Back to top

Szinergia Workshop 2021

2021. december 16-án Szinergia 2021 címmel online workshopot szervez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézete, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, valamint a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége.

A workshop célja az agrárműszaki szakterület fejlődését meghatározó szinergiák, a műszaki fejlesztési irányok, a technológiaváltás főbb jellemzőinek bemutatása az ágazatban tanulók, oktatók, kutatók, szakemberek számára.

A workshop főbb kérdései az innováció, a felsőoktatás, a kutatás, valamint a szakterületi vállalkozások szerepe a meghatározó műszaki megoldások létrehozásában, piaci bevezetésében és gyakorlati alkalmazásában.

A program résztvevői megvitatják a műszaki közép- és felsőfokú oktatás és az agrárium kapcsolódásait, együttműködési formáit, a kölcsönös szakmai támogatás lehetőségeit.

A szakmai fórum kiemelt témái és előadói a következők:

  • Az együttműködés dimenziói a mezőgazdasági gépek tervezésétől, a gyártáson keresztül a hazai és a külpiaci megjelenésig, az egyes kulcsszereplők által elérhető sikerekig. (Csanádi Tamás elnök, MEGOSZ)
  • A digitalizáción alapuló technológiaváltás jelentősége és annak a mezőgazdasági gépforgalmazásra, a szakember-utánpótlásra gyakorolt hatásai. (Harsányi Zsolt elnök, MEGFOSZ)
  • Digitális agrárstratégiai, agráradat vagyon kezelése, a MATE szerepe a fiatal diplomások, az agrárszakemberek digitális kompetenciájának fejlesztésében. (Varga Péter stratégiai tanácsadó, MATE Élelmiszergazdasági Adatközpont)
  • Trendek a hazai agrárszakképzés rendszerében, a képzési profil folyamatos modernizálása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése a munkaerőpiaci elvárások tükrében. (Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató, Déli Agrárszakképzési Centrum)
  • A digitális technológiaváltással járó kihívások a felsőoktatásban. A MATE mint a hazai és nemzetközi felsőfokú agrárképzés, mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés meghatározó intézménye stratégiai szerepe a digitális agrárium fejlesztésében. (Dr. Szabó István intézeti igazgató, MATE Műszaki Intézet)

A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége tagvállalatainak termelési értéke tízéves átlagban nagyobb, mint a hazai mezőgép-piac. Az ágazat szakmai kapcsolódása nagy az ipar legdinamikusabban fejlődő területeihez, valamint az élelmiszergazdaság meghatározó hazai fejlesztéseihez is. Érthető tehát a kialakult szoros együttműködés a minisztériumokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, szakmai szervezetekkel. A mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése megjelenik az iparfejlesztésben, az Irinyi Tervben és a vidékfejlesztés egyes programjaiban.

A hazánkban konstruált és legyártott gépek, gépegységek, alkatrészek nagy része külföldön talál gazdára, ezért a Szövetség jelentős külgazdasági kapcsolatokat ápol.

A mezőgazdasági gépek fejlesztését támogató kutatások, az oktatás, valamint a gépek fejlesztő, használati értékvizsgálatában jelentős kapcsolatok vannak az egyetemekkel, főleg a MATE Műszaki Intézetével. A Szinergia Workshop folytatásaként a MEGOSZ 2022 második félévében a termékpályák mentén megvalósuló innovációk fejlesztésére irányuló céljait és terveit szeretné a szakmai közönséggel megvitatni egy konferencia keretében.

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelők jövedelmezőségének és versenyképességének erősítésével, az élelmiszer-előállítás hatékonyságának növelésével és a korszerű ipari technológiák bevezetésével. Ehhez szükség van szakképzett munkaerőre, fiatal, elhivatott és motivált szakemberekre és a szakma presztízsének növelésére.

A munkaerőpiacon kiemelt kereslet érezhető a megfelelő tudású agrárgépész szakemberek iránt.

A mezőgazdaság komplex feladatrendszeréről, a high-tech színvonalú műszaki megoldásokról, a korszerű mezőgazdasági vállalkozások nyújtotta személyes szakmai fejlődési lehetőségekről több platformon keresztül igyekeznek a fiatalok figyelmét felhívni.

A „Legyél Te is agrárgépész!” program segítségével pályaorientációs kiállításokon, nyílt napokon, előre megszervezett előadásokon és rendezvényeken mutatják be a szakma szépségeit, a benne rejlő lehetőségeket. A szervezet a közép- és felsőfokú intézményekkel, köztük kiemelten a MATE-val együttműködésben segíti a vállalati gyakorlati képzés szervezését és lebonyolítását. A

legsikeresebb együttműködési lehetőségek közül kiemelhető a duális képzés, valamint a MATE Kooperatív képzési programja, amelynek keretében a végzés előtt álló hallgatók bekapcsolódnak a vállalati munkába, az aktuális feladatokon keresztül szereznek gyakorlati mérnöki tudást és fejlesztik vezetői készségeiket.

Az egyetemmel folytatott partnerség az EuroSkills és a WorlsdSkills szakmai versenyekre való közös felkészítésben, illetve az előzetes válogatók lebonyolításában is megvalósul. Az együttműködés eredményességét jelzi az is, hogy az egyetem Műszaki Intézetének mezőgépész szakos hallgatója, Apagyi Bence a nehézgépszerelő szakmaterületen a „Szakmák Európa-bajnokságán” előkelő 7. helyezést ért el.

A gyárlátogatások lehetőségének biztosításával, hazai és nemzetközi kiállításokon, egyéb szakmai programokon való részvétel támogatásával az említett szakmai szervezetek tagjai egyénileg is hozzájárulnak a fiatalok korszerű ismeretszerzéséhez, az új technológiák, eszközrendszerek megismeréséhez.

2020 nyarán megalakultak az agrárszakképzési centrumok. A 2020/2021-es tanév már a központok irányításával indult el az érintett agráriskolákban. A központok létrehozását a 2019-ben megjelent szakképzésről szóló törvény írta elő, ennek értelmében került sor az átalakításra. Az öt új oktatási egység az Agrárminisztériumhoz tartozó iskolákból alakult meg.

A központi koordináció stratégiai célja a szakmai együttműködés erősítése, a korszerű tudás átadásával járó szakmai munka hatékonyságának biztosítása.

Az új oktatási rendszerben központosított munkaszervezet látja el a speciális szakmai tudást igénylő feladatokat, mint például a gazdálkodás, a munkáltatói feladatok, a közbeszerzések lebonyolítása, a pályázati folyamatok, nemzetközi kapcsolatok vagy a külső kommunikáció. A centrumok szervezeti struktúrája támogatni hivatott a gördülékeny, szakmai és gazdasági értelemben is hatékonyabb feladatellátást, működést. 2021. június 24-én a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakmai partnerségre lépett az öt agrárszakképzési centrummal a közép- és felsőfokú agrárképzés elméleti és gyakorlati tudásának javítása érdekében.

Fotó: MATE

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megalapításával 2021. február 1-jén Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye jött létre, amelynek oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenysége az agrárágazat minden területére kiterjed.

Kiemelt feladatot vállal a digitális agrárstratégia megvalósításában a korszerű műszaki, ökonómiai, humán ismeretek átadásával az ágazatban vezető szerepet betöltő fiatal diplomások képzésével, gyakorló, tapasztalt szakemberek továbbképzésével, valamint a mezőgazdaság, az élelmiszer- és energetikai ipar eredményességét, hatékony, gazdaságos működését szolgáló fejlesztési feladatokban való részvétellel.

A digitalizáció az információtechnológia által meghatározott területek szervezeti rendszerét, műszaki infrastruktúráját alapvetően átalakítja, amely komoly kihívások elé állítja a szakember utánpótlást biztosítani hivatott felsőoktatási intézményeket is. Stratégiai szerepvállalásukhoz saját erőforrásrendszerük folyamatosan korszerűsítése, bővítése szükséges. A MATE az átalakult szervezeti struktúrában, számos sikeresen megvalósított, illetve folyamatban lévő pályázati konstrukció által támogatott infrastruktúrafejlesztésen keresztül korszerű eszközrendszerrel képes hozzájárulni a hazai agrárvállalkozások eredményességéhez, a nemzetközi kapcsolatok alakításához.

A részvétel ingyenes. Regisztrálni e-mailben lehet.

A regisztrációhoz kérjük az alábbi adatok megadását:

• Név

• Munkahely, beosztás

• e-mail cím.

Regisztrációs cím: muszaki@uni-mate.hu

A workshophoz csatlakozni ide kattintva lehet

 

Forrás: 
MEGFOSZ sajtóközlemény

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

A gépi látás javíthatja a tojásszámlálás pontosságát

A gépi látástechnológia segíthet a tojásiparnak leküzdeni azokat a problémákat, amelyek nehezítik a pontos számlálást.

A precíziós gazdálkodás egyik alapja a talajinformáció

Dr. Dobos Endre, egyetemi tanár, a Magyar Talajtani Társaság elnöke szerint, a precíziós gazdálkodás egy csodálatos dolog. Fontos lehet megvizsgálni kicsit, hogy tudományos oldalról és különösen a talajos oldalról hogyan is néz ki ez az új gazdálkodási forma.

Milyen lesz 5 év múlva a vidéki turizmus?

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Magyar Mezőgazdaság Kft. közös Agrárakadémia sorozatának ötödik állomása Gyöngyös volt. A Károly Róbert Campus-on az előadók és a fórum résztvevői vidéki turizmus kérdéseivel, lehetőségeivel foglalkoztak. Bár a fórumon elhangzott, hogy az ágazat sok tekintetben egyhelyben toporog, a témában jártas szakértők szerint öt év múlva már más képet mutat majd.

Az ügyfelekért és a dolgozókért

Több, mint 10 évvel ezelőtt döntötték el, 2012-ben pedig bele is vágott nagyszabású telephely-fejlesztési programjába az AXIÁL Kft. Azóta 10 új telephelyet adtak át és ötöt újítottak fel. A legújabbat a napokban avatták Felsőzsolcán.

Változások a drónpilótaképzések feltételrendszerében és az eljárásrendjében

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) módosította a pilóta nélküli légijárműves (drónos) növényvédelmi alapképzés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó feltételrendszert és eljárásrendet. Az új változat 2023. január 1-jétől lép hatályba.

Intelligens permetezés Európában

Az idei SIMA kiállításon mutatta be Európában a John Deere a növényvédő permetezőgépeihez kifejlesztett See & Spray funkciót. A gépeket az amerikai vállalat hollandiai gyárában, Horstban gyártják.

A szántóföldi precíziós gazdálkodást népszerűsítették a Közép-Duna mentén

A precíziós gazdálkodás lehetőség: a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, az inputanyagok optimális felhasználására, és mindezek eredményeként a vidék jövedelemtermelő képességének fokozására. A Bakodpusztai Gazdafórumon példákon keresztül és számokkal alátámasztva mutatták be a precíziós gazdálkodás előnyeit.

Aszálycsillapítók: a jövő agrármenedzserei

A MATE és a Debreceni Egyetem vegyes csapata, az Aszálycsillapítók nyerték az idei Agrovirtus vetélkedőt. Az ágazat tehetséggondozó programjába összesen háromszáz agrárhallgató kapcsolódott be. Az első helyezett összeállítás egymillió, a második 500 ezer, a harmadikak pedig 300 ezer forintot nyert.

A harmadik negyedévében 7,7 százalékkal nőttek a beruházások

A harmadik negyedévben 7,7 százalékkal nőtt a beruházások volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva, és 1,9 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest szezonálisan kiigazítva - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az első három negyedévben 7,7 százalékos volt a beruházások növekedése a múlt év azonos időszakához képest.

A jövő vívmányai a mai mezőgazdaságért

A digitalizáció sok mindenben segít, de a valóságtól nem szabad elszakadni. Nem helyettesítik a szakembert, inkább segítőkezet nyújtanak. Hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalkozók megfeleljenek a mai kor kihívásainak, versenyképesek legyenek, és – ami nagyon fontos – a fiatalok számára vonzóbbá tegyék az agráriumot, megfelelő életpályát nyújtsanak.