0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 14.

Elismerések az államalapítás ünnepén

Magyarország Európa és a kereszténység védőbástyája ma is, ahogy történelmünk során számtalanszor – mondta Fazekas Sándor a Földművelésügyi Minisztérium Szent István napja alkalmából szervezett kitüntetési ünnepségén. A földművelésügyi miniszter hang...

Elismerések az államalapítás ünnepénFazekas Sándor a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adott át Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparművésznek a külföldön és itthon is megbecsült, a népi hagyományok továbbélését szolgáló alkotóművészete, több mint negyed század óta szívvel készített, míves munkái és köztereket ékesítő fafaragásai elismeréseként; Dégi Zoltán Gézának, a szolnoki Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójának az erdő- és vadgazdálkodás mellett a turisztikai és vadászati szolgáltatások színvonalának emelése iránt is elhivatott, eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként; Dúzsi Tamás Dezső szőlész-borásznak, a Dúzsi Tamás és Családja Pincészet tulajdonosának, a magyar borkultúra nemzetközi hírnevét erősítő, a Szekszárdi Borvidék kincseit kamatoztató és a borkészítési tradíciók innovatív módszerekkel történő ötvözésével világsikereket hozó munkája, valamint a kultúrát, a sportot és az ifjúság nevelését támogató tevékenysége elismeréseként; dr. Hancz Csabának, a Kaposvári Egyetem Aquakultúra és Halgazdálkodási Tanszékének professor emeritusának, a négy évtizedes pedagógiai és kutatói munkája, a halgazdálkodási kutatások területén elért eredményei elismeréseként; dr. Kun Péter lovas és kun hagyományőrzőnek, családi gazdálkodónak, a Kunszövetség ügyvivőjének a kun és lovas hagyományok megőrzését szolgáló tevékenysége, a lovassportban elért eredményei, illetve a húsmarhate­nyésztés területén végzett gazdálkodó munkája elismeréseként; dr. Sándor Gyulának, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetének egyetemi docensének a hazai és határon túli erdő- és vadgazdamérnökök képzése érdekében végzett elkötelezett oktatói munkája, valamint jelentékeny kutatói tevékenysége elismeréseként; Ikeda Sinnek, a Miyazaki-i Kyodo International Inc. alapítójának, volt elnökének, jelenlegi tanácsadójának a magyar élelmiszeripar fejlődését tradicionális magyar termékek, mint a mangalicahús és a téliszalámi japán piacra történő sikeres bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként és Ucunomija Hisza­tosinak, az All Japan Chefs Association elnökének a ma­gyar mangalicahús Japán­ban történő népszerűsítése, illetve a téliszalámi és más hungarikumok a japán szakmai közönség körében való megismertetése érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként.

Elismerések az államalapítás ünnepénMagyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Bodonné Gyöngy Erika, Tiszaörs község polgármeste a település fejlődését, illetve az ott élők életlehetőségeinek javítását új munkahelyek létrehozásával is szolgáló eredményes munkája elismeréseként; dr. Firbás Oszkár erdőmérnök, a korábbi soproni Roth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola nyugalmazott tanára az erdészeti szakemberképzés területén több évtizeden át végzett példaértékű és generációk számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként; Kiss Róbert, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama­ra Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságának vezetője a föld­mű­velésügyi igazgatás területén végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként; Lits László, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató, Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a város és térsége házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének sikeres kialakítása és működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként; Rácz Róbert, Börcs község Önkormányzata polgármestere a település fejlesztése érdekében és a helyi civil szervezetekkel szoros együttműködésben végzett munkája elismeréseként; Tóth Pál, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóságának nyugalmazott vezetője a magyar erdőkért több mint három évtizeden át nagyfokú hivatástudattal végzett eredményes szakmai és vezetői munkája, különösen a Jeli Arborétum fejlesztését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként, továbbá Varga László pálinkafőző mester, a csetényi Bakonyi Íz és Párlat Kft. nyugalmazott ügyvezetője a hazai pálinkafőző mesterség legnemesebb hagyományait követő, kiváló minőségű vadgyümölcs párlatokat előállító főzde vezetőjeként végzett munkája elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Vankóné Jekli Anikó, Tiszaroff község Önkormányzata jegyzője a település és a térség érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként.

Elismerések az államalapítás ünnepénFazekas Sándor Aranykoszorús Gazdaasszony díjat adományozott Bugyi Imréné kertészetvezetőnek, a jászberényi Balkon Virágkertészet tulajdonosának két évtizedes eredményes gazdálkodói munkája, különösen az egynyári növények termesztése terén elért eredményei, vevőbarát szolgáltatásai, kiállításai elismeréseként.

Aranykoszorús Gazda díjat vehetett át Tóth Lajos, a túrkevei Húsfeldolgozó őstermelője a 10. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó megszervezése alkalmából, a kunság ízeinek és a helyi hagyományoknak a megőrzését biztosító kiemelkedő közéleti és karitatív tevékenysége elismeréseként.

Forrás: