Back to top

A hatékony szemléletformálást segítik - kitüntették őket

A környezetvédelmi világnap és pedagógusnap alkalmából 52-en vehették át munkájukat elismerő kitüntetésüket Nagy István agrárminisztertől, aki hangsúlyozta: napjaink ökológiai kihívásainak leküzdése elképzelhetetlen a pedagógusok közreműködése nélkül.

A tárcavezető a díjátadó ünnepségen felhívta a figyelmet arra, hogy a megannyi új, globális ökológiai kihívás leküzdése kizárólag a hatékony szemléletformálás útján lehetséges. „Ennek érdekében a kormány számos programot hívott életre az elmúlt években, ám azok nem jöhettek volna létre a példamutató pedagógusok közreműködése nélkül” – szólt Nagy István a kitüntetettekhez az Agrárminisztérium által szervezett ünnepségen.

A tárcavezető köszönetet mondott az ez alkalomból kitüntetést kapott újságíróknak és szakértőknek is, akik munkájuk során szintén kiálltak a környezet védelme mellett.

A díjazottak

A környezetvédelmi világnap alkalmából Nagy István agrárminiszter Környezetünkért Díjat adományozott Wéber Béla Pálnak, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály osztályvezetőjének több mint három évtizedes a környezetvédelmi hatósági ügyek, kiemelten a hulladékgazdálkodás területén végzett kiváló munkájáért.

Az újságírók elismerésére alapított Zöld Toll Díjat vehetett át Laukó-Doró Viktória, a ReCity Kiadó Kft. főszerkesztője a környezetünk védelme érdekében végzett, a szemléletformálást, a környezettudatos életre való nevelést elősegítő, kiemelkedő újságírói és szerkesztői tevékenységéért;

Mőcsényi Miklós, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára az erdészet és faipar területén végzett kiemelkedő újságírói munkája elismeréseként és

Szekeres-Marno Alán, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kommunikációs tanácsadója a „zöld város” kommunikációs stratégia kidolgozásáért, a környezetvédelmi szemléletváltás terén végzett munkájáért.

Környezetünkért Emlékplakettben részesült Baloghné Végvári Ágnes, a Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense több évtizede a környezeti nevelés, tudatformálás és az önkormányzat stratégiai környezetvédelmi tervezés innovatív kezelése területén végzett munkájáért;

Berndt Mihály, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. főtanácsadója több évtizede a zajvédelem és a stratégiai zajtérképezés területén végzett kiváló tevékenységéért;

Kajtárné Lovas Katalin, az Országos Meteorológiai Szolgálat Előrejelzési és Éghajlati Főosztály levegőkémiai szakértője a nemzeti emissziós leltárak előkészítésében, a leltárkötelezettség teljesítésében végzett munkájáért, eredményes hazai és nemzetközi kapcsolattartási és szakértői tevékenységéért és

Nagyné Bojtok Franciska, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára több évtizedes a tanulók egészség- és környezettudatos életmódjának, szemléletének kialakítása terén, az „Ökoiskola” programban kifejtett kiemelkedő munkájáért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Ambrus István Gáspár, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője több mint két és fél évtizedes a környezet- és természetvédelmi szakigazgatás területén végzett kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Álich Mónika, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. humánpolitikai vezetője eredményes gazdálkodást segítő, kiemelkedő humánpolitikai tevékenységéért;

Bejenaru-Sramkó Gyöngyi, az Agárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztály környezetállapot-értékelési referense az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel, a környezetvédelmi jelentéstétellel és az ipari kibocsátásokkal összefüggő kiemelkedő munkájáért;

Elek Tamás, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. referense az informatikai eszközök és környezet működőképességének biztosításáért, az informatikai projektek megvalósításában végzett munkájáért; 

dr. Giczi Edina, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője a hulladékgazdálkodás területén a hatósági jogalkalmazásban végzett kiemelkedő tevékenységéért; 

Gondi Csaba, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője több évtizedes a környezeti kármentesítési és hulladékgazdálkodási területen a hatósági jogalkalmazásban végzett kiváló munkájáért;

Koplányi Tímea, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető titkára kiváló szervező és koordinációs munkájáért és

dr. Szecsei István, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelési igazgatóhelyettese a környezettudatos, felelősségteljes gondolkodás és életmód kialakítására törekvés sikeres megvalósításáért.

Pedagógusnap alkalmából Nagy István agrárminiszter Nagyváthy János-díjat adományozott dr. Hullár István Péternek, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docensének a magyar állatorvosképzés érdekében a takarmányozástan területén magyar, angol és német nyelven évtizedeken át végzett gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységéért;

dr. Kocsis László egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék vezetőjének a kertészet, a szőlőnemesítés és szőlőtermesztés terén végzett több évtizedes, kimagaslóan eredményes oktatói és kutatói, nemesítői munkásságáért, közéleti tevékenységéért;

dr. Péli Lászlónak, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docensének a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő oktatói, kutatói, szervezői munkája elismeréseként, közéleti tevékenységéért.

Pedagógusnap alkalmából Tessedik Sámuel-díjban részesült Bujdosó László Józsefné, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója négy évtizedes áldozatos pedagógiai és nevelő munkájáért, kiváló intézményvezetői tevékenységéért;

Horváth Géza, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese több mint négy évtizedes oktató-nevelő munkájáért, különösen az agrár-élelmiszeripari szakoktatásban végzett tevékenységéért;

Kaszonyi Erzsébet Zsuzsanna, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa szakoktatói munkájáért, a hátrányos helyzetű tanulók személyiségfejlesztésében végzett tevékenységéért;

Kürtösi Zsoltné, a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola szaktanára több évtizedes szakmai és pedagógiai munkájáért, eredményes tehetséggondozó, szakmai versenyekre felkészítő tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Molnár Magdolna Ilona, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója közel négy évtizedes pedagógiai munkájáért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért, kiemelkedő igazgatói tevékenységéért és

Tóth Lászlóné Nánási Zsuzsanna Judit, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója több mint négy évtizedes feltáró-elemző munkássága mellett a fejlesztő-újító és a tudásmegosztó, segítő pedagógiai tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Bagi Márta Anna, a Zuglói Napraforgó Óvoda intézményvezetője több évtizedes óvodapedagógusként és vezetőként végzett kiemelkedő munkájáért, az óvodák zöld tevékenységének és a bábos műfaj népszerűsítésében elért eredményeiért;

Beata Kalwarczyk-Warpas, a Lesna Podlaska agrárgimnázium igazgatóhelyettese az Agrárminisztérium Agrár-szakképző Intézményi hálózat diákjai és szakoktatói részére szervezett duális gyakorlatok előkészítésében végzett tevékenységéért;

Bodóné Monori Anikó, Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője két évtizedes gazdaságvezetői tevékenységéért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért;

Bujtás László, a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művész tanára alkotói munkásságáért, kiemelkedő közösségteremtő tevékenységéért;

Cseh Judit, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezető tevékenységéért;

Csőke Edit, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese több mint három évtizede az ifjú nemzedék oktatásában, nevelésében végzett kiváló munkájáért;

Elmajer Tibor, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója műszaki szakoktatói tevékenységéért, a járművezetés elméleti és gyakorlati oktatása során végzett kiemelkedő munkájáért;

Farkasné Egyed Zsuzsánna Katalin, a Patróna Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője több mint három évtizedes intézményvezetői munkájáért, a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés népszerűsítésében végzett óvodapedagógusi tevékenységéért;

Fehér József, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára a hagyományőrzés- és ápolás, az élelmiszeripari ágazathoz tartozó szakmák népszerűsítése, a munka és hivatás, mint alapvető emberi érték szemléletének tudatosítása terén végzett kiváló munkájáért;

Futás Katalin, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium és Kollégium tanára több évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkájáért, az intézmény közismereti képzésének koordinálásáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

dr. Gégényné Mártha Nóra Teréz, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, hátránykompenzációjában végzett kiemelkedő munkájáért;

dr. Hartl Éva egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgatója a környezettudatosság erősítésében, a környezeti nevelésben végzett tevékenységéért, a Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda értékelő bizottságban ellátott munkájáért;

Kaszás István, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója a mező- és erdőgépész szakképzésben, gyakorlati oktatásban végzett munkájáért;

Katóné Antal Yvette Anita, az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ hivatali főtanácsosa több mint egy évtizedes a Zöld Óvoda minősítő cím feltétel- és pályázati rendszer kialakításában, elemzésében, értékelésében végzett munkájáért;

Köbliné Bóvári Julianna, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára több mint két és fél évtizedes a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett kiváló munkájáért, közösségi tevékenységéért;

Lafkó Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára az agrárszakképzésben, különösen a lovászképzésben nyújtott kiemelkedő pedagógiai munkájáért, tehetséggondozásáért;

Malatinszky Georgina, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára több mint három évtizedes innovatív pedagógiai munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért;

Megyeriné dr. Runyó Anna főiskolai tanár, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektor-helyettese a Zöld Óvoda pályázatok értékelő bizottságában végzett munkájáért, a környezettudatosabb gondolkodásmód és a fenntarthatóság népszerűsítése terén elért eredményeiért;

Németh Csaba, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki és tanüzem vezetője több mint egy évtizedes a gyakorlati oktatás terén végzett kiváló munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért;

Pamuk Lajos, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakmai elméleti tanára több mint három évtizedes a középfokú agrárszakképzésben végzett kiemelkedő elméleti oktató és pedagógiai munkájáért;

Péntek Gizella Mária, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára több évtizedes innovatív oktató-nevelő és közösségi munkájáért;

Szabó Sándor, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a tanulók országos versenyekre való eredményes felkészítéséért, az iskolai tangazdaságban végzett tevékenységéért;

Szakál László, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatója a tanulók gyakorlati képzésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, eredményes versenyfelkészítő munkájáért;

Székelyné Kőszegi Krisztina, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára eredményes szakmai munkájáért és a környezettudatos életre nevelési tevékenységéért;

Talliánné Búza Mária Magdolna, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese több évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáért, vezetői tevékenységéért;

Vigh Antal, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakoktatója a húsipari termékgyártó tanulók sikeres versenyfelkészítéséért és

Zsóder Zsolt, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára több mint három évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezetői tevékenységéért.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Nagy brit összefogás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért

Hatalmas méreteket ölt a nyugati világ élelmiszer-pazarlása napjainkban. A brit kormány az ország legnagyobb élelmiszeripari szereplőivel - köztük a Tesco-val, az Aldival és a Sturbucks-szal - együtt készül a kritikus helyzet mérséklésére.

Iskola a homokbuckák között

A találó címet az ásotthalmi iskola egyik kiadványából kölcsönöztem. Ahogyan Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatónője megjegyezte: akinek belement a homok a cipőjébe, az örökre itt marad.

„Bio-fűnyírók” a brüsszeli reptéren

Belgium egyik legforgalmasabb légi kikötőjének fenntartója úgy döntött, néhány tucat birka segítségével oldja meg a fűnyírást a Zavantem reptér zajvédő zónájában. Ez nemcsak környezetbarát, de a terület biodiverzitásának növekedését is elősegíti.

A beporzók védelméről tanácskoztak a V4 országok környezetvédelmi vezetői

Magyarország számára kiemelt fontosságú mind a vadon élő beporzó rovarok, mind pedig a mézelő méhek védelme – jelentette ki Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár a V4 országok környezetvédelmi vezetőinek a biodiverzitás védelméről folytatott megbeszélésen a szlovákiai Tatranska Lomnicaban.

Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen

Fontos változás, hogy az idei évtől szigorodott a szabályozás, megszűnt a július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben. A tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák.

Marokkó lesz a 79. OMÉK díszvendége

A szeptember 26. és 29. között megrendezendő, immár 79. OMÉK középpontjában az élelmiszeripar és a modernizáció áll majd. Díszvendége pedig a szintén jelentős mezőgazdasági múlttal és komoly fejlődési lehetőségekkel rendelkező Marokkó lesz, jelentette be Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.

Átadták Kárpát-medence legnagyobb sárgarépa-feldolgozó üzemét

Május végén átadták rendeltetésének a muzslyai Császárkert Kft. új üzemrészlegét, amelyben helyet kapott egy nagy kapacitású sárgarépa-feldolgozó vonal. Ekkora répafeldolgozó-kapacitás a környező országokban sehol nincs.

Tömeges halpusztulás a Palicsi-tóban

Vajdaság egyik gyöngyszeme a Palicsi-tó és környéke. Nem csak a helybéliek, de a turisták kedvenc üdülőhelye is. Végre megérkezett a jó idő, a tó látványa viszont most nem vonzza, inkább taszítja az oda látogatókat.

Tejporgyár épülhet Hajdúnánáson

Kínai forrásból felépülő tejporgyár lehet az első konkrét eredménye annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet szerdán írt alá a Debreceni Egyetem (DE) rektora és a Morgan Star Group elnöke.

Digitális infrastruktúra térkép készül

A magyar mezőgazdaság versenyképességének alapvető feltétele a mezőgazdaság modernizációja – mondta Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében megrendezett, a „Digitalizációs eszközök a 2020 utáni Közös Agrárpolitikában” című műhelynapon.