0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 17.

Az UMG MICRO növényspecifikus starter műtrágyák bizonyítanak

Az UMG MICRO termékcsalád piacra lépését több éves fejlesztési munka előzte meg, aminek fontos munkafázisa volt bizonyítani azt, hogy a műtrágya család tagjai igazolják-e a tervezett hatékonyságot, valamint, hogy a formázásuk megfelel-e a gyakorlatba...

A Fertilia Kft. fennállásának 22 éve során mindig nagy figyelmet fordított kifejlesztett termékeinek agrokémiai hatásvizsgálatára, így a kísérletek komoly kutatási háttérrel rendelkező független intézetekben folynak.

A termékkör kialakításának szempontja kétirányú volt:

– a négy főbb szántóföldi növénykultúra mikro- és mezoelem érzékenységét alapul véve kifejleszteni a termékcsalád kultúraspecifikus tagjait: UMG MICRO ZeaStartot, UMG MICRO HeliaStartot, UMG MICRO BrassicaStartot és UMG MICRO TriticaStartot
– megalkotni az extra magas foszfor tartalmú, kiváló ár-érték arányú UMG MICRO StarterMaxot

Alábbiakban bemutatott eredmények jól szemléltetik a tavaszi vetésű növényeken, a kukoricán, és a napraforgón az UMG MICRO kezdeti jó indító és termésnövelő hatását.

Kukorica parcellákon két helyen állítottunk be méréseket, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetben, Martonvásáron és a Károly Róbert Főiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézet kompolti telephelyén. A két helyszín talajadottságokban és a 2012-es évben csapadék viszonyokban is igen eltérő, amit a terméseredmények is érzékeltetnek. De mindkét területen mérhető termésnövelő hatása volt a vetéssel egymenetű UMG MICRO mikrogranulátummal történő startertrágyázásnak.

A napraforgó kísérletek is kedvező képet mutattak a tenyészidőszak közepén, s a terméseredményekben sem csalatkozhattunk.

A gyökértömeg nagyságok igazolták a végső eredményeket, a kontrolhoz viszonyított 17 %-os növekedés volt mérhető, ami 14 % plusz termést jelentett.

A Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben megvizsgáltuk, hogy miként viselkedik a napraforgó a számára kedvező magnézium és bór tartalmú UMG MICRO HeliaStarttal és a kukoricára kifejlesztett UMG MICRO ZeaStarttal szemben.

A kapott termésátlag számok igazolták a növényspecifikus készítmények helytállóságát. Az UMG MICRO HeliaStart kezelés 22 %-os, az UMG MICRO ZeaStart 14 %-os hozamnövekedést eredményezett.

A kísérleti eredmények számai alapján elmondható, hogy a készítményeink starter hatása jelentős, a termesztett növények kezdeti intenzív fejlődése megalapozza a végső terméseredményeket. 

Ezzel a műtrágyázási technológiával lehet a legintenzívebb módon a csíranövény közvetlen környezetébe a jól oldódó tápelemeket odajuttatni, célzottan a gyökérképződést segítő arányban.

Nagy Margit
Fejlesztési vezető
Fertilia Kft.

Forrás: