0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 23.

Kárenyhítési hozzájárulás-befizetés szeptember 15-ig!

A Magyar Agrárkamara felhívja a kockázatkezelési közösségben kötelező tagsággal rendelkező, illetve az egységes kérelemben nyilatkozatukkal önkéntes tagságot vállaló mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a kárenyhítési hozzájárulás beérkezésének határideje 2012. szeptember 15.

A 2012. január 1-jétől hatályos új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer kereteit a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) tartalmazza.
A kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó szabályozás több ponton is jelentős változásokat hozott. Az új törvény kedvezőbb határidőt állapított meg a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére: a befizetett összeg beérkezésének határideje a tárgyév szeptember 15-e. Fontos szem előtt tartani, hogy ez a határidő a kárenyhítési hozzájárulás MVH-hoz történő beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására vonatkozik! Ezért ahhoz, hogy a kötelezettség határidőben teljesüljön, az átutalást legkésőbb a határidő előtt néhány munkanappal célszerű elindítani. A befizetés elmaradása, vagy a határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi!
A kárenyhítési hozzájárulás összegét kizárólag átutalási megbízással, a befizető azonosítására alkalmas módon (a regisztrációs szám és az adószám vagy adóazonosító jel megadásával) kell befizetni az agrárkár-enyhítési szerv által vezetett 10032000-00281629-00000017 „Kárenyhítési lebonyolítási” számlára.
A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, valamint az okozott kár becsült mértékét a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: vhr.) 1. melléklete szerinti adattartalmú, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján közzétett bejelentőlapon köteles bejelenteni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül.
A károsodást kiváltó aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy fagy, mint az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti mezőgazdasági káresemények bekövetkezésének – a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy vihar, mint az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első alkalommal észlelhető.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a NÉBIH honlapján közzétett, a vhr. 3–7. melléklete szerinti adattartalmú táblázat felhasználásával kell elkészíteni. Ha a termelő egységes kérelmében, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelmének benyújtása során bejelentett adatok alapján számított üzemi szintű referenciahozam-értékének legalább felére a mezőgazdasági káresemények közül az adott növényi kultúrára jellemző káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel vagy egyéb mezőgazdasági biztosítási szerződéssel is rendelkezik, a kárenyhítő juttatás iránti kérelem részeként a vhr. 2. melléklete szerinti adattartalmú, a NÉBIH honlapján közzétett dokumentum kitöltése és a biztosítóval kötött szerződés másolati példányának benyújtása is szükséges.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet három eredeti, a biztosítási szerződést három másolati példányban, személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig kell benyújtani a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához.

Forrás: