0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 23.

Mezőgazdasági pályázatfigyelő

Mi jelent meg, és mi módosult? Milyen határidőkre érdemes odafigyelni? Pályázati információ egyszerűen, egy helyen.

Ismét lehet jelentkezni

a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása című, VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívásra október 18-ig. Eszköz- és gépbeszerzésre, ültetvénytelepítésre, állatvásárlásra vagy meglévő üzem fejlesztésére lehet pályázni. A következő benyújtásra februárban lesz lehetőség. A 15 000 eurónak megfelelő forinttámogatás 5 évre nyújtott egyösszegű átalány, amely két részletben kerül folyósításra. 75 százalékát már a támogatói okirat kiállítása után rövid idővel kiutalják.

A projekt megkezdésére 9 hónap áll rendelkezésre.

A pénzügyi segítség fennmaradó 25 százalékát a vállalt célok végrehajtása után, a záró kifizetési kérelem benyújtásával kaphatják meg kedvezményezettek.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. A felhívás keretösszege 48 milliárd forintra, a támogatásra rendelkezésre álló szakaszonkénti (éves) keretösszeg a 2021-es évtől 11 milliárdról 13 milliárd forintra emelkedett.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Az állami és a magántulajdonban lévő területek tekintetében is lehetőség van a lejáró földhasználattal érintett területek szankció nélküli visszavonására,

és a támogatást igénylőnek a Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot.

Elindult

a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat október 17-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. Változtak a felhívás 4. szakmai mellékletében (Jogkövetkezmény) meghatározott százalékos mértékek, és ennek megfelelően módosult a Támogatási Okirat sablon is.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-4-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A felhívást újra nyitották annak biztosítására, hogy a felhívás szerinti célkitűzések teljesítése biztosítva legyen egy kiegészítő átmeneti projekt keretében a 2021-es és 2022-es átmeneti időszakban.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,2 milliárd forintra emelkedett, és a támogatott projekteket 2025. december 31-ig lehet elszámolni. Kibővült az önállóan támogatható tevékenységek köre, amelyeket 2021. július 1-jétől 2025. szeptember 30-ig lehet elszámolni.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. A 2. számú mellékletét képező „Fogalomjegyzékben” változott a főállású őstermelő fogalma, hogy a kedvezményezettek a teljes támogatási időszak alatt megfeleljenek az érintett jogosultsági feltételnek.

Október 25-től

november 25-ig van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívásra.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 360 milliárd forint.

Október 25-től

november 25-ig van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú) felhívásra.

November 19-e a jelentkezés határideje

a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” (VP2-4.1.8-21) című pályázatnak. A keretösszeg 100 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50 százalék, összege 5-250 millió forint. A támogatható projektek száma 2 000.

December 7-e a beadási határidő

a „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” (VP2-4.1.3.4-21) című felhívásra. A vissza nem térítendő támogatás kerete 20 milliárd forint. a Támogatás mértéke 50 százalék, minimum összege 300 millió, maximuma 2 milliárd forint.

A jelentkezés szeptember 13-án kezdődött.

December 17-ig lehet jelentkezni

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-20 kódjelű felhívásra. A 95 százalékos vissza nem térítendő támogatás keretösszege 3 milliárd, legnagyobb összege 100 millió forint.

December 31-ig lehet pályázni

„Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” (VP5- 8.5.1.-16) támogatására, aminek keretösszege 4,7 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék, maximális összege pedig 50 millió forint.

December 31-ig lehet jelentkezni

a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” (VP3-17.1.1-16) című felhívásra. A támogatási keret 24,47 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 65 százalék, összege legfeljebb 500 millió forint. A támogatható projektek száma 200-7 000.

December 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat

az Erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16) című felhívásra. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 50 milliárd forint, mértéke 100 százalék, maximális összege 500 millió forint.

Forrás: palyazat.gov.hu