Back to top

Szőlőtőkék terhelése - Engedjük be a fényt

Több lehetőség is nyílik a szőlőtőkék terhelésének szabályozására. Tőketerhelésen a tőkék vegetatív és generatív részei közötti egyensúly megteremtését értjük. Beszélhetünk rügyterhelésről, hajtásterhelésről és fürtterhelésről.

A rügyterhelés esetében a metszéskor meghagyott világos rügyek számát vetítjük egy tőkére vagy egy négyzetméterre. A hajtásterhelés esetében folyóméterre vagy tőkére adjuk meg a meghagyott hajtások számát. Megkülönböztethetünk termő hajtásokat és meddő hajtásokat.

A fürtterhelés során a tőkénkénti fürtszámmal kalkulálunk.

Egy szőlőtőkén az elméleti hajtásszám a meghagyott világos rügyek számával egyenes arányban nő. Ha tíz világos rügyet hagytunk meg, akkor ezekből elméletileg tíz hajtásunk lesz. A gyakorlati szőlőtermesztők tudják, hogy ez a legritkábban következhet be, azonban minél közelebb vagyunk az elméleti hajtásszámhoz, a tőke annál inkább termőegyensúlyban van. Ez utóbbi fenntartása rendkívül fontos, hiszen attól függ a szőlőtőke teljesítőképessége, élettartama és az évről évre elvárt megfelelő mennyiségű és minőségű termés.

Palatina hajtásválogatás előtt

Ha a tőke erőnlétéhez képest kevés világos rügyet hagyunk meg a metszéskor, akkor több ikerhajtást kapunk, valamint nagy lesz az idősebb tőkerészekből előtörő hajtások száma is.

Ellenkező esetben, vagyis ha túl sok rügyet hagyunk meg, csökken a fattyúhajtások száma, de nő az alva maradt, ki nem fakadt világos rügyek száma is. Az előzőekből is kiolvasható, hogy a világos rügyeken kívül az idősebb tőkerészek rejtett rügyeiből, de a sárrügyből és az alapi rügyekből is számíthatunk hajtások fejlődésére. Mindez indokolja, hogy a tőkén válogassunk a hajtások közt. Mikor végezzük, milyen mértékű legyen a hajtásválogatás, és miként válasszuk ki az eltávolítandó hajtásokat?

Amikor látszik a fürtkezdemény

A hajtásválogatás idejét a hajtások fejlettségi állapota dönti el. Ez fajtánként, évjáratonként, dűlőnként, de akár kertrészletenként is különböző lehet. A rügyfakadást követő időszak időjárása döntő mértékben befolyásolja a hajtások fejlődését.

Az egyik fontos alapelv, hogy feltétlenül várjuk meg, amíg a fürtkezdemények jól láthatóvá válnak, ez általában négy-hatleveles fejlettségnél már biztosan bekövetkezik.

A következő szempont lehet, hogy a hajtások eredési helye ne kezdjen még elfásodni, a hajtás könnyen kipattintható legyen, és lehetőleg a hajtásalappal együtt lehessen kitörni. Így biztosan eltávolítjuk az alapi rügyeket is, ezzel megakadályozva a hajtáskezdemények újbóli kialakulását. Ez az állapot is a hajtások négy-hatleveles fejlettségénél van, fajtáktól és hajtástípusoktól függően.

Palatina hajtásválogatás után

A hajtásválogatás idejének meghatározásában az adott év időjárásának, különösen az előrejelzésnek nagy szerepe van. A késő tavaszi fagyok sokszor komoly károkat okozhatnak az ültetvényeinkben. Olyankor szerencsésebb, ha a lombozat még sűrűbb, és marad további választási lehetőségünk a hajtások felnevelésére.

Hazánkban a népi megfigyelésekre alapozva ez az időszak május első felére esik (az úgynevezett fagyosszentek napjai május 12., 13. és 14.)

Több év átlagában ekkor a fajtáink már biztosan elérik a hatleveles állapotot, sőt néha meg is haladják azt.

Mennyi maradjon?

A következő feladatunk a hajtásválogatás mértékének eldöntése. Törekednünk kell arra, hogy annyi hajtásunk fejlődjön a kezdeti időszakban, mint ahány világos rügyet meghagytunk. Később művelésmódonként, és az azokon alkalmazott metszésmódonként eltérően kell kezelni a hajtásokat. Alapvető szabály, hogy eltávolítjuk azokat a meddő hajtásokat, amelyek az idősebb tőkerészekből, vagy a meghagyott csapok (1-2-3-4-5 rügyes metszési elemek) alapi részéből törnek elő. Kivéve, ha a tőkeforma megtartásához a következő évben feltétlenül szükség van rájuk, a tőketörzs, kar, termőalap megifjítását szolgálhatják.

Meg kell jegyezni, hogy az összetett rügyben a főrügy melletti mellékrügyekből is fejlődhetnek hajtások, sok esetben két hasonló fejlettségű növekszik, melyeket ikerhajtásoknak hívunk.

Az ikerhajtások közül a meddőt, a gyengébben fejlettet, vagy a lombozat kialakítása szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben lévőt távolítjuk el.

Mindezek után következhet a hajtások számának beállítása. Ez a művelet függ a termelési céltól (mennyiség kontra minőség bizonyos határokon túlmenően), a művelési irányzattól (vegyszeres növényvédelem, integrált termesztés, ökológiai szempontú művelés), a fajtától (növekedési erély, levélméret, hónaljhajtásképző képesség), és az adott tőkeművelésmódon alkalmazott metszésmódtól. Jól érzékelhető, hogy a sok tényező miatt nem lehet sablonokat gyártani a hajtásválogatásnak erre a szakaszára. Egy egészséges szőlőültetvényben folyóméterenként 8-20 hajtást hagyhatunk meg az előzőek figyelembevételével.

A ma már kevésbé alkalmazott bakművelésű ültetvényben tőkénként, és így szinte folyóméterenként a klasszikus 4 bakon egy-egy 2 rügyes csappal történő termesztésben 8 hajtásnak kellett maradnia.

Ha ernyőművelésű ültetvényünk van, és két szálvesszőt 12-12 rüggyel hagytunk meg biztosító csap nélkül, akkor összesen 12-14 hajtást tartunk meg tőkénként. Középmagas kordonművelés esetén, ha termőalaponként a klasszikus csercsapos váltómetszést alkalmazzuk (3 rügyes felső állású termő vagy csercsap, alatta 2 rügyes ugarcsap, esetenként még egy 1 rügyes biztosító csap), és 4 termőalapunk van, akkor elméletileg 20 hajtással számolhatnánk tőkénként. Ezzel szemben, ha a termő csapon mindhárom rügyből hajtás fejlődik, a kedvezőtlenebb állásút, vagy a leggyengébben fejlődőt eltávolítjuk, így tesszük szellősebbé a lombozatot.

Csabagyöngye hajtásválogatás előtt

A hajtásválogatás tehát fontos termésmennyiség-szabályozó művelet.

Mivel a vegetáció korai időszakában vagyunk, célszerű mindig 20-30%-kal több prognosztizálható „termést” hagyni, hisz még számtalan kár érheti az ültetvényünket a későbbiek során (pl. szél- vagy jégkár).

A tőkeformának megfelelően

Az utolsó, de nem elhanyagolható szempont a hajtásválogatásban, annak idején és mértékén túl, hogy még milyen más szempontok szerint dönthetünk a hajtások között. Ezen elsődlegesen a tőkeforma megőrzését célzó hajtások kiválasztását értem. Guyot művelésmód esetében a lekötött szálvessző eredési helyéhez közel kell hajtást meghagyni a következő évi rövid csaphoz. Az ernyőművelésnél a tőketörzs központi részéhez közel mindkét szálvesszőn kell rendelkeznünk egy-egy erőteljes hajtással, amelyek a következő év metszési elemét adják.

Az egykarú középmagas kordon művelésen kialakított termőalapok felkopaszodásának leküzdésére a kordonkarhoz közel fejlődött hajtást hagyjuk meg mint az ifjítás lehetőségét.

A hajtások közötti válogatáskor célszerű azt is figyelembe venni, hogy milyen fényellátottságot tudunk fenntartani a lombozatban. A szőlő fényigényes növény, a következő évi termést adó rügyek kialakulásához fajtától függően eltérő mennyiségű fényre van szükség. Ezt szellős lombozattal elégíthetjük ki. Tehát úgy pozicionáljuk a hajtásokat, hogy nagy részüket, a levelek szinte teljes felületét fény érje. Ez utóbbi fontos, hogy a fotoszintézis során a lehető legtöbb szerves anyag képződjön, de segítheti a növényvédelmet is.

Csabagyöngye hajtásválogatás után

A hajtásválogatás tehát egyaránt szolgálja a tőkeforma megőrzését, a termőegyensúly fenntartását, a termésmennyiség és minőség szabályozását, és javítja a növényvédelem hatékonyságát. Engedjük be a napfényt a tőke lombozatába!

Dr. Kocsis László

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2021/18 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Az emberek keresik a szépet

Az emberek a vírus miatt kialakult nehéz helyzetben sem veszítették el szépérzéküket, ami abban is megnyilvánul, hogy sok virágot ültetnek. A régi és az új fajtákat egyaránt keresik, mert örömüket lelik a kiskerti munkában és az eredményében. Parragi Péter és felesége, Parragi Edina a család nevét viselő kertészet alapítói fogalmaztak ekként.

Különösen veszélyes uniós zárlati károsítók

Az idegenhonos károsítók messzi tájakról érkezhetnek, nincsenek jelen nálunk, de számukra kedvező feltételek esetén meg tudnak telepedni és akár hatalmas károkat is okozhatnak. A hatékony védekezés nem megoldott ellenük, behurcolásukat hatósági intézkedésekkel lehet meggátolni.

Az éghajlatváltozás elősegíti a kártevők terjedését

A növénybetegségek és az invazív rovarok már most is óriási - akár 40%-os – kárt okoznak a globális növénytermesztésben, az éves veszteségek értéke megközelíti a 300 milliárd dollárt.

Új utakon - sorvezető nélkül

A Kalocsa Térségi Öntözési Közösségeket (KÖK) a hatodik és a hetedik sorszámmal ismerte el márciusban az Agrárminisztérium. KÖK Észak és Dél egységben működik, de két gazdasági társaságban, hogy a fenntartásra elérhető pályázati támogatásokat maximálisan ki tudják használni. Ez a legtöbb taggal rendelkező öntözési közösség Magyarországon.

Magas minőség a hegyekből

Dél-Tirol az európai almatermesztés fellegvára, amit azért is nyugodtan kijelenthetünk, mert a termőterület a tengerszint fölött 1000 méterig is fölnyúlik. Hosszú idő alatt alakult ki az ágazat mai, átfogó szervezettsége, amire a sok kis gazdaság miatt nagy szükség van. Az almaipar felépítését, eredményeit és céljait az Interpoma kiállítás első hivatalos kiadványa, az Ipoma alapján foglaljuk össze

Madarak a környezetünkben

Természetes környezetünkben sok szép madár él, amelyek sokszor nemcsak érdekes életükkel, szépségükkel, hanem hangjukkal és „ösztönös segítségükkel” is felhívják magukra figyelmünket. Leggyakoribb segítőink közül mutatunk be néhányat.

Így vásárolhatunk szamócát 600 Ft/kg-ért

Két évvel ezelőtt még 1200 Ft/kg-ért kaphattunk a piacon hazai szamócát, ám az idén több, mint a dupláját kell fizetnünk érte. Így nem csoda, ha egyre népszerűbbek a "szedd magad" eperföldek, amelyek fő szezonja e héten startol. Rögtönzött tesztünkből azonban kiderült, csak a hűs szobából tűnik idillikusnak kosárkával a kezünkben édes termés után kutatni az eperföldön.

Csak a melegre várnak a károsítók – Növényvédelmi előrejelzés 23. hét

Mintegy kéthetes lemaradásban vannak a növények a hűvös tavasz miatt, ugyanakkor sok növénybetegségnek sem kedvezett az eddigi időjárás. A varasodás és a tűzelhalás terjedését például gátolja az alacsony éjszakai hőmérséklet, illetve az almamoly sem rajzik olyan intenzíven, mint az előző években. Lesújtó ugyanakkor a csonthéjasok látványa a korábbi moníliás fertőzés miatt.

Hogyan segíthetjük a szőlő kötődését?

Az idei hűvös tavasz miatt késésben van a szőlővirágzás, ezért érdemes segíteni a virágzás, megtermékenyülés, kötődés folyamatát. A Kerti Kalendárium júniusi számában Németh Krisztina ehhez ad részletes segítséget. A rügyben tavaly nyár végére alakult ki a fürtkezdemény, idén tavasszal vált véglegessé a virágok száma. Sokáig száraz is volt az időjárás, ami hátrányosan érintette ezt a folyamatot.

A kerttulajdonosok csaknem 60 százaléka tervez komolyabb felújítást

A kerttel, udvarral vagy terasszal rendelkező ingatlantulajdonosok csaknem 60 százalékánál napirenden van, hogy komolyabb felújításba kezd a ház körül a következő egy évben - közölte a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. kedden az MTI-vel.