Back to top

Mind gyorsabban pörög a lendkerék

Jövőre mintegy 2,3 milliárd forintnyi beruházást tervez az ország legnagyobb integrátora, a 45 éves jubileumra készülő KITE Zrt. A cég továbbra is befolyásolja, hogy néhány éven belül mi lesz jellemző a magyar mezőgazdaságban. Ezért kerestük meg az év vége előtt Szabó Leventét, a KITE Zrt. vezérigazgatóját, hogy a már jól kirajzolódó tendenciák alapján összefoglaló értékelést kérjünk 2017-ről.

A magyar agrárgazdálkodás elválaszthatatlan és meghatározó eleme a KITE Zrt. teljesítménye. Éppen ezért sohasem lényegtelen, hogy miként alakul ennek az integrációs és innovációs szervezetnek az éves eredménye, meghatározó, hogy milyen agrotechnológiai és műszaki újdonságokat kínálnak a cég kutatói és fejlesztői a gazdálkodók számára. Az átlagostól magasabb gazdálkodási színvonalat képviselő KITE Zrt. húzóereje egyúttal a fejlődés irányát is megjelöli, melyből következtethetünk arra, hogy néhány éven belül mi lesz jellemző a magyar mezőgazdaságban. A konkrét eredményekből és számokból pedig messzemenő következtetések vonhatók le a mezőgazdasági ágazat egészére is. Ezért kerestük meg az év vége előtt Szabó Leventét, a KITE Zrt. vezérigazgatóját, hogy a már jól kirajzolódó tendenciák alapján összefoglaló értékelést kérjünk 2017-ről.

– Még az értékelés előtt szeretnék egy nagyon szomorú hírt megemlíteni. Idén, július 5-én vettünk végső búcsút Szabó Istvántól, a KITE alapítójától, örökös elnökétől. A 93 éves korában elhunyt Pista bácsira a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel gondolunk, hiszen amit ő tett a magyar mezőgazdaságért, különösen a KITE Zrt.-ért, az páratlan a hazai agrárium történetében. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az ország minden területéről eljöttek a végső búcsúztatására, és elköszöntek a magyar agrárpolitika ikonikus alakjától.

• Az élet folytatódik, a gazdálkodás még inkább. Hogyan jellemezhető a KITE Zrt. 2017-es tevékenysége?

– Idén a korábbi évekhez hasonló növekedésre számítunk. Bár a dolgok természetéből adódóan az esztendő vége előtt az adatok nem patikai pontosságúak, de a tendenciák jól láthatók, s azt is tudjuk, hogy az eredmények nagyságukban és nagyságrendjükben már nem változhatnak. Kicsit nagyobb távlatban vizsgálva a dolgot, azt mondhatom, hogy 2014-től kezdődően, amikor új tulajdonosi körbe került a KITE Zrt., nem lehet okunk panaszra. Az árbevételünk ebben a néhány évben több, mint 70 milliárd forinttal emelkedett, 2017-ben pedig a KITE és kapcsolt vállalkozásainak árbevétele meghaladhatja a 270 milliárd forintot. Ahogy az adatok is mutatják, a KITE Zrt. fejlődése, növekedése nem véletlenszerű, hanem konzekvens, és a bővülés évenkénti tempója felülmúlja a korábbiakat is. Nem mellesleg azt is megemlítem, hogy ebben az évben cégünk immáron hatodik alkalommal érdemelte ki a Magyar Brands és nyolcadik alkalommal a Business Super Brands elismerő kitüntetést.

• Ha a több mint 70 milliárd forintos növekményt nézzük, arra joggal lehetnek büszkék. Más cégeknél az éves teljesítmény alakul hasonlóan.

– A KITE Zrt. idei adatait a 2016-os évvel összehasonlítva elmondható, hogy javulnak a mutatóink. Ez egyaránt érvényes akkor is, ha naturáliákban, és akkor is, ha forintban vizsgáljuk a változást. A november végi információink szerint a növekedés a nettó eredményben is meg fog mutatkozni. Ennek részben az az oka, hogy az elmúlt pár évben beindított tevékenységeink kezdenek beérni, s nem csak a forgalmat növelik, hanem a jövedelmezőséget is.

Ezek közül ki kell emelnem a 2016-ban útjára indított komplex szaktanácsadásunkat, amelyet menet közben kiegészítettünk egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal is. Fontosnak tartom emellett megemlíteni a KITE Alkusz tevékenységét, vagy a szintén az elmúlt évben debütált bérgép szolgáltatásunkat, amely tartalmaz technológiai gépbérletet is. Ezek a tevékenységek leginkább hosszú távú, a jövőnket formáló, a fenntartható és eredményes gazdálkodást szolgáló vállalati fejlesztések. Az elmúlt időszakban, többek között a fentiekben leírtaknak köszönhetően, egyaránt növekedett az árbevételünk és az eredményünk is.

• Év közben hallhattunk a KITE szerb piaci megjelenéséről és a faiskoláról is. Ezek mennyire váltak be, mennyire lettek sikeresek?

– A KITE-Tagliani Faiskola termelését 2016-ban indítottuk útjára Nagycserkeszen és most jutottunk el az első almaoltvány kitermeléshez. Azaz eddig csak a költségeivel, mostantól viszont már az eredményeivel is számolhatunk.

A faiskolánk jelenleg 27 hektáros, de jövőre tervezzük, hogy ezt az üzleti tevékenységet is tovább bővítjük.

Olyannyira, hogy újabb fejlesztésekre lesz szükség ezen a területen is. A szerb piacon való megjelenésünk az első lépése volt a KITE külföldi terjeszkedési terveinek. A KITE d.o.o., a KITE Zrt. 100 százalékos tulajdonában lévő szerbiai leányvállalat, május 1-jétől kizárólagos forgalmazója a John Deere-nek és a JCB-nek déli szomszédunknál.

Már az első éve kifejezetten sikeresnek mondható, mert induló vállalkozásként egy félév alatt képes volt kitermelni a tárgyévi költségeit, s közben a piaci részaránya is számottevővé vált. Úgy tervezzük, hogy a KITE Zrt. mintájára továbbfejlesztjük tevékenységi köreit, hisz most még csak gépkereskedelem, alkatrész-kereskedelem és szervizszolgáltatás szerepel a kínálatában. Mind a faiskola, mind a szerbiai leányvállalat a KITE számára jövőformáló erővel bír, arra számítunk, hogy sikeresen fognak működni.

• Ha itt tartunk, mi a helyzet a műtrágyaellátással?

– Kérdésére a rövid válaszom az, hogy zökkenőmentes, minden termelői igényt ki tudtunk elégíteni. A KITE Zrt. a műtrágya-forgalmazás területén naturáliában és forgalmazási értékben egyaránt felülmúlta a 2013-as rekordévet.

• A régi leányvállalatok hogyan muzsikáltak ebben az évben?

– Közismert, hogy a KITE Zrt.-nek korábban 3 meghatározó leányvállalata volt, ezeket nevezzük a „KITE kapcsolt vállalkozásai”-nak. Az árbevételük követi az anyavállalat teljesítményét, még ha ugyanarra a tempóra nem is képesek. Emellett jótékonyan hatnak a működések összehangolására, a szinergiák kihasználására.

• Nekem úgy tűnik, hogy a közvélekedéssel ellentétben a KITE-ben valóságos hegyen-völgyön lakodalom alakult ki.

– Érdekes hasonlat, de azért maradjunk a realitásnál. Ezt a szervezetet összetartani, irányítani, s a finomhangolásokra is odafigyelni nem egyszerű feladat.

2013 után egy-két üzletág nehéz helyzetbe került.

Példaként említeném a műtrágya- kereskedelmünket, amely napjainkra már teljes egészében képes megállni a saját lábán. Emellett hatalmasat lépett előre teljesítményben a terménykereskedelem is, itt különösen szépek az adatok. A KITE Zrt. ezen a területen már túljutott a – számunkra is – álomhatárnak tűnő 900 ezer tonna termény felvásárlásán és értékesítésén.

Eddig főként az olajos magvak, ezen belül leginkább a repce és a napraforgó felvásárlására koncentráltunk, de az utóbbi években a gabonafélék, így a búza és a kukorica kereskedelme is jelentősen növekedett, köszönhetően többek között annak, hogy beszállítói státusszal rendelkezünk néhány nagy hazai jelentőségű feldolgozó üzemnél is (Dunaföldvár, Tiszapüspöki stb.). Valamennyi üzletágunkról azt mondhatom el, hogy 2017-ben növekvő tendenciát mutatott a teljesítménye. Döntően volumenbővülésről beszélhetünk, kevésbé jellemző az áremelkedés hatása.

A változatlanul jól teljesítő vetőmag- és növényvédőszer-kereskedelem mellett, az alkatrész-kereskedelmünk is tovább növekedett, s ugyanezt mondhatom el a KITE Zrt. gépkereskedelméről is.

Ez utóbbi roppant támogatásfüggő, ami az elmúlt 3 évben sajnos nem segítette a tevékenységünket. Ennek ellenére mégis beállt ezen a területen egy stabil piac.

A gazdaságoknál egyre inkább teret hódítanak a tudatos, tervezett gépbeszerzések: leginkább a technológiaváltás, vagy az elhasználódás miatt cserélnek eszközöket. Ez kihatással van a KITE Zrt. szerviztevékenységére, hiszen az általunk forgalomba helyezett gépek számának növekedésével párhuzamosan emelkedik a szerviz iránti igény. Ezt a szerelők létszámának és tudásának folyamatos fejlesztésével tudjuk lekövetni annak érdekében, hogy vevőink elégedettsége tovább javuljon.

Más döntési mechanizmus jellemző az öntözés és a kertészet gépeire, a beruházási döntéseket jelenleg jobban befolyásolja a támogatások megléte. Mindkét ágazatban kivárás tapasztalható, a gazdák akkor döntenek majd, ha a pályázataikat elbírálják.

• A KITE Zrt. és a precíziós gazdálkodás…

– Elmondhatom, hogy egyre nagyobb teret hódít magának. Jelenleg 100-120 ezer hektáron történik differenciált inputanyag-kijuttatás az országban, emellett

általános a precíziós gazdálkodás iránti erősödő bizalom.

Az elmúlt pár év tapasztalati eredményeit felhasználva készítettünk egy kimutatást, melyben a hagyományos és a precíziós gazdálkodás közötti különbségeket igyekeztünk feltárni a jövedelmezőség szempontjából. Nem a forintban kifejezett összeg a lényeges, hanem a tendenciák, a nagyságrendek a fontosak.

A tanulmány szerint a KITE Zrt. technológiája mentén precíziósan gazdálkodó termelők, a vizsgált táblákon magasabb hektáronkénti jövedelmet értek el valamennyi szántóföldi kultúra (búza, repce, kukorica, napraforgó, szója) esetében, mint az összehasonlítás alapjául szolgáló hagyományos módon művelt területeiken. Számunkra a stabilitás és a jövedelmezőség a lényeges, és ezek az adatok erre kitűnő bizonyítékul szolgálnak.

A precíziós gazdálkodás csatát nyert, amire tudok említeni valós, megtörtént esetet is. Az egyik gazdaságban az áramszünet miatt nem működött az RTK, ezért az összes traktoros azonnal leállt. Hiába volt ott a vetőgépen a nyomjelző, azzal nem akartak dolgozni.

Ezek az emberek megszokták mindazt az előnyt, kényelmet, amit a precíziós gazdálkodás gyakorlatában megtanultak, elsajátítottak.

Kérték az elektromos áram minél hamarabbi visszakapcsolását, hogy a megszokott módon folytathassák munkájukat. Ma már nem szükséges magyarázni és bizonyítani a precíziós gazdálkodás előnyeit, mára evidenssé vált.

• A hitel, a hitelezés és a pénzügy területén mennyire egyéni a KITE Zrt. gyakorlata?

Míg a korábbi években 40 milliárd forint körül alakult éves szinten a finanszírozás nagyságrendje, addig 2017-ben meghaladtuk az 50 milliárd forintot. Számottevő az éven belüli forgóeszköz-finanszírozás, sőt az egésznek ez teszi ki a nagyobb hányadát. A KITE Zrt. hitelezése az elmúlt években folyamatosan növekedett, s erre számítunk az elkövetkező időszakban is. Mindez annak köszönhető, hogy a partnereink, az üzletfeleink száma enyhén, de fokozatosan növekszik.

Az elmúlt években a KITE Zrt. megítélése a pénzügyi területen sokat javult. Könnyen kezelhető, megbízható konstrukciókat kínálunk, és a partnereink számára ez előnyt jelent. A KITE Zrt. több olyan bankkal dolgozik együtt, amelyek meghatározók ezen a piacon és számottevő mértékben vesznek részt a finanszírozási szolgáltatásaink támogatásában. Ezen a területen semminemű nehézséget vagy gondot nem tapasztalok, remélem, ezt ugyanígy látják a partnervállalkozásainknál is.

• Ha kicsit előre nézünk, akár 1-2 évet, akár többet, akkor mire számíthatunk?

– A KITE Zrt. gazdálkodásában az elmúlt 2-3 évben végrehajtott fejlesztéseket akarjuk tovább vinni, bővíteni, megerősíteni.

Szeretnénk a szolgáltatásaink körét tovább szélesíteni és kiterjeszteni, aminek jelenleg a humánerőforrás területén fellépő nehézségek szabnak korlátokat.

Mi is érezzük a munkaerőpiacon, hogy nem tudunk olyan létszámban és olyan tempóban hozzáértő, megbízható szakembereket találni, mint korábban. A jelenlegi dolgozói létszámunk 1141 fő, azaz az összaparátusi létszám a 2014-es év elejéhez képest kb. 130- 140 fővel növekedett. Nem önmagában történő bővülésről van szó, a létszám növekedése szorosan összefügg azzal, hogy új tevékenységekkel bővült a KITE Zrt. repertoárja.

A már megkezdett tevékenységek továbbfejlesztése ugyancsak szerepel a rövid távú programjainkban. Jövőre adjuk át a KITE Zrt. Kecskeméti Alközpontját, ami teljes egészében új lesz, új megoldásokkal. Nem csak, mint épület készül el jövőre, hanem koncepcionálisan is változást hoz. A kecskeméti lesz a KITE Zrt.-n belül az első olyan alközpont, amelyik a 3 évvel ezelőtt meghirdetett koncepciónkat – miszerint „Központban a vevő!” – minden részletében követi: rugalmasabb és gyorsabb kiszolgálással állunk vevőink rendelkezésére.

Kecskemét egy olyan hely az országon belül, ahol nagyobb számban vannak jelen a kisebb értékű vásárlást lefolytató partnereink, akikre szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani. Emellett ez a térség alapvetően kertészeti jellegű, ezért az alközpont eladóterében kiemelt helyet szentelünk a kertészeti üzletágnak. Számos, különböző méretű és funkciójú raktárt hozunk létre, ahol akár a speciális kiszerelésű vetőmagok, növényvédő szerek is helyet kaphatnak.

• A nagyokról azért nem mondanak le, ugye?

– Ez eszünkbe sem jutott. Bizonyíték erre, hogy 2018-ban tervezzük átadni a KITE Zrt. speciális szakműhelyét, ami szintén tevékenységikör-bővítést jelent. Azokat a részegység-javítási és -felújítási feladatokat fogjuk itt elvégezni, amelyekhez speciális szakműhelyi körülmények, szaktudás és szerszámok szükségesek. Az új szakműhelyünkben képesek leszünk dízelmotorok komplex felújítására és féktermi körülmények közötti bejáratására, tesztelésére, dízelüzemanyagellátó rendszerek javítására és tesztelésére, DPF szűrők felújítására, valamint további számos speciális szerszámozottságot és szaktudást igénylő feladatok elvégzésére. Ez egy új szolgáltatás, és azért kerül Nádudvarra, mert itt található a KITE Zrt. legnagyobb alkatrészraktára. Így gyorsítani tudjuk majd a javítást, a szükséges alkatrészek csak egy karnyújtásnyira lesznek. Ez a beruházásunk közel 500 millió forintba kerül, a Kecskeméti Alközpont pedig 1 milliárd forintért épül fel.

Itt kell megemlítenem, hogy tovább folytatjuk azt a munkát, amelyet a kutatás-fejlesztésre elnyert GINOP pályázatunkban lefektettünk. Emellett Derecskén egy közel 800 millió forintos rekonstrukciós projektet tervezünk megvalósítani. Terveink szerint megújítjuk a KITE Zrt. teljes palántanevelő telepét és a világon fellelhető legkorszerűbb palántanevelő technológiát építjük be. Áttérünk a geotermikus energia telepi szintű, teljes használatára, ami a KITE Zrt. életében először valósul meg.

• Lassan az is megszokottá válik a KITE-vel kapcsolatban, hogy a mezőgazdaságon kívüli területekre is odafigyel.

– Annak idején a környezetápolási és a háztartási igények kielégítésére hoztuk létre Budaörsön a mintaboltunkat, ami mára ismertté vált a főváros környéki vevők számára. Újdonságként említhetem a KITE webshop-ot, melyet 2017-ben indítottunk útjára. Célunk, hogy a John Deere és JCB márkájú ruházati termékek és játékok nagy része online is elérhető legyen. Felfoghatjuk egyfajta nyitásként a mezőgazdaságon kívüli piacok irányába.

• Amit a kutatás-fejlesztésben folyamatosan elérnek, azokat általában évente több bemutatón tárják a partnereik elé. Ez hogyan folytatódik?

– A KITE Zrt. jövőre ünnepli 45. születésnapját. A programsorozat nyitánya az AgrárgépShow lesz, ahol azt kívánjuk bemutatni, hogy az elmúlt 45 év során mit nyújtott a KITE a partnerei és a magyar mezőgazdaság számára.

Ugyanitt azt is bemutatjuk, hogy milyen perspektívát tartogatunk a jövőre nézve. Az év során lebonyolításra kerülő valamennyi szakmai bemutatón szeretnénk feleleveníteni az elmúlt négy és fél évtized munkásságát. Igyekszünk mindent úgy megszervezni, hogy arra a mi egykori feledhetetlen elnökünk, Szabó István is büszke lehessen.

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2017/50 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Egy éve érkezhetnek Ázsiából is vendégmunkások hazánkba

Hatalmas segítséget adott a magyar gazdaságnak az, hogy az elmúlt években már az Európai Unión kívüli, környező országokból is érkezhettek vendégmunkások a minősített munkaerőkölcsönző vállalatokon keresztül azokba a meghatározott hiányszakmákba, ahol már évek óta nem találnak elegendő hazai munkaerőt a cégek.

A gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztere szerint a gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében.

A megbecsült agrárium képes a minőségi termékek előállítására

A magyar agrártársadalom képes hagyományos értékei megtartása mellett, a kormány támogatását élvezve, az új idők kihívásaival szembenézve, megfelelő mennyiségű, minőségű és biztonságos élelmiszerrel ellátni a lakosságot – fogalmazott Farkas Sándor a Magyar Közgazdasági Társaság 60. közgazdász vándorgyűlésén, Szegeden.

Újra pályázható lesz a mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Módosították a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1-20 kódszámú) felhívást, melynek következtében újra nyitják a konstrukciót. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja új szakasszal került kiegészítésre, így a támogatási kérelmek benyújtására a hetedik szakasz keretében, 2022. november 17. – 2022. november 30. között lesz lehetőség.

Műanyag-újrahasznosító üzemet adtak át Herenden

Újrahasznosító üzemet adták át a herendi Jágerparkban, az új üzemben mezőgazdasági műanyaghulladékból állítanak elő granulátumot, amely mezőgazdasági műanyag termékek gyártásához szolgál alapanyagaként.

Fagyveszélyes éjszakák után enyhülés és újabb kiadós csapadék

Az elmúlt hetek bőséges csapadékának hatására országszerte megszűnt a mezőgazdasági aszály az országban. A frissen kelt repcére, az őszi kalászosok vetésére és a jó magágy előkészítéséhez ez nélkülözhetetlen volt. A péntek és a szombat helyenként még fagyveszélyes hajnalokat hoz, majd a hét végétől, a délnyugatira forduló áramlással felmelegedés és újabb országos csapadék valószínű.

Tíz év alatt megtízszereződött a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások állománya

A díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások népszerűségét jól jellemzi, hogy tíz évvel ezelőtt még másfél milliárd forint alatt maradt a teljes állománydíjuk, tavaly pedig már jóval tizenöt milliárd fölé nőtt – tudtuk meg Lambert Gábortól, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjétől.

A kormány elkötelezett a dróntechnológia sikere iránt

A kormány elkötelezett abban, hogy Magyarország sikerrel alkalmazza a dróntechnológiát, a rendelkezésre álló eszközökkel ösztönzi az elterjedést - mondta Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) parlamenti államtitkára a 4. Drón Konferencia és Expo megnyitóján Budapesten.

Magyarországon biztosított a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel történő ellátása

Fontos szem előtt tartani, hogy az élelmiszerek iránti kereslet viszonylag rugalmatlan, a mindennapi betevőre mindig szükség lesz, ezért az ágazatba való körültekintő befektetés, az értékteremtő beruházás mindig megtérül - mondta Nagy István agrárminiszter a 15. Business Days konferencián, kedden, Tapolcán.

Elindult a kiemelten kedvező kamatozású Agrár Széchenyi Beruházási Hitelprogram MAX

Az új, államilag kiemelten támogatott hiteltermék széles körben felhasználható agrárberuházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel nagyban elősegítheti az agrárvállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.