Back to top

Szemeskukorica - Szuperkorai és silóhibridek

A Gabonakutató Nonprofit Kft. széles hibridportfólióval áll a termelők rendelkezésére, a szuperkorai fajtáktól egészen a középérésű silóhibridekig. Cikkünkben a GK Kukorica- és Ciroknemesítési Osztályának szemeskukorica-hibridjeit mutatjuk be. A szemestakarmány-előállítás elsődleges szempontjai a magas terméshozam és az alacsony toxintartalom.

A terméshozamot több tényező alakítja ki és befolyásolja. A fajták legmeghatározóbb tulajdonsága a genetikai terméspotenciáljuk. A nemesítőknek nagy hangsúlyt kell fektetniük ennek a növelésére. A terméspotenciált a kukorica esetében a csőhossz, a csőszám, a szemsorok száma, az ezerszemtömeg és a tőszámnövelés tolerálása határozza meg. Csakhogy ez az utolsó jelleg már továbbvezet a következő tényezőkre, amelyek a valódi terméshozamot határozzák meg, mégpedig a növények alkalmazkodóképességét, stressztoleranciáját. Ugyanis hiába rendelkezik egy fajta nagy terméspotenciállal, ha azt nem képes elérni, mert érzékeny, beteges, és csak nagyon speciális optimális körülmények között képes elérni az áhított, profitot biztosító terméstöbbletet.

A GK-nál nagy hangsúlyt fektetünk a nemesítés során a növények alkalmazkodóképességének javítására.

Fontos tényező, hogy két állomáson nemesítünk kukoricákat: Táplánszentkereszten, Szombathely mellett és Kiszomboron, Szegedtől 25 kilométerre. Ezeken a merőben eltérő éghajlati és talajtani tulajdonságokkal rendelkező helyszíneken ki tudjuk választani a megfelelő alkalmazkodóképességgel rendelkező hibrideket.

A szemes hibridek közül először a szuperkorai éréscsoportba tartozó fajtákat szeretném bemutatni, amik elsősorban erősen megkésett, illetve másodvetésre alkalmasak. A GKT1216 a legkorábban érő szemes hibrid a portfoliónkban. Terméspotenciálja üzemi szinten 8–9 t/ha környékén van, kisparcellás kísérletekben azonban 11,33 t/ha-t is elért. A Nébih vizsgálatai alapján a standardot meghaladó termésszinttel rendelkezik. Ezt a hibridet megkésett vetéshez vagy másodvetésre ajánljuk.

A GKT3213 hibrid a FAO 100 és 200 határán van. Korai virágzásával képes elkerülni a július eleji légköri aszályt, ugyanakkor termésszintje majdnem eléri az igen korai hibridekét.

Üzemi szinten 9–10 t/ha-ra képes, teljesítménykísérleteinkben pedig 12 t/ha-os parcellákat is mértünk. Ez a hibrid a terméspotenciálja alapján már fővetésre is alkalmas, de erre a célra csak akkor ajánljuk, ha tényleg fontos az augusztus végi, szeptember eleji betakarítás. A GKT3213 megkésett vetésben is megállja a helyét, de júniusban vetve már csak silónak ajánljuk. Mindkét szuperkorai hibrid úgynevezett semident, azaz féllófogú hibrid.

Az igen korai FAO 200-as éréscsoportban a Sarolta hibrid kiemelkedő szerepet játszik, hiszen kifejezetten extenzív gazdálkodásra alkalmas hibridről van szó, ami alacsony inputanyag-kijuttatás mellett is jó termést hoz, 9–10 t/ha-t.

Kiváló a szárazságtűrése, emellett erős szárral és jó kórtani paraméterekkel rendelkezik. Ezeket a jó tulajdonságait már a gazdák érdeklődése is megerősíti. A Saroltából biominősítésű vetőmag is elérhető, ami már szintén kedvelt az ökogazdálkodással foglalkozók körében.

Egy másik igen korai hibridünk, a GKT 288 nitrogénreakciója jobb, és a terméspotenciálja is nagyobb, mint a Saroltáé – viszont jobban igényli a gondoskodást.

FAO 200-as hibridjeinket azoknak a termelőknek ajánljuk, akiknek fontos a szárítás nélküli szeptemberi betakarítás, és akik kalászos előveteményként akarnak kukoricát vetni.

A korai, FAO 300-as éréscsoportban több hibridet kínálunk. Legújabb hibridünk a 2020-ban állami elismerést kapott GK Bajnok. Ez egy kifejezetten intenzív gazdálkodásra nemesített, kétvonalas hibrid nagy terméspotenciállal.

Ebben az éréscsoportban kínáljuk még a GKT 376-ot, mely jó szárazságtűréssel, erős szárral és nagy ezerszemtömeggel rendelkezik. Elsősorban az Alföldön nyújt jó eredményeket. A Dunántúlra inkább a GKT 372-es hibridet ajánljuk.

A Szegedi 386 és a GKT 384-es hibridek kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, és stressztűrő képességük miatt még gyengébb minőségű táblákon is jól szerepelnek. Erős gyökérzetet és szárat növesztenek, és ár-érték arányuk is kiváló.

A takarmánykukorica-ter­mesz­tésben elengedhetetlen a termelés kockázatának csökkentése, mert a gazdálkodás megtérülésének ez képezi az alapját.

Nemcsak a rossz agrotechnika vagy az időjárás (aszály, hőstressz, vagy éppen belvíz) okozhatnak komoly veszteséget, hanem különböző kártevők is. A kukorica esetében a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke rágása nyomán kialakuló gombás fertőzéssel megjelenő toxinok okozhatják a legnagyobb problémát. Ugyanis ha a megtermelt kukoricának túl nagy a toxintartalma, akkor a felvásárlók egyáltalán nem vásárolják meg, vagy legfeljebb igen nyomott áron veszik át az ilyen tételeket.

A Gabonakutatóban évtizedek óta kutatjuk a növények, köztük a kukorica gombafertőzésekkel szembeni ellenálló-képességét.

Világszinten kiemelkedő kutatásaink során több gombafajjal és a fajokon belül is több törzzsel megfertőzzük a hibridjeinket. Ezekkel a vizsgálatokkal meg tudjuk állapítani, hogy az egyes hibridek termelése mekkora kockázattal jár. A vizsgálatok során mérni tudjuk a Fusarium gramineariummal, Fusarium verticilioidesszel és az Aspergillus gombákkal szembeni rezisztenciát, vagy éppen a rájuk való érzékenységet. Fontos, hogy nemcsak a fertőződés mértékét vizsgáljuk, hanem a termelt toxinok mennyiségét is, ugyanis a fertőzés mértéke nem mindig arányos a toxintartalommal. A legnagyobb problémát azok a fajták jelentik, amelyek alacsony vagy közepes fertőzése esetén is nagy toxintartalmat találunk, hiszen látszólag egészséges növényekről van szó – a takarmány-alapanyag mégis rossz lesz.

Vizsgálatainkban a GK Bajnok nevű hibridünk szerepelt az egyik legjobb eredménnyel, két egymás követő évben, 2019–2020-ban is.

Mivel már a fajtajelölt hibridek termelési kockázatát is mérjük, így a GK Bajnokról már az állami elismerése előtt voltak adataink a kórtani tulajdonságairól. A régebb óta forgalmazott hibridjeinket szintén vizsgáljuk, és a Sarolta kitűnő eredményeket ért el. Tehát kórtani szempontból mindkét hibrid alacsony kockázattal termelhető (1. táblázat).

A GK Bajnok csöve
Portfoliónk fontos részét képezik a cikloxidimrezisztens DUO System hibridek, amelyeket a Focus Ultra gyomirtó szerrel együtt lehet alkalmazni. Jelenleg a Kenéz DUO és a GKT3213 DUO hibridünket lehet alkalmazni a DUO System technológiai rendszerben, de dolgozunk rajta, hogy újabb DUO hibridek kerüljenek be a fajtakínálatunkba. A technológia az egyszikű évelő gyomokkal fertőzött táblák megtisztítására alkalmas.

A silóhibridek nemesítése során több szempontot kell szem előtt tartania a nemesítőknek.

Az egyik, hogy a hagyományos, szemes takarmány termelésére alkalmas hibridekhez képest jóval nagyobb biomasszát kell előállítaniuk: nemcsak nagy csöveket kell kinevelniük, hanem arányosan nagyobb levélzetet is. Mindig zöld száron kell érniük, és kiválóan emészthetőnek kell lenniük. A szilázs emészthetőségét elsősorban a cső és a levélzet aránya, a magok roppanthatósága és a növényszár lignintartalma határozza meg. Adott szilázsminta emészthetősége egyenesen arányos annak energiatartalmával: minél jobban emészthető egy fajta szilázsa, annál nagyobb a belőle kinyerhető energiatartalom. Az utóbbi meghatározására többféle módszer létezik: gyors módszer az infravöröshöz közeli fényt használó spektrofotométerrel (NIR) való mérés, azonkívül kémiai analízissel („nedves kémiai” módszer) is meghatározható egy minta összetétele, hogy abból következtessünk az emészthetőségére és az energiatartalmára.

Természetesen takarmányozási kísérletben is összehasonlíthatóak a hibridek, de ez a módszer a leglassabb, hiszen az állatok tömeggyarapodását kell mérni.

A Gabonakutató laborjában NIR-készülékkel tudjuk mérni hibridjeink tulajdonságait, de szakmai kapcsolatainknak köszönhetően a többi módszerrel is vizsgálni tudjuk a szilázs minőségét.

A fajták közül először is a másodvetésű silóhibrideket kell megemlíteni. A Gabonakutató kínálatából kifejezetten az árpa aratása utáni másodvetésre ajánljuk a GKT 211-es hibridet. Ez a 220-as FAO-számú háromvonalas hibrid igen gyorsan fejlődik. Nagyüzemi tapasztalattal is rendelkezünk a termesztésével kapcsolatban, árpatarlóba vetve kiváló silótakarmányt állítottak elő belőle. A nyári csapadék bizonytalansága miatt a másodvetés csak akkor lehet sikeres, ha tudjuk öntözni a táblát, ugyanis a keléshez és a kezdeti fejlődés beindulásához megfelelő talajnedvességre van szükség. A GKT 211 kifejezetten vegetatív felépítésű hibrid, kiváló levél-cső aránnyal: 25–30 t/ha zöldtömeg érhető el vele.

A FAO 300-as éréscsoportban mind a Szegedi 386, mind a GKT 384 hibrid használható silózási hasznosításra, de szemes kukoricaként is megállják a helyüket.

A GK Silostar csöve
Viszont az igazán nagy biomassza-termelésre képes hibridek a FAO 400-as kategóriában találhatók. Intenzív gazdálkodáshoz, jó vízellátottságú talajokra GK Silostar hibridünket ajánljuk. Akár 58–
65 t/ha zöldtömeg is elérhető vele, olyan vastag világossárga csöveket nevel. Emészthetősége kiváló, szemei roppant­hatósága megfelelő. A silóhibridek esetében a zöld- és a szárazanyag-produkció mellett fontos paraméter az energiaszolgáltató képességük, ugyanis a szarvasmarhák számára kinyerhető energiatartalom a legfontosabb paraméterük. Az állami fajtakísérletben is az az elismerés kritériuma, hogy az újonnan elismert hibridek a standard hibridekénél nagyobb hektáronkénti betakarítható energiatartalommal rendelkezzenek.

E tekintetben a GK Silostar (2. táblázat) és legújabb hibridünk, a GK Lehel is nagyon jó értékekkel rendelkezik. A GK Lehel hibridet gyengébb talajokra ajánljuk.

Szárazságtűrése közepes, de alkalmazkodóképessége kiváló. Csövei hosszúak, hengeresek. A csatolt táblázatokban e két középérésű hibridünk terméseredményei láthatók a kisparcellás kísérletek alapján.

Ebben az évben is szeptember elejére tervezzük szántóföldi bemutatónkat. Szeretettel várjuk a termelőket, gazdálkodókat és más partnereinket szakmai rendezvényünkön, hogy élőben is láthassák a Gabonakutató tavaszi növényeit, vagyis a kukoricahibridek mellett a cirok-, szudánifű-, szója- és napraforgófajtákat is!

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2021/15 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Rovartenyésztés felsőfokon: Amusca és Mavitec innovációja

A mérnöki, építési és tesztelési időszak után már rendelhető az első méretezhető, mobil rovartenyésztő "istálló". A forradalmi ötlet dr. Walter Jansentől, a rovarfehérjék előállításával foglalkozó Amusca rovarszakértőjétől származik, célja pedig az élő rovarlárvák előállítása fehérjetermelés céljából, a baromfi- és vízitakarmány-ipar számára.

Aszály sújtja a brazil kukoricát, a takarmányköltségek fenyegetik a húsipart

A száraz időjárás és a rosszul időzített ültetés nehezíti Brazília idei második kukoricatermését, felélesztve a takarmányárak újabb megugrásától való félelmeket, és emlékeztetve a húsipar 2016-os aszály utáni válságára.

Végre berobbant a spárgaszezon

Az időnként már túlzottan is meleg napokon lendületesen fejlődnek a sípok, így akár reggel és este is végig kell menni a sorokon a szedőknek. A napi hozam pedig az előző hetinek a háromszorosa, tudtuk meg Gulyás Jánostól, az 50 hektár, zömében zöldspárga ültetvénnyel rendelkező Bács-Zöldért Zrt. igazgatójától.

Pályáznak vagy bezárnak: sok állattartó számára vízválasztó a következő időszak

Harminc milliárdos pályázati keret nyílik meg május 28-án a kisebb állattartó telepek korszerűsítésére, és több mint ötszörösére emelte a kormány a tavaly hirdetett ÁTK-t.

Új fajták és takarmányok

A takarmányozás mindig is az állattenyésztéssel kapcsolatos kutatásoknak azon területe volt, ahol a gazdasági élet szereplői szívesen együttműködtek az egyetemekkel, hisz a takarmányozási költségek csökkentése meghatározó az állati termék előállításának rentabilitásában.

Eső formájában érkezik a májusi arany

A jó májusi időhöz csapadék és meleg kell. Az elkezdődő csapadékos időszak országszerte hoz esőt, nagy valószínűséggel megáznak az állományok a jövő hét elejéig. Szükség is van a csapadékra, a talaj fölső rétege ugyanis nagy területen száraz, a frissen kelt kapás növények, és az őszi vetések is meghálálják majd. A fejlődésben egyébként 1-2 hetes lemaradás van a hideg tavaszi idő miatt.

Értéktőzsde - Tovább drágul a takarmány

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában az április 30. és május 6. közötti tőzsdenapokon az ISCC NUTS II fenntartható takarmánykukorica júliusi tőzsdei elszámolóára 85 000 forint/tonna (+4000 forint) volt. A termény 2021. november – 2022. májusi jegyzése 3000–4500 forinttal 70 000–71 000 forint/tonnára emelkedett egy hét alatt.

Folyamatosan javul a bizalmi index

A mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak jelenleg és a közeljövőben rendelkezésére álló, példátlan nagyságú forrásokat okosan kell elkölteni – bár könnyen eltékozolhatók. A Takarékbank Agrár Üzletágának szakértői viszont már az előbbire számítanak. Szerintük a szektor mostanra túlesett egyfajta kiválasztódási folyamaton, a beruházások már valóban a hatékonyságot szolgálják.

Egy bio pékmester a koronavírus idején

A Piszkei Öko Pékség 1996-ban kezdte meg a teljesőrlésű bio gabonából készült kenyerek és sütemények készítését. Az országban fellelhető legjobb minőségű, a Biokontroll Hungária Kht. által szigorúan ellenőrzött, vegyszermentes gabonákat és magvakat dolgozzák fel.

A kukorica precíziós termesztése (I. rész)

A kor követelményeinek megfelelően gondolkodó mezőgazdasági termelőknek három célt kell szem előtt tartania. Az első, hogy színvonalas termeléssel minél nagyobb terméseredményt érjenek el, a második a termelési költségek féken tartása, a harmadik pedig, hogy eközben eleget tegyenek a fenntarthatósági elvárásoknak.