0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 14.

Tovább bővült az egységes kérelem

Az előző évinél öttel több jogcímen igényelhető támogatás az elektronikus egységes kérelemben 2012. május 15-ig. Kitöltésére már megnyílt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján az e célra létrehozott felület. Sztahura Erzsébetet,...

– Melyek az egységes kérelembe újonnan bekerült támogatási jogcímek?

– Idén összesen 25 támogatási jogcímen kérhető támogatás az egységes kérelemben. Így a korábbi támogatások kiegészültek a különleges rizs, az elkülönített bogyós gyümölcs, valamint a húsmarha és juh ágazatokban a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program keretében igényelhető támogatással. Továbbá a Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók ugyancsak az egységes kérelemben kérhetnek kompenzációs támogatását, valamint itt igényelhető a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás is. Ez évben lehetősége lesz a termelőknek csatlakozni a már korábban elindított zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási programhoz is. Fontos, hogy minden termeléstől elválasztott top up támogatáshoz szükséges a SAPS támogatás igénylése is. Az egységes kérelem legfeljebb 2012. június 11-ig nyújtható be, de május 15. után a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökken az érintett jogcímek vonatkozásában.

– Tudvalevő, hogy az egységes kérelemben az általuk hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet be kell jelölni, még azokat a táblákat is, amelyek nem érik el a minimális támogatható méretet. De milyen kötelezettségről nem szabad még megfeledkezniük?

– Ahogyan eddig is, az egységes kérelemben fel kell tüntetni azokat a bejelentett táblákat, amelyeken a gazdálkodó öntözni kíván. Újdonság viszont, hogy az agrár-kárenyhítési rendszer tagjainak, vagy az abba most önként bejelentkezőknek, nyilatkozniuk kell az előző évben hasznosított terület nagyságáról, és az onnan betakarított termények mennyiségéről, kultúránkénti bontásban. Ettől az évtől az agrár-környezetgazdálkodóknak az egységes kérelemben kell (adatváltozásként) bejelenteni a másodvetést, a zöldtrágyázást, valamint a középmély lazítást is. Fontos megjegyezni, hogy sok EMVA támogatás esetében a kifizetési kérelmek igényléséhez a gazdálkodó által eredetiben aláírt számla másolatokat is be kell küldeni az MVH vagy az erdészeti igazgatóság felé, de ugyanakkor fontos az AKG támogatottaknál is az ökológiai illetve a ritka növényfajta termesztéséről szóló igazolások határidőn belüli beküldése. A KAT, a Natura 2000 területekre vonatkozó támogatás csak az esetben igényelhető jogszerűen, ha a földhasználat egész gazdálkodási évre fennáll. Az Egységes Kérelem tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

– Az egységes kérelem kitöltéséhez és továbbításához egyaránt szükség van ügyfélkapus regisztrációra. Kihez fordulhatnak az ügyfélkapuval nem rendelkezők, illetve az elektronikus ügyintézéssel nem boldogulók?

-Ők, ahogyan eddig is, meghatalmazott vagy technikai közreműködő (agrárkamarai tanácsadó vagy falugazdász) bevonását kérhetik. Fontos változás azonban, hogy az 50 hektárnál nagyobb területen gazdálkodó cégek, szövetkezetek esetén a kamarai tanácsadók is meghatalmazottként és nem technikai közreműködőként vehetők igénybe. A meghatalmazást elektronikusan, majd postán is el kell juttatni az MVH-hoz, legalább öt nappal az egységes kérelem benyújtása előtt. Szintén papíron is be kell küldeni a hivatalnak a technikai közreműködésre vonatkozó nyilatkozatot, az elektronikus beküldést követő 8 napon belül. Lehetősége van ez évtől a gazdálkodóknak az elektronikus kapcsolattartás igénylésére is. Ennek választása esetén, az MVH a továbbiakban elektronikusan közli az adott támogatáshoz kapcsolódó értesítéseit, végzéseit, határozatait, de ugyanakkor az ügyfél is csak ilyen formátumban továbbíthatja a szükséges adatokat.

 

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Hasznos információkért látogassa meg a
www.kolcsonosmegfeleltetes.eu és a
http://umvp.agrarkamara.hu oldalakat.

Forrás: