0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 20.

Mezőgazdasági pályázatfigyelő

Mi jelent meg, és mi módosult? Milyen határidőkre érdemes odafigyelni? Pályázati információ egyszerűen, egy helyen.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. Törölték a 6.1.2.4. pontot: a CSMT és az ÖCSG vonatkozásában nem szükséges nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot benyújtani. Ezt figyelembe véve a tartalmi értékelési szempontok 6.5 pontját is módosították. A felhívás 5.5 Piaci ár igazolása alfejezet kiegészült az e-mail levelezés lehetőséggel az árajánlatkérések és az ajánlatok beérkezésének dokumentálása tekintetében. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben módosult a 6.4 pont jelű tartalmi értékelési szempont.

Elkészült

a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató, amely megtalálható a palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt.

Elkészült

a 2021-2027-es programozási időszakhoz az Általános Útmutató, az Általános Szerződési Feltételek, a Támogatási Szerződés és Támogatói Okirat sablonok, valamint a Tájékoztató a támogatást igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez dokumentum. A dokumentumok megtalálhatók a palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt, ahol megtalálható az Európai Unió Alapjogi Chartája is. A Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása – és a projektek tervezése, végrehajtása során – tiszteletben kell tartaniuk.

Megjelent

a Széchenyi 2020 keretében a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás. A támogatási kérelmeket 2021. július 26-tól 2021. november 19-ig lehet beadni. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd forint.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás. A 3.5.1 A projekt megkezdése fejezetet kiegészítették, illetve módosították a következők szerint: „Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.” A felhívás kiegészült a 8. lábjegyzettel, amely az érintett projektelem lehatárolását tartalmazza.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. A „3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások”, a „4.1. Támogatást igénylők köre” és „Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek” pontokban a támogatási kérelem benyújtásának feltétele minden képzés esetében a jogszabályban meghatározott hatósági engedélyek megléte. 80 órás hatósági képzés esetén, amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, lehetőség van alvállalkozó bevonására. Az alvállalkozónak rendelkeznie kell a képzés végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, és azokat a kifizetési kérelemhez csatolni kell. A módosítást a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (További részletek: palyazat.gov.hu)

Forrás: palyazat.gov.hu