Back to top

Erdész- és gépészképzés a Pilis lábánál

A Piliscsabára látogatókat szinte minden helybeli útba tudja igazítani, hol van a mezőgazdasági gépésziskola. Az Agrárminisztérium Közép-magyaroszági Agrár Szakképző Központ (KASZK) Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közel 70 éve működik itt – az idei a 69. tanév.

Az iskola 1950 óta képez mezőgazdasági gépész (ma már erdész és erdészeti gépész) szakembereket. Az eltelt évtizedek alatt sokféle képzést folytattak már itt, az aktuális szükségleteknek és oktatáspolitikai elképzeléseknek, döntéseknek megfelelően, de mindig a mezőgazdaságigépész-képzés volt a meghatározó.

A piliscsabai Szepesinek az idei a 69. tanéve
A piliscsabai Szepesinek az idei a 69. tanéve

A középfokú agrárszakképzés 2013-as „profiltisztítása” után is megmaradt a fő irány azzal, hogy az új ágazati képzési rendszer keretében folytatják az oktatást, és a mezőgazdaságigépész-képzés mellé – bár addig is folytattak erdészeti képzést – belépett az erdészet és vadgazdálkodás ágazati szakirány. Ugyanakkor „kifutottak” a korábbi informatikai, közlekedési stb. képzések. Szepesi László, a kiváló mező- és erdőgépész mérnök, kutató – nevét is 2013-ban vette fel az iskola.

Képzési palettájukat, a gyakorlati oktatás színtereit Börzsönyi Tünde igazgató és Kocsis István gyakorlati oktatásvezető mutatta be.

Börzsönyi Tünde: a sikeres érettségi vizsgát tettek mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak
Börzsönyi Tünde: a sikeres érettségi vizsgát tettek mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak

A szakgimnáziumi képzésben az érettségi után 1 év továbbtanulással erdésztechnikus, illetve mezőgazdasági gépésztechnikus végzettséget lehet szerezni. Meghirdetik az erdészeti gépésztechnikus és a vadgazdálkodási technikus szakokat is, amelyeket megfelelő számú jelentkező esetén indítanak el.

A hároméves szakközépiskolai képzés keretében erdészeti szakmunkás és mezőgazdasági gépész bizonyítványt kaphatnak a tanulók.

Lehetőség van még virágkötő és kereskedő, családi gazdálkodó és gazdaképzésre is, ha megfelelő számú jelentkező választja ezeket a szakokat.

A valamikor „fiús” szakmákra ma már egyre nagyobb számban jelentkeznek lányok, természetesen őket is várja az iskola a tanulói közé.

A sikeres érettségi vizsgát tevők jellemzően mintegy kétharmada tanul tovább technikusnak, a legjobb eredményt elérők és a legambiciózusabbak előtt pedig nyitva áll a felsőoktatás. Leginkább a SZIE megfelelő karai, szakjai, illetve a Soproni Egyetem vonzzák a végzős fiatalokat.

Felnőttoktatást, illetve felnőttképzést jelenleg nem folytat az intézmény, mert nincs rá igény. Nagyobb érdeklődés mutatkozik a vadászképzés iránt (vadászati alapismereteket most is, az iskolarendszerben is tanulhatnak a tanulók). Ezért tanfolyam indítását tervezik egy külsős céggel közösen – az iskola a helyszínt biztosítaná –, amelyen a diákok kedvezményesen vehetnek részt.

Az iskola tanügyi épületei, tanműhelyei, kollégiuma, sportcsarnoka gyönyörű parkosított környezetben, a Pilis lábánál, mintegy 3 hektáros területen találhatók.

Nem véletlen, hogy tanároknak és diákoknak egyaránt szívügye a természet- és a környezetvédelem, amiért tesznek is. Három éve elnyerték az „ökoiskola” címet, amire most újra pályáznak. A környezeti nevelést szolgálja a „Fenntarthatósági témahét” is, amelynek keretében az idén a víz és a közlekedés témakörét járják körül, és az egészséges életmódra nevelés is része a programnak. Jó a kapcsolat a városi önkormányzattal. Az iskola diákjai, tanárai részt vesznek a településszépítő munkákban, a faültetési vagy a tavaszi várostakarítási, -szépítési programokban.

Barnóczki Dánielt az erdő vonzotta a leginkább. Egy nyílt napon ismerkedett meg az iskolával, és ezt választotta továbbtanulásra. Tavaly érettségizett, idén pedig megszerzi az erdészeti és vadgazdálkodási technikusi végzettséget. Vadászati alapismereteket is tanult. Ambiciózus tanuló, gyakorlati ismereteit (pl. láncfűrészes) svédországi és ausztriai gyakorlatokon is bővíthette. Tervei között szerepel a vadgazdamérnöki diploma megszerzése a Szent István Egyetemen.

Barnóczki Dániel erdészeti és vad­gazdálkodási technikus tanuló a gallya­zást mutatja be a gyakorlatban
Barnóczki Dániel erdészeti és vad­gazdálkodási technikus tanuló a gallya­zást mutatja be a gyakorlatban

Az iskola – kurrens szakjait kihasználva – gépes munkákat végez, szolgáltatásokat is nyújt (gépi bérmunka, gép-bérbeadás) igény szerint; ezen kívül terem bérbeadással, rendezvényszervezéssel, kollégiumi szálláshelyek kiadásával igyekszik növelni saját bevételeit. A sportcsarnok jelenleg felújítás előtt áll, de különben azt is kiadják különböző sporteseményekre, rendezvényekre.

Az oktatás gerincét képező gyakorlati oktatás elsődleges színterei a tanműhelyek. Ezen túl rendelkeznek 11 hektár szántóterülettel Leányvár mellett, valamint 3 hektár tanerdővel, amelyet az iskola tanulói és tanárai művelnek.

Az erdész- és a gépészképzés alapvető gépei, eszközei az iskola rendelkezésére állnak. Az alapokat a diákok a fémipari, az erőgép-, a munkagép- és a hegesztőtanműhelyekben sajátíthatják el. A gépek és eszközök folyamatos felújítására, korszerűsítésére törekednek, és újak, illetve kevésbé használtak kedvezményes áron való beszerzésére, amiben sokat segítenek egyes cégek is, például a Stihl.

A mezőgazdaságigépész-képzés terén nagy lépés volt egy New Holland traktor beszerzése, és ugyancsak újonnan vehettek birtokba egy ultrahangos tisztítót, egy plazmavágót, hegesztő berendezéseket és fontos kéziszerszámokat.

Az erdészetigépész-képzéshez 10 új motorfűrészt, 3 nagy teljesítményű tisztítófűrészt szereztek be. Rendelkezésre állnak csemetekiemelők, egy kérgező, gödörfúrók, tuskómarók, közelítőgép, permetező, ültetőgépek stb. Nagyon fontosak a védőfelszerelések (vágásbiztos nadrágok, sisakok, kesztyűk, bakancsok stb.), amelyek nem olcsók, de nélkülük nem lehet dolgozni.

Az alapeszközökhöz tartoznak a régi erő- és munkagépek, talajművelési eszközök, a vetés-ültetés eszközei, az arató-cséplő gépek, az anyagmozgatás gépei, a rakodógépek stb.

A patinás gépészképző iskola jelenlegi 13 osztályban, mintegy 240 tanulóval és 32 pedagógussal igyekszik eleget tenni képzési-nevelési feladatainak. A létszámból adódóan is családias az iskola légköre, a tanulók szívesen járnak ide. A tantestületből többen itt végeztek, és visszajöttek tanítani.

Így került vissza Kaszás István is, aki 1974-ben mezőgazdasági gépészként vég­zett az iskolában, aztán sokáig egészen más területen dolgozott. Az élet úgy hozta, hogy amikor 25 év „távollét” után visszakerült az iskolába, gépjármű-szakoktatóra volt szükség, ezért elvégezte a megfelelő iskolát. Később gyakorlatos tanár lett, végül Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen (ma Szent István Egyetem, SZIE) elvégezte a műszaki szakoktató szakot, és 50 évesen lediplomázott. Azóta is nagyon szereti a tanítást, a diákokat. Oktatja a gépésztanulókat, részt vesz a traktoros járművezető-képzésben, és gépjármű- szakoktatóként is dolgozik.

A duális képzés lehetőségeit is igyekszik kihasználni az iskola, de az alapokat tantervi gyakorlatok keretében, helyben sajátíthatják el a tanulók. Így például az erdészeti szakmunkástanulók az iskolával állnak tanulószerződési viszonyban. A mezőgazdasági gépésztanulók többsége is „bent” van, csak néhányan végzik gyakorlatukat külső cégnél (pl. Axiál, Gyermely Zrt., Euroknife Bt.) Az erdésztechnikusok gyakorlatainak fő színtere a Pilisi Parkerdő Zrt., amellyel szoros kapcsolatot ápol az iskola. A cégek egyrészt gyakorlóhelyet biztosítanak, másrészt az elméleti oktatásban is részt vesznek. „A jövőért” Alapítvány kuratóriumi munkájában is számíthatnak rájuk, az iskola pedig bérmunkát végez számukra.

Az összefüggő nyári gyakorlatok már inkább a külső cégeknél történnek, a tanulók kétharmada náluk teljesíti.

Az „erdészeti vonal” tanulói a Pilisi Parkerdő, a Zalai Parkerdő, a NEFAG (Szolnok) és az Ipolyerdő munkahelyein, illetve egyéni vállalkozóknál tanulják a szakmát, ismerkednek „életszagú” szituációkkal.

Az iskola nagy gondot fordít arra, hogy diákjai külföldi gyakorlaton is részt vehessenek, más kultúrákat, gyakorlatokat is megismerhessenek. Az Erasmus+ és Mobilitás programok keretében 3 hetes finnországi erdészeti és erdészeti gépész­gyakorlaton, valamint 10 hetes dániai mezőgazdasági gépészgyakorlaton vehetnek részt a legjobb tanulóik. Angol és német nyelvet oktatnak az iskolában. A gyakorlatoknak igen nagy vonzerejük van a diákok körében, ami nem csoda, elvégre életre szóló élményt jelentenek. Korábban Portugáliában, Angliában és Franciaországban is jártak tanulóik.

Az iskola 20 éve minden év októberében megrendezi az országos Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékversenyt. Idén lesz harmadik éve, hogy a nemzetközi versenyszabályoknak megfelelően versenyeznek, így aki ezt megnyeri, az képviselheti Magyarországot az erdésztanulók Európa-bajnokságán.

A mezőgazdasági gépésztanuló Bodnár Márk már hetedik éve koptatja az iskola padjait. Először megszerezte a növénytermesztő-gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmunkás bizonyítványt, majd különbözetivel leérettségizett, idén pedig a mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettség el­érése a cél. Ugyancsak járt Dániában, Finnországban, Ausztriában gyakorlaton. Az iskola családias légköre, a környezet nagyon „bejött” neki. Bízva a sikeres végzésben, már beadta jelentkezését a Műszaki Egyetemre és a SZIE Gépészmérnöki Karára.

Bodnár Márk gépésztechnikus tanuló a műszaki felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait
Bodnár Márk gépésztechnikus tanuló a műszaki felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait

A különböző tanulmányi versenyeken is sikerrel képviselik az iskolát tanulói.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyben (SZKTV) az erdészeti szakmunkástanulóik érintettek, vagy az Ágazati Szakmai Érettségi Versenyen (ÁSZÉV) például az első tíz helyezett között három diákjuk volt. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) évek óta bekerülnek diákjaik az országos döntőbe, többször az első tízbe. A Dr. Szabó Gusztáv Emlékversenyen tavaly harmadik helyezést ért el az iskola csapata, idén pedig a „Legyél Te is mezőgépész!” országos bajnokságon, az AGROMashEXPO-n tartott országos döntőn a második helyet szerezte meg az iskola „Hengerfejesek” csapata.

A hazai pályázatokon, projektekben szintén aktívan részt vesz az iskola. A „Ments meg egy kertet!”, a „Fedezd fel az örökséged!”, a „Piliscsaba az én városom”, a „Közös nevező” programokon, és az „e-figyelő vetélkedőn” környezetvédelmi témában, vagy például a Krókusz-projektben vettek részt.

Minden év májusában megrendezik a Szepesi-napot, amely teljesen nyitott és interaktív. A környéken élő családok jöhetnek, ismerkedhetnek meg az intézménnyel, ami beiskolázási szempontból sem egy utolsó lehetőség.

A beiskolázás különben is folyamatos munkát kíván.

A legnépszerűbbek a nyílt napok, amikor a jövendő tanulók a műhelyekben közelről ismerkedhetnek meg a munkával, a gépekkel, még traktorra is ülhetnek. Emellett részt vesznek a Szakmák Éjszakájában, a „Szakmázz!” kiállításon, és minden más lehetőséget kihasználnak, amikor az iskolát be lehet mutatni, népszerűsíteni.

A fiatalításra is gondol az iskola, ezért hívták vissza Botka Vivient, aki ma pedagógiai asszisztensként dolgozik. Botka Vivien 2014-ben tett közlekedés-üzemvitel szakmai érettségit, majd gépésztechnikusi végzettséget szerzett. Három év után volt tanára, Kocsis István hívására szívesen visszatért a Suzukitól az iskolába, ahol ma szakoktatói feladatokat lát el (műszaki alapozó gyakorlatokat vezet), és a „továbblépést” tervezi, a műszaki szakoktató szak elvégzését.

Alapvető az általános iskolákkal (elsősorban Fejér, Pest, Komárom-Esztergom megyei iskolákkal) ápolt kapcsolat. Ezek keretében egyrészt végzős általános iskolai osztályokat fogadnak, másrészt pályaorientációs programokat szerveznek, év közben ellátogatva az általános iskolákba.

A legtöbb diákprogram szervezője a jól működő diákönkormányzat. A „Zöld-dök” csoport például az ökoiskolai munkaterv diákokat érintő részében működik közre, de részt vesznek a kollégiumi programok megszervezésében is. A kollégiumban erdőjáró szakkör, filmklub, közéleti szakkör működik, kézműves foglalkozások is vannak, vendégelőadókat hívnak különböző témakörökben, és változatos szabadidőprogramokat szerveznek. Az iskolai oktatást segíti, hogy fejlesztőpedagógust is alkalmaznak az iskolában.

„A jövőért” Alapítvány a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és pedagógusok elismerését szolgálja, illetve díszpolgári címet adományoz az iskolának hosszú távú szakmai támogatást nyújtó szakembereknek. A díjat évente egyszer, a tanévnyitón adják át.

Az iskola az „Örökös ökoiskola” cím elnyerését tervezi, és a legjobb úton haladnak efelé.

Szükség van az informatikai háttér és eszközpark fejlesztésére, valamint a tanműhelyek eszközparkjának folyamatos megújítására, továbbá új gépjárművek, gépi és kézi eszközök beszerzésére. Új pedagógiai módszerek bevezetésével igye­keznek megfelelni az új kihívásoknak, és fontosnak tartják, hogy legalább egyszer minden tanulójuk eljusson külföldi gyakorlatra. A KASZK tagintézményeként részt vesznek a VEKOP 8.6.3. programban („Agrárszakképzés átfogó oktatási fejlesztése a közép-magyarországi régióban”), melynek keretében a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkentése a cél.

Az iskola és képzése iránt érdeklődőket az idén május 18-án megrendezendő Szepesi-nap programjaira várják, vagy az iskola honlapján (www.szepesiszki.hu) és Facebook-oldalán (facebook.com/szepesiszki) is tájékozódhatnak az iskolaválasztás előtt állók.

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2019/17 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Ezzel az applikációval növelhető az alma terméshozama

Milyen jó lenne tudni, mikor jött el a megfelelő időpont az alma öntözésére, trágyázásra és permetezésére. A termelőknek nem kell már ilyen kérdéseken rágódniuk. Szerbiában kifejlesztettek egy mezőgazdasági alkalmazást, kifejezetten almatermelők részére.

A hungarikum pályázaton nyertes tervezők munkái mutatkoztak be a Mesterségek Ünnepén

Tisztelni és figyelembe kell venni az ősök tudását és a tőlük kapott örökséget. Feladatunk, hogy élővé tegyük a hagyományt, hogy újrafogalmazzuk és a ma embere számára viselhetővé tegyük az ősi motívumok ihlette öltözeteket, kiegészítőket – fogalmazott köszöntőbeszédében V. Németh Zsolt miniszteri biztos a 33. Mesterségek Ünnepéhez kapcsolódóan megrendezett folkTREND viseletbemutató előtt, a Budavári Palotában.

A magasfeszültségű gyomirtótól a permeteződrónokig

Augusztus 29-30-án hét év után újra az észak-németországi Pinneberg térségében gyűlnek össze a faiskolai gépek, berendezések, eszközök gyártói és forgalmazói, hogy megmutassák a szakmai közönségnek legújabb fejlesztéseiket. Az eseményre mintegy hatezer látogatót várnak, akik közel 300 cég választékát, szolgáltatását tekinthetik meg.

Selmeci hagyományok: Valétálás

„Hogy mit jelent a ballagás a selmeci diáknak, azt – úgy vélem – csak ennek az alma maternek fia tudja megérteni. Nincs mit szégyenkeznünk azon, hogy még a vén professzoroknak is könnybe lábad a szemük, amikor látják a zöldszalagos menetet.” – írta Roth Gyula professzor 1943-ban a Bástyánk című főiskolai lapban.

Kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából

Az államalapítás ünnepe alkalmából 91-en vehették át szakmai elismerésüket az Agrárminisztérium által szervezett díjátadón. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, tisztelni kell a munkát, mert ebben rejlik az az erkölcsi erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta eltelt bő 1100 esztendőben.

Évente egymilliárd forint az állami horgászokmányok értékesítéséből

A forgalmazási jutalékokkal együtt évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz), hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik meg a közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint - mondta Nagy István agrárminiszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Megnyílt a Farmer Expo Debrecenben

Háromszáz kiállító részvételével megnyílt Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, a Farmer Expo csütörtökön Debrecenben.

Véget ért a nyári kalászosok és a repce aratása

Az idei aratási idény véget ért, befejeződött az összes nyári aratású szántóföldi növény betakarítása. Az idei nyár első felét jellemző, viharokkal tűzdelt időjárás ellenére a gazdálkodóknak sikerült tartani az aratás átlagos ütemtervét.

A gazdaságos almatermesztés gépei

Augusztus 1-jén almatermesztési bemutatót tartottak Tiszavasváriban, Rozgonyi Géza kertészetében. Témája az volt, hogy milyen eszközökkel és gépekkel lehet mindinkább helyettesíteni a munkaerőt, ha kézi munkára már csak elvétve vállalkozik bárki is.

Agrárórák kisiskolásoknak

Az Egyesült Államokban, Georgia államban - egy kísérleti projekt keretében - hivatalosan is a kisiskolások tananyagának része lesz a mezőgazdasági ismeretek oktatása - számol be a modernfarmer.com agrár hírportál.