Back to top

Mire terjed ki az agrárkamara jogköre?

A termőföldre kötött adásvételi szerződések jóváhagyási eljárása során a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervének állást kell foglalnia, hogy az adott adásvétel az érdekelt személlyel – legyen az a szerződés szerinti vevő vagy elővásárló – megfelel-e a Földforgalmi Törvényben tételesen meghatározott agrárpolitikai és földbirtok-politikai elveknek.

Egy megtörtént esetet ismertetünk, amely során a kamara állásfoglalásában nem támogatta az adásvételt, mivel az nem felelt meg a Földforgalmi Törvényben és az egyéb jogszabályokban előírt feltéte­leknek.

A terv

A gazda, aki egyben fiatal gazdának is minősül, lakóhelyén talált egy művelésre gyakorlatilag alkalmatlan táblát, melyben a kárpótlás következményeként számos párszáz négyzetméteres, önálló ingatlan alakult ki. A gazda elhatározta, hogy megkeresi a kis területű mezőgazdasági ingatlanok tulajdonosait, ajánlatot tesz nekik, megvásárolja tőlük ezeket az ingatlanokat, majd összevonja, hogy egységesen tudja hasznosítani. A gazdának figyelembe kellett vennie, hogy terve csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi különálló ingatlant megvásárolja. Nem hagyhatott ki egy ingatlant sem a sorból, hiszen akkor nem lehet a területet egy helyrajzi szám alá összevonni.

A gazdának sikerült külön-külön megegyeznie a tulajdonosokkal, és pár hónap alatt több mint tíz adásvételt kötött meg. A megvásárolt legnagyobb önálló ingatlan sem érte el az 1000 négyzetmétert, de akadt olyan is, aminek alapterülete nem haladta meg a 100 négyzetmétert, és egyik ingatlannak sem volt bejegyzett földhasználója.

A szerződések az előírások szerint hirdetményi közzétételre („kifüggesztésre”) kerültek. Elővásárlási szándékot nem jelentett be senki. Az engedélyezési folyamat végbement, és akkor jött a meglepetés: egymás után érkeztek a kormányhivataltól a határozatok, amelyben megtagadták az adásvételek jóváhagyását.

Az elutasító határozatok

Valamennyi határozatban arra hivatkozott a kormányhivatal, hogy az agrárkamara a vevővel kötött szerződést nem támogatta, és ebben az esetben a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége.

A határozatok idézték a kamarai állásfoglalásokat, amelyek szinte szóról szóra azonosak voltak; a szerződések nem felelnek meg az agrárpolitikai elveknek, mert magas vételárat tartalmaznak, és ezáltal elővásárlásra jogosultakat tartottak távol elővásárlási joguk gyakorlásától.

Tény, hogy az egyes szerződések fajlagosan magasabb árat tartalmaztak, mint ha az összes szerződést nézve ugyanakkora területet egy szerződésben vásárolt volna a gazda, de azért kirívónak sem lehetett nevezni az árakat a többi közzétett adásvételi szerződéshez képest.

Hozzátartozik még, hogy két szerződést – melyek gyakorlatilag ugyanolyan feltételeket tartalmaztak, mint az összes többi – támogatott a kamara, és azokat jóvá is hagyta a kormányhivatal.

Peres eljárás

A gazda úgy döntött, hogy az elutasító határozatokat közigazgatási bíróság előtt támadja meg. Keresetének az alapját az adta, hogy a kamara nem vizsgált meg minden, a Földforgalmi Törvény által előírt feltételt, kizárólag az ár alapján döntött, továbbá az állásfoglalásában egy olyan paragrafust is megjelölt mint elutasítási okot, ami már 2019. januárja óta nem szerepel a Földforgalmi Törvényben.

A pert a közigazgatási perrendtartás szabályai szerint a gazda a kormányhivatal ellen indította, mivel az agrárkamara döntése ellen jelenleg nincs önálló jogorvoslati lehetőség. A bíróság az egyes perekben, élve a törvény adta lehetőségével, az agrárkamarát egyéb érdekeltként perbe állította.

A kormányhivatal védekezésképpen azt adta elő, amire a határozatában is hivatkozott, azaz nem támogató kamarai állásfoglalás esetén nincs lehetősége a szerződést jóváhagyni. Az agrárkamara pedig arra hivatkozott, hogy köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján a szerződésekben írt árak meghaladják a helyben szokásos földárakat, és megjelölte azt, hogy az egyes szerződésekben, milyen vételárat tartott volna elfogadhatónak.

Az ítéletek

A bíróság az ítéleteiben helyt adott a gazda kereseteinek, a határozatokat megsemmisítette, és a kormányhivatalt, valamint az agrárkamarát új eljárás lefolytatására kényszerítette. Kimondta, hogy egy olyan tényező esetében, mint a vételár, nincs helye köztudomású tényekre vagy legjobb ismeretekre hivatkozni, már az állásfoglalásban is konkrétan kell közölni, hogy a kamara mire alapozza a helyi földáraknak való nem megfelelést, és az adatok forrását is meg kell jelölni.

A bíróság kimondta azt is, hogy a földárakon túl valamennyi, a törvényben írt tényezőt vizsgálat alá kell venni, a konkrét esetben kiemelten azt, hogy a gazda eddig parlagon heverő földrészleteket kívánt megvásárolni és művelésbe vonni. Továbbá, ha az állásfoglalás elővásárlásra jogosultak tá­vol­tartására hivatkozik, akkor legalább valószínűsíteni kell ennek tényszerűségét.

Kiemelte még a bíróság, hogy a kormányhivatalnak észlelnie kellett volna azt, hogy a kamarai állásfoglalás hatályon kívül helyezett paragrafusra hivatkozik, és legalább e körben fel kellett volna hívnia a kamara figyelmét az állásfoglalás pontosítására.

Az eset tanulsága

A fentiekkel azt kívántuk bemutatni, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához a Földforgalmi Törvény közigazgatási feladatokat rendelt, tehát a kamarának mindazokat a jogszabályokat be kell tartania, amelyek általánosságban és a termőföld adásvételére vonatkozóan szabályozzák a közigazgatási eljárást, és felelőssége is ugyanakkora, mint egy bármilyen más közigazgatási szervé. Ez az eset is megmutatta, hogy a bírósági jogorvoslat nem pusztán formális lehetőség, tehát ha valaki úgy látja, hogy jogsérelem érte, érdemes bírósághoz fordulnia.

Forrás: 
Kistermelők Lapja
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kistermelők Lapja 2021/10 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Szorosabbra fűzik a magyar-üzbég agrárkapcsolatokat

A kertészetek és üvegházak fejlesztéséről, a szőlészet és borászat vonatkozásában, valamint a 2023-2024-es időszakra vonatkozó munkatervről írt alá három megállapodást Nagy István agrárminiszter Aziz Voitov üzbég mezőgazdasági tárcavezetővel kedden, Budapesten.

Hogyan válhatna húzóágazattá az élelmiszertermelés?

Át kell gondolni az életképtelen, nemzetközileg versenyképtelen kisgazdaságok támogatását, mivel veszteség az ágazat számára. Ugyanakkor ösztönözni szükséges a termékpályák menti szerveződéseket.

Kínai éttermet függesztett fel a Nébih

Egy budapesti vendéglátó ipari egység ellenőrzése során súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A feltárt hibák és hiányosságok miatt a szakemberek az étterem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették, továbbá 95,3 kg élelmiszert kivontak a forgalomból.

Gazdafórum a Szigeti Farmon: terítéken a zöldítés

A Kalocsa melletti Szigeti Farmon tartott gazdafórum fő témái a közös agrárpolitika változásai voltak, élükön a zöld alapszabályokat (Zöld Felépítmény) tartalmazó agrárkörnyezet-gazdálkodási (AKG), és az új elemként induló, önkéntes agro-ökológiai programokkal (AÖP). A szeptember végi tanácskozásra mintegy 90 helyi és dél-alföldi termelő érkezett.

Egészséges csemege a friss hazai szőlő

Hazánkban közel 1000 hektáron termesztenek étkezési célú szőlőt. Magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt a kora őszi csemege nemcsak finom, hanem egészséges is – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és zöldség-gyümölcsfogyasztást népszerűsítő programja, az Európai Friss Csapat.

Mától folytatódik a földértékesítési program

Újabb, 10 hektárnál kisebb földterületeket hirdetett meg értékesítésre a Nemzeti Földügyi Központ. A szántókra, rétekre és legelőkre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve lehet elektronikusan vételi ajánlatot tenni.

A Kutatók Éjszakája idén is felejthetetlen élmény lesz

Európa-szerte megrendezik a Kutatók Éjszakáját a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az ingyenes eseménysorozatot idén is szeptember utolsó hétvégéjén, szeptember 30-án tartják és természetesen az agrár kutatóhelyek is várják az érdeklődőket.

Egy éve érkezhetnek Ázsiából is vendégmunkások hazánkba

Hatalmas segítséget adott a magyar gazdaságnak az, hogy az elmúlt években már az Európai Unión kívüli, környező országokból is érkezhettek vendégmunkások a minősített munkaerőkölcsönző vállalatokon keresztül azokba a meghatározott hiányszakmákba, ahol már évek óta nem találnak elegendő hazai munkaerőt a cégek.

Magyar Bankholding: májustól MBH Bank néven működik tovább az egyesült MKB és a Takarékbank

2023 májusában egyesül a Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. Az új bank MBH Bank Nyrt. néven működik tovább, egységes márkanévvel és arculattal.

A gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztere szerint a gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében.