Back to top

Elismerések az államalapítás ünnepén

Amikor fejet hajtunk Szent István műve előtt, nem csupán Szent István történelmi tettére emlékezünk, hanem mindazokra is, akik az elmúlt ezer esztendőben a reménytelennek tűnő helyzetekben is tették a dolgukat, megújították államunkat – mondta Nagy István agrárminiszter, az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott rendezvényen a minisztériumban.

Nagy István ünnepi beszédében arról is szólt, hogy augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Benne van az elvégzett munka öröme, benne van a jövő reménysége, és a megelégedettségé – tette hozzá. Az agrárminiszter több állami és miniszteri kitüntetést adott át.

Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést vehetett át dr. Tenk Antal
Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést vehetett át dr. Tenk Antal

Áder János köztársasági elnök megbízásából Nagy István agrárminiszter Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést adott át dr. Tenk Antalnak, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusának a mezőgazdasági tudományok területén végzett kimagasló színvonalú, több évtizedes kutatói-oktatói munkájáért, szerteágazó társadalmi és kulturális közéleti tevékenységéért.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült dr. Hoschke Ágoston, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Biomérnöki és Folyamattervezési Kutatási Központja Sör- és Szeszipari Tanszékének professor emeritusa az élelmiszermérnök-, élelmiszertechnológus-képzés területén a sör- és szeszipari szakirány tantárgyi tematikájának kidolgozásáért, a tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepéért;

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült dr. Kosáry Judit
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült dr. Kosáry Judit
dr. Kosáry Judit, a kémiai tudomány doktora, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszékének professor emeritája az élelmiszer-tudomány területén végzett több évtizedes, kiváló oktatói és kutatói tevékenységért, az utánpótlás-nevelésben elért eredményeiért és dr. Tardy János Iván az egykori Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára hazánk természeti és kulturális értékeinek megőrzését elhivatottan szolgáló több évtizedes közéleti, tudományos, és oktatói munkájáért.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott dr. Felföldi József, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Fizika-Automatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói munkájáért, a doktori iskola fejlesztésében és az utánpótlás-nevelésben elért eredményeiért;

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Kiss László
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Kiss László
Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők biológiai egyensúlyának és vadállományának megőrzése érdekében végzett négy évtizedes kiváló tevékenységéért; dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, a Miskolci Likőrgyár Zrt. és a Prekop Pálinkamanufaktúra vezérigazgatója, a Pálinka Nemzeti Tanács volt elnöke, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács alapító tagja a hungarikumnak számító magyar pálinka előállítóinak érdekképviselete terén végzett munkájáért, szakmai közéleti szerepvállalásáért és dr. Sántha József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főorvosa a település és a térség lakói érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkájáért, a helyi kulturális élet szervezésében, illetve támogatásában vállalt szerepéért.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Bartucz Péter
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Bartucz Péter

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Bartucz Péter, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. Gúthi Erdészet erdészeti igazgatója a magyar vadgazdálkodás területén végzett négy évtizedes, eredményes szakmai vezetői tevékenységéért; Feiler Ferenc Miklós, Keléd község polgármestere a település gazdasági, kulturális és sportéletének fellendítése, a közmunkások foglalkoztatása terén végzett eredményes munkájáért; Giacomo Pedranzini, a KOMÉTA 99 Zrt. ügyvezető igazgatója több évtizede a sertésfeldolgozó ágazatban elért sikereiért, világszínvonalú, egészséges termékek előállításáért, innovatív vezetői munkájáért;

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Giacomo Pedranzini
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Giacomo Pedranzini
dr. Györe Károly, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének nyugalmazott tudományos munkatársa a halászatbiológia területén végzett több évtizedes kutatói tevékenységéért, Magyarország és a Kárpát-medence halfaunájának vizsgálatában elért eredményeiért; Halász Ferenc kommunikációs és marketing szakértő, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Osztályának volt kommunikációs referense a magyar Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer népszerűsítésében és sikeres működtetésében, a Szentjánosbogár-séták országos rendszerének kidolgozásában végzett munkájáért; Kapui Jenő címzetes kanonok, esperes, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola megalapításáért, a helyi közösség hitéletében betöltött jelentős szerepéért; Kerekes István fotóművész, a legrangosabb nemzetközi és hazai fotópályázatokon sikeres, számos díjat elnyerő művészi tevékenységéért;
 Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes Katalin
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes Katalin
Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes Katalin, az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője a magyar agrárgazdaság fejlesztését szolgáló négy évtizedes közszolgálati pályafutása során az európai jogharmonizációs folyamatok megvalósítása érdekében végzett munkájáért; dr. Kulcsár László István ügyvéd, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense a magyar gazdák érdekképviselete és a vidék értékeinek megőrzése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenységért; Lendvai Ivánné, Kunsziget község polgármestere a település gazdasági és kulturális életének fellendítését szolgáló eredményes munkájáért, jelentős közéleti szerepvállalásáért; dr. Paljak János, a Gallicoop Zrt. főállatorvosa a hazai baromfi-egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkájáért, dr. Rigó Róbert, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék megbízott tanszékvezető főiskolai docense oktatói és kutatói tevékenységért, a „Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem” című szakanyag megírásában végzett munkájáért; Szabó Sándor, az Aranykalász Gazdák Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet alapító ügyvezető elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke a hazai agrárszektor területén elkötelezetten végzett, kiemelkedő szakmai munkájáért;
 Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Szilágyi László Tibor
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át Szilágyi László Tibor
Szilágyi László Tibor, a Várda-Drink Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Pálinka Céh Egyesület volt elnöke a pálinka termékfejlesztését, népszerűsítését szolgáló négy évtizedes tevékenységéért, Magyarország első eredetvédett szatmári szilvapálinkájának bejegyeztetésében és a pálinka név uniós elfogadtatásában végzett munkájáért; Udovecz György, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnöke, a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ előadója a magyar katonai hagyományok megőrzése és nemzeti értékeink megbecsülése érdekében végzett magas színvonalú tevékenységéért és Varga Gellért Sándor, a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott erdőmérnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete Vadászati Hagyományokat Ápoló Kulturális Bizottságának elnöke öt évtizedes műszaki vezetői és tervezői pályafutásáért, a magyar vadászati hagyományok megőrzését szolgáló elkötelezett munkájáért.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Bejczi Éva
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Bejczi Éva

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Bejczi Éva, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatója az állami erdőgazdálkodás területén a számviteli és pénzügyi rendszerek fejlesztésében végzett színvonalas munkája elismeréseként; Csapó Frigyesné hímző, népi iparművész a magyar hagyományok ápolását szolgáló tevékenységéért, Mosonmagyaróvár kulturális életében betöltött szerepéért; Fischer József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője a természet- és tájvédelem érdekében, a helyi vadászati tevékenység szervezésében végzett magas színvonalú munkájáért; Györke Gyula Tiborné, Őriszentpéter Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott pénzügyi, gazdasági vezetője, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Őrségi Szervezetének vezetője példamutató közösségszervező és karitatív tevékenységéért;

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Kis György
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Kis György
dr. Kis György, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjának nyugalmazott növénykórtani mérnökszakértője a hazai növényvédelmi hatékonyságvizsgálatok és technológiai fejlesztések területén végzett nagy hatású munkájáért; Tóth János paszománykészítő és gombkötő mester a magyar népi kézműves kultúra hagyományainak megőrzését négy évtizede elhivatottan szolgáló munkájáért; dr. Tóth Pál, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának növény- és talajvédelmi szakügyintézője a talajvédelem területén végzett négy évtizedes munkájáért és dr. Varga József állatorvos, a Budapest III. kerületi Család Utcai Kisállatrendelő vezetője példaértékű szakmai tevékenységéért.

Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést érdemelt ki Hammerl Frigyesné, Máriakálnok Község Önkormányzata Szociális Bizottságának külső tagja, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület vezetője a település társadalmi és kulturális életében betöltött szerepéért, sikeres közösségépítő tevékenységéért.

Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-a alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Hegedűsné Dr. Baranyai Nórának, a Pannon Egyetem Georgikon Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesének, a Gazdaságmódszertani Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át prof. dr. Holló Istvánnak, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézete Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Intézeti Tanszéke egyetemi tanárának és prof. dr. Kátai Jánosnak, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Agrokémiai és Talajtani Intézetének egyetemi tanára részére, továbbá Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette Dr. Obádovics J. Gyulát, az egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, a Kodolányi János Főiskola professor emeritusát, a Scolar Kiadó társalapítóját.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át Kiss Keve Tihamérnak, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet Hidro- és Növényökológiai Osztálya professor emeritusának.

Aranykoszorús Gazda díjat kapott Feczák János
Aranykoszorús Gazda díjat kapott Feczák János
Nagy István Aranykoszorús Gazda díjat adományozott Feczák Jánosnak, az Agroszemek Kft. ügyvezetőjének a vetőmag nemesítés, előállítás, kereskedelem, növényvédelmi szaktanácsadás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a hidrokultúrás kertészet alkalmazásában elért sikereiért; Hevesi István családi gazdálkodónak Csongrád megyében a szántóföldi növénytermesztésben és a magyar nagyfehér sertés tenyésztésben elért eredményeiért, a magyar genetikai állomány megőrzésében végzett sikeres tevékenységéért; K. Tóth András családi gazdálkodónak hét évtizede az agráriumban végzett munkájáért, a „Kunság aranykalászos gazdájaként” végzett töretlen növénytermesztő munkájáért, példaértékű, elhivatott tevékenységéért;
Aranykoszorús Gazda díjat vehetett át Nagy Géza
Aranykoszorús Gazda díjat vehetett át Nagy Géza
Nagy Gézának, a KRIKK Kft. tulajdonosának, ügyvezetőjének, a Nagy Lovas Kft. családi vállalkozás birtokigazgatójának három évtizede a ló és lovas felszerelések, mintegy 5800 féle árucikk gyártásában, kereskedelmében elért eredményeiért, az egerszóláti 350 hektáron végzett kiváló szürke szarvasmarha tenyésztésben végzett tevékenységéért, karitatív munkájáért; Petrik László polgármesternek, családi gazdálkodónak az egerfarmosi 190 hektáros szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó kiváló gazdálkodói tevékenységéért, közéleti, településvezetői munkájáért és Zsibrita Pál ősteremelőnek, méhésznek a magyar méz mint nemzeti érték megőrzésében végzett minőségi tevékenységéért, a mézhamisítás elleni küzdelemben elért eredményiért, szakmai sikereiért.
Darányi Ignác-díjat kapott dr. Hrotkó Károly
Darányi Ignác-díjat kapott dr. Hrotkó Károly

Darányi Ignác-díjat kapott dr. Hrotkó Károly, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar egyetemi tanára négy évtizede a magyar faiskolai termesztés területén, az intenzív cseresznyetermesztésben végzett nemzetközileg is elismert kiemelkedő tevékenységéért, kutatási munkájáért és dr. Szegedi Ernő, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomás tudományos tanácsadója több évtizede a szőlőfajták patogénmentesítése és a szőlő agrobaktérium elleni küzdelem területén végzett eredményes kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységéért.

Fleischmann Rudolf-díjban

Fleischmann Rudolf-díjban részesült dr. Beke Béla Ferenc
Fleischmann Rudolf-díjban részesült dr. Beke Béla Ferenc
részesült dr. Beke Béla Ferenc, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutató-fejlesztő mérnöke, tudományos tanácsadója négy évtizede a búzanemesítésben, a fajták szaporításában, jogdíjak érvényesítésében végzett kiváló tevékenységéért; Ertseyné Dr. Peregi Katalin, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense négy évtizede a növénytermesztésben, a fajtavizsgálatokban, a vetőmagellenőrzésben és -minősítésben végzett kiváló tevékenységéért, szakigazgatás szakirányvezetői munkájáért; dr. Réthy László, a
Fleischmann Rudolf-díjban részesült dr. Réthy László
Fleischmann Rudolf-díjban részesült dr. Réthy László
Gyermelyi Zrt. igazgatója a modern minőségi búzafajták szaporításával, termelésével biztosított kiváló minőségű gyermelyi tésztafélék hazai és nemzetközi hírnevének és sikerének elérésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért és dr. Tóth Magdolna nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az Almakúti Kft. innovációs szakértője hat szabadalmaztatott almafajta és hat fajtajelölt vezető nemesítőjeként végzett négy évtizedes kiváló növénynemesítő tevékenységéért, kutatási eredményeiért, egyetemi oktatói munkájáért.

Tolnay Sándor-díjat vehetett át dr. Brydl Endre
Tolnay Sándor-díjat vehetett át dr. Brydl Endre
Nagy István Tolnay Sándor-díjat adományozott dr. Brydl Endrének, az Állatorvostudományi Egyetem professor emeritusának több évtizede a magyar állatorvosképzés területén végzett oktató-kutató munkájáért, a szarvasmarha állomány-egészségügy területén kifejtett sokrétű tudományszervező, ismeretterjesztő és gyakorlati állatorvosi tevékenységéért; dr. Nedeczky Árpád főállatorvosnak, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának több évtizeden keresztül az állategészségügy területén végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért és dr. Varga Árpádnak, a Varga Állatorvosi Rendelő nyugalmazott állatorvosának több évtizede az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati tevékenységéért.

Magyar József az igazgatóság elnöke vette át a díjat Nagy Istvántól
Magyar József az igazgatóság elnöke vette át a díjat Nagy Istvántól
Nagy István agrárminiszter Élelmiszerbiztonságért Díjat adományozott a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. részére. A baromfifeldolgozó ágazat egyik piacvezető vállalkozása, a mindenkori élelmiszer-biztonsági szempontok figyelembe vételével a minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek kialakításával és működtetésével elért termelési és minőségi eredményeiért érdemelte ki az elismerést.

Az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát vehette át Pál János
Az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát vehette át Pál János
Az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát vehette át Naszvadi István, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze a Visegrádi Erdészetben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, életútja elismeréseként; dr. Oszoly Tamás, a KÖRTEVÍZ Nyugdíjasok Klubjának volt vezetőségi tagja három évtizede a szervezetben végzett kiváló közösségi tevékenységéért, vízügyi szakterületi munkájáért és Pál János, a Magyar Huszár- és Lovashagyomány-őrző Egyesület ügyvezető elnöke, nyugalmazott igazgató a magyar lótenyésztésben, a fogathajtás újjászervezésében, a lovas hagyomány és kultúra ápolásában, népszerűsítésében végzett elévülhetetlen érdemeiért, életútja elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést érdemelt ki dr. Halász Anna
Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést érdemelt ki dr. Halász Anna
érdemelt ki dr. Halász Anna, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója az élelmiszertudomány területén végzett több mint öt évtizedes kutató és fejlesztő tevékenységéért, életútja elismeréseként; dr. Jánosi István nyugalmazott hatósági állatorvos, a több mint öt évtizeden keresztül végzett kiváló állatorvosi és hatósági tevékenységéért; dr. Merényi Imre, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület élelmiszeripari szakértője négy évtizedes Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesületi tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként;
Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést kapott dr. Porpáczy Aladár
Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést kapott dr. Porpáczy Aladár
dr. Porpáczy Aladár professor emeritus, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára a bogyósgyümölcs nemesítésben és kertészeti oktatásban végzett kiváló munkájáért, kutatási eredményeiért, életműve elismeréseként; Répászky Miklós László, az MG Erdő Kft. ügyvezetője a fátlan nagyalföldi térségben több mint 4200 hektár új erdő létrehozásáért, az erdei életközösség védelmében végzett tevékenységéért; Sallai Pál, a kállósemjéni Növényegészségügyi- és Talajvédelmi Állomás nyugalmazott igazgatója több évtizede a növényvédelmi szakigazgatásban, a hazai almatermesztés érdekében végzett kiváló tevékenységéért, kutatási, oktatási munkájáért, közéleti szerepvállalásáért; Somogyi Sándor, az EGERERDŐ Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője a Parádfürdői erdészetnél és annak jogelődjénél végzett emberöltőnyi kimagasló szakmai munkája elismeréseként és Teszári Károly, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott tájvédelmi körzetvezetője a Börzsöny-hegységi erdők és védett természeti területek szolgálatában végzett fél évszázados kiváló tevékenységéért.

Nagy István Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott Dudás László Péternek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdőadattár karbantartójának az erdészeti igazgatás, erdészeti szakirányítás, és a magán-erdőgazdálkodás területén eltöltött több évtizedes munkájának elismeréseként, közösségteremtő tevékenységéért; Géczi Lajos Mihálynak, a Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal nyugalmazott falugazdászának két és fél évtizeden át Pusztamérges, Öttömös, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Bordány és Zsombó községben végzett kiváló tevékenységéért, továbbá a Pusztamérgesi Hegyközség elnöki munkájáért; Horák Jánosnak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének a Bédai Erdészetnél végzett kiváló vezetői tevékenységéért, a Boki kerületben természetes erdőfelújításokban elért sikereiért;

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott Mervald József
Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott Mervald József
Mervald József méhésznek, öt évtizede a méhészeti ágazatban végzett kiemelkedő tevékenységéért, a csömöri családi vállalkozásában elért eredményeiért; dr. Sinóros-Szabó Botondnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola professor emeritusának négy évtizeden át végzett kiemelkedő oktató-nevelői munkájáért, kutatási eredményeiért, egyetemi és közéleti tevékenységéért; dr. Sonnevend Imrének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Igazgatóság nyugalmazott botanikai főfelügyelőjének a Bakony és a Balaton-felvidék természeti értékeinek feltárásáért és megismertetéséért végzett több évtizedes, kimagasló munkájáért;
Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott dr. Váradi László
Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott dr. Váradi László
dr. Váradi Lászlónak, a Vitafort Agro Asia Zrt. vezérigazgatójának négy évtizede a magyar akvakultúra érdekében, a hazai akvakultúra-kutatások nemzetközi ismertségének elérésében, fejlődésében végzett kiváló tevékenységéért; Vesztergombi Ferenc borásznak, a Vesztergombi Bt. tulajdonosának, igazgatójának a szekszárdi családi vállalkozás 30 hektáros területén a szőlőművelésben és a borkészítésben elért kiváló eredményeiért, számos hazai és nemzetközi sikereiért, közéleti tevékenységéért; dr. Villányi Tibornak, a Gödrei Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatójának négy évtizede a hazai agrárkutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésében elért eredményeiért, közéleti szerepvállalásáért és dr. Vincze Lászlónak, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki kar nyugalmazott főiskolai docensének a földügyi szakoktatásban végzett kiváló munkájáért, közéleti tevékenységéért, életútja elismeréseként.

Miniszteri Elismerő Oklevelet érdemelt ki Bakos-Galambos Zoltán, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály külföldi kiküldetések referense az állami vezetők és más vezetők külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban végzett elhivatott, pontos, kiváló pénzügyi és számviteli tevékenységéért; Bárányi Istvánné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály igazgatási ügyintézője négy évtizeden át a környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási szakterületen végzett kiemelkedő tevékenységéért; Bavalics István Miklósné, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság pénzügyi szakügyintézője az ASZIR Állat-egészségügyi Szakmai Információs Rendszer programjában és a MAX-NET Munkaidő nyilvántartási rendszerben végzett kiváló tevékenységéért; dr. Bencsik Katalin, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakreferense, tanúsítója a nemzeti- és a közösségi környezeti címkézési rendszerek társadalmasításában, az ökocimkék láthatóságának széles körű megismertetésében végzett kiváló tevékenységéért; Bodokiné Reményi Gabriella, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály földügyi fejlesztési felelőse három évtizede a digitális rendszerek kifejlesztésében, működtetésében végzett kiváló tevékenységéért; dr. Borus István, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa az állategészségügy szolgálatában végzett elhivatott tevékenységéért, kiváló oktatói munkájáért; Boruzs Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály erdészeti szakügyintézője az erdőtervezésben, különösen az erdők állapotfelvételében, térképezésben, termőhely-feltárásban, erdőtelepítés-tervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéért; Botka-Kovács Judit, az Agrárminisztérium Agrárszakképzési Főosztály főosztályvezetője az Agrárszakképzésért felelős Helyettes Államtitkárságon végzett kiváló titkárságvezetői és szakfőosztály irányítási tevékenységéért; dr. Dénes Beáta, az Agrárminisztérium Földvagyon-gazdálkodási Főosztály jogi szakreferense a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egységes szakmai és jogi tevékenységének kialakításában végzett kiemelkedő munkájáért; Drenyovszky András, a Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze a több mint öt évtizede az állami erdőgazdálkodás elhivatott szolgálatáért, a Gerecse hegység megjelenésében végzett tájformáló munkájáért, vezetői tevékenységéért; Ecsedi István, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság osztályvezetője a zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok kiemelkedő koordinálásában, szemléletformáló kommunikációban végzett kiváló tevékenységéért; Feketéné Pechtol Éva Mária, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott kereskedelmi főelőadó a kitermelt faanyag értékesítésében, az export lebonyolításában, a külföldi partnerkapcsolatok ápolásában végzett kiváló tevékenységéért; Galvácsné Kertész Viktória Henrietta, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Számviteli és Pénzgazdálkodási Osztály osztályvezetője több mint két évtizede az erdő- és vadgazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében végzett kiváló számviteli és gazdálkodási tevékenységéért; Hajdu Anita, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli szakreferense tíz éve a gazdálkodási szakterületen, a pénzforrások felhasználásában, nyilvántartások vezetésében végzett kiváló tevékenységéért;

Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Hancsók Szabolcs Levente
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Hancsók Szabolcs Levente
dr. Hancsók Szabolcs Levente, az Agrárminisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának Kárpát-medencei együttműködések referense a külhoni magyar agrárszervezetek együttműködésében, a külhoni civil agrárszervezetek támogatási szerződéseinek megkötésében végzett kiváló tevékenységéért; Horváth Borbála, a Zalaerdő Zrt. belső ellenőre a több mint négy évtizede az eredményes gazdálkodást segítő kiváló ellenőri tevékenységéért; Kelemen László, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze a Pécsváradi Erdészetben végzett kiváló erdőnevelési tevékenységéért, közéleti munkájáért;
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki Kiss Andrea Erzsébet
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki Kiss Andrea Erzsébet
Kiss Andrea Erzsébet, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elemzésében, a jövedelemstabilizációs alap bevezetésében, a mezőgazdasági öntözés gazdaságossági vizsgálataiban végzett kiváló tevékenységéért; Kovács József, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági dolgozója, gépkezelője három és fél évtizede a géppark karbantartásában végzett kiváló tevékenységéért, traktoros munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából; Kovács Zoltán László vadász, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdésze Szolgagyőr Kerületben a cseresek, cseres-tölgyesek megújításában végzett kiemelkedő munkájáért, példaértékű vadászati tevékenységéért; Kovácsné Nemes Margit, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény könyvelője gazdasági és költségvetési területen végzett kiváló munkájáért, elkötelezett, példaértékű közéleti tevékenységéért;
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Kozári Zsolt Imre
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Kozári Zsolt Imre
dr. Kozári Zsolt Imre,
az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának igazgató-helyettese két és fél évtizedes kiváló oktató-nevelői tevékenységéért, vezetői munkájáért, tehetséggondozásért; dr. Lontay László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály nyugalmazott hatósági állatorvosa a sárospataki kerület állategészségügye és élelmiszerbiztonsága érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért; Marótiné Ungi Angéla, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági dolgozója három évtizede a pontos adatszolgáltatásban, kapcsolattartásban, a szegedi búzanemesítés szabadföldi kísérleteinek gondozásában végzett kiváló munkájáért; Mártonné Nagy Erzsébet, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály igazgatási szakügyintézője két évtizede a földügyi szakigazgatásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért; Máté János, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatója a természetközeli erdőgazdálkodásban, a hatékonyabb üzemgazdálkodás területén a termelés-irányítási rendszer fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért; Mészáros Balázs, az Agrárminisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának Kárpát-medencei együttműködések referense a külhoni magyar agrárszervezetek együttműködésében, a külhoni civil agrárszervezetek támogatási szerződéseinek megkötésében végzett kiváló tevékenységéért; dr. Mihalics Vivien, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkárság osztályvezetője a hazai halgazdálkodást támogató programok végrehajtásában végzett kiváló tevékenységéért; Mocsáriné Kis Ágnes, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztály főkönyvi könyvelője a fejezeti kezelésű előirányzatok főkönyvi könyvelésében, mérlegjelentések, éves beszámolók elkészítésében végzett kiváló tevékenységéért; Nagy Attila, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkárság főosztályvezetője a hazai mezőgazdaság, a vidéki térség fejlesztése, vidéki életmód javítása érdekében végzett kimagasló tevékenységéért; Oláh János, a Szolnoki Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium laboratóriumvezetője a növényvédelmi területen, az analitikai hálózat nemzetközi sikerének elérésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért;
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki Papné Szabó Ibolya
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki Papné Szabó Ibolya
Papné Szabó Ibolya, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára két évtizede a pék, pék-cukrász, édesipari termékgyártó és élelmiszeriparitechnikus képzésekben elméleti tárgyakat oktató szaktanárként végzett kiváló pedagógiai tevékenységéért, sikeres országos versenyfelkészítő munkájáért; dr. Pintér Renáta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakrendszeri referense az állattartás szakterületén, az állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti informatikai rendszerek kidolgozásában végzett kiemelkedő tevékenységéért; Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság barlangvezetője a Bükk-hegység látogatóbarlangjainak vezetéséért, a barlangi bemutatás és üzemeltetés terén végzett magas színvonalú munkájáért; Pongó Veronika, a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály erdészeti szakügyintézője az agrárágazatban a közigazgatási hatósági döntések másodfokú felülvizsgálatában végzett kiemelkedő tevékenységéért; dr. Réczey Gábor mezőgazdasági szakdiplomata, az Európai Unió Magyar Állandó Képviseletének agrárattaséja Magyarország érdekeinek hatékony képviseletéért, a Halászati - és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban végzett sikeres szakdiplomáciai tevékenységéért; dr. Rideg Kinga, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megbízott perképviseleti és jogi koordinációs osztályvezetője az intézmény működésének fejlesztésében végzett kiváló jogi tevékenységéért, vezetői munkájáért; dr. Szabó Gergely, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vezető szakreferense, erdészeti-vadgazdálkodási és mezőgazdasági gépészeti szakreferense a hazai középfokú, iskolai rendszerű agrárszakképzést segítő sokrétű, kiemelkedően magas színvonalú munkájáért; Szaniszló István, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság erdésze négy évtizede a természetvédelemben, a természetközeli erdőgazdálkodásban-erdőkezelésben kifejtett áldozatos tevékenységéért; Szili Gábor Kálmán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet – Kecskeméti Kutató Állomásának nyugalmazott telepvezetője, a Mathiász János Borrend tagja négy évtizeden keresztül a szőlészeti és borászati kutatásban, a termelés- és termesztésirányításban végzett kiváló tevékenységéért, odaadó közösségi munkájáért; Szőcs László, a Hargita megyei Kőrispatak polgármestere a határon átívelő testvértelepülési kapcsolatok kialakításáért Jászivány, Hollókő, Kondoros és Sárszentlőrinc településekkel, a külhoni magyarság támogatásáért, a hagyományok ápolásáért; Takách-Gregor Ágnes, az Agrárminisztérium Jogi és Igazgatási Ügyekért felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője a helyettes államtitkár szakmai tevékenységének hatékony támogatásáért, tárgyalások, programok szervezésében végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért;
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Tunyoginé Nechay Veronika
Miniszteri elismerő oklevelet érdemelt ki dr. Tunyoginé Nechay Veronika
dr. Tunyoginé Nechay Veronika, az Agrárgazdasági Kutató Intézet nyugalmazott osztályvezetője az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének kialakításában és működtetésében elért eredményiért, kutatási tevékenységéért, szakírói munkájáért és Vitárius Csaba, az Agrárminisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense a Közös Agrárpolitika reformjával, az Európai Unió új többéves pénzügyi keretével kapcsolatos magyar álláspont kialakításában végzett kiváló munkájáért.

Forrás: 
magyarmezogazdasag.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Az ősz a KAP-ról szól majd

Kétségkívül a Közös Agrárpolitika lesz a legfontosabb agrártéma az Európai Unióban ősszel, és várhatóan még a jövő év jelentős részében is. A vita érthetően tartja lázban a termelői szervezeteket és a tagállamokat: mindenekelőtt jelentős mennyiségű pénz elosztásáról van szó, amelyben egyelőre több a kérdőjel, mint a biztos pont.

A kapcsolatok felelevenítését szorgalmazza Magyarország és India

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese hivatalában fogadta Kumar Tuhint, India magyarországi nagykövetét. A felek a két ország közötti kapcsolatok élénkítéséről tárgyaltak.

A hungarikum pályázaton nyertes tervezők munkái mutatkoztak be a Mesterségek Ünnepén

Tisztelni és figyelembe kell venni az ősök tudását és a tőlük kapott örökséget. Feladatunk, hogy élővé tegyük a hagyományt, hogy újrafogalmazzuk és a ma embere számára viselhetővé tegyük az ősi motívumok ihlette öltözeteket, kiegészítőket – fogalmazott köszöntőbeszédében V. Németh Zsolt miniszteri biztos a 33. Mesterségek Ünnepéhez kapcsolódóan megrendezett folkTREND viseletbemutató előtt, a Budavári Palotában.

Kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából

Az államalapítás ünnepe alkalmából 81-en vehették át szakmai elismerésüket az Agrárminisztérium által szervezett díjátadón. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, tisztelni kell a munkát, mert ebben rejlik az az erkölcsi erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta eltelt bő 1100 esztendőben.

Évente egymilliárd forint az állami horgászokmányok értékesítéséből

A forgalmazási jutalékokkal együtt évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz), hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik meg a közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint - mondta Nagy István agrárminiszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Megnyílt a Farmer Expo Debrecenben

Háromszáz kiállító részvételével megnyílt Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, a Farmer Expo csütörtökön Debrecenben.

Véget ért a nyári kalászosok és a repce aratása

Az idei aratási idény véget ért, befejeződött az összes nyári aratású szántóföldi növény betakarítása. Az idei nyár első felét jellemző, viharokkal tűzdelt időjárás ellenére a gazdálkodóknak sikerült tartani az aratás átlagos ütemtervét.

Agrárminiszter: elengedhetetlen a talaj szervesanyag-utánpótlása

A fenntartható és hosszú távú gazdálkodáshoz elengedhetetlen a talaj szervesanyag-utánpótlásának biztosítása - jelentette ki az agrárminiszter a baromfitenyésztéssel foglalkozó Baromfi-Coop Kft. 2,6 milliárd forintból felépített új szervesanyag-kezelő központjának átadásán szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírjákóban.

Meghosszabbítják a szárítmány-előállítók támogatásának kérelmezési határidejét

Több idejük van beadni a költségtámogatásra vonatkozó kérelmüket a szárítmány-előállítóknak, mivel augusztus 10-én megjelent a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása.

Afrikai sertéspestis pusztít Szlovákiában

A szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium július 25-én bejelentette, hogy a tőketerebesi járásbeli Örös (írják Őrösnek is) községben afrikai sertéspestist diagnosztizáltak. Az egyik ottani háztáji tenyészet mind a négy egyedét megsemmisítették az állategészségügyi felügyelők, bár csak az egyik állatban mutatták ki a fertőzést.