Back to top

Koncentrálódik az agrár-felsőoktatás

A Szent István Egyetem legalább jó átlagú és középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatói közül mindenkit megillet a nemzetközi tapasztalatszerzés lehetősége részképzés vagy szakmai gyakorlat keretében. Egymillió eurós kerettel rendelkezik az intézmény ilyen célra, hangzott el az egyetem június 17-ei tanévzáró ünnepségén. Júniusban közel 1400 hallgató tesz sikeres záróvizsgát a tízkarú egyetemen.

Az esemény résztvevőit köszöntő Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság további megerősítéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő számú jól képzett szakember. A tárca évtizedek óta kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot ápol a SZIE-vel, amely magas színvonalú, komplex elméleti és gyakorlati képzéssel segíti az agrárágazat és a vidékfejlesztés szakember-utánpótlását. A politikus szerint a magyarországi és a határon túli gazdák és gazdaszervezetek együttműködésében is fontos partner a gödöllői székhelyű univerzitás.

Külső munkatársunkat, Balázs Gusztávot a Magyar Felsőoktatásért emlékplakettel tA most záruló tanévről elmondható, hogy a SZIE hajója jó szelet kapott a magyar felsőoktatás regattájában. A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című kormányzati stratégia ugyanis kiemelt szerepet szán az agrárdiplomások képzésének. Ennek egyik oka a generációváltás keltette utánpótlásigény, a másik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlődésének perspektíváiból származó munkaerő-piaci kereslet, hangsúlyozta tanévzáró beszédében Tőzsér János rektor.

A budai Élelmiszer-tudományi Kar, Kertészettudományi Kar, továbbá Tájépítészeti és Településtervezési Kar január elsejei csatlakozásával tovább erősödött az intézmény, és ezzel a magyar agrár-felsőoktatás, vélekedik a rektor, aki szerint közös akarattal, cselekedettel és együttműködéssel rövid idő alatt jelentkeznek majd az integráció első eredményei.

Az egyetem vezetője elköszönt a július elsejével ismét önálló egyetemmé váló Állatorvos-tudományi Kartól és a jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kartól, amely az egri Eszterházy Károly Egyetem fakultása lesz a következő hónaptól. A rektor hangsúlyozta, hogy középtávú fejlesztési tervének megvalósításában a SZIE továbbra is stratégiai partnerként tekint az állatorvosi kampusz tudományos műhelyeire.

Az eseményen adták át a kar tanácsa által adományozott Doby Géza-díjat Birkás Má

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar június 15-ei diplomaátadó ünnepségén Posta Katalin dékán köszöntötte a 272 végzett szakembert. Beszédében kiemelte: a kar fontosnak tartja, hogy a diploma kézhez vételével ne érjen véget az ismeretek megszerzése. Bátorította a végzetteket, hogy folytassák tanulmányaikat mester-, szakmérnöki vagy doktori képzéseiken. Ennek a gondolatnak a jegyében jelentette be, hogy a kar a kiváló minősítésű diplomát szerzett szakemberek számára egy évre előfizeti a Magyar Mezőgazdaság című hetilap digitális verzióját.
Az eseményen adták át a kar tanácsa által adományozott Doby Géza-díjat Birkás Márta professzornak négy évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú oktatói-kutatói és nevelő munkája elismeréseként (képünkön).A kari tanács Pro Facultati Scientiae Agrariae Díjat adományozott Nagy Péter István egyetemi docensnek az Állattudományi Alapok Intézetben elért teljesítménye elismeréseként

Beszéde folytatásában Tőzsér János rámutatott arra, hogy az agráriumban foglalkoztatottak korösszetétele és képzettsége nem megfelelő, és hogy ez nagyban akadályozza az ágazat versenyképességét. Újra népszerűvé kell tenni a fiatalok körében az agrár-felsőoktatást. A kormány a képzési szerkezet koncentrálásával és átalakításával kívánja emelni az agrárképzés színvonalát, a termelő és a forgalmazói szféra igényeihez is igazodva. Ez az elgondolás jelenik meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és az egyetem által kötött négyoldalú stratégiai megállapodásban.

A SZIE a duális képzések területén is élvezi az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások bizalmát. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon és az Élelmiszertudományi Karon a következő tanévtől már közel harminc partner fogadja a hallgatókat.

Tőzsér János a határon túli magyar nyelvű képzés elindításának huszonötödik évfordulóját méltatva elmondta, hogy jelenleg Kárpátalján Beregszászon, Erdélyben Csíkszeredában, az újonnan csatlakozott Budai Campus révén a Délvidéken Zentán működnek sikeres kihelyezett képzéseik. A tradíciók mellett az egyetem agrárkutatásban és agráripari innovációban nyújtott teljesítménye az a bizalmi tőke, aminek alapján a kormány a jövőben is számít az intézményre a külhoni magyar felsőoktatás képzési szerkezetének megújításában.

A kormányzati szándékkal összhangban, az egyetem aktív szereplője a felsőoktatás nemzetközivé tételének. A rektor hangsúlyozta. hogy az Erasmus+, az Erasmus kreditmobilitási, az EGT Norvég Alap és a Ceepus pályázatokkal minden korábbit meghaladó finanszírozási keret áll az intézmény rendelkezésére. Az ilyen célra felhasználható több, mint 1 millió eurós mobilitási keret segítségével garantálni tudják, hogy a minimum jó átlagú és középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók közül mindenki nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőséghez jusson részképzés vagy szakmai gyakorlat keretében.

A tanévzáró ünnepségen a szenátus tiszteletbeli doktori címet adományozott Marti

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megalapításának harmincadik évfordulóján tartotta diplomaátadó ünnepségét június 11-én. Ünnepi beszédében Káposzta József dékán úgy fogalmazott, hogy az elődök örökségének hatására váltak két szakot oktató karból több mint hatvan képzési formában biztonságosan mozgó, 22 alap- és mesterszakot indító, Kiválósági Díjjal kitüntetett egyetemi karrá, amelynek két doktori iskolája és több mint négyezer hallgatója van. Az oktatói gárda több mint 80 százalékának van tudományos fokozata, és a karon jelenleg 39 ország közel 300 diákja tanul a magyar hallgatók mellett.

 

 

Az angol nyelvű képzés további térnyerésében jelentős segítség a SZIE számára a kormány és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) közös ösztöndíjprogramja. Ennek keretében júniusban 33-an szerezték meg a mesterdiplomájukat.

A Szent István-előadást ebben az évben Szűcs István professzor tartotta „A termőföld gazdasági értékelése” címmel.

A Kosáry Domokos-díjat a szenátus Koósné Török Erzsébet nyugalmazott főigazgató, főkönyvtáros részére adományozta két évtizedes könyvtárosi, ezen belül szakmai publikációs és közel egy évtizedes könyvtárvezetői tevékenységének elismeréseként.

Professor emeritus címben részesült Hornok László, Villányi László, Kozák János és Turányi Gábor. A szenátus a SZIE Aranygyűrű kitüntetést adományozta Villányi Lászlónak.


Mikó Ferencet címzetes mezőgazdasági gépészmérnöknek nyilvánította a GépészmérnöA Gépészmérnöki Kar június 17-ei diplomaátadó ünnepségén 161 végzett hallgatót búcsúztatott Szabó István dékán. A második vezetői ciklusát záró professzor elmondta, hogy Gödöllőn már közel 10 ezer gépészmérnök végzett. A kar meghatározó szerepet tölt be a gazdasági életben, az agrárium és a vidékfejlesztés legszélesebb spektrumában helyezkednek el diplomásaik.

Az oktatás kiindulópontját ma is a mezőgazdasági rendszerek jelentik a karon. Munkájukban eredményesen társítják az elméleti igényességet a gyakorlatorientáltsággal és a hallgatócentrikussággal. Utóbbiba az is „belefér”, hogy a felvetteknek csak a fele végez, a másik fele lemorzsolódik, mert aki diplomát szerez, azt hamar felszívja a munkaerőpiac. A dékán kiemelte, hogy az utóbbi nyolc-tíz évben a laborokat újjáépítették a karon, és megkétszerezték a területüket.

A kar Lehoczky László-emlékérem kitüntetésben részesítette Szabó István egyetemi tanárt, dékánt. A kar tiszteletbeli professzora lett Szabó Ervin József címzetes egyetemi docens. A kar örökös professzora címet kapta Barótfi István professor emeritus. Váradi János-emlékérem kitüntetésben részesült Török Sándor egyetemi docens. Komándi György-díszoklevelet vett át Hodúr Cecília egyetemi tanár és M. Csizmadia Béla professor emeritus.

A Dr. Kocsis Károly-díjat az idén Tóth Péternek, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi docensének, a Magyar Szélenergia Társaság egykori elnökének ítélték oda.

Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2016/26 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok