0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 20.

Eredmények, tervek

A Green City mozgalom magyarországi szervezete 2011-ben kezdte működését. Filozófiájában a tudomány, a gazdaság és a kertészeti szaktudás együtt van jelen. A mozgalom koordináló és tudományos tevékenységet végző szerve, a Zöldebb Városokért Nonprofit...

A Svéd Nagykövetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és a svéd vállalatok által indított Green Sweden program 2013-ban is folytatódott hazánkban. A programsorozattal a résztvevők a zöld gondolkodásmód és a zöld megoldások fontosságára akarják fölhívni a lakosság figyelmét. 2011-ben készült el Budapesten a Lánchíd park és a program szellemiségének megfelelően újult meg Budapest I. kerületében, a Vérmezőn a Kerékpáros Pihenőpont 2013 októberében.
A tervezésben részt vettek a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának negyedéves mesterszakos tájépítészmérnök hallgatói, az S-Tér Kft. munkatársai, és a Zöldebb Városokért Non profit Kft. mint szakmai tanácsadó. A kivitelezést a Főkert Nonprofit Zrt. végezte. A projekt Green City akkreditált, vagyis megfelel a Green City Minősítő Rendszerben foglaltaknak.
A terület ökológiai szemlélettel megújulva újra fontos része lett a Vérmezőnek. A tervezők stratégiai célja volt a csapadékvíz helyszínen való hasznosítása, talajba juttatása, vízáteresztő burkolatok használata. Emellett célként fogalmazták meg a természetes tápanyagkörforgás erősítését, a humusz kiemelt kezelését, ökológiailag megfelelő növényzet telepítését, a hiányzó cserjeszint kialakítását, és olyan fajgazdag évelőágyak létrehozását, amelyek vonzzák a rovarokat. Figyeltek a meglévő anyagok (bútorok, burkolatok, növényi hulladékok, talaj) újrahasznosítására, az esztétikai és élvezeti értékek növelésére, a levegőszennyezés csökkentésére és a kulturált parkhasználat feltételeinek megteremtésére. Időszakosan üzemeltetett öntöző-rendszert telepítettek, és olyan világítást alakítottak ki, amihez megújuló energiaforrás teremti elő az energiát.
Az európai Green City mozgalomban Miskolc Megyei Jogú Város 2011 óta vesz részt. A város minden nagy léptékű fejlesztési és rehabilitációs programját Green City Akkreditációs folyamatokon keresztül tervezik és kivitelezik. A Miskolctapolcai Parkfürdő létesítése az első akkreditációra jelölt miskolci projekt. Tavaly új, nemzetközi szintű versenyek lebonyolítására is alkalmas sportlétesítmény tervezését kezdték meg úszómedencével, kiszolgáló létesítményekkel és szaunakerttel.
A munkák I. ütemét tavaly tervezték és alkalmassá nyilvánították. A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. szakmai tanácsadóként vett részt a munkában, emellett a terv minősítéséért és hitelesítéséért felelt. A Miskolctapolcai Parkfürdő I. ütemterve megfelelt a Green City Minősítő Rendszernek, de a program teljes értékű akkreditációja a II. ütem sikeres elfogadásával jön majd létre.
A Green City típusú tervezés lényege, hogy a fenntarthatóság különböző néző-pontjait (vízkörforgás, talaj, növényi rendszerek, anyaghasználat, humán- és társadalmi tényezők, energia) egyszerre, azok kölcsönhatásait vizsgálva vegyék figyelembe. A parkfürdő tervezésénél például a tervezők a vízkörforgás, az integrált zöld infrastruktúra széles eszköztárát használták a problémák kezelésére. Az épületekkel nem fedett, burkolt területeknek több mint 80%-a vízáteresztő, így segíti a csapadék talajba jutását. A zöldterületek zömében laza szerkezetű feltalajon gyepesítettek, ami megelőzi a felszíni vízelfolyásokat, és szintén segíti a csapadék talajba kerülését. Nagy gyepesített zöldfelület, koros fák, épületek homlokzati növényfuttatása, zöldtető, növényesített bioszikkasztók, medencék tervei is része a terület vízciklusának.
A miskolci önkormányzat szeretné ráirányítani a lakosság figyelmét a függőleges felületek zöldítésében rejlő lehetőségekre. Ezért a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. Miskolc városának kérésére kidolgozta a Városzöldítési Pályázatot. 2013 tavaszán hirdették meg, és olyan, élő növényzettel befuttatott épületekkel, vagy közel függőleges, szilárd felszínekkel (homlokzatok, tűzfalak, támfalak, támrendszerek, kerítések stb.) lehetett jelentkezni, amelyek Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén találhatók, és magánszemély, közösség, vállalkozás, intézmény tulajdonában vagy kezelésében vannak. A részvétel feltétele volt, hogy a zöldfalak létrehozásában és fenntartásában a pályázó is közreműködjön.
Az első, tavalyi fordulóban a beérkezett húsz pályázatból egy intézményi, a többi lakossági volt. Ebből kategóriánként az első három díjazott részesült pénzjutalomban. A sikernek köszönhetően idén elkezdődött a „Zöldfal Pályázat” második fordulójának előkészítése.
2013 őszén a két és félezer lakosú, Veszprém megyei Nemesvámoson a falu lakosságának összefogásával folytatódott az ország első Green City akkreditált parkterve alapján a szabadidő-park építése. Több mint száz fő részvételével 150 tő, a terület ökológiájának teljesen megfelelő fajú (Acer, Carpi­nus, Fraxinus, Pru nus avi­um, Quercus, Salix, Ulmus) lombos fát ültetett a lakosság.
Tavaly októberben a Fő-kert Nonprofit Zrt. és a svájci Zürcher Hochschule für An gewandte Wissenschaften részvételével megkezdődtek a Budapesti Biodiverzitás Projekt munkálatai. Ennek keretében tanulmány és koncepcióterv készül a budapesti biodiverzitás-fejlesztések lehetőségeiről. A munka során hét év távlatában igyekeznek megtalálni a lehetséges fejlesztési területeket, javaslatokat, műszaki megoldásokat, akciótervet dolgoznak ki. A Fő-kert Non profit Zrt. kezelésében lévő közparkban a biológiai sokféleség (biodiverzitás) és az új típusú vegetációs technológiák bemutatására tanösvényt létesítenek. Fölmerült egy Nemzetközi Városi Biodiverzitás-konferencia szervezése is, budapesti helyszínnel.

Miskolc és Kassa

Miskolc önkormányzata és Kassa városa között a klímaváltozás hatásainak csökkentésére tavaly januárban egyéves együttműködés kezdődött. Miskolc a csapadékeloszlás időbeli és térbeli kiszámíthatatlansága miatti árvíz gondjaira keresi a megoldásokat, Kassa pedig a városi hősziget kérdéskörével foglakozik. A „blue-green” együttműködés keretében a két település együtt vizsgálja a városi és a várost körülvevő vízrendszereket, a zöld infrastruktúrát, és azok jövőbeni alkalmazhatóságát. A projekt kidolgozása és szakmai koordinálása a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. feladata.

Forrás: