Back to top

Szakma – minőség – lehetőség

Ezekkel a szavakkal zárja az iskola honlapján olvasható köszöntőjét Rubi Ferenc, a nyíregyházi Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója, ami igazgatói hitvallását, „ars poetica”-ját is magába foglalja.

Rubi Ferenc igazgató több, mint 20 éve dolgozik az iskolánál
Rubi Ferenc igazgató több, mint 20 éve dolgozik az iskolánál
A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több évtizedes múltra visszatekintő és az egyetlen tiszta profilú élelmiszeripari jellegű szakképző intézménye. Az agrárvonalat tekintve az iskola története messzebbről indul, hiszen még 1966-ban alakult meg az iskola elődje, a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola. Azonban a megye termelési szerkezetében bekövetkezett változásokat, valamint az élelmiszeripar dinamikus fejlődését követve 1974-ben, a mezőgazdasági képzés fokozatos megszűnésével létrejött az Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet, a mai iskola jogelődje.

A következő évtizedekben a feldolgozóipar igényeinek megfelelően változott az iskola képzésének szakmai szerkezete.

Először a húsipari, majd a konzervipari szakképzés kezdődött meg, ami 1975-ben bővült ki a sütős képzéssel. 1980-ben molnár, 1991-ben tejtermékgyártó, 1994-ben pedig pék-cukrász szakkal egészült ki az iskola szakmai kínálata. 1998-ban újabb változások következtek: minőségi ugrást jelentett az iskola életében a szakközépiskolai képzés Világbank által támogatott elindítása az élelmiszeripari és az informatikai szakmacsoportban. Ugyanebben az évben vette fel az iskola Westsik Vilmos – a homok javításának, termővé tételének „apostola” – nevét.

Az intézménynek sokszor kellett költöznie, végül 2006-ban került a jelenlegi helyére, ahol reprezentatív aula, számítástechnikai szaktantermek, laborok, felújított tornaterem, streetball-pálya stb. állnak a minőségi oktatás szolgálatában.

Az iskola 12 ezer kötetes könyvtára, a megye legnagyobb élelmiszeripari szakkönyv­gyűjteménye az intézmény egyik büszkesége, amely a tanulóknak és a tanároknak is rendelkezésére áll.

A Westsik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen tiszta profilú élelmiszeripari jellegű szakképző intézménye
A Westsik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen tiszta profilú élelmiszeripari jellegű szakképző intézménye

2013-ban új képzések indultak: a vendéglátóipari szakmacsoportban cukrászképzés, az élelmiszeripari szakmacsoportban pedig élelmiszeripari szakmunkásképzés. A 2017–2018. tanévtől kezdve erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, tartósítóipari szakmunkás és tejipari szakmunkás képzésekre, illetve beiskolázásra kapott engedélyt az iskola.

Az intézmény 2013. augusztus 1-jével visszakerült a szaktárca fenntartásába, amivel képzési palettája letisztult, és azóta az Agrárminisztérium Agrár-Szakképző Iskolák Hálózatának (ASZIH) tagjaként működik.

Kozák Attila Norbert, Szabó László és Pristyák István szakoktatók az iskolában végeztek, itt szerezték meg a szakmai alapokat
Kozák Attila Norbert, Szabó László és Pristyák István szakoktatók az iskolában végeztek, itt szerezték meg a szakmai alapokat
Az iskola tanári karából többen is itt végeztek, a hat szakoktató közül öten.

Pristyák István 2001-ben végzett az iskolában, jelenleg – 2010 óta a pék szakma mestereként – pék-szakoktatóként dolgozik. Szabó László élelmiszeripari mérnök 2003-ban érettségizett az iskolában, jelenleg minden szakmában az elméletet oktatja. Kozák Attila Norbert sütő-cukrász technikusként végzett 2006-ban, ma pék-szakoktatóként igyekszik megismertetni a fiatalokat a szakma szépségeivel.

A három fiatal oktató egyetért abban, hogy a legnagyobb gond az inspiráló szülői háttér hiánya és a gyenge kötelességtudat. Ezek a fő okai a nagymértékű lemorzsolódásnak is. Az iskola GINOP-6.2.3.-17 szám alatt folyó pályázatának, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című programnak a lemorzsolódási arány 10 százalék alá csökkentése a célja. Az AM Észak-Magyarországi Konzorcium – amiben nyolc intézmény vesz részt – vezető iskolája a Westsik. A program keretében az iskolában is mentorcsoportokat alakítottak ki. A program a társadalmi mobilitásra helyezi a legnagyobb hangsúlyt. A program keretében egészségnapot tartanak, illetve részt vesznek az ALUMNI – példakép/jövőkép programban, aminek a keretében az iskola egykori, szakmájukban sikeres diákjait, mai szakembereket mutatnak be a tanulóknak.

Rubi Ferenc igazgató 1997 óta dolgozik az iskolában. Nevelőtanárként kezdte – akkor még, egészen 2006-ig, az iskolának saját kollégiuma volt –, majd első diplomájának megfelelően történelmet és földrajzot oktatott. További diplomák megszerzése és több továbbképzés után oktatási igazgatóhelyettes lett, 2013-ban megbízott igazgató, 2014-ben pedig kinevezték az iskola első számú vezetőjének. Az AM Élelmiszeripari Szakmai Kollégiumának vezetőjeként részt vesz a kerettanterv átalakítására tett javaslatok kidolgozásában. A jelenlegi képzési kínálatról, a gyakorlati oktatásról, eredményekről, gondokról, fejlesztési tervekről beszélgettünk vele.

Az iskola tanulóinak száma jelenleg 309 fő, akiket 35 fős tantestület képez és nevel. Az iskola jóval több diákot, ennek csaknem a dupláját volna képes fogadni, és mindent meg is tesznek a beiskolázás növelése érdekében.

Szakgimnáziumi képzésben (4+1 év) – „kifutóban” – jelenleg az élelmiszeripari technikus szakképzettség megszerzésére van lehetőség, ráépüléssel sütő-cukrász szaktechnikusi bizonyítványt lehet szerezni. A következő, 2020–21-es tanévre az élelmiszer-ellenőrzési technikus, a sütő- és cukrászipari technikus, az élelmiszeripari gépésztechnikus szakképesítéseket hirdették meg. Az iskola várja a jelentkezőket a Szakközépiskolások Középiskolájába is, ahol a tanulók 2 év alatt megszerezhetik az érettségit, amivel nyitva áll előttük az út a továbbtanuláshoz.

A 3 éves szakközépiskolai képzésben jelenleg pék, pék-cukrász (tavaly indult), cukrász, hentes és húskészítmény-készítő szakmák megszerzésére van lehetőség. A 2020–21-es tanévre meghirdették még az édességkészítő és az élelmiszeripari gépkezelő (erre az iskola tett javaslatot) szakmákat is.

Sikerként könyvelik el, hogy bővül a szakmák választéka, az iskola képzési palettája, mert a tanulók számának növekedését remélik tőle.

A felnőttoktatásban idén nyílt meg a lehetőség a pék szakma megszerzésére esti tagozaton (zömében a Nyíregyházi Kenyérgyár dolgozói vesznek részt benne), azonkívül sütő-cukrászipari szaktechnikusi szakképzettség szerezhető. A felnőttképzés terén 2016 óta – a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően – „fizetős” képzéseket nyújtanak. Így például száraztészta-készítő, zöldség-gyümölcs feldolgozó, pék, húsipari termékgyártó (ezen belül, részszakképesítésként csontozó munkás, vágóhídi munkás) tanfolyamokat szerveztek, jelenleg is két húsos képzésük fut.

A szakképzés oktatásának gyakorlati feltételeit az iskola központi épületétől nem messze található modern, korszerűen felszerelt pék-, cukrász-, pék-cukrász, száraztészta-készítő tanüzemek és a tanbolt biztosítják. A tanüzemekben jelenleg 23 tanulószerződéses diákjuk ismerkedik szakmájának fogásaival.

A 9. évfolyamosok közül a pék, pék-cukrász tanulók az iskola tanüzemeiben gyakorolhatják a szakmát, a 10. osztálytól pedig a duális képzés keretében külső vállalkozásoknál is elvégezhetik a gyakorlati feladatokat.

Akik nem tudnak fogadó nyilatkozatot szerezni, azoknak az iskola gondoskodik gyakorlati képzésről. A húsiparosok mind külsős cégeknél vagy egy nyíregyházi vállalkozónál szerezhetnek gyakorlati ismereteket.

Szemléltető oktatás a pék-cukrász tanüzemben
Szemléltető oktatás a pék-cukrász tanüzemben

A pékek (sütőiparosok) legnagyobb foglalkoztatója a Nyíregyházi Kenyérgyár, amelynek dolgozói és vezetői is szinte mind „westsikesek” voltak, továbbá a Vela Kft. (Lakatos Tibor), a Vasadi Pékség vagy a Landauer Pékség. A cukrásztanulók nyíregyházi és megyei cukrászdákban sajátíthatják el a gyakorlati fogásokat, a készségszintű ismereteket.

Alapvető probléma, hogy a vállalkozások többsége pedagógiai szempontból nincs maradéktalanul felkészülve a képzésre, a tanulókkal való foglalkozásra; ezért az iskola a duális képzés terén – német, osztrák mintára – a szakoktatók vállalati tanfolyami képzését szorgalmazza.

A tanüzemek közül a pék-cukrász, illetve száraztészta-készítő üzemet adták át legutóbb, 2007-ben. A tanüzemet Técsi András tanüzemvezető, élelmiszermérnök mutatta be, aki az iskolában végzett. A tanüzemeket az oktatáshoz és termeléshez szükséges, a lehetőségek szerint korszerű gépekkel-berendezésekkel szerelték fel. A tanulók csoportokra bontva vesznek részt a gyakorlatokon. A három tanüzemben 120 tanuló tud dolgozni a szakoktatók irányítása mellett.

A tansütöde és a tanbolt egy egységben található, és a tanboltban csak az iskola három tanüzemében előállított sütő- és cukrászipari termékeket – kenyereket, pék­süteményeket, süteményeket, tortákat stb. – forgalmazzák. Rendelésre is dolgoznak, ugyanis az iskola termékei városszerte keresettek!

A tanboltban értékesített élelmiszeripari termékek bevétele – valamint az iskola aulájának, termeinek, tornatermének stb. bérbeadása – a fenntartó által elvárt saját bevétel megteremtéséhez nagymértékben járulnak hozzá.

Gyakorlaton a pék tanüzemben
Gyakorlaton a pék tanüzemben
Az élelmiszeripari technikusok képzéséhez szükséges oktatás „elméleti”, azaz laborfeltételeit az intézmény székhelyén, a központi tanügyi épületben lévő laboratórium teszi lehetővé. Ezen kívül szintén a gyakorlati képzést segítő tartósítóipari kabinet is itt, az iskola központjában található.

Mind a tanüzemekben, mind a laborban komoly szakmai-tárgyi fejlesztés (gépek, kemencék stb. vásárlása) történt az utóbbi években a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése érdekében. A szakmai fejlődés és a tanulók környezetének fejlesztése az elsődleges célok közé tartozik. Ez utóbbit a burkolatcserék, valamint a vagyonbiztonság javítása szolgálja. A minőségi oktatást 29 tanterem (három szaktanterem, ebből kettő informatikai terem) segíti, és a fejlesztőpedagógusoknak is van saját termük.

Nemrég lehetősége nyílt az iskolának 100 számítógép beszerzésére, és 15 tanteremben használnak interaktív táblát, amik a digitális oktatáshoz szükséges alapokat testesítik meg.

Az iskolában német, angol és francia nyelv tanulására van lehetőség.

Az iskola minden évben kiválóan felkészült diákokat küld a szakmai tanulmányi versenyekre (SZKTV, ÁSZÉV, OKTV), amelyekről legtöbbször díjakkal és kiváló helyezésekkel térnek haza (az SZKT-versenyeken elért sikereket mutatja, hogy milyen sok „felszabadult” tanulójuk van). Az intézmény 2015-ben elnyerte a legjobb pék gyakorlati képzőhely vándorserleget.

A tanulmányi versenyeken túl az iskola részt vesz különböző hagyományőrző versenyeken is; például a Pesti Barnabás iskola által rendezett pék- vagy a nagykőrösi cukrászhagyomány-őrző versenyen, sőt, a Magyar Pékszövetség felkérésére a Szlovákiában rendezett pozsonyikifli-készítő versenyen is évről évre megjelennek, ahol már ezüst- és bronzérmet is szereztek tanulóik. A Tatai Farsang Kupán, a Gasztronómiai Szövetség országos versenyén pék, cukrász tanulóik arany, ezüst és bronz minősítést is elértek, tavaly például a pék kupát szerezték meg.

A szakmai rendezvényeken való részvételt is fontosnak tartja az iskola, így tanulóik részt vesznek Nyíregyházán a Tirpák Fesztiválon, vagy a Sóstói Múzeumfaluban rendezett Nyírségi Disznótoros rendezvényen, amelyen hentes tanulóik ezüstérmet nyertek. Az idei OMÉK-on szintén bemutatkozott az iskola.

A beiskolázás folyamatos feladatot jelent. A leghatékonyabbnak az iskola által szervezett nyílt napi programok és a személyes találkozások (szülői értekezleteken, pályaorientációs napokon való részvétel) bizonyultak. E téren is eredményesen működnek együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, amelynek keretében a NAK vállalja például az általános iskolai 6–7–8. osztályos tanulók (közel 300 diák) busszal való fuvarozását a nyílt napokra, vagy az érdeklődő tanulók kijutását a tanüzemekbe. Ugyancsak részt vesz az iskola az Európai Szakképzési Hét programjaiban és a Szakmák Éjszakájában. Az iskolában beiskolázási munkacsoport is működik, amit az igazgató vezet.

Ami nemzetközi kap­­csolataikat illeti, az iskola szakmai, kulturális és sport jellegű cserediák-kapcsolatot ápol három testvériskolával, a szatmárnémeti (Románia, Erdély) élelmiszeripari líceummal, az eperjesi (Szlovákia, Fel­vidék) vendéglátóipari (pék-cukrász) szakképző iskolával és Baden-Württemberg tartomány (Né­metország) „kamarai” is­­koláival, illetve ottani vállalatokkal. Pályáztak a „Határtalanul” programban is, egy Erasmus+-pályázat keretében pedig egy stuttgarti iskolával kerültek kapcsolatba. Jelenleg a társadalmi mobilitási program keretében szerveznek szakmai tanulmányutat.

Az iskola iránt érdeklődők az iskola honlapján (www.westsik.sulinet.hu) részletes információkhoz juthatnak, vagy tájékoztatást kaphatnak e-mail­ben (suli@westsik.sulinet.hu) és telefonon (+36-42-433-425). Előzetes egyeztetés alapján személyesen is fel lehet keresni az iskolát.
Az iskola terveiben a prioritás a tanulók számának növelése, bízva az új szakmák vonzerejében és a technikusi képzés bővülő lehetőségeiben.

Szoros napi kapcsolatuk van 44 gazdálkodó szervezettel a duális képzésnek köszönhetően, és ezeknek az együttműködéseknek a minőségi javítására törekednek. A gazdálkodás racionálisabbá tétele, a munkahelyi és a tanulói környezet fejlesztése is cél, továbbá mindent megtesznek – a szakmai kínálat folyamatos bővítésén túl – a szakma presztízsének növelése érdekében.

Az iskola elismertségét, gyakorlati oktatásának színvonalát jelzi, hogy az itt végzett diákok, a fiatal szakemberek szinte mind el tudnak helyezkedni a szakmájukban.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2019/49 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Magyarország elkötelezett a balkáni térségek csatlakozásának és fejlesztésének támogatásában

Nagy István agrárminiszter részt vett a Nyugat-Balkáni Vidékfejlesztési miniszteri konferencián, a Berlini Agrárminiszteri Csúcstalálkozó keretében. A miniszter a kerekasztal beszélgetésen elmondta, hogy kitűnő kezdeményezésnek tartja a nyugat-balkáni térség országainak támogatását az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseikben.

Január 28-ig nyújtható be kérelem szőlő szerkezetátalakítási támogatásra

A szőlőültetvények korszerűsítését, a termelés hatékonyabbá tételét szolgáló támogatásra a 2020-2023 közötti időszakban 16 milliárd Ft érhető el. A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élveznek az integrált termelési láncokban résztvevő gazdák.

A McDonald's nem kis tételben vásárol magyar alapanyagokat

A KPMG hatástanulmánya szerint a magyarországi McDonald's teljes GDP-hatása 2014 és 2018 között elérte a 153,4 milliárd forintot. Különböző adók és járulékok formájában 2009 és 2018 között a vállalat és franchise partnerei 82,6 milliárd forintot fizettek be a magyar államháztartásba, miközben több mint 27 milliárd forint értékben végeztek beruházásokat - közölte az étteremlánc az MTI-vel.

Nagy, téli Nébih ellenőrzés: jól vizsgáztak az ünnepi vásárok

A téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés – a korábbi évekhez hasonlóan –decemberben zajlott az ország teljes területén. A kormányhivatalok és a Nébih szakemberei csaknem 2.600 létesítményt és több mint 13.800 élelmiszert vizsgáltak.

Idén is félmillió gyermek jut friss zöldséghez, gyümölcshöz és tejtermékhez az iskolaprogramokban

Több százezer gyermek jut friss zöldséghez, gyümölcshöz, valamint tejtermékhez az iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programokon keresztül, amelyre a kormány ebben a tanévben összesen 7,81 milliárd forintot fordít. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban 2309 általános iskola 536 ezer tanulója, az iskolatej programban pedig 2678 iskola 435 ezer diákja vesz részt.

Új lendületet vehet a generációváltás az agráriumban

Nagyobb szerepvállalásra ösztönözné a fiatal gazdákat az Agrárminisztérium, részben a tárca szakiskolai hálózatán keresztül, illetve a Vidékfejlesztési Programból igényelhető támogatások segítségével – jelentette ki Szinay Attila közigazgatási államtitkár Miskolcon, az Újjászülető vidék elnevezésű konferencián.

A berlini Zöld Héten Nagy István nyitotta meg a magyar standot

Elkezdődött pénteken Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét (Internationale Grüne Woche - IGW), a világ legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti kiállítása és vására, a magyar standot Nagy István agrárminiszter nyitotta meg.

Kecskesajt sült dióval, áfonyával

Tusz Emese élete alapjaiban megváltozott, amikor otthagyta tanári állását, és kecskesajtkészítéssel kezdett foglalkozni. Azt mondja, nem bánta meg a döntést, imádja a szabadságot és a kreativitást, amit az új munkája nyújt.

Már dolgoznak a "vegán csirkén"

Az Egyesült Királyság legnagyobb pékséglánca már dolgozik egy csirkehúst helyettesíteni kívánó vegán terméken. A vásárlók imádták a növényi "kolbásszal" töltött péksüteményüket, ezért tovább bővítik az izgalmas ízvilágú vegán menüt.

Újjászülető vidék

Ezen a címen rendeztek konferenciát 2020. január 17-én, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, melyen Generációváltás az agráriumban címmel előadást tartott dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára. Előadásában rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság stratégiai szerepet tölt be nemzetgazdaságunkban.