Back to top

Mitől válhat vonzóvá az agrárszakképzés?

Vajon mitől válhat vonzóvá igazán az agrárszakképzés? A rugalmas tanulási utak és átjárhatóság okán, vagy a tanulmányok ideje alatti jövedelemhez jutás teszi igazán vonzóva?

- Szakmai karriert, egyre magasabb fizetéseket, biztos egzisztenciát alapoz meg.

– A felvételit számítógépen végzett kompetenciamérés helyettesíti.

– A technikumban csökkenti a terheket azzal, hogy a szakmai vizsga egyben érettségi tárgy.

– A jó eredménnyel letett technikusi vizsga egyenes út a szakirányú felsőoktatásba.

– A duális képzés általánossá tétele megteremti annak lehetőségét, hogy már a tanulmányok alatt jövedelemhez jusson a fiatal.

– A munkaszerződés bevezetésével a tanulási évek egy része beszámítható a nyugdíjra jogosító évekbe.

– A megújult ösztöndíjrendszer meg­teremti a pályakezdés támogatásának lehetőségét.

– A „21. századi szakképző iskola” fejlesztési program eredményeként a diákok vonzó iskolaépületekben, jól felszerelt tangazdaságokban/tanműhelyekben tanulhatnak. A fiatalok az életük szerves részét képező digitális környezetben tanulnak, amiben benne vannak az eszközök, a szupergyors WiFi, a digitális tananyag és az érintőkép­ernyős tábla stb. is.

A gazdaság elvárásainak beépítése

A szakképzés és felnőttképzés megújított rendszerének a gazdaság, jelen esetben az agrárgazdaság által igényelt szakmastruktúrában, a vállalatok, gazdálkodó szervezetek által elvárt, hasznosítható tudással és kompetenciákkal rendelkező szakembereket kell képeznie, kibocsátania. Kiemelt jelentősége van annak is, hogy az egyes térségek gazdasági szerkezetének és helyzetének megfelelő szakképzési rendszer működjön.

A közép- és hosszú távú munkaerőpiaci igényekre az iskolai rendszernek kell választ adnia, míg a rövid távú – az új beruházásokhoz, technológiákhoz, a kapacitásbővítéshez, modernizáláshoz kapcsolódó – elvárásokra a felnőttképzésnek kell megoldást találnia.

A szakmastruktúrával kapcsolatos igények meghatározásának alapja a képesítéseknek az a rendszere, amelyet az egész országban egységesen elismernek.

Az évtizedek óta megszokott, ismert, többszöri átalakításon, korszerűsítésen átesett Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a gazdaság által elvártnál több szakmai képesítést tartalmazott, nem volt megfelelő illeszkedés a foglalkoztatók által definiált munkakörökhöz, az iskolai rendszerben oktatott szakmák sok esetben túlspecializáltak voltak. Szükségessé vált ezért az OKJ teljes racionalizálása, a nemzetközi gyakorlathoz is igazodó, kevesebb szakmai képesítés meghatározása. Ennek a megoldására hivatottak a létrehozott ágazati készségtanácsok (ÁKT), amelyek – a kamarákkal együtt – definiálták a gazdaság szakmai igényeit, kialakították az alapszakmák rendszerét.

Az ágazati készségtanácsok megalakulásával megteremtődött annak a feltétele, hogy az egyes szakterületek meghatározó képviselői megfogalmazzák (és folyamatosan karbantartsák) a szakmaszerkezettel és a szakmai tartalmakkal kapcsolatos elvárásaikat, illetve megtegyék javaslataikat.

Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai javaslatait az ágazati készségtanácsok képviselik.

A jelenlegi tizenkilenc ágazati készségtanács közül az Élelmiszeripari Készségtanács (a feladatkörébe tartozó XXXVI. Élelmiszeripari OKJ ágazat) és a Mezőgazdasági Készségtanács (a feladatkörébe tartozó XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXIV. Kertészet és parképítés OKJ ágazatok) tartozik az Agrárminisztérium kompetenciájába. Érintett továbbá a Környezet- és Természetvédelem, Fenntarthatóság Készségtanács (a feladatkörébe tartozó
XXIII. Környezetvédelem OKJ ágazat) munkájában.

A kormány a 213/2018. (XI. 22.) Kormányrendeletben szabályozta az ÁKT-k munkáját. Az ÁKT-k ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a szakképzésért és a felnőttképzésért, valamint az adott ágazatba tartozó szakképesítésért felelős miniszter – így az agrárminiszter – delegáltja. Az ÁKT-k munkáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) koordinálja; a munkát a tagok által javasolt ágazati szakértők segítik, ami egyben a kamarai szakértőháló megújulását is eredményezi.

A régi OKJ racionalizálása után – az ÁKT-k javaslatait figyelembe véve – a 760 szakképesítésből kevesebb mint 200 maradt meg.

Tájékoztató füzet az alapszakmákról

Az eddig leírtak alapján az agrár­szakképzésben, élelmiszeripari ága­zatban ötéves technikumi képzésben

– bor- és pezsgőgyártó technikus,

– erjedés- és üdítőital-ipari technikus,

– élelmiszer-ellenőrzési technikus,

– élelmiszeripari gépésztechnikus,

– húsipari technikus,

– sütő- és cukrászipari technikus,

– tartósítóipari technikus, valamint

– tejipari technikus képzések választhatók;

hároméves szakképző iskolai képzésben pedig

– erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő,

– édességkészítő,

– élelmiszeripari gépkezelő,

– hentes és húskészítmény-készítő,

– kistermelői élelmiszer-előállító,

– pék,

– pék-cukrász,

– szőlész-borász,

– tartósítóipari termékkészítő, valamint

– tejtermékkészítő szakmákra készítik fel a tanulókat.

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban ötéves technikumi képzésben

– erdésztechnikus (erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás),

– földmérő, földügyi és térinformatikai technikus,

– kertésztechnikus (dísznövényter­mesztő, virágkötő, zöldségter­mesz­tő, gyümölcstermesztő, gyógy­­nö­vénytermesztő, parképítő és -fenntartó),

– mezőgazdasági gépésztechnikus, valamint

– mezőgazdasági technikus (állattenyésztő, növénytermesztő) képzések és szakmairányok választhatók;

hároméves szakképző iskolai képzésben pedig

– erdőművelő-fakitermelő,

– gazda (állattenyésztő, növénytermesztő, lovász),

– kertész és

– mezőgazdasági gépész.

A környezetvédelmi és vízügyi ágazat képzései közül ötéves technikumi képzésben környezetvédelmi technikus, hároméves szakképző iskolai képzésben hulladékfeldolgozó munkatárs képzések választására van lehetőség.

Ez mindösszesen azt jelenti, hogy a mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari ágazatokban technikumi képzésben 14 alapszakmában (és 9 szakmairányban) szerezhető technikusi végzettség és szakképzettség, míg szakképző iskolai képzésben 15 alapszakmában (és 3 szakmairányban) szerezhető szakképzettség, bi­zonyítvány.

Az OKJ-ben (alapszakmák között) szereplő minden szakma kiegészül digitális szintekkel. Ágazatonként szükséges definiálni, hogy a digitalizáció milyen tudást, képességeket és készségeket igényel. Minden szakmai képzésbe be kell épülnie a digitális tartalmaknak, a kimeneti követelményekben pedig meg kell jelennie a gyakorlatban alkalmazható digitális tudásnak. (Az ilyen irányú ágazati szakképzési tevékenységet, feladatokat összhangba kell hozni a Digitális Agrárstratégiával, az Okos Gazda Programmal, és figyelembe kell venni a Digitális Agrárakadémia felállításakor.)

A technikumoknak és a szakképző iskoláknak stabil, ágazati szintű szakmai alaptudást kell adniuk a megújult OKJ-ban meghatározott, iskolai rendszerben oktatható alapszakmák oktatásával.

Az erre épülő szakmai specializációnak döntően a felnőttképzés keretében kell történnie. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése olyan szakmapolitikai tervezésen alapul, amelynek legfontosabb eleme az együttműködés.

Az együttműködés, a közös gondolkodás szükséges az intézményrendszer fejlesztésében, a le­morzsolódás csökkentése terén, de a szakmai oktatók speciális életpályamodellje, vagy a kapcsolat fejlesztése a felsőoktatással is igényli az együttgondolkodást és -cselekvést.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2020/45 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Négy helyszínen száz film a gödöllői természetvédelmi fesztiválon

Május 27-től 29-ig rendezik meg a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált, amelyen ebben az évben négy helyszínen száz filmet nézhetnek meg a nézők. Az ingyenes fesztivál helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély és parkja, a kínálatot számos családi és kulturális program színesíti.

Tizennyolctól negyvenig – fiatal gazdák ma

A magyar agrárium generációváltásának a sikere volna az alapja annak, hogy hazánk élelmiszerellátása a következő évtizedekben is biztosítva legyen. A nehéz folyamatot számos támogatás és szabályozási eszköz segíti, sőt, ösztönzi.

Hét középiskola diákjainak tudatos pályaválasztását segíti a MATE Pest megyében

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) együttműködési megállapodást kötött hét - aszódi, gödöllői, isaszegi és péceli - középiskolával, a diákok tudatos pályaválasztása és továbbtanulásuk elősegítése érdekében.

Megvan a miniszterek névsora

Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnök felkérésének eleget téve lefolytatta konzultációit a kormányalakításról, és megállapodott leendő kormányának minisztereivel a következő négy év közös munkájáról - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken.

Együttműködési megállapodás a minőségi képzések szolgálatában

Együttműködési megállapodást írt alá május 12-én a Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem (MATE), valamint a Mellow Mood Hotels szállodacsoport a budapesti Párisi Udvar Hotelben. A megállapodás célja, hogy a koronavírus-hullámok után a turizmus-vendéglátásban, így a Mellow Mood-nál is megjelenő szakemberhiányt az egyetem új képzéséről kikerült fiatal, szakképzett munkaerővel pótolják.

Egyre több ukrán gabona utazik keresztül Magyarországon

A többszörösére növekedett áprilisban a Rail Cargo Logistics - Hungaria szervezésében vasúton továbbított ukrán gabona magyarországi tranzitforgalma az elmúlt év azonos időszakához képest - tájékoztatott a vállalat szerdán.

Jubilál a Pápai Expo és Agrárpiknik

Idén jubilál, 25. alkalommal kerül megrendezésre a Pápai Expo és Agrárpiknik, május 13-14-én. A nagyszabású esemény – melynek főszervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – programjában most is kiemelt hangsúllyal jelenik meg a pályaorientáció és a generációváltás.

Hétfőig célszerű igényelni az idei az agrárbiztosítási díjtámogatást

Azok a gazdálkodók, akik Magyar Államkincstárhoz benyújtott egységes támogatási kérelemben ezt külön igénylik, akár 70 százalékát is visszakaphatják idén befizetett agrárbiztosításai díjaiknak. A szankciómentes igénylésre idén a hétvégére tekintettel május 15 helyett május 16-ig van lehetőség, ezt követően késedelmi szankcióként a támogatási összeg minden munkanapnyi késedelem után egy százalékkal csökken.

Már csak egy hétig adhatók be szankciómentesen az egységes kérelmek

2022. május 8-ig 111.676 egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek több mint 76 százalékát, 85.415 darabot a kamarai falugazdászok segítségével. A kérelmek 2022. május 16-ig nyújthatók be szankciómentesen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

Ökológiai gazdálkodásnak is jelentős szerep jut az új Közös Agrárpolitikában

Az ökológiai gazdálkodás témában megtartott éves ágazati szakmai napon a jelenlévők áttekintették a hazai ökológiai gazdálkodás aktuális trendjeit és kihívásait. A fókuszban ezúttal az Agrárminisztérium gondozásában napvilágot látott Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCST) című stratégiai dokumentum állt.