Back to top

A magyar háztartások mézfogyasztási és vásárlási szokásai

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar szakképzett méhész levelező szakán szakdolgozatot készítettem. Címe: A méhész szakma státuszának és megítélésének hatása a mézfogyasztásra. Belső témavezetőm az Üzleti Tudományok Intézete Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról dr. Lehota József DSc. Professor emeritus volt.

A szakdolgozatban online kérdőív kitöltésével 307 kérdőív felvételezése és értékelése történt a magyar mézfogyasztási szokásokról. Ennek eredményeit és tanulságait osztanám meg az olvasóval.

A kutatás eredményei és értékelésük

Összesen 307 válaszadó foglalkozott a kérdőív kitöltésével.

A kitöltők egy része nem fordított kellő figyelmet arra, hogy minden felmerülő kérdésre egyaránt válaszoljon.

Ellenben a kellő odafigyelést igénylő kérdések nagyobb figyelmet kaptak a válaszadás során, mint az előre megjósolható lett volna.

1. Az Ön neme: (férfi/nő)

Összesen 302 értékelhető válasz született. Százalékos arányban 72,19% nő, 27,81% férfi.

Jellemző, hogy az online interjúkitöltések általában ilyen arányban, tehát 1:3-hoz aránylanak, tehát nagy eltérésről az átlagos kitöltéshez most sem beszélhetünk.

2. Az Ön életkora: (szabadszavas)

Összesen 252 válaszadó volt ennél a kérdésnél. 19 és 83 év között kerültek ki a válaszadók. Az átlag válaszadó 50,1 éves volt.

3. Az Ön lakhelyének típusa: (főváros/megyei jogú város/város/község)

Összesen 302 válaszadó volt ennél a kérdésnél. Itt láthatólag azok aránya a legmagasabb, akik fővárosban laknak (százalékosan 42,38%), utána következnek a megyei jogú városban élők (százalékosan 24,83%), aztán a városban élők (százalékosan 17,22%), majd őket követik a községben élők (százalékosan 15,56%).

Ezzel szemben a valós „népesség az adott területen lakik” adatok a következők: a tényleges adatok szerint az ország 17%-a él a fővárosban.

A megyei jogú városokban a népesség 20%-a él, tehát itt valamelyest kevesebb azok aránya, akiket elértem. A városokban lakó népesség 15%, tehát itt is kicsit felülreprezentált a mézfogyasztók köre és a falvakban, községekben lakó népesség aránya 48%, ahol is jelentősen alulreprezentált a mézfogyasztók köre, bár itt megjegyezni kívánom, hogy az itt feltüntetett népesség, körülbelül 35-40%-a közeli városban szerzi be a napi betevőjét.

4. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:

(8 általános/szakmunkás bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű OKJ bizonyítvány/szakközépiskolai érettségi/gimnáziumi érettségi/főiskolai végzettséggel egyenértékű OKJ végzettség/főiskolai diploma/egyetemi diploma/egyetemi diploma, doktorival)

Összesen 307 válaszadó volt ennél a kérdésnél.

Nem meglepő, hogy a nyolc általánost végzettek köre a legkisebb ebben a népességben, jelentősen kevesebb, mint egy százalék (0,33%).

Ez statisztikai hibahatáron belül helyezkedik el, bár volt egy 15 éves válaszadó, valószínűleg az ő végzettségét jelöli az egyetlen 8 általános végzettség.

A második legnagyobb sokaság ebben a népességben a szakmunkás bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű OKJ bizonyítvány megszerzése (2,61%-kal). Ezt követi a szakközépiskolai érettségi (10,75%-kal), majd a gimnáziumi érettségi (7,82%-kal), majd a főiskolai végzettséggel egyenértékű OKJ végzettség (6,84 %-kal).
A főiskolai diploma erősebb a vizsgált népességben (29,97%-kal), amit az egyetemi diploma követ (32,25%-kal), majd az egyetemi diploma doktorival zárja a sort (9,45%-kal).

Ez a végzettségi ráta ebben a népességben nem szokatlan, tekintettel a célcsoportom végzettségére és irányultságára is.

Mivel nagyobb végzettségűek, nagyobb valószínűséggel találják meg ezt a termékcsoportot a boltok polcán kívül is.

Hangsúlyozom, csak saját célcsoportot kerestem meg a kérdőív kitöltésével!

5.Háztartásában Ön a döntéshozó? (igen/nem/közösen hozzuk a döntéseket)

Összesen 285 válaszadás történt.

37,19% mondta azt, hogy egyedüli döntéshozó, 1,5%, hogy nem foglalkozik háztartási döntésekkel és 61,75% vallotta, hogy közösen hozzák a döntéseket.

Az egyedüli pozíciót jelentősen meghaladja az egyéni háztartások megléte, ez azt jelenti, hogy sokan foglalkoznak azzal a teherrel is, hogy mások helyett döntenek a bevásárlás során.

Az mindenesetre jó hír, hogy az együttélések során nagy az egyetértés a felek között a döntéshozatalt illetően.

6. A háztartásban Önnel együtt élők száma?

(egyedül élek/2 fő/3 fő/4 fő/4 főnél nagyobb a háztartásunk)

Erre a kérdésre összesen 299 ember válaszolt értékelhető módon. 18,06% válaszolta, hogy egy fős háztatásban él, 44,15% ember jelölte meg a két fős háztartást, 15,05% jelölte meg a három fős háztartást, 15,62% a négy fős háztartást és 6,02% a négy főnél nagyobb háztartást.

Egyébként ez a trend elkerüli a mai magyar viszonyokat, de ennél a kérdésnél könnyen előfordulhat, hogy az egy-két fős, illetve három fős háztartások már csonka, azaz átalakult családokat jelentenek.

7. Ön az, aki a bevásárlásokat végzi a háztartásban?

(igen/nem/közösen vásárolunk)

Ennél a kérdésnél 289 ember válaszolt értékelhető módon.

Egyértelmű igennel 48,1% válaszolt, egyértelmű nemmel 6,57%, és egyértelmű közösen vásárolunk kitételt 45,33% válaszolt. Itt látszik, hogy a kitöltők közül majdnem fele végzi a bevásárlást egyedül, tehát az ő akarata érvényesül a mézbeszerzést illetően is.

8. Milyen rendszerességgel szokott Ön vagy családtagja mézet vásárolni?

(nem vásárolunk mézet/hetente/kéthetente/havonta/negyedévente/ritkábban/egyéb)

Ennél a kérdésnél 279 értékelhető válasz született.

A válaszadók 2,87%-a nem vásárol mézet, ez egyértelműen abból fakad, hogy a válaszadó nem vásárol a család részére,

illetve aki ezt válaszolta, az általában valami olyan betegséggel küzd, ami meggátolja ebben. 3,58%-a hetente vásárol méztermékeket, 6,81%-a kéthetente, 41,58%-a havonta, 31,18%-a negyedévente, 13,98%-a negyedévnél ritkábban vásárol méztermékeket. A heti, kétheti és havi vásárlások együttesen a felét teszik ki a vásárlásoknak.

Ennél a kérdésnél a válaszadók lehetőséget kaptak, hogy elmondják, ha az opcióktól jelentős eltéréssel vásárolják a mézet. Ezt nem minden esetben sikerült megtartani a válaszadóknak, de azért született néhány érdekes válasz is:

 • Évtizedek óta minden nyáron ugyanattól a méhésztől vásároljuk meg az éves mézszükségletünket.
 • 2 havonta.
 • Egyszerre többet.
 • Méhész barátomtól kapom.
 • Amikor elfogy az előző kb. negyedkilós adag.
 • Évente nagyobb mennyiséget, méhésztől közvetlenül.
 • Kb. félévente, de akkor kb. 15 üveggel.
 • Egyszerre többet szoktunk vásárolni.
 • Amikor fogyóban van.
 • Mézvásárlásunk alkalomszerű, nem szakaszolható időin tervallumokra. Ha termelői, jó mézet találunk, akkor akár 3-5 kg-ot is vásárolunk.
 • Ritkábban, de akkor nagyobb mennyiséget.
 • Méhész vagyok, ezért nem vásárolok mézet. Kivételt képeznek a különleges, a méheim által nem hordott mézek.
 • Ingyen kapom, mindig van itthon.
 • Amikor fogytán van, de akkor min. 20 kg-ot vásárolunk.
 • Méhészek vagyunk.
 • Kb. havonta, de akkor nagyobb adagot.
 • Szerencsére van több méhész a családban, rendszeresen kapunk mézet ajándékba.
 • Ritkábban, viszont nagy tételben. (kb. 10 üveg/alkalom)
 • Alkalmanként, de akkor nagyobb mennyiséget.
 • Kapjuk méhésztől.
 • Anyámék méhészkednek, így nem vásárolok mézet.
 • Évente kb. 15 kilót.
 • Téli időszakban kéthetente, nyáron maximum kéthavonta, de inkább talán maximum egyszer.
 • Saját termelésünk van.
 • Karácsony előtt, de akkor több kg-ot.
 • Ajándékba kapjuk rendszeresen.
 • Méhész barátunk hozza rendszeresen, legalább havonta.
 • Amint elfogy egy üveg. Télen sűrűbben, nyáron ritkábban.

9. Ha szokott Ön vagy családtagja mézet vásárolni, általában mekkora kiszerelésben?

(5-10 gramm (szállodai kiszerelés)/10-30 dkg (tubusos vagy kisüveges kiszerelés)/0,5 kg (üveges, vagy műanyag flakonos kiszerelés)/1kg (üveges, vagy műanyag flakonos kiszerelés)/2 kg (üveges, vagy műanyag flakonos kiszerelés)/3 kg (üveges, vagy műanyag vödrös kiszerelés)/egyéb)

Ennél a kérdésfeltevésnél 305 értékelhető válasz érkezett az eredeti kérdésfeltevésre, és 16 db az egyéb kérdésfeltevésre.

Az ábra után néhány mondat a szabadszavas válaszokból:

 • Nyáron 10-15 kilót.
 • 900 gr.
 • 1 kg - üvegbe kapom.
 • Ha jó termelői mézre bukkanok, akkor fél kilót - 1 kilót.
 • Egyszerre vásárolunk, 2-3 db 1 kg-os mézet.
 • 0,7 kg.
 • Ha lehet, akkor több üveggel.
 • 10 kg.
 • 6-8 üveggel, az egész családnak.
 • 5 kg vödrös.
 • Méztermelők vagyunk.
 • Több kilónyi méz van itthon, de mint mondtam, nem vásároljuk.
 • 2x1 kg üveges.
 • 4 kg (üveges kiszerelés).
 • Maci mézet is.
 • Nem vásárolok, ajándékba kapjuk.

10. Ha nem szokott mézet vásárolni, miért nem? (szabadszavas)

Ez a kérdés csak akkor volt megválaszolható, ha speciálisan ez volt a válaszadó akarata. Ennek megfelelően, csak 9 értékelhető válasz érkezett erre a kérdésre.

Jellemző módon 3 válasz érkezett olyanoktól, akik valamilyen betegség miatt válaszoltak erre a kérdésre, hatan közölték, hogy saját termésük van.
 • A feleségem és én is cukorbetegek vagyunk.
 • Alapvetően vegetáriánusok vagyunk, és mellette próbáljuk kerülni az állati eredetű élelmiszereket is, mint tej, tojás, méz.
 • Allergia miatt, kivéve repceméz.
 • Mert édesanyám méhészkedett, még van az ő méheinek mézéből.
 • Mert apa a legjobb méhész a világon!
 • Én is méhészkedtem és még van.
 • Azért mert méhész vagyok.
 • Saját termésünk van.

11. Hol szokott Ön jellemzően mézet vásárolni?

(boltban/méhésztől, piacon/méhésztől, közvetlenül háznál/ajándékba kapom/nem szoktam vásárolni, családtagom szerzi be/egyéb)

Itt több válasz is megjelölhető volt, tekintettel arra, hogy van, aki több helyen szerzi be a számára szükséges mézet. Erre a kérdésre 369 értékelhető válasz született!

Legtöbben méhésztől, piacon szerzik be a számukra szükséges mézet, ez a válaszadók 41,98%-a.

Második helyen vannak, akik közvetlenül, háztól szerzik be, méhésztől a számukra szükséges mézet, ez a vásárlók 41,3%-ára igaz.

Harmadik helyen 25,6%-kal a boltban vásárlók találhatók, negyedikek az „ajándékba kapom” kitételt használók találhatók 10,92%-kal és ötödik helyen 6,14%-kal azok találhatók, akiknek családtagjuk szerzi be egyértelműen a mézet.

Feltűntek egyéb értékesítési csatornák is, ezekből válogattam:

 • Bolt vagy piac.
 • A méhészek ismerősein keresztül.
 • Postán küldi, mert nagyon messze van tőlünk.
 • Online is.
 • Egyszerre nagyobb mennyiséget.
 • Háznál van.
 • Van mézem.
 • Munkahelyen hirdet méhész, tőle lehet rendelni.
 • Munkahelyünkre hozza a méhész.
 • Méhésztől, aki anyám, tehát nem vásárlom.
 • Méhész vagyok.
 • Szatyorból.
 • Méhésztől, közvetítőn keresztül.
 • Termelőtől és boltban.
 • Sajátunkat esszük.
 • Van a családon belül (méhész), vagy ismerős méhész, vagy bolt.

(Folytatjuk)

Erdélyi Tibor, szakelőadó

Forrás: 
Méhészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Méhészet 2021/1 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Erdőszélen Manó kuckó

Aki szereti ügyes kezét próbára tenni, apróságokat alkotni némi segítséggel, az bizonyára szívesen nézegeti Kiss Tamara rövid Manó kuckó filmjeit a neten. Az ünnepváró készülődés jegyében egy szép tobozkarácsonyfa összeállítását követhettük végig, ám ezúttal személyesen, a kuckós műhelyben.

A japán vállalatok továbbra is fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében

A japán vállalatok továbbra is fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság további növekedésében, és amikor európai piaci terjeszkedésben gondolkodnak, akkor az elsők között tekintenek Magyarországra - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután hétfőn Tokióban tárgyalt Nogami Kótaró japán agrárminiszterrel és több vállalat vezetőjével.

A bizonytalanság a legrosszabb

Egy éve kezdődtek a Covid19 miatti nagy bezárások, és még mindig nem látszik, mikor térhet vissza minden a régi kerékvágásba. Bár a kertészeti termesztést összességében kevésbé sújtották a járvány hatásai, ebben az ágazatban is megfigyelhetők rendhagyó folyamatok.

Rózsák csak rendelésre

Számos európai országban, köztük Dániában is még mindig zárva vannak a kertészeti árudák, az esetleges nyitásra azonban már készülniük kell a termelőknek. A DanRose rózsatermesztő üzemben is javában folynak az előkészületek.

Ilyen az egészséges méz (1.)

A méz a legegészségesebb táplálékaink egyike. A benne található enzimeknek és egyéb összetevőknek köszönhetően a cukortartalma sokkal kíméletesebben szívódik fel, mint a kristálycukor illetve ugyanezeknek az összetevőknek köszönhető gyógyhatása is. De mire kell ügyelnünk, hogy a méz valóban egészséges táplálék legyen?

A magyar bárányok Olaszba mennek… A juhtenyésztők már húsvétra készülnek

Hazánk a megtermelt bárányok 90 százalékát a külpiacokon értékesíti. Az export zöme Olaszországba, a húsvéti ünnepi fogyasztás kielégítésére irányul. Az idei magas takarmányárak mellett várhatóan csak azok a bárányexportőrök járnak jól, akik húsvétra nagysúlyú bárányokat tudnak nevelni.

Világszerte egyre drágább az élelmiszer

Az idén februárban 2014 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedtek a világpiaci élelmiszerárak, már a kilencedik egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) számításai szerint.

Újabban a tenger fenekén érlelik a borokat

Argentin borászok olyan tapasztalatok eredményeit tették közzé, amelyek szerint a palackozott borok tengerben való egyéves érlelése egyenértékű a három éves hagyományos pincében történővel.

Világbajnok gyümölcsszárítmányok

Amit almából és meggyből készítenek, azzal piacvezetők a világon. Kizárólag úgynevezett igényes piacokra szállítanak, tehát Nyugat-Európába, Skandináviába, Japánba, Dél-Koreába, vagy újabban az USA-ba és Kanadába.

Mérnökből főállású őstermelő

A valódi szabadságot vidéken lehet átélni. Nem kell rohanni, úgy általában nyugalom van, mindenkinek megvan az elegendő élőhelye és feladata. Ezért szeretek itt élni, dolgozni. Példát mutatok gyerekeimnek, hogy a városi betonban nem lehet gyökeret verni, csak a földben – vallja Dr. Bisztray Dénesné Adrienn, aki a Dörgicsei-medencében termel szőlőt és más gyümölcsöket a családjával.