Back to top

Ellenálló almák Pölöskén

Kizárólag betegség-ellenálló almafajtákat mutattak be a Nébih pölöskei fajtakísérleti állomásán. A nemesítésben vezető helyen állnak a rezisztens fajták, ám a termesztésben egyelőre 5 százalék az arányuk. A legújabb változatok étkezési almaként is tökéletesen megállják a helyüket, és hamarosan nemcsak külföldi, hanem magyar nemesítésű almák is elérhetők hazánkban.

A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztálya tavaly kóstolókat rendezett az ellenálló fajtákkal, hogy fölmérjék a fogyasztói fogadtatásukat. Szani Zsolt témafelelős az eredményekről elmondta, hogy összhatás és szín tekintetében az MT-11 fajtajelölt szerepelt jól, a Luna fajtát egyöntetűen jól fogadták a bírálók, míg a Cordelia elsősorban a férfiak ízlésének felelt meg, a Relinda bírálata pedig nagyon eltért a két nem esetében. Muskotályos jellegével tűnt ki a Rozela,a Topaz és a Red Topaz is jól szerepelt ízletesség szempontjából, külsejében a Red Topazt értékelték jobbnak a bírálók.
A világon több mint 3800 regisztrált almafajta létezik, az Európai Unióban 2361, közülük 257 fajtoltalommal védett. Magyarországon a nemzeti fajtajegyzéken összesen 127 almafajta szerepel, köztük 12 államilag elismert tájfajta és 22 úgynevezett hivatalosan elismert fajtaleírással rendelkező. Ám nem csupán ez a 127 fajta telepíthető a hazai ültetvényekbe, mert 2012. szeptember 30. óta közösen kezelhető az EU tagországok nemzeti listáinak összessége, azaz több mint 2000 fajta közül válogathatunk.
Az újonnan elismertek zöme magánnemesítőktől kerül ki, mondta Szani Zsolt, céljuk a jobban színeződő, betegségellenálló, alacsony hidegigényű, különleges jellemzőkkel vagy növekedési jelleggel rendelkező almafajták létrehozása. Az új almáknak több mint a harmada rezisztens különböző betegségekkel szemben, másik harmaduk pedig kimondottan jól színeződik. A nemesítők leírása szerint 68 fagytűrő, 441 a varasodással, 138 a lisztharmattal és 28 a tűzelhalással szemben ellenálló, ezek közt átfedés is előfordul a többszörösen rezisztens fajták esetében. Nectriával,illetve Pseudomonasszal szemben ellenálló 19 almafajta, és 16-ot nem károsítanak a levéltetvek, illetve hármat a takácsatkák.
Magyarországon államilag elismert rezisztens almafajta a Kovmulti, az Artemisz, a Cordelia, aHesztiaés a Rosmerta, mindegyik a Budapesti Cor vinus Egyetemé, illetve jogelődjéé. Számos ültetvényt telepítettek cseh ellenálló fajtákból, ezek a Luna, Orion, Topaz, Siriusés Rozela. Ugyancsak ismerjük a francia nemesítésű Florin aés Baujade fajtákat, meg az USA-ból származó Freedomot.

Magyar nemesítésből

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Gyümölcstermő Növények Tanszékén Tóth Magdolna vezetésével folyik alma rezisztencianemesítés, amelynek eredményeként 4 fajta állami elismerést kapott és hazai vagy európai oltalomban részesült. Mindegyiket vírusmentesítették, és meg­ indul a hazai faiskolai szaporításuk. A gyümölcsöket sajátos, egyedi jellegük alapján választották ki, és megadták a fajtákat jellemző rezisztenciagéneket, valamint az összeférést jelölő S-genotípust is. A többszörösen ellenálló fajtákat istennőkről nevezte el nemesítőjük, a betegségekre kevésbé fogékony al­ mák pedig ásványok nevét kapták. A bemutatón Tóth Magdolna hangsúlyozta, hogy egy ültetvényben nem sza­ bad keverni a rezisztens és a nem ellenálló fajtákat, sőt, lehetőleg többféle rezisztenciagénnel rendelkező fajtákat célszerű telepíteni. A kór­ okozók is változnak, alkalmazkodnak, ezért az egyet­ len génforrásból származó ellenálló képesség nem biztos, hogy hosszú távon fenn­ marad erős fertőzési nyomás mellett.
Az Artemisz a Prima és a Jonathan keresztezéséből származik, szeptember közepén szedhető egy menetben. A Prima leváltására ajánlotta a nemesítő. Fája középerős nö­ vekedésű, elterülő koronát nevel, középkorán fordul termőre, azután rendszeresen és sokat terem, ritkítani kell. Középnagy vagy nagy gyümölcse teljes felületén sötét rubinpirosra színeződik, kissé hamvas, nagy lenti cellái vannak, jól tárolható. A gyümölcshús roppanó, fehér, savanykás, jellegzetes parfümös zamatú, nem barnul. Ebből adódóan különösen szép almachips készíthető belőle. Varasodással szembeni ellen­ álló képessége két géntől származik, emellett lisztharmatra és tűzelhalásra sem fogékony.
A Cordelia a Prima és a Granny­ Smith keresztezéséből származik, október első felében szedhető, két menetben. Fája középerős növekedésű, szétterülő koronájú, korán termőre fordul. Sárgás­ zöld gyümölcsét felerészben világospiros­piros, mosott és csíkozott fedőszín borítja, igen nagy méretű, az első termő­ években túl nagy is. Krémszínű húsa nagyon kemény, roppanó, édes­savas, jellegzete­ sen ananászos zamatú. Különösen sok polifenolt és pektint tartalmaz. Varasodásrezisteciája két géntől származik, lisztharmattal szem­ ben ellenálló, tűzelhalásra a virágai kevéssé, a hajtásai mérsékelten érzékenyek.
A Hesztia is a Prima anyafajtától származik, ám az apa­ fajta ismeretlen. Augusztus végén­szeptember elején, két menetben szedhető. Kúpos, nagy vagy igen nagy gyümöl­ csét 60­80 százalékban borítja piros fedőszín, húsa világossárga, roppanó, lédús, édes-savas, aromás, a Jonathanéhoz hasonló ízű. Fája középerős növekedésű, jól kezelhető, középkorán fordul termőre, rendszeresen és jól terem. A fajtasor legellenállóbb tagja, varasodásrezisztenciáját három gén adja, lisztharmatra és tűzelhalásra nem fogékony, és a tavaszi fagyokra sem érzékeny. A nemzetközi gyakorlatban ezt a fajtát használják kontrollként a rezisztencia összehasonlítására.
A Rosmertaa Jonathan hoz hasonló, kis alma, Tóth Magdolna rezisztens sulialmának nevezi, mert a mérete megfelel a kisdiákok számára, akik nem tudnak megbirkózni a nagy gyümölcs elfogyasztásával. Szeptember harmadik hetében, egy menetben szedhető. Teljes felszínén sötétpiros fedőszín alakul ki, húsa krémszínű, közepesen kemény, édes-savas. Fája középerős, elterülő koronát nevel, nagyon korán termőre fordul, rendszeresen és jól terem. Varasodással szemben egy gén által kódolt rezisztenciával rendelkezik, lisztharmattal és tűzelhalással szemben mérsékelten ellenálló.

Cseh fajták

A Holland Alma Kft. szaporítja és forgalmazza hazánkban a cseh ellenálló almákat, és a Naturalma programjában szaktanácsadással segíti a telepítőket. Jelentős szerepet vállal azok piaci bevezetésében, marketingjében és forgalmazásában is. A fajták kiválasztásakor összetett szempontrendszert követtek: az alma legyen jóízű, betegségekkel szemben ellenálló, gazdaságosan és hosszú távon termeszthető. A gazdák számára lényeges a megbízható, rendszeres terméshozam és a nagy mennyiség, a fogyasztók számára pedig az egészséges, megfizethető, minél kevesebb permetezéssel termesztett gyümölcs.
A fajtákat Csipkés József mutatta be, nem elhallgatva a hátrányos tulajdonságaikat sem. Az Orion rendszeresen és bő-ven terem. Triploid fajta, jó pollenadója a Rozela. Szép sárga, túlérve enyhe pírral fedett gyümölcse meghaladja a 90 mm-es méretet, ritkítás nélkül termeszthető. Húsa sárgás, kemény, nagyon lédús, jellegzetes ízű, a fogyasztók jól fogadták. Varasodással szemben ellenáló, lisztharmatra nem érzékeny.
A másik triploid fajta, a Siriusis nagy gyümölcseivel tűnik ki. Fája erőteljes növekedésű, korán termőre fordul és rendszeresen terem. A gyümölcshús sárga, kemény, lédús, aromás.
A Rozela piros gyümölcsű fajta, közepes vagy nagy méretű, a Jonathan kiváltására lehet alkalmas. Varasodás rezisz tens, lisztharmatra nem érzékeny, a kalciumhiányra viszont igen, ezért lehetőleg ne tároljuk. A virágzástól folyamatosan gondoskodni kell a megfelelő kalciumpótlásról. A Golden Delicious előtt egy héttel érik, rendszeresen és bőven terem, közepes a növekedési erélye. Gyümölcse finom zamatú, lédús, közepesen kemény húsú.
A Luna igen bőtermő, korán termőre forduló, varasodással szemben ellenálló, közepesen lisztharmattoleráns fajta. Október elején-közepén szedhető és áprilisig tárolható. Szép sárga gyümölcse a Goldenre hasonlít, a bírálatok során mindenki kedvezően fogadta. Mint az idén Pölöskén kiderült, a Goldenhez hasonlóan könnyen perzselődik a héja. A Topaz és a Red Topaz nem volt érzékeny a perzselésre, de már csak az utóbbi fajtát kínálják, mert az alapfajta túl halvány. Fájuk jellegzetesen fölfelé törő növekedésű, a koronaalakítás és a fa nevelése szakértelmet kíván. A Red Topaz gyengébb növekedésű a Topaznál, közép nagy-nagy gyümölcse csaknem teljes felületén pirosra színesedik. Sárgás húsa kemény, roppanó, ízletes. Varasodással szemben ellenálló, lisztharmatfertőzésre nem fogékony, de a fajtasorban legérzékenyebb a tűzelhalásra.

Integrált termesztésre

Már névvel is rendelkező magyar fajtajelölt a Rodonit (MT01), amely a Galák ellenállóbb versenytársa lehet, édes desszertalma. Szeptember közepén, két menetben szedhető a középnagy, szép narancs piros fedőszínű gyümölcse. Húskeménysége és savtartalma a Galákéhoz hasonló, cukortartalma viszont magasabb, enyhén ánizsos illatú. Fája középerős növekedésű, elterülő koronát nevel, könnyen kézben tart­ ható, korán termőre fordul. Varasodásra kevéssé érzékeny, bár nem termeszthető permetezés nélkül: 2010­ben a BCE soroksári kísérleti ültetvényében csak a lombon alakultak ki tünetek. Lisztharmatra mérsékelten rezisztens, tűzelhalásra mérsékelten fogékony.
A Karneol (MT11) szeptember második felében, két menetben szedhető, sokáig tárolható. Tetszetős, megnyúlt gyümölcse meggy pirossal mosott, nagyméretű. Húsa zöldessárga, lédús, édeskés, zamatos. Fája kezdetben erős növekedésű és feltörő, később a növekedési hajlam mérséklődik, és a korona elterül. Középkorán fordul termőre, túlkötődésre hajlamos. Részleges varasodásrezisztenciával rendel­kezik, vagyis a levél fertő­ződik, a gyümölcs nem. Lisztharmattal szemben el­lenálló, tűzelhalásra nem érzékeny, a tavaszi fagyo­ kat jól tűri. Mindkét fajta integrált árutermesztésre alkalmas, vírusmentesített.
Két további fajtajelöltet (MA 14 és MR 16) láthat­tunk a rezisztencianemesí­tési programból, amelyekhez a Freedom fajtát hasz­nálták az egyik szülőként.

Léalmának telepítik

Tizenkét varasodás ellenálló fajtát ajánl iparialma-termesztési programjában az Agrana-Juice Magyarország Kft. Veres Zsolt elmondta, hogy a drezda-pillnitzi nemesítésű fajtasor a Reglindis-szel indul, fő fajtának a Remo számít. Az ültetvényeket MM 106 alanyon, általában 5 × 2 méter térállásban alakítják ki, támrendszer nélkül. A Remoa termőképessége és könnyű kezelhetősége miatt kedvelt a termesztők körében, amúgy könnyen hullik és nem tárolható, tehát kimondottan ipari fajta. A Rebela hasonlít hozzá, gyümölcse viszont nem hullik. Szeptember közepén-végén szedhető a Revena és a Reanda, mindkettő bőtermő, de nem annyira, mint a Remo. Október végétől november közepéig szedhető a Relinda, amely kettős hasznosítású fajta, friss fogyasztásra is alkalmas, jól tárolható.


 

Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2015/42 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok