Back to top

Erdész- és gépészképzés a Pilis lábánál

A Piliscsabára látogatókat szinte minden helybeli útba tudja igazítani, hol van a mezőgazdasági gépésziskola. Az Agrárminisztérium Közép-magyaroszági Agrár Szakképző Központ (KASZK) Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közel 70 éve működik itt – az idei a 69. tanév.

Az iskola 1950 óta képez mezőgazdasági gépész (ma már erdész és erdészeti gépész) szakembereket. Az eltelt évtizedek alatt sokféle képzést folytattak már itt, az aktuális szükségleteknek és oktatáspolitikai elképzeléseknek, döntéseknek megfelelően, de mindig a mezőgazdaságigépész-képzés volt a meghatározó.

A piliscsabai Szepesinek az idei a 69. tanéve
A piliscsabai Szepesinek az idei a 69. tanéve

A középfokú agrárszakképzés 2013-as „profiltisztítása” után is megmaradt a fő irány azzal, hogy az új ágazati képzési rendszer keretében folytatják az oktatást, és a mezőgazdaságigépész-képzés mellé – bár addig is folytattak erdészeti képzést – belépett az erdészet és vadgazdálkodás ágazati szakirány. Ugyanakkor „kifutottak” a korábbi informatikai, közlekedési stb. képzések. Szepesi László, a kiváló mező- és erdőgépész mérnök, kutató – nevét is 2013-ban vette fel az iskola.

Képzési palettájukat, a gyakorlati oktatás színtereit Börzsönyi Tünde igazgató és Kocsis István gyakorlati oktatásvezető mutatta be.

Börzsönyi Tünde: a sikeres érettségi vizsgát tettek mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak
Börzsönyi Tünde: a sikeres érettségi vizsgát tettek mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak

A szakgimnáziumi képzésben az érettségi után 1 év továbbtanulással erdésztechnikus, illetve mezőgazdasági gépésztechnikus végzettséget lehet szerezni. Meghirdetik az erdészeti gépésztechnikus és a vadgazdálkodási technikus szakokat is, amelyeket megfelelő számú jelentkező esetén indítanak el.

A hároméves szakközépiskolai képzés keretében erdészeti szakmunkás és mezőgazdasági gépész bizonyítványt kaphatnak a tanulók.

Lehetőség van még virágkötő és kereskedő, családi gazdálkodó és gazdaképzésre is, ha megfelelő számú jelentkező választja ezeket a szakokat.

A valamikor „fiús” szakmákra ma már egyre nagyobb számban jelentkeznek lányok, természetesen őket is várja az iskola a tanulói közé.

A sikeres érettségi vizsgát tevők jellemzően mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak, a legjobb eredményt elérők és a legambiciózusabbak előtt pedig nyitva áll a felsőoktatás. Leginkább a SZIE megfelelő karai, szakjai, illetve a Soproni Egyetem vonzzák a végzős fiatalokat.

Felnőttoktatást, illetve felnőttképzést jelenleg nem folytat az intézmény, mert nincs rá igény. Nagyobb érdeklődés mutatkozik a vadászképzés iránt (vadászati alapismereteket most is, az iskolarendszerben is tanulhatnak a tanulók). Ezért tanfolyam indítását tervezik egy külsős céggel közösen – az iskola a helyszínt biztosítaná –, amelyen a diákok kedvezményesen vehetnek részt.

Az iskola tanügyi épületei, tanműhelyei, kollégiuma, sportcsarnoka gyönyörű parkosított környezetben, a Pilis lábánál, mintegy 3 hektáros területen találhatók.

Nem véletlen, hogy tanároknak és diákoknak egyaránt szívügye a természet- és a környezetvédelem, amiért tesznek is. Három éve elnyerték az „ökoiskola” címet, amire most újra pályáznak. A környezeti nevelést szolgálja a „Fenntarthatósági témahét” is, amelynek keretében az idén a víz és a közlekedés témakörét járják körül, és az egészséges életmódra nevelés is része a programnak. Jó a kapcsolat a városi önkormányzattal. Az iskola diákjai, tanárai részt vesznek a településszépítő munkákban, a faültetési vagy a tavaszi várostakarítási, -szépítési programokban.

Barnóczki Dánielt az erdő vonzotta a leginkább. Egy nyílt napon ismerkedett meg az iskolával, és ezt választotta továbbtanulásra. Tavaly érettségizett, idén pedig megszerzi az erdészeti és vadgazdálkodási technikusi végzettséget. Vadászati alapismereteket is tanult. Ambiciózus tanuló, gyakorlati ismereteit (pl. láncfűrészes) svédországi és ausztriai gyakorlatokon is bővíthette. Tervei között szerepel a vadgazdamérnöki diploma megszerzése a Szent István Egyetemen.

Barnóczki Dániel erdészeti és vad­gazdálkodási technikus tanuló a gallya­zást mutatja be a gyakorlatban
Barnóczki Dániel erdészeti és vad­gazdálkodási technikus tanuló a gallya­zást mutatja be a gyakorlatban

Az iskola – kurrens szakjait kihasználva – gépes munkákat végez, szolgáltatásokat is nyújt (gépi bérmunka, gép-bérbeadás) igény szerint; ezen kívül terem bérbeadással, rendezvényszervezéssel, kollégiumi szálláshelyek kiadásával igyekszik növelni saját bevételeit. A sportcsarnok jelenleg felújítás előtt áll, de különben azt is kiadják különböző sporteseményekre, rendezvényekre.

Az oktatás gerincét képező gyakorlati oktatás elsődleges színterei a tanműhelyek. Ezen túl rendelkeznek 11 hektár szántóterülettel Leányvár mellett, valamint 3 hektár tanerdővel, amelyet az iskola tanulói és tanárai művelnek.

Az erdész- és a gépészképzés alapvető gépei, eszközei az iskola rendelkezésére állnak. Az alapokat a diákok a fémipari, az erőgép-, a munkagép- és a hegesztőtanműhelyekben sajátíthatják el. A gépek és eszközök folyamatos felújítására, korszerűsítésére törekednek, és újak, illetve kevésbé használtak kedvezményes áron való beszerzésére, amiben sokat segítenek egyes cégek is, például a Stihl.

A mezőgazdaságigépész-képzés terén nagy lépés volt egy New Holland traktor beszerzése, és ugyancsak újonnan vehettek birtokba egy ultrahangos tisztítót, egy plazmavágót, hegesztő berendezéseket és fontos kéziszerszámokat.

Az erdészetigépész-képzéshez 10 új motorfűrészt, 3 nagy teljesítményű tisztítófűrészt szereztek be. Rendelkezésre állnak csemetekiemelők, egy kérgező, gödörfúrók, tuskómarók, közelítőgép, permetező, ültetőgépek stb. Nagyon fontosak a védőfelszerelések (vágásbiztos nadrágok, sisakok, kesztyűk, bakancsok stb.), amelyek nem olcsók, de nélkülük nem lehet dolgozni.

Az alapeszközökhöz tartoznak a régi erő- és munkagépek, talajművelési eszközök, a vetés-ültetés eszközei, az arató-cséplő gépek, az anyagmozgatás gépei, a rakodógépek stb.

A patinás gépészképző iskola jelenlegi 13 osztályban, mintegy 240 tanulóval és 32 pedagógussal igyekszik eleget tenni képzési-nevelési feladatainak. A létszámból adódóan is családias az iskola légköre, a tanulók szívesen járnak ide. A tantestületből többen itt végeztek, és visszajöttek tanítani.

Így került vissza Kaszás István is, aki 1974-ben mezőgazdasági gépészként vég­zett az iskolában, aztán sokáig egészen más területen dolgozott. Az élet úgy hozta, hogy amikor 25 év „távollét” után visszakerült az iskolába, gépjármű-szakoktatóra volt szükség, ezért elvégezte a megfelelő iskolát. Később gyakorlatos tanár lett, végül Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen (ma Szent István Egyetem, SZIE) elvégezte a műszaki szakoktató szakot, és 50 évesen lediplomázott. Azóta is nagyon szereti a tanítást, a diákokat. Oktatja a gépésztanulókat, részt vesz a traktoros járművezető-képzésben, és gépjármű- szakoktatóként is dolgozik.

A duális képzés lehetőségeit is igyekszik kihasználni az iskola, de az alapokat tantervi gyakorlatok keretében, helyben sajátíthatják el a tanulók. Így például az erdészeti szakmunkástanulók az iskolával állnak tanulószerződési viszonyban. A mezőgazdasági gépésztanulók többsége is „bent” van, csak néhányan végzik gyakorlatukat külső cégnél (pl. Axiál, Gyermely Zrt., Euroknife Bt.) Az erdésztechnikusok gyakorlatainak fő színtere a Pilisi Parkerdő Zrt., amellyel szoros kapcsolatot ápol az iskola. A cégek egyrészt gyakorlóhelyet biztosítanak, másrészt az elméleti oktatásban is részt vesznek. „A jövőért” Alapítvány kuratóriumi munkájában is számíthatnak rájuk, az iskola pedig bérmunkát végez számukra.

Az összefüggő nyári gyakorlatok már inkább a külső cégeknél történnek, a tanulók kétharmada náluk teljesíti.

Az „erdészeti vonal” tanulói a Pilisi Parkerdő, a Zalai Parkerdő, a NEFAG (Szolnok) és az Ipolyerdő munkahelyein, illetve egyéni vállalkozóknál tanulják a szakmát, ismerkednek „életszagú” szituációkkal.

Az iskola nagy gondot fordít arra, hogy diákjai külföldi gyakorlaton is részt vehessenek, más kultúrákat, gyakorlatokat is megismerhessenek. Az Erasmus+ és Mobilitás programok keretében 3 hetes finnországi erdészeti és erdészeti gépész­gyakorlaton, valamint 10 hetes dániai mezőgazdasági gépészgyakorlaton vehetnek részt a legjobb tanulóik. Angol és német nyelvet oktatnak az iskolában. A gyakorlatoknak igen nagy vonzerejük van a diákok körében, ami nem csoda, elvégre életre szóló élményt jelentenek. Korábban Portugáliában, Angliában és Franciaországban is jártak tanulóik.

Az iskola 20 éve minden év októberében megrendezi az országos Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt. Idén lesz harmadik éve, hogy a nemzetközi versenyszabályoknak megfelelően versenyeznek, így aki ezt megnyeri, az képviselheti Magyarországot az erdésztanulók Európa-bajnokságán.

A mezőgazdasági gépésztanuló Bodnár Márk már hetedik éve koptatja az iskola padjait. Először megszerezte a növénytermesztő-gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmunkás bizonyítványt, majd különbözetivel leérettségizett, idén pedig a mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettség el­érése a cél. Ugyancsak járt Dániában, Finnországban, Ausztriában gyakorlaton. Az iskola családias légköre, a környezet nagyon „bejött” neki. Bízva a sikeres végzésben, már beadta jelentkezését a Műszaki Egyetemre és a SZIE Gépészmérnöki Karára.

Bodnár Márk gépésztechnikus tanuló a műszaki felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait
Bodnár Márk gépésztechnikus tanuló a műszaki felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait

A különböző tanulmányi versenyeken is sikerrel képviselik az iskolát tanulói.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyben (SZKTV) az erdészeti szakmunkástanulóik érintettek, vagy az Ágazati Szakmai Érettségi Versenyen (ÁSZÉV) például az első tíz helyezett között három diákjuk volt. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) évek óta bekerülnek diákjaik az országos döntőbe, többször az első tízbe. A Dr. Szabó Gusztáv Emlékversenyen tavaly harmadik helyezést ért el az iskola csapata, idén pedig a „Legyél Te is mezőgépész!” országos bajnokságon, az AGROMashEXPO-n tartott országos döntőn a második helyet szerezte meg az iskola „Hengerfejesek” csapata.

A hazai pályázatokon, projektekben szintén aktívan részt vesz az iskola. A „Ments meg egy kertet!”, a „Fedezd fel az örökséged!”, a „Piliscsaba az én városom”, a „Közös nevező” programokon, és az „e-figyelő vetélkedőn” környezetvédelmi témában, vagy például a Krókusz-projektben vettek részt.

Minden év májusában megrendezik a Szepesi-napot, amely teljesen nyitott és interaktív. A környéken élő családok jöhetnek, ismerkedhetnek meg az intézménnyel, ami beiskolázási szempontból sem egy utolsó lehetőség.

A beiskolázás különben is folyamatos munkát kíván.

A legnépszerűbbek a nyílt napok, amikor a jövendő tanulók a műhelyekben közelről ismerkedhetnek meg a munkával, a gépekkel, még traktorra is ülhetnek. Emellett részt vesznek a Szakmák Éjszakájában, a „Szakmázz!” kiállításon, és minden más lehetőséget kihasználnak, amikor az iskolát be lehet mutatni, népszerűsíteni.

A fiatalításra is gondol az iskola, ezért hívták vissza Botka Vivient, aki ma pedagógiai asszisztensként dolgozik. Botka Vivien 2014-ben tett közlekedés-üzemvitel szakmai érettségit, majd gépésztechnikusi végzettséget szerzett. Három év után volt tanára, Kocsis István hívására szívesen visszatért a Suzukitól az iskolába, ahol ma szakoktatói feladatokat lát el (műszaki alapozó gyakorlatokat vezet), és a „továbblépést” tervezi, a műszaki szakoktató szak elvégzését.

Alapvető az általános iskolákkal (elsősorban Fejér, Pest, Komárom-Esztergom megyei iskolákkal) ápolt kapcsolat. Ezek keretében egyrészt végzős általános iskolai osztályokat fogadnak, másrészt pályaorientációs programokat szerveznek, év közben ellátogatva az általános iskolákba.

A legtöbb diákprogram szervezője a jól működő diákönkormányzat. A „Zöld-dök” csoport például az ökoiskolai munkaterv diákokat érintő részében működik közre, de részt vesznek a kollégiumi programok megszervezésében is. A kollégiumban erdőjáró szakkör, filmklub, közéleti szakkör működik, kézműves foglalkozások is vannak, vendégelőadókat hívnak különböző témakörökben, és változatos szabadidőprogramokat szerveznek. Az iskolai oktatást segíti, hogy fejlesztőpedagógust is alkalmaznak az iskolában.

„A jövőért” Alapítvány a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és pedagógusok elismerését szolgálja, illetve díszpolgári címet adományoz az iskolának hosszú távú szakmai támogatást nyújtó szakembereknek. A díjat évente egyszer, a tanévnyitón adják át.

Az iskola az „Örökös ökoiskola” cím elnyerését tervezi, és a legjobb úton haladnak efelé.

Szükség van az informatikai háttér és eszközpark fejlesztésére, valamint a tanműhelyek eszközparkjának folyamatos megújítására, továbbá új gépjárművek, gépi és kézi eszközök beszerzésére. Új pedagógiai módszerek bevezetésével igye­keznek megfelelni az új kihívásoknak, és fontosnak tartják, hogy legalább egyszer minden tanulójuk eljusson külföldi gyakorlatra. A KASZK tagintézményeként részt vesznek a VEKOP 8.6.3. programban („Agrárszakképzés átfogó oktatási fejlesztése a közép-magyarországi régióban”), melynek keretében a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkentése a cél.

Az iskola és képzése iránt érdeklődőket az idén május 18-án megrendezendő Szepesi-nap programjaira várják, vagy az iskola honlapján (www.szepesiszki.hu) és Facebook-oldalán (facebook.com/szepesiszki) is tájékozódhatnak az iskolaválasztás előtt állók.

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2019/17 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Prédikálószéki-kilátó

A Visegrádi-hegység egyik legmagasabb pontján, 639 méterrel a tengerszint felett magasodó Prédikálószék előkelő helyet foglal el Magyarország legszebb kilátópontjai között, csúcsáról gyönyörű panoráma tárul a természetjárók elé.

Emlékezzünk a nyúlpaprikásra!

Nagyszüleink sokkal gyakrabban ettek nyúlhúst, mi mi, manapság az egy főre jutó fogyasztás mindössze néhány deka. Valószínűleg azt is kevesen tudják, milyen egészséges fehérjeforrás. Ezen kíván változtatni a harmadik alkalommal indított marketingkampány az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a SPAR szervezésében.

Őshonos háziállatok a Budakeszi Vadasparkban

A Kárpát-Medencében őshonos háziállatokat bemutató parasztudvart adtak át a Budakeszi Vadasparkban pénteken, ahol magyar nyúl, tehén, és számos baromfi látható. A cél, hogy a klasszikus állattartást és a természetet közelebb hozzák a városi emberhez.

Topcon roadshow Mezőfalván

A Topcon Agriculture európai turnéjának első állomása volt a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow. Korszerű, digitális eszközökkel, számítógéppel és monitorokkal felszerelt óriási kamionban mutatták be az érdeklődő szakembereknek a japán Topcon modern berendezéseit, speciális rendszereit.

Az agrárerdészeten keresztül növelhető hazánk erdősültsége

"A maga érdemeivel és problémáival az erdészeti ágazat is az agrárium szerves része, és bőven van mondanivalója mind a mezőgazdálkodók, mind az erdőgazdálkodók, a szakirányítók és a szaktanácsadók részére"- hangzott el Mezőfalván, a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-n.

Baranyában versengtek az erdészek

Május 22-én zajlott az erdőgazdálkodásban aktívan dolgozó erdésztechnikusok számára meghirdetett Év Erdésze 2019 verseny Baranya megyei fordulója az Országos Erdészeti Egyesület Baranya megyei helyi csoportja és a Mecsekerdő Zrt. szervezésében.

Mezőfalván járt a gazdatársadalom

Fejleszteni, beruházni és modernizálni kell a mezőgazdaságot – hangsúlyozták a felszólalók a Fejér megyei Mezőfalván, a III. NAK szántóföldi napok és agrárgépshow rendezvény megnyitó ünnepségén.

Miért a külföldi húst?

Matej Korpáš, az SPPK sajóosztályának a munkatársa elmondta, hogy az üzletekben minden húsnál fel kell tüntetni, hogy az állatot hol nevelték, hol vágták le és a húsát hol dolgozták fel, valamint hogy hol csomagolták. A kamara ismételten figyelmezteti a vásárlókat, hogy figyelmesen, alaposan olvassák el ezeket az információkat.

Nőtt az agrárvállalatok hitelállománya 2018 végén

Az agrárgazdaság mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásainak hitelállománya 2018. utolsó negyedévének végére az előző negyedévhez képest 0,57 százalékkal, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,07 százalékkal nőtt, 1124,9 milliárd forint volt - derült ki a kormány.hu-n közzétett jelentésből.

Jönnek a biztonságosabb tehergépjárművek

Az Európai Tanács jóváhagyta a tehergépjárművek biztonságosabb és környezetbarátabb kialakításának a tervezettnél korábban történő bevezetését, így 2020. szeptember 1-jétől megnyílnak az európai utak a lekerekített orrú vezetőfülkével rendelkező teherautók előtt.