0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 20.

Különleges támogatás a juh- és húshasznú szarvasmarha-ágazat szereplőinek

Gazdasági, foglalkoztatási és környezetvédelmi szempontokat egyaránt képvisel az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott kérődző szerkezetátalakítási program, melynek keretében a juhot és húshasznú szarvasmarhákat tartók juthatnak külön...

A kérődző szerkezetátalakítási program mindenekelőtt az állattartás fenntartását ösztönzi a juh- és húshasznú szarvasmarha-ágazatban, miközben a helyi gazdaságok támogatása abban is segíthet, hogy ne romoljon az adott térségek foglalkoztatási helyzete, és ne vonják ki a hasznosításból a tenyésztéshez kapcsolódó területeket, azok jó ökológiai állapotban maradjanak. A különleges támogatás igénybevételének feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 22/2012. (III. 9.) rendelete részletezi.

A szerkezetátalakítási programban való részvételi szándékukról a gazdálkodók 2012. május 15-ig az elektronikusan benyújtandó egységes kérelemben nyilatkozhatnak. Abban kell jelezniük azt is, hogy mekkora anyatehén-, hízott bika-, illetve anyajuh-állományra kérik a támogatást, és a nemzeti feltételek közül melyiket és milyen módon kívánják teljesíteni a tárgyévben.

A támogatáshoz a húshasznú szarvasmarhákat tartóknak anyatehénből és a 9 hónaposnál idősebb hízott bikából legalább három egyeddel kell rendelkezniük, melyek 2010. július 1. és 2011. június 30. között szerepeltek az ENAR nyilvántartásban. További előírás, hogy ez idő alatt az anyatehenek legalább 190 napig folyamatosan a tartó tenyészetében álltak. A bikákra két hónap kötelező tartás vonatkozik az adott időszakon belül, ha utána legfeljebb 30 napon belül vágásra, vagy élő állatként exportra kerültek. Az anyajuhok referenciaállománya legalább 10 egyedes, melyek a 2011. támogatási év anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatokként szerepeltek.

A nemzeti feltételek közül elég egyet teljesíteni a tárgyévben. A gazdálkodók tehát választhatnak a foglalkoztatási, beruházási, vagy szakképzési kötelezettség között. A különleges támogatásért vállalhatják, hogy a referenciaállományt figyelembe véve 80 állategységenként egy főt alkalmaznak teljes munkaidőben, illetve naptári évente 2080 munkaórában adnak munkát; vagy az előző gazdasági év tevékenységéből származó árbevétel 10 százalékát beruházás(ok)ra, vagy azok részteljesítésére fordítják; avagy szakmai továbbképzésen vesznek részt. Az utóbbi feltételt a gazdálkodók valamely alkalmazottja is teljesítheti. Amennyiben a gazdálkodó a vállalt feltételt nem teljesíti, teljesítési bírságot ró ki rá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A választott kötelezettség módosítására az adott év december 31-ig van lehetőség.

A résztvevők támogatási jogosultságának darabszámát és azok egységértékét a kérődző szerkezetátalakítási programba bejelentett állatállomány alapján állapítja meg az MVH, és arról határozatban értesíti a gazdálkodókat. A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének meghatározásakor összesen legfeljebb 44,5333 millió euró vehető figyelembe. A különleges támogatás – a feltételek teljesítésekor – a SAPS-on felül jár, azaz annak az összegét növeli. A hektáronként kifizethető összeg azonban együttesen sem haladhatja meg az 5000 eurót.

Ha a gazdálkodó a következő évi egységes kérelemben nem kérelmezi az őt megillető különleges támogatást, az a programból való kilépésnek számít. A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok részben vagy egészben átruházhatók, illetve a gazdálkodó ki is léphet a programból. A vállalt kötelezettségek teljesülését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetést követően ellenőrzi, mégpedig a kérődző szerkezetátalakítási programban résztvevők 10 százalékánál. A támogatásból a fel-, illetve végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt állókat sem zárja ki a rendelet, ha a többi feltételnek megfelelnek.

 

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Hasznos információkért látogassa meg a
www.kolcsonosmegfeleltetes.eu és a
http://umvp.agrarkamara.hu oldalakat.

Forrás: