Back to top

Szinergia Workshop 2021

2021. december 16-án Szinergia 2021 címmel online workshopot szervez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézete, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, valamint a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége.

A workshop célja az agrárműszaki szakterület fejlődését meghatározó szinergiák, a műszaki fejlesztési irányok, a technológiaváltás főbb jellemzőinek bemutatása az ágazatban tanulók, oktatók, kutatók, szakemberek számára.

A workshop főbb kérdései az innováció, a felsőoktatás, a kutatás, valamint a szakterületi vállalkozások szerepe a meghatározó műszaki megoldások létrehozásában, piaci bevezetésében és gyakorlati alkalmazásában.

A program résztvevői megvitatják a műszaki közép- és felsőfokú oktatás és az agrárium kapcsolódásait, együttműködési formáit, a kölcsönös szakmai támogatás lehetőségeit.

A szakmai fórum kiemelt témái és előadói a következők:

  • Az együttműködés dimenziói a mezőgazdasági gépek tervezésétől, a gyártáson keresztül a hazai és a külpiaci megjelenésig, az egyes kulcsszereplők által elérhető sikerekig. (Csanádi Tamás elnök, MEGOSZ)
  • A digitalizáción alapuló technológiaváltás jelentősége és annak a mezőgazdasági gépforgalmazásra, a szakember-utánpótlásra gyakorolt hatásai. (Harsányi Zsolt elnök, MEGFOSZ)
  • Digitális agrárstratégiai, agráradat vagyon kezelése, a MATE szerepe a fiatal diplomások, az agrárszakemberek digitális kompetenciájának fejlesztésében. (Varga Péter stratégiai tanácsadó, MATE Élelmiszergazdasági Adatközpont)
  • Trendek a hazai agrárszakképzés rendszerében, a képzési profil folyamatos modernizálása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése a munkaerőpiaci elvárások tükrében. (Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató, Déli Agrárszakképzési Centrum)
  • A digitális technológiaváltással járó kihívások a felsőoktatásban. A MATE mint a hazai és nemzetközi felsőfokú agrárképzés, mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés meghatározó intézménye stratégiai szerepe a digitális agrárium fejlesztésében. (Dr. Szabó István intézeti igazgató, MATE Műszaki Intézet)

A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége tagvállalatainak termelési értéke tízéves átlagban nagyobb, mint a hazai mezőgép-piac. Az ágazat szakmai kapcsolódása nagy az ipar legdinamikusabban fejlődő területeihez, valamint az élelmiszergazdaság meghatározó hazai fejlesztéseihez is. Érthető tehát a kialakult szoros együttműködés a minisztériumokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, szakmai szervezetekkel. A mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése megjelenik az iparfejlesztésben, az Irinyi Tervben és a vidékfejlesztés egyes programjaiban.

A hazánkban konstruált és legyártott gépek, gépegységek, alkatrészek nagy része külföldön talál gazdára, ezért a Szövetség jelentős külgazdasági kapcsolatokat ápol.

A mezőgazdasági gépek fejlesztését támogató kutatások, az oktatás, valamint a gépek fejlesztő, használati értékvizsgálatában jelentős kapcsolatok vannak az egyetemekkel, főleg a MATE Műszaki Intézetével. A Szinergia Workshop folytatásaként a MEGOSZ 2022 második félévében a termékpályák mentén megvalósuló innovációk fejlesztésére irányuló céljait és terveit szeretné a szakmai közönséggel megvitatni egy konferencia keretében.

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelők jövedelmezőségének és versenyképességének erősítésével, az élelmiszer-előállítás hatékonyságának növelésével és a korszerű ipari technológiák bevezetésével. Ehhez szükség van szakképzett munkaerőre, fiatal, elhivatott és motivált szakemberekre és a szakma presztízsének növelésére.

A munkaerőpiacon kiemelt kereslet érezhető a megfelelő tudású agrárgépész szakemberek iránt.

A mezőgazdaság komplex feladatrendszeréről, a high-tech színvonalú műszaki megoldásokról, a korszerű mezőgazdasági vállalkozások nyújtotta személyes szakmai fejlődési lehetőségekről több platformon keresztül igyekeznek a fiatalok figyelmét felhívni.

A „Legyél Te is agrárgépész!” program segítségével pályaorientációs kiállításokon, nyílt napokon, előre megszervezett előadásokon és rendezvényeken mutatják be a szakma szépségeit, a benne rejlő lehetőségeket. A szervezet a közép- és felsőfokú intézményekkel, köztük kiemelten a MATE-val együttműködésben segíti a vállalati gyakorlati képzés szervezését és lebonyolítását. A

legsikeresebb együttműködési lehetőségek közül kiemelhető a duális képzés, valamint a MATE Kooperatív képzési programja, amelynek keretében a végzés előtt álló hallgatók bekapcsolódnak a vállalati munkába, az aktuális feladatokon keresztül szereznek gyakorlati mérnöki tudást és fejlesztik vezetői készségeiket.

Az egyetemmel folytatott partnerség az EuroSkills és a WorlsdSkills szakmai versenyekre való közös felkészítésben, illetve az előzetes válogatók lebonyolításában is megvalósul. Az együttműködés eredményességét jelzi az is, hogy az egyetem Műszaki Intézetének mezőgépész szakos hallgatója, Apagyi Bence a nehézgépszerelő szakmaterületen a „Szakmák Európa-bajnokságán” előkelő 7. helyezést ért el.

A gyárlátogatások lehetőségének biztosításával, hazai és nemzetközi kiállításokon, egyéb szakmai programokon való részvétel támogatásával az említett szakmai szervezetek tagjai egyénileg is hozzájárulnak a fiatalok korszerű ismeretszerzéséhez, az új technológiák, eszközrendszerek megismeréséhez.

2020 nyarán megalakultak az agrárszakképzési centrumok. A 2020/2021-es tanév már a központok irányításával indult el az érintett agráriskolákban. A központok létrehozását a 2019-ben megjelent szakképzésről szóló törvény írta elő, ennek értelmében került sor az átalakításra. Az öt új oktatási egység az Agrárminisztériumhoz tartozó iskolákból alakult meg.

A központi koordináció stratégiai célja a szakmai együttműködés erősítése, a korszerű tudás átadásával járó szakmai munka hatékonyságának biztosítása.

Az új oktatási rendszerben központosított munkaszervezet látja el a speciális szakmai tudást igénylő feladatokat, mint például a gazdálkodás, a munkáltatói feladatok, a közbeszerzések lebonyolítása, a pályázati folyamatok, nemzetközi kapcsolatok vagy a külső kommunikáció. A centrumok szervezeti struktúrája támogatni hivatott a gördülékeny, szakmai és gazdasági értelemben is hatékonyabb feladatellátást, működést. 2021. június 24-én a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakmai partnerségre lépett az öt agrárszakképzési centrummal a közép- és felsőfokú agrárképzés elméleti és gyakorlati tudásának javítása érdekében.

Fotó: MATE

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megalapításával 2021. február 1-jén Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye jött létre, amelynek oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenysége az agrárágazat minden területére kiterjed.

Kiemelt feladatot vállal a digitális agrárstratégia megvalósításában a korszerű műszaki, ökonómiai, humán ismeretek átadásával az ágazatban vezető szerepet betöltő fiatal diplomások képzésével, gyakorló, tapasztalt szakemberek továbbképzésével, valamint a mezőgazdaság, az élelmiszer- és energetikai ipar eredményességét, hatékony, gazdaságos működését szolgáló fejlesztési feladatokban való részvétellel.

A digitalizáció az információtechnológia által meghatározott területek szervezeti rendszerét, műszaki infrastruktúráját alapvetően átalakítja, amely komoly kihívások elé állítja a szakember utánpótlást biztosítani hivatott felsőoktatási intézményeket is. Stratégiai szerepvállalásukhoz saját erőforrásrendszerük folyamatosan korszerűsítése, bővítése szükséges. A MATE az átalakult szervezeti struktúrában, számos sikeresen megvalósított, illetve folyamatban lévő pályázati konstrukció által támogatott infrastruktúrafejlesztésen keresztül korszerű eszközrendszerrel képes hozzájárulni a hazai agrárvállalkozások eredményességéhez, a nemzetközi kapcsolatok alakításához.

A részvétel ingyenes. Regisztrálni e-mailben lehet.

A regisztrációhoz kérjük az alábbi adatok megadását:

• Név

• Munkahely, beosztás

• e-mail cím.

Regisztrációs cím: muszaki@uni-mate.hu

A workshophoz csatlakozni ide kattintva lehet

 

Forrás: 
MEGFOSZ sajtóközlemény

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Nyolcvan éves az Annaburger

A nagy teherbírású speciális pótkocsijairól – tartálykocsik, lehordószerkezetes és trágyaszóró kocsik – ismert Annaburgert az 1940-es évek elején alapították. Már a II. világháború előtt is gyártott pótkocsit traktorokhoz, és igavónoknak is.

Cathrina Claas-Mühlhäuser bajai látogatása

Rövid időn belül másodszor látogattak hazánkba, az AXIÁL Kft. bajai központjába a CLAAS vezetői. A kiemelt jelentőségű üzleti látogatáson a mezőgazdasági gépgyártás német szereplőjét ezúttal a Részvényesi Bizottság elnöke, Cathrina Claas-Mühlhäuser is képviselte.

A mai óriási mezőgazdasági gépek a világ termőterületeinek 20%-át veszélyeztetik

1958-ban egy kombájn, amely egy teljes rakomány frissen betakarított terményt szállított, 8000 font (4 tonna) súlyú lehetett. Ma egy teljesen megrakott kombájn súlya 80 000 font (36 tonna) is lehet.

Áremelkedéstől az innovációig – Agrárakadémia az élelmiszergazdaságról

Az élelmiszergazdaság kihívásairól volt szó a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Magyar Mezőgazdaság kiadó Agrárakadémia sorozatának harmadik állomásán. Itt az előadók az ágazat előtt álló kihívásokról és a bennük rejlő lehetőségekről beszéltek.

Tudományos érvekkel a piaci megjelenéshez

Az Agricolae Kft. a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézettel együttműködve olajos magvak feldolgozására, növényi olajok kinyerésére és funkcionális termékek fejlesztésére irányuló projektet indít, amelyet május 27-én a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusában ismertettek. A projekt a GINOP-PLUSZ-2.1.1-21-2021-00201 azonosítószámú pályázat keretében valósul meg.

Az eredmény azonnal látható

Hazánkban nem elterjedt a gépi virágritkítás almában, ezért mutatták be Újfehértón, a Debreceni Egyetem Újfehértói Kutatóintézetében a Darwin berendezést. A gép bemutatásával azokat a tévhiteket is szeretnék eloszlatni, hogy ez az eljárás károsítja a fákat, tudtuk meg Takács Ferenc megbízott osztályvezetőtől.

Élelmiszerinnovációkért dolgozik a MATE és a PENNY

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) együttműködési megállapodást kötött a PENNY üzletlánccal, az élelmiszermérnöki szakos hallgatók nagyvállalati elvárásokra történő felkészítése és az oktatás fejlesztése vonatkozásában. Az együttműködés keretében a PENNY innovációs termékfejlesztési pályázatot is hirdet a MATE hallgatóinak, ahol a vállalat jövendőbeli termékpalettáját keresik.

Elégedettségi rangsor

A gépi munka mellett a termelés inputanyagai, a vetőmag, a mű­trágya és növényvédő szer költségei teszik ki a növénytermelés ráfordításainak a legnagyobb részét. A legtöbb országban sok milliárdos üzlet a gyártásuk és a forgalmazásuk.

Interaktív programokkal várja a MATE a látogatókat a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem is kitelepül az immár nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon, Gödöllőn, május 28-29-én.

Magyar innováció hozhat áttörést a paradicsomokat támadó egyik vírus ellen

A fertőtlenítési és tisztítási megoldásokat kínáló Ecowian Magyarország Kft., és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) biotechnológiai kutatóintézet kutatócsoportja megtalálta a megoldást a paradicsom- és paprika termesztését veszélyeztető, paradicsom barna termésráncosodás vírussal szemben - közölte Kormos István, a Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-vel.