre vonatkozó rendeletből. A vita abban van, hogy mi legyen addig.
Az egyezető bizottság ülését követően Fazekas Sándor miniszter, az agrártanács elnöke, úgy nyilatkozott: „Mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy a közvéleménynek a klónozott állatokból származó termékekkel kapcsolatos aggályait csak gyors és határozott cselekvéssel lehet eloszlatni. Ezért egy olyan átfogó és megvalósítható javaslatot fogalmaztunk meg, amely haladéktalanul alkalmazható.”
Az egyeztető tárgyaláson az Európai Parlament, a tagállamok és a Bizottság bemutatták, majd részletesen kifejtették álláspontjukat. Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a klónozáshoz egy önálló jogszabályra, a hatálybalépés előtti átállási időszakban pedig ideiglenes moratóriumra van szükség. Ugyanakkor nézeteltérés van a moratórium szigorában és technikai megvalósításával kapcsolatban.
A Tanácsban a tagállamok egy csoportja szigorúbb moratóriumot szeretne, amely a klónozott állatok utódaira is kiterjedne, és azok szigorú nyomon követését írná elő. A tagországok többsége azonban a moratóriumot nem terjesztené ki a klónozott állatok utódaira, és a nyomon követést csak lehetőségként tartaná fenn, mivel ez túlzott terhet róna a termelőkre. A Parlament ezzel szemben a moratóriumot a klónozott állatok minden utódnemzedékére kiterjesztené. Vita van a Parlament és a Bizottság, illetve a Tanács között abban, hogy milyen jogi státusa legyen a moratóriumnak.
A Parlament az átmeneti moratórium jogilag kötelező, jogszabályban való rögzítését szorgalmazza, a Bizottság és a Tanács csupán közös nyilatkozatba foglalná a moratóriumot, mivel attól tartanak, a jogszabályi megoldás ütközhet nemzetközi kereskedelmi egyezményekkel. Nézetkülönbség van még a Parlament és a Tanács valamint a Bizottság között abban, hogy a frissített újélelmiszeri rendelet alapján milyen jogi aktussal állítsák majd össze az új élelmiszerek uniós listáját.
A Parlament ragaszkodik az úgynevezett felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktushoz (delegated act), amely esetében a lista bizottsági tervezetét a Tanács vagy a Parlament minősített többsége elvethetné. A Bizottság és a Tanács azonban az alapszerződésre hivatkozva az úgynevezett végrehajtási aktust javasolja. A magyar elnökség nevében Fazekas Sándor olyan megoldást fogalmazott meg, amely teljes mértékben eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeknek, egyszersmind minimális szintre csökkenti a piaci szereplők adminisztrációs terheit. Ezt a megközelítést azonban még nem fogadta el az Európai Parlament delegációja, így tovább késik a megállapodás a klónozott állatokból származó élelmiszerkészítmények moratóriumáról.
A jogalkotási eljárás utolsó, egyeztetési szakaszában az EP és a Tanács számára már csak korlátozott idő áll rendelkezésre, hogy megállapodásra jusson a jogszabályról. Ha ez nem sikerül, akkor új szabályozás sem lesz, és moratórium sem fog vonatkozni a klónozott állatokból származó élelmiszerkészítményekre.
A magyar elnökség változatlanul arra törekszik, hogy a közeljövőben kompromisszum szülessen a felek között. Ezért a következő hetekben folytatni kívánja a konstruktív párbeszédet az Európai Parlamenttel, hogy még a március 30-i végleges határidő előtt elfogadják az új élelmiszerekről szóló jogszabályt. Ennek érdekében az elnökség az EP képviselőivel február 15-én Strasbourgban tárgyal, a következő háromoldalú egyeztető bizottsági ülést pedig március 16-án tartják.

Forrás: eu2011.hu, kormany.hu

Forrás: