0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 25.

Váltson zöldre velünk…..mellyel elejét veheti, hogy az előírások gátat szabjanak vállalkozásának

„Európa környezete fordulóponthoz érkezett. A következő évtizedben még lehetőségünk nyílik a természet védelmét célzó intézkedések fokozására, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, valamint a természeti erőforrások felhasználásának radikális csökkentésére.

Már rendelkezünk azokkal az ismeretekkel, technológiákkal és eszközökkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fenntarthatóvá tegyük a legfontosabb termelési és fogyasztási rendszereket. Jövőbeni jóllétünk és boldogulásunk ennek, valamint annak is a függvénye, hogy képesek vagyunk-e a széles körű társadalmi fellépést a változások előidézéséhez és egy jobb jövő megteremtéséhez használni” (Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója).

Felvetődhet a kérdés Önben: mi köze a vállalkozásomnak a környezetvédelemhez?

Tartson velünk, keressük meg együtt erre a kérdésre a választ! Cégünk több, mint három évtizedes tapasztattal rendelkezik a környezetvédelem terén, éppen ezért, kérjük, engedje meg, hogy javaslatot tegyünk tevékenysége átvilágításának szükségességére a hatályos környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében.

Elgondolkoztató az a tény, hogy a környezetvédelem egy olyan társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom saját létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.

Hiszünk abban, hogy a környezetvédelem nem csak védekező jellegű lehet, hanem a tervszerű környezetfejlesztést is magába foglalja.

Jó, ha tud róla, hogy hazánkban a környezetvédelem jogi szabályozásának alapját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: környezetvédelmi törvény) teremtette meg, amely előírja, hogy az adott környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezettszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

Ezen a ponton érdemes meghatározni, hogy az Ön vállalkozása környezethasználónak minősül-e?

A környezetvédelmi törvény megfogalmazza a környezetvédelem fontosabb elveit, melyek közül a megelőzés a legfontosabb elv, amely egyrészt a szennyezés forrásánál való fellépést, másrészt a károsító folyamatok további hatásai elleni fellépést is jelenti. Az elv jogi megvalósulása az engedélyezési eljárás. Ennek egy sajátos típusa a környezetvédelmi hatásvizsgálat, melyet az 1990-es években tettek kötelezővé hazánkban, és erre alapozva a beruházások nagyrészének megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.

Egy környezethasználat során minden olyan tevékenységre, létesítményre, valamint azok jelentős módosításaira, változtatásaira kiterjed a környezetvédelmi törvény, valamint az azt kiegészítő, a környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Kormány rendelet hatálya, amely hatást gyakorolhat a környezetére.

Vizsgáljuk meg, hogy az Ön tevékenységét érintik-e a jogszabályi rendelkezések?

Néhány ide vonatkozó ágazatot érintő tevékenységet felsorolnánk a teljesség igénye nélkül: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat (intenzív állattartó telep, erdő igénybevétele, vadaskert, haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben, birtokrendezés, mezőgazdasági és egyéb nem belterületi vízrendezés, öntözőtelep), feldolgozóipar (műtrágya és növényvédőszergyártás, húsfeldolgozás, vágóhíd, halfeldolgozás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, növényi-, állatiolaj-gyártás, tejtermékgyártás, keményítő-, cukorgyártás, édességgyártás, sörgyártás, egyéb élelmiszergyártás).

Ha az olvasó esetleg elbizonytalanodna abban, hogy cégének tevékenysége (és annak mértéke) milyen környezetvédelmi intézkedéseket, kötelezettségeket von maga után, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez. A környezettudatos magatartáson túl ez abban is segíthet, hogy elkerülhesse a kötelezettségek teljesítésének elmulasztását, mely bírságot vonhat maga után. A szükséges intézkedések megtervezésére, megvalósítására, valamint a vonatkozó dokumentációk elkészítéséhez környezetvédelmi szakértő bevonása szükséges.

Nem teljesen látja át a környezetvédelmi szabályozások jogi útvesztőjét?

Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező cégünk a környezetvédelem számos területén nyújthat segítséget az Ön vállalkozásának, beleértve a környezeti hatásvizsgálat, valamint az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárás teljeskörű ügyintézését is. Jelenleg az egyik aktívan futó projektünk egy szarvasmarhatelep átfogó környezetvédelmi monitoringjának végzése. A telep átvilágításakor figyelembe kellett vennünk az állattartással kapcsolatos, illetve a tevékenység végzése során adódó egyéb környezetvédelmi kockázatokat, amelyekhez a környezeti elemek megfigyelése is szükséges. A talaj és talajvíz megfigyelésére monitoring rendszer kiépítését végeztük el.

A rendszerhez tartozó monitoring kutak engedélyeztetése, kiépítése mellett rendszeres mintavételre, valamint monitoring dokumentációk elkészítésére kerül sor, ezzel párhuzamosan egyeztetünk, kapcsolatot tartunk az illetékes hatóságokkal.

Ezenfelül cégünk az idei évben a mezőgazdasági ágazat szolgáltatásai felé bővíti palettáját annak érdekében, hogy megbízóinknak teljeskörű szolgáltatást tudjunk biztosítani. Így 2021-től a környezetvédelmi szakértői tevékenységünk mellett – amely a talaj állapotának felmérésére kiválóan alkalmas – minőségi mezőgazdasági (és talajvédelmi) szakértői szolgáltatásokat is tudunk nyújtani, melynek segítségével partnereinknek rengeteg időt, energiát, és természetesen költséget takaríthatunk meg, nem beszélve a precíziós gazdálkodás környezetkímélő hatásáról.

Ide tartozik a normál, valamint a precíziós talajmintázás, talajvédelmi tervek készítése, precíziós talajjavítási tervek elkészítése, belvíz elvezetési meliorációs tervek elkészítése/kivitelezése, nitrát érzékeny területeken tápanyag-gazdálkodási tervezések.

Engedje meg, hogy segítségére legyünk abban, hogy a környezetvédelem jogi szabályozásai ne okozzanak fennakadást vállalkozása zavartalan működésében. Vevőközpontú, komplex szolgálgatást nyújtunk, hogy Ön nyugodtan koncentrálhasson vállalkozása sikerességére. Ha úgy érzi kérdései megválaszolatlanul maradtak volna, forduljon hozzánk bizalommal, állunk szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken. (x)

Tel./Fax: +36 1 / 341-1998, 06 30/910-2521

E-mail: zabrak@zabrak.hu

1118 Budapest, Radvány utca 34/a

www.zabrak.hu

Forrás: Zábrák Kft.