Back to top

Rangos elismeréseket adott át az agrárminiszter

104-en kaptak elismerést az Agrárminisztérium Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap és pedagógusnap alkalmából szervezett díjátadó ünnepségén. Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott: a kitüntetettek kutatói, oktató-nevelő és ismeretterjesztő munkája példaértékű, s hozzájárul ahhoz, hogy hazánkat a jövőben is értékközpontú, egymással és a természettel harmóniában élő emberek lakják.

A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Nagy István agrárminiszter egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít természeti értékeink, környezetünk megóvására. A természetvédelmi programok keretében élőhely-fejlesztési, fajtamegőrzési beruházásokra, a védett területek kezelését szolgáló infrastruktúra, illetve a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztésére helyezték a fő hangsúlyt. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a környezeti nevelésre, a szemléletformálásra, valamint a természeti értékek bemutatására.

Fotó: Zsoldos Alexandra
"Az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó nemzetipark-igazgatóságok és állami erdőgazdaságok létesítményeit évente mintegy 5 millióan látogatják meg. A két szervezeti egység mindemellett több mint 50 erdei iskolát működtet, melyekben évente 100 ezernél is több gyermeket fogadnak"

- hangsúlyozta a tárcavezető. Mint mondta, a díjátadó három jeles nap közös ünnepe, mely hidat emel a tudományterületek közé, s ráirányítja a figyelmet a kutató, az oktató-nevelő, illetve az ismeretterjesztő munka természeti környezetünk megóvásában betöltött kulcsszerepére

A díjazottak

Föld Napja, április 22-e alkalmából Nagy István agrárminiszter Pro Natura Díjat adományozott Antalicz Csabának, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkárának közel két évtizedes, a Tápió-vidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek védelme, megismertetése érdekében végzett munkájáért, a térségben jelentős civil szervezet munkatársaként ellátott magas színvonalú elkötelezett tevékenységéért;

Füri Andrásnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának a szervezet természetvédelmi kezelési feladatainak irányítása, valamint az igazgatóság által megvalósított fejlesztések megvalósítása érdekében végzett, kiemelkedő eredményes vezetői munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Molnárné Galambos Máriának, az Agrárminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának nemzetközi koordinátora részére, az európai uniós és a kétoldalú természetvédelmi együttműködésekben a magyar szakmai érdekek elkötelezett, kitartó és fáradhatatlan követeként végzett munkájáért és

Závoczky Szabolcsnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának a szervezet vezetőjeként több évtized óta végzett munkájáért, a sikeresen megvalósított természetvédelmi célú fejlesztéseknek köszönhetően elért eredmények elismeréseként.

Föld Napja alkalmából Pro Natura Emlékplakettet vehetett át Ferenczy Gergely, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani szakreferense az igazgatóság barlangtani, barlangvédelmi tevékenységének kiemelkedő színvonalú ellátásáért;

Grósz Róbert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatvezető-helyettese természetvédelmi őrszolgálati tevékenységében és a körzeti erdőtervezések természetvédelmi szakmai megalapozásában hosszú idő óta végzett magas szakmai színvonalú, elkötelezett munkájáért;

Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője az észak-vasi tájegység területkezelési, bemutatási és madárvédelmi feladataiban ellátott kimagasló tevékenységéért; Holló Sándor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője az igazgatóság természetmegőrzési, kiemelten földtani és tájvédelmi feladatainak példaértékű koordinálásáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének tenyésztésvezetője az Őrségi Nemzeti Park gyepterületeinek szakszerű kezeléséért, a muraközi ló megmentése érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért, oktatói és publicisztikai tevékenységéért;

Kunfalvi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője a természetvédelmi célú támogatási rendszerek tervezésében és kialakításában végzett több mint másfél évtizedes kiemelkedő munkájáért;

Lengyel Tibor, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője a Nagy-Sárrét természeti örökségének megőrzése, a dévaványai túzokvédelmi munka irányítása, a Dévaványai Tájegység munkájának több évtizedes magas színvonalú vezetéséért;

Szendi József, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője a Tolna-baranyai sváb juh génmegőrző állományának kialakításában végzett lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú munkájáért, a nagydorogi Cikta Major őshonos állattartó telep irányításáért;

Szilágyi Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője természetfotósként végzett kiemelkedő munkájáért, a hortobágyi táj és annak élővilága egyedi látásmóddal történő megörökítésben való elvitathatatlan érdemeiért és

Vitális Csaba, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság túravezetője a földalatti természeti értékek megőrzősében kifejtett tevékenységéért, a barlangok bemutatásában, népszerűsítésében és azok megóvásában végzett közel három évtizedes elhivatott munkájáért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

Föld Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Aradi Eszter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referense az élővilágvédelmi, botanikai témájú, illetve a törvény erejénél fogva védett természeti területeket érintő természetmegőrzési feladatok kimagasló ellátásáért;

Bartók Helga, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság titkársági csoportvezetője ügyiratkezelésében, a titkársági feladatok példamutató irányításában és ellátásában való kimagasló munkájáért;

Bereczki László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság mezőgazdasági erőgépkezelője részére, a valamikori Ecsegpuszta és dévaványai gyepek természetkímélő kezelésében végzett színvonalas munkájáért;

Czók Dávid, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának génmegőrzési referense az állami génmegőrzési stratégia végrehajtása érdekében végzett, valamint az állami génmegőrzési feladatok előirányzat kezelésével kapcsolatos elkötelezett munkájáért;

Fülöp Bernadett, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. gazdasági osztályvezetője a pénzügyi, stratégiai alapok megteremtésében végzett kiváló szakmai munkájáért;

Hordós-Nagy Zsuzsanna, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatkezelési koordinátora a Pályázatkezelési Csoport működésének átalakítása, fejlesztése, valamint a projektek lebonyolítása során nyújtott kiemelkedő munkájáért;

Kiss Gyula, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektmenedzsere az igazgatóság pályázatírási és végrehajtási tevékenységében végzett magas színvonalú munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Kovács Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai ügyintézője a Körösvölgyi Látogatóközpont ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységében történő több évtizedes színvonalas munkavégzéséért;

Laczkó Gabriella, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság projekt koordinátora az igazgatóság beszerzéseivel és pályázataival kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítása során végzett kimagasló munkájáért;

Lévárdi István, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gépjármű-előadója az igazgatóság gépjárműállományának üzemeltetésében végzett kimagasló munkájáért;

Molnár László, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője közel két évtizedes áldozatos munkájáért, az igazgatóság és a természetvédelem képviselésében végzett tevékenységéért;

Nagy Ferenc, a Nagy és Társa Kft. ügyvezető igazgatója a magyar hidegvérű lótenyésztés terén végzett kiemelkedő munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért;

Ősze Renáta, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli referense az igazgatóság kiegyensúlyozott tevékenységének érdekében végzett évtizedes áldozatos és eredményes munkájáért;

Sárkány József, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője több mint két évtizedes lelkiismeretes és elkötelezett tevékenységéért, a természetvédelem képviseletében ellátott munkájáért;

Sármayné Láng Katalin, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai adatbázis kezelője az igazgatóság fajtamegőrzési-, különösen a túzokvédelmi program szervezésében ellátott kiváló tevékenységéért;

Schulcz Andrea, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense az ökoturisztikai kínálat kialakításában, fenntartásában és népszerűsítésében, továbbá a Dráva Kapu Bemutatóközpont működtetésében végzett magas színvonalú munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Széplaky Eszter, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának génmegőrzési referense az állami génmegőrzési stratégia végrehajtása érdekében végzett, valamint az állami génmegőrzési feladatok előirányzat kezelésével kapcsolatos elkötelezett munkájáért;

Szilvási Mónika Lili, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatkezelője részére, az igazgatóság által nyert pályázatok koordinációja és adminisztrációja során nyújtott kimagasló munkájáért;

Szögedi Zsuzsanna, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi referense részére, a megyei területrendezési- és településrendezési tervek, valamint a tájképi arculati kézikönyvek, településképi rendeletek véleményezésében ellátott tevékenységéért;

Szücsné Vinkler Klára Veronika, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság humánpolitikai munkatársa az igazgatóság hatékony működésének elősegítésében végzett áldozatos és példamutató munkájáért;

Tihanyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat-vezető helyettese az igazgatóság működési területén a középfeszültségű légvezetékekkel kapcsolatos felmérési feladatok koordinációjában szerzett elévülhetetlen érdemeiért;

Tóthné Becsei Katalin, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységében végzett magas szakmai színvonalú, elkötelezett munkájáért, különös tekintettel a Szénások Európa Diplomás területet megismertetéséért;

Unyi Miklós, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vízügyi koordinátora a vízügyi vonatkozású ügyekben a természetvédelmi szempontok érvényesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása terén végzett kimagasló munkájáért és

dr. Vadász Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője több mint egy évtizedes természetvédelmi tevékenységéért, a meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri erdőben című program előkészítésében és megvalósításában vállalt kimagasló szakmai és szervezői munkájáért.

A Környezetvédelmi Világnap, június 5-e alkalmából Környezetünkért Díjat vehetett át Bibók Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának levegőszennyezés-ellenőrzési referense az állami környezetvédelem területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint hazánk levegőminősége érdekében kifejtett több évtizedes példaértékű munkájáért;

Kis-Kovács Gábor, az Országos Meteorológiai Szolgálat osztályvezetője hazánk emissziós leltárjelentéseinek létrehozásában, összeállításában és fejlesztésében végzett odaadó munkájáért;

dr. Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának dékánhelyettese a fenntarthatósággal, hulladékgazdálkodással és vízgazdálkodással kapcsolatos projektek előkészítésében, koordinálásában végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért;

dr. Petrus József Csaba, az Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztályának jogi szakreferense a környezet védelme érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért és

Pintér András, Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának műszaki előadója a Deseda-tó épített és természetes környezetének megóvása érdekében végzett magas színvonalú munkájáért.

Zöld Toll Díj kitüntetésben részesült Benke Róbert, a Most Médiacsoport vezető operatőr-vágója a kaposvári nyilvánosság és szemléletformás szolgálatában végzett munkájáért, a somogyi megyeszékhely zöld város koncepciójának népszerűsítésében játszott szerepéért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Környezetünkért Emlékplakettet kapott Bán Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának levegőtisztaság mérője az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat területi feladatainak, valamint a hatósági laboratóriumi munkáinak hatékony ellátásáért;

Farkas Péter, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola műszaki tanára négy évtizedes eredményes oktató-nevelő, valamint környezettudatos életre nevelési szakmai munkájáért;

Fekete-Nagyné Török Judit Ágnes, a Wanhua BorsodChem nyugalmazott környezetvédelmi vezetője a vállalat környezetvédelmi állapotának javulásában végzett közel két évtizedes munkájáért;

Kis-Pál Ilona, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára a környezet- és egészségvédelem, a tanulók szemléletformálása, testi és mentális nevelése terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért;

Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely természetfilmese hazánk egyik legismertebb önkéntes környezetvédelmi akciójának alapításában és szervezésben vállalt vezető szerepéért, valamint természet- és dokumentumfilmes tevékenységéért;

Palotai Zoltán, a WEESLING Hungary Kft. környezetanalitikai üzletágvezetője az elmúlt évtizedek hazai ipari környezetszennyezése által okozott károk többségének felmérésének, tényfeltárásának és mentesítésének sikeres befejezésében végzett munkájáért;

Paulik Szabina, az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőtisztaság-védelmi szakértője a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ minőségirányítási rendszerének működtetésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért;

Pulai Judit, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának környezetvédelmi szakügyintézője a szigetközi ökológiai monitoring keretében a Nemzeti Jelentés, valamint a Közös Éves Jelentés elkészítésében végzett több mint egy évtizedes munkájáért;

dr. Tóth-Bodrogi Edit, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának egyetemi docense a fenntarthatóságot és a biztonságos környezetet megalapozó radioökológiai kutatási, szemléletformáló előadói tevékenységéért;

Verébné Hrotkó Judit, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának levegőszennyezés-ellenőrzési referense a levegőtisztaság-védelem területén végzett odaadó munkájáért, valamint az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült

Fotó: Zsoldos Alexandra
Dobó Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi referense közel négy évtizedes, a növényvédelmi szakigazgatás speciális laboratóriumában eltöltött, halpusztulási okokat feltáró, valamint a növényvédő szerek engedélyezési vizsgálataiban való részvételéért;

Gérusné Szöllősi Sára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi asszisztense az állat-egészségügy területén végzett több évtizedes magas színvonalú lelkiismeretes munkájáért;

Hubik-Iványi Vivien, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pénzügyi szakügyintézője lelkiismeretes és precíz munkájáért;

Ivádiné Kismődi Emese, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. osztályvezetője a pályázatkezelés területén végzett kiemelkedő koordinációs tevékenységéért, kiemelten az agrárszakképző intézményekkel történő kapcsolattartás során tanúsított lelkiismeretes és példaértékű munkájáért;

Koplányi Nóra, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi szakértője a LIFE IP Hungary projekt előkészítéséért, a Hungarian Agricultural Research szerkesztői feladatainak lelkiismeretes ellátásáért, a levegőtisztaság-védelem területén végzett kiemelkedő munkájáért;

Kovács Attiláné, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pénzügyi szakügyintézője több évtizedes kiemelkedő munkájáért;

dr. Könczey Réka Katalin, az Oktatási Hivatal vezető-főtanácsosa részére, a fenntartható fejlődési célok innovatív átültetéséért a hazai köznevelésben, környezeti nevelésben dolgozók számára;

Kristóff Tímea, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. rendezvényszervezője a rendezvényszervezés területén végzett több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, precíz szervező és koordinációs munkájáért;

Márton Zsuzsanna Ágnes, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi szakreferense a környezetvédelem területén végzett több évtizedes szakmai munkájáért, környezettudatos szemléletformáló rendezvények szervezéséért;

Radóczyné Oth Krisztina, az Országos Meteorológiai Szolgálat vegyésztechnikusa a háttérszennyezettség mérésében, valamint a nemzetközi mérési programok végrehajtásában végzett kiemelkedő tevékenységéért és

Uram János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának ügyintézője a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves megyei immissziós mérőhálózat üzemeltetésében végzett több mint két évtizedes lelkiismeretes munkájáért, a szmoghelyzeti tájékoztatás fejlesztésében végzett tevékenységéért.

Pedagógusnap, június 7-e alkalmából Nagy István agrárminiszter Nagyváthy János-díjat adományozott

Fotó: Zsoldos Alexandra
Horváthné dr. Baracsi Évának, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi docensének a kertészmérnökképzés újraindításában vállalt meghatározó szerepéért, kiváló oktatói, kutatói munkájáért;

dr. Malatinszky Ákosnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar egyetemi docensének oktató, kutató, tehetséggondozó, közösségépítő, környezet- és természetvédelmi nevelő munkájáért.

Tessedik Sámuel-díjat vehetett át Annus Péter, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tangazdaságának vezetője a középfokú mezőgazdasági képzésben végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a tangazdaság fejlesztésében folytatott áldozatos tevékenységéért;

Bakonyi Ágnes, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tangazdaság vezetője a lovas szakma területén végzett kiemelkedő tudományos, kutató- és példaértékű oktató-nevelő munkájáért;

Dékány László, a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola műszaki vezetője az agrárszakképzés területén több mint három évtizedes magas színvonalon kifejtett szakmai munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Horváth Zoltán József, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakiskola igazgatója az intézmény innovatív vezetéséért, a pedagógusok, oktatók XXI. századra jellemző szakmai szemléletváltásának megvalósításáért, eredményes PR tevékenységéért;

Szabó Zoltán, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tagintézmény-vezetője az agrárszakképzés területén végzett közel három évtizedes kiemelkedő, innovatív oktatási és intézményvezetői tevékenységéért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

Pedagógusnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Andrási Andrea, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium általános igazgatóhelyettese példaértékű oktató-nevelő munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért;

Bakóné Drexler Ilona, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos tanára közel négy évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáért;

Balassa László, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkájáért;

Balogné Lakatos Mónika, a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki vezetője az intézményi tangazdaság hatékony működése érdekében végzett áldozatos munkájáért;

Béres Károlyné, a Rákosmenti Százszorszép Óvoda vezetője az óvodáskorú gyermekek és szüleik környezettudatos nevelése, szemléletformálása terén végzett áldozatos munkájáért; Bolla Zoltánné, az Ajka Városi Óvoda óvodapedagógusa kollégái környezeti nevelési munkájának segítéséért, szakmai mentorként végzett tevékenységéért;

Dobondi Györgyné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium iskolatitkára példaértékű szakmai helytállásáért;

dr. Fábiánné Borka Adél Noémi, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium német szakos tanára több mint két évtizedes magas színvonalú pedagógiai, pályázatíró, szakértői tevékenységéért;

Fodorné Ivony Zsuzsanna Mária, a Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelyének intézményvezető helyettese a „Zöld szemlélet” hirdetése, a nemzeti értékek közvetítése terén végzett kiváló pedagógiai munkájáért;

Gitta Attila Zoltán, a Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma testnevelő tanára több mint négy évtizedes, a tanulók egészséges életmódra nevelésében kifejtett munkájáért;

Harmatosné Ráczi Erika, a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai elméleti tanára az agrárszakképzésben végzett több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért;

Kocsis János, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője kiemelkedő, két évtizedes szakmai munkájáért, a tanulók országos versenyekre való eredményes felkészítéséért;

Kovács Jánosné, az Attila úti Tagóvoda nyugalmazott vezetője a Zöld Óvoda program kritériumrendszerének pályázati eljárásokban történő megismertetéséért, a Zalai Zöld Óvodák munkaközösség vezetői tevékenységéért;

Kovalszkyné Mikó Tünde, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára kiemelkedő módszertani tevékenységéért, példaértékű pedagógiai munkájáért;

Lovász Magdolna, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium könyvtáros-tanára több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, példamutató nevelői tevékenységéért;

Lovász Margit Brigitta, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium állatházi gondozója sokoldalú szakmai és pedagógiai tevékenységéért;

Machán János Pálné, a Miskolci Diósgyőri Óvoda nyugalmazott intézményvezetője a gyermekek etikai értékekre, korszerű ismeretekre, személyiségfejlesztő hatású képességekre történő nevelése területén végzett munkájáért;

Martini József, a Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője példaértékű oktató-nevelő munkájáért, szakmaszeretetéért;

Molnár István, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium agrármérnök tanára innovatív, fejlesztő pedagógiai munkájáért, versenyfelkészítő tevékenységéért;

Nyul Józsefné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium munkaügyi eladója kiemelkedő szakmai munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
dr. Orsovics Yvette, a Selye János Egyetem Pedagógiai Karának tanszékvezetője felvidéki magyarként a magyarság összetartása, hagyományaink, kultúránk ápolása terén végzett áldozatos munkájáért;

Patkóné Gerőfy Klára, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biológia szakos tanára több mint két évtizedes magas színvonalú pedagógiai, tagintézmény-vezető helyettesi munkájáért;

Rácz József Gáborné, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium munkaközösség-vezetője elhivatott tehetséggondozó és pedagógiai munkájáért;

Ságiné Hende Adrienn, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára kiemelkedő szakmai munkájáért, tankönyvírói tevékenységéért;

Sebestyén Anikó, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezető-helyettese példaértékű oktató-nevelő munkájáért, hatékony felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenységéért;

Somogyiné Papp Éva, a Városközponti Óvoda Köztársaság téri Tagóvodájának óvodapedagógusa kiemelkedő koordinátori munkájáért, az „Értünk - Környezeti nevelés az óvodában” munkaközösség megyei szintű működtetéséért;

Varga Istvánné, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola testnevelő tanára közel négy évtizedes oktató-nevelő tevékenységéért;

Varga László, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára példaértékű oktató-nevelő munkájáért;

Varga Zsuzsanna, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára az agrárszakképzésben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, a pedagógiai projektekben való aktív közreműködéséért;

Vastag Józsefné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági ügyintézője példaértékű, lelkiismeretes szakmai munkájáért;

Zakariásné Kiskó Bernadett, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetője kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkájáért és

Zsitva Veronika, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára négy évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért.

Forrás: 
magyarmezogazdasag.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

A klímaváltozás már a spájzban van

Az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészete mintegy 11 ezer hektáron végzi munkáját, amely terület egyharmada a Mátrai Tájvédelmi Körzet része. Jellemző főbb fafajok itt a bükk, a kocsánytalan tölgy, a cser és a gyertyán, amelyek mind őshonosak, valamint kisebb mennyiségben megtalálhatók a különféle fenyvesek is. A szakemberek szerint azonban a klímaváltozás átrajzolja a jelenlegi állományszerkezetet.

Pályázat a hungarikumok megismertetésére

A kormány határozata alapján az idén nyolcszázmillió forint egyszeri többletforrás jut a hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítésére, és 2021-től szintén nyolcszázmillió forintot biztosít az állam erre a célra - írta a Magyar Hírlap pénteken.

Már itt vannak, a kérdés, hogy mi is akarjuk?

Szinte minden héten újabb és újabb fejlemény kerül napvilágra farkas- és medveügyben. Két éve kezdődött az a bizonyos medvehajsza, ahol helikopterek, rendőrök, természetvédelmi őrök rohangáltak a nőstény Robi után (…), akit Hevestől egészen Csongrádig (Csongrád-Csanád) szinte szó szerint kikergettek az országból. Azóta szerencsére a kergetőzések megszűntek, az észlelések ellenben gyarapodtak.

Magyarország természeti öröksége Európában is egyedülálló

Egyre nagyobb a társadalmi igény hazánk természeti kincseinek bemutatására és a szemléletformálásra - jelentette ki dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára a Harkály Ház látogató- és oktatóközpont átadási ünnepségén, szerdán, Mátrafüreden.

A neonikotinoidok „szemmel láthatóan” károsítják a méhcsaládot

A nemzetközileg elismert tudományos folyóirat, a Scientific Reports újabb kutatási eredményt közölt a méhekkel kapcsolatban, ami érdeklődésre tarthat számot a környezetről felelősen gondolkodóknak.

Ki, mekkora kibocsátó?

A Climate TRACE nonprofit szervezetekből álló csoport az eddigi becslések helyett jövőre már pontos adatokat szolgáltat a Föld légkörébe kerülő szén-dioxid-kibocsátásról. Az adatgyűjtésre okos algoritmusokat és műholdakat használnak fel. Ha kooperációnak sikerülne megvalósítani a valós idejű adatszolgáltatást, az új irányokat adhat a jövő évi ENSZ következő klímacsúcsán.

Ősszel tárgyalhatja a parlament az új bortörvényt

Ősszel az Országgyűlés elé kerülhet az új bortörvény, amelynek szükségességét a Világgazdaságnak az agrárminiszter azzal indokolta, hogy az ePincekönyv-rendszer bevezetése az összes hatósági eljárás felülvizsgálatát magával vonja, így alapjaiban változik meg a szőlő-bor ágazat adminisztrációja.

A debreceniek ingyen kapnak szúnyoglárvairtó tablettát

Az országban elsőként a debreceni önkormányzat minden helyi lakosnak ingyen ad lárvairtószert, hogy ennek alkalmazásával tartósan csökkenteni lehessen a lakókörnyezetükben kifejlődő szúnyogok számát.

A klímaváltozás átalakítja a madarak méreteit

Érdekes megállapításra jutott egy spanyol kutatócsoport, miután két fülemüle populációban vizsgált egyedek szárnyfesztávolságát mérték. A vizsgálatok szerint az eddigi adatok alapján csökkent ezen énekesmadarak szárnyfesztávolsága, amit a kutatók a felmelegedésre vezettek vissza.

Több mint 8 tonna hulladék gyűlt össze a PET Kupán

Összesen 8,2 tonna, majdnem felerészben újrahasznosítható hulladék gyűlt össze a Tisza árteréből az idei PET Kupán – közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.