0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 13.

Környezetvédelem és hatékonyság

Előző számunkban bemutattuk a milánói Simei-Enovitis kiállítás innovációs díját elnyert technikai újításokat. A szakvásár másik hangsúlyos eleme a fenntartható szőlőtermesztés és borászat módszereit összegyűjtő, fejlesztő és közzétevő Tergeo program bemutatása volt. A programot a legnagyobb termelőket összefogó Olasz Bor Szövetség kezdeményezte és szervezi. Mára több mint 200 üzem csatlakozott és 30 gyakorlati módszert próbálnak ki. Ezek közül mutatunk be néhányat.

A Tergeo program a tech­nikai fejlesztések mel­lett gazdasági és etikai kérdé­sekre is kiterjed, foglalkozik a talaj, a víz és a levegő tiszta­ságának, valamint a biológiai sokféleség megőrzésével és az energiahatékonysággal. A fejlesztésben termesztők, tu­dósok és műszaki szakem­berek vesznek részt, az ered­ményeket pedig az ő kép­viselőikből álló bizottság ér­tékeli és gondoskodik azok beépítéséről a jó mezőgaz­dasági gyakorlat előírásai közé. A program támogató­ja a BASF, a Bayer, a Syngen­ta növényvédőszer­-gyártók, az Apra informatikai cso­port, a borkezelő anyagokat és élesztőket kínáló Lallemand és Tebaldi, a műtrágya­gyártó Scam és Haifa, a Va­loritalia minősítő szervezet és a Rauscedo Faiskolai Szövetkezet. (…)

 

 

 

 

 

Forrás: