Back to top

A hatékony szemléletformálást segítik - kitüntették őket

A környezetvédelmi világnap és pedagógusnap alkalmából 52-en vehették át munkájukat elismerő kitüntetésüket Nagy István agrárminisztertől, aki hangsúlyozta: napjaink ökológiai kihívásainak leküzdése elképzelhetetlen a pedagógusok közreműködése nélkül.

A tárcavezető a díjátadó ünnepségen felhívta a figyelmet arra, hogy a megannyi új, globális ökológiai kihívás leküzdése kizárólag a hatékony szemléletformálás útján lehetséges. „Ennek érdekében a kormány számos programot hívott életre az elmúlt években, ám azok nem jöhettek volna létre a példamutató pedagógusok közreműködése nélkül” – szólt Nagy István a kitüntetettekhez az Agrárminisztérium által szervezett ünnepségen.

A tárcavezető köszönetet mondott az ez alkalomból kitüntetést kapott újságíróknak és szakértőknek is, akik munkájuk során szintén kiálltak a környezet védelme mellett.

A díjazottak

A környezetvédelmi világnap alkalmából Nagy István agrárminiszter Környezetünkért Díjat adományozott Wéber Béla Pálnak, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály osztályvezetőjének több mint három évtizedes a környezetvédelmi hatósági ügyek, kiemelten a hulladékgazdálkodás területén végzett kiváló munkájáért.

Az újságírók elismerésére alapított Zöld Toll Díjat vehetett át Laukó-Doró Viktória, a ReCity Kiadó Kft. főszerkesztője a környezetünk védelme érdekében végzett, a szemléletformálást, a környezettudatos életre való nevelést elősegítő, kiemelkedő újságírói és szerkesztői tevékenységéért;

Mőcsényi Miklós, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára az erdészet és faipar területén végzett kiemelkedő újságírói munkája elismeréseként és

Szekeres-Marno Alán, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kommunikációs tanácsadója a „zöld város” kommunikációs stratégia kidolgozásáért, a környezetvédelmi szemléletváltás terén végzett munkájáért.

Környezetünkért Emlékplakettben részesült Baloghné Végvári Ágnes, a Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense több évtizede a környezeti nevelés, tudatformálás és az önkormányzat stratégiai környezetvédelmi tervezés innovatív kezelése területén végzett munkájáért;

Berndt Mihály, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. főtanácsadója több évtizede a zajvédelem és a stratégiai zajtérképezés területén végzett kiváló tevékenységéért;

Kajtárné Lovas Katalin, az Országos Meteorológiai Szolgálat Előrejelzési és Éghajlati Főosztály levegőkémiai szakértője a nemzeti emissziós leltárak előkészítésében, a leltárkötelezettség teljesítésében végzett munkájáért, eredményes hazai és nemzetközi kapcsolattartási és szakértői tevékenységéért és

Nagyné Bojtok Franciska, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára több évtizedes a tanulók egészség- és környezettudatos életmódjának, szemléletének kialakítása terén, az „Ökoiskola” programban kifejtett kiemelkedő munkájáért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Ambrus István Gáspár, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője több mint két és fél évtizedes a környezet- és természetvédelmi szakigazgatás területén végzett kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Álich Mónika, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. humánpolitikai vezetője eredményes gazdálkodást segítő, kiemelkedő humánpolitikai tevékenységéért;

Bejenaru-Sramkó Gyöngyi, az Agárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztály környezetállapot-értékelési referense az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel, a környezetvédelmi jelentéstétellel és az ipari kibocsátásokkal összefüggő kiemelkedő munkájáért;

Elek Tamás, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. referense az informatikai eszközök és környezet működőképességének biztosításáért, az informatikai projektek megvalósításában végzett munkájáért; 

dr. Giczi Edina, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője a hulladékgazdálkodás területén a hatósági jogalkalmazásban végzett kiemelkedő tevékenységéért; 

Gondi Csaba, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője több évtizedes a környezeti kármentesítési és hulladékgazdálkodási területen a hatósági jogalkalmazásban végzett kiváló munkájáért;

Koplányi Tímea, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető titkára kiváló szervező és koordinációs munkájáért és

dr. Szecsei István, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelési igazgatóhelyettese a környezettudatos, felelősségteljes gondolkodás és életmód kialakítására törekvés sikeres megvalósításáért.

Pedagógusnap alkalmából Nagy István agrárminiszter Nagyváthy János-díjat adományozott dr. Hullár István Péternek, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docensének a magyar állatorvosképzés érdekében a takarmányozástan területén magyar, angol és német nyelven évtizedeken át végzett gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységéért;

dr. Kocsis László egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék vezetőjének a kertészet, a szőlőnemesítés és szőlőtermesztés terén végzett több évtizedes, kimagaslóan eredményes oktatói és kutatói, nemesítői munkásságáért, közéleti tevékenységéért;

dr. Péli Lászlónak, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docensének a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő oktatói, kutatói, szervezői munkája elismeréseként, közéleti tevékenységéért.

Pedagógusnap alkalmából Tessedik Sámuel-díjban részesült Bujdosó László Józsefné, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója négy évtizedes áldozatos pedagógiai és nevelő munkájáért, kiváló intézményvezetői tevékenységéért;

Horváth Géza, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese több mint négy évtizedes oktató-nevelő munkájáért, különösen az agrár-élelmiszeripari szakoktatásban végzett tevékenységéért;

Kaszonyi Erzsébet Zsuzsanna, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa szakoktatói munkájáért, a hátrányos helyzetű tanulók személyiségfejlesztésében végzett tevékenységéért;

Kürtösi Zsoltné, a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola szaktanára több évtizedes szakmai és pedagógiai munkájáért, eredményes tehetséggondozó, szakmai versenyekre felkészítő tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Molnár Magdolna Ilona, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója közel négy évtizedes pedagógiai munkájáért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért, kiemelkedő igazgatói tevékenységéért és

Tóth Lászlóné Nánási Zsuzsanna Judit, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója több mint négy évtizedes feltáró-elemző munkássága mellett a fejlesztő-újító és a tudásmegosztó, segítő pedagógiai tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Bagi Márta Anna, a Zuglói Napraforgó Óvoda intézményvezetője több évtizedes óvodapedagógusként és vezetőként végzett kiemelkedő munkájáért, az óvodák zöld tevékenységének és a bábos műfaj népszerűsítésében elért eredményeiért;

Beata Kalwarczyk-Warpas, a Lesna Podlaska agrárgimnázium igazgatóhelyettese az Agrárminisztérium Agrár-szakképző Intézményi hálózat diákjai és szakoktatói részére szervezett duális gyakorlatok előkészítésében végzett tevékenységéért;

Bodóné Monori Anikó, Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője két évtizedes gazdaságvezetői tevékenységéért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért;

Bujtás László, a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művész tanára alkotói munkásságáért, kiemelkedő közösségteremtő tevékenységéért;

Cseh Judit, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezető tevékenységéért;

Csőke Edit, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese több mint három évtizede az ifjú nemzedék oktatásában, nevelésében végzett kiváló munkájáért;

Elmajer Tibor, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója műszaki szakoktatói tevékenységéért, a járművezetés elméleti és gyakorlati oktatása során végzett kiemelkedő munkájáért;

Farkasné Egyed Zsuzsánna Katalin, a Patróna Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője több mint három évtizedes intézményvezetői munkájáért, a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés népszerűsítésében végzett óvodapedagógusi tevékenységéért;

Fehér József, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára a hagyományőrzés- és ápolás, az élelmiszeripari ágazathoz tartozó szakmák népszerűsítése, a munka és hivatás, mint alapvető emberi érték szemléletének tudatosítása terén végzett kiváló munkájáért;

Futás Katalin, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium és Kollégium tanára több évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkájáért, az intézmény közismereti képzésének koordinálásáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

dr. Gégényné Mártha Nóra Teréz, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, hátránykompenzációjában végzett kiemelkedő munkájáért;

dr. Hartl Éva egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgatója a környezettudatosság erősítésében, a környezeti nevelésben végzett tevékenységéért, a Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda értékelő bizottságban ellátott munkájáért;

Kaszás István, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója a mező- és erdőgépész szakképzésben, gyakorlati oktatásban végzett munkájáért;

Katóné Antal Yvette Anita, az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ hivatali főtanácsosa több mint egy évtizedes a Zöld Óvoda minősítő cím feltétel- és pályázati rendszer kialakításában, elemzésében, értékelésében végzett munkájáért;

Köbliné Bóvári Julianna, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára több mint két és fél évtizedes a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett kiváló munkájáért, közösségi tevékenységéért;

Lafkó Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára az agrárszakképzésben, különösen a lovászképzésben nyújtott kiemelkedő pedagógiai munkájáért, tehetséggondozásáért;

Malatinszky Georgina, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára több mint három évtizedes innovatív pedagógiai munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért;

Megyeriné dr. Runyó Anna főiskolai tanár, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektor-helyettese a Zöld Óvoda pályázatok értékelő bizottságában végzett munkájáért, a környezettudatosabb gondolkodásmód és a fenntarthatóság népszerűsítése terén elért eredményeiért;

Németh Csaba, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki és tanüzem vezetője több mint egy évtizedes a gyakorlati oktatás terén végzett kiváló munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért;

Pamuk Lajos, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakmai elméleti tanára több mint három évtizedes a középfokú agrárszakképzésben végzett kiemelkedő elméleti oktató és pedagógiai munkájáért;

Péntek Gizella Mária, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára több évtizedes innovatív oktató-nevelő és közösségi munkájáért;

Szabó Sándor, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a tanulók országos versenyekre való eredményes felkészítéséért, az iskolai tangazdaságban végzett tevékenységéért;

Szakál László, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatója a tanulók gyakorlati képzésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, eredményes versenyfelkészítő munkájáért;

Székelyné Kőszegi Krisztina, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára eredményes szakmai munkájáért és a környezettudatos életre nevelési tevékenységéért;

Talliánné Búza Mária Magdolna, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese több évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáért, vezetői tevékenységéért;

Vigh Antal, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakoktatója a húsipari termékgyártó tanulók sikeres versenyfelkészítéséért és

Zsóder Zsolt, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára több mint három évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezetői tevékenységéért.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Csak a francia fogyasztók harmadának ízlik a fürtös paradicsom

Egy fogyasztói felmérés szerint a francia vásárlók nem igazán elégedettek a nyáron kapható fürtös paradicsom és charentais sárgadinnye minőségével. Mindezt a következtetést az után vonták le, hogy közel 900 fogyasztóval kóstoltattak vakon diszkont áruházakban, szupermarketekben és zöldség-gyümölcs boltokban kínált terméseket.

Selmeci hagyományok: Valétálás

„Hogy mit jelent a ballagás a selmeci diáknak, azt – úgy vélem – csak ennek az alma maternek fia tudja megérteni. Nincs mit szégyenkeznünk azon, hogy még a vén professzoroknak is könnybe lábad a szemük, amikor látják a zöldszalagos menetet.” – írta Roth Gyula professzor 1943-ban a Bástyánk című főiskolai lapban.

Kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából

Az államalapítás ünnepe alkalmából 91-en vehették át szakmai elismerésüket az Agrárminisztérium által szervezett díjátadón. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, tisztelni kell a munkát, mert ebben rejlik az az erkölcsi erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta eltelt bő 1100 esztendőben.

Már a toxintartalmat is vizsgálják

A sok csapadék kedvezett a kórokozók fertőzésének az ipari paradicsom állományokban is. Arra azonban különösen vigyázni kell a termesztőknek, hogy a védekezés során betartsák az élelmezés-egészségügyi várakozási időket, és a termésben kimutatható szermaradék véletlenül se haladja meg a megengedett értéket. Az alternáriás betegség elleni megelőző védekezés pedig más szempontból is fontos lett.

Egymilliót nyert a vásárlással

Egymillió forint volt a fődíj a Spájzolj és nyerj! játékban, amelyet egy kecskeméti háziasszony vehetett át nemrégiben Budapesten. A Magyar Termék Nonprofit Kft. tavaszi promóciója ezzel lezárult, de máris elindult a nyereményjáték őszi fordulója.

A fejlesztések miatt drágulhat a vetőmag

A technológiai korszerűsítés kényszere, a munkaerőhiány ellensúlyozására mindinkább emelkedő bérek, és általában a versenyképesség fenntartása áll annak hátterében, hogy az elmúlt évekhez képest némileg magasabb áron cserélhetnek gazdát az őszi kalászos vetőmagok – mondta el lapunknak a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

Évente egymilliárd forint az állami horgászokmányok értékesítéséből

A forgalmazási jutalékokkal együtt évente egymilliárd forintos bevételt hoz a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz), hogy az idei évtől az állami horgászjegyek és fogási naplók díjai teljes egészében a szövetséget illetik meg a közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint - mondta Nagy István agrárminiszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Megnyílt a Farmer Expo Debrecenben

Háromszáz kiállító részvételével megnyílt Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, a Farmer Expo csütörtökön Debrecenben.

Véget ért a nyári kalászosok és a repce aratása

Az idei aratási idény véget ért, befejeződött az összes nyári aratású szántóföldi növény betakarítása. Az idei nyár első felét jellemző, viharokkal tűzdelt időjárás ellenére a gazdálkodóknak sikerült tartani az aratás átlagos ütemtervét.

Agrárórák kisiskolásoknak

Az Egyesült Államokban, Georgia államban - egy kísérleti projekt keretében - hivatalosan is a kisiskolások tananyagának része lesz a mezőgazdasági ismeretek oktatása - számol be a modernfarmer.com agrár hírportál.