Back to top

Felértékelődött a megbízhatóság

A jelenlegi gazdasági környezetben jelentősen felértékelődött a megbízhatóság. Nem új keletű dolog ez a KITE esetében, hiszen 48 éve ez határozza meg értékrendjüket. Megnyilvánul ez akkor is, ha kedvezőbbek a körülmények, ha jobb az időjárás vagy a közgazdasági feltételek előnyösebbek a gazdák számára.

Ez az elmúlt két év turbulens gazdasági körülményei között még nagyobb jelentőséggel bírt, hiszen a piaci szereplőknek egy olyan partnerre volt szüksége – és lesz a jövőben is –, aki megbízhatóan ki tudja őket szolgálni, gazdálkodásukhoz képes stabil hátteret biztosítani. Bár minden év más, 2021 több területen is kihívások elé állította a mezőgazdaság képviselőit.

Az elmúlt év eseményeiről és az idei tervekről, elképzelésekről kérdeztük Szabó Leventét, a KITE Zrt. vezérigazgatóját.

– Röviden szólva, 2021 a turbulens gazdasági hatások éve volt. Bár hozzá kell tennem, hogy a múlt idő nem egészen biztos, hogy helyén való, mert ezek a hatások még ma is változatlanul érvényesek. Akár az árakról, akár az ellátási láncokról beszélünk, egyaránt igaz ez. Az előző esztendőt abban bízva zártuk, hogy a Covid keltette pánik hamarosan kezelhető szintre csökken. Sajnos az élet másként rendelkezett. Az első intő jel az volt tavaly, hogy az ellátási láncok elkezdtek fokozatosan lassulni. Többféle termékből alakult ki hiány, köztük azokból is, amiket mi magunk is forgalmazunk. Ilyenek a gumik, az AdBlue, az elektronikai termékek vagy az erő- és munkagépek. A világpiacon jelentkező félvezetőhiány hatására az egyébként idejében megrendelt gépek sem hozzánk, sem a vevőinkhez nem érkeztek meg határ­időre. Ennek eredményeként alakult ki az a helyzet, hogy a szokásosnál jóval hosszabb távra, előre kell gondolkodni a beszerzéseknél, ma már nem elég 1 év, hanem minimum 2 évvel kell számolnunk.

Aki most megrendelte a gépét, eszközét, jó eséllyel jövő ilyenkorra kaphatja meg.

Ez a helyzet leginkább a műszaki részekre jellemző, de hatása más ágazatokba is begyűrűzött.

Emellett szintén húsba vágó gond az elszabaduló árak és a növekvő infláció.

– Főként a kőolaj és az abból származó finomított termékek drágultak és a nélkülözhetetlen gumik árai is nagyon megugrottak. Ugyanez elmondható az acéltermékekről is, márpedig ezek feltétlenül szükségesek a gépek gyártásához. Ez a tapasztalatunk végigkísért bennünket 2021-ben, s hozzá kell tennem, hogy a drágulás az alkatrészekre még inkább jellemzővé vált. Néhány terméknél pedig egyszerűen bedurvult a helyzet. Említhetem a műtrágyát, főként a nitrogén termékeket, amelyeknél már négyszeres a drágulás. A sok-sok áremelkedés nem egyoldalúan érintette a mezőgazdaságot, a növénytermesztésben az árdrágulások kompenzációt is jelentenek.

Amíg 1 évvel ezelőtt például a kukoricát tonnánként 50-60 ezer forintért tudtuk megvenni, úgy legutóbb már 90 ezer forintot kellett érte fizetni.

Említhetem a napraforgót is, amely egy esztendővel ezelőtt még 110-116 ezer forintba került tonnánként, ma pedig már 210-220 ezer forintért tudjuk szerződni.

Rövid kérdés: mi van a műtrágyával a KITE-ben?

– Csakúgy, mint 2013 óta minden évben, a KITE továbbra is az import műtrágyára alapozza partnereinek kiszolgálását. Mi kiépítettük a műtrágyaimport-piacot, ami olyan megbízhatóan és jól működött az elmúlt időszakban, hogy jelenleg is többet adunk el, mint előtte bármikor. Valamennyi szomszédos országból hozunk be mű­trágyát, hogy a valós igényeket ki tudjuk elégíteni. Nem arról van szó, hogy egy-egy korábbi partnerünk többet szeretne vásárolni, hanem a gazdák, mint biztos ponthoz, hozzánk fordulnak. Látják ezen a területen a nehézségeket, s azt is tapasztalják, hogy egyik vagy másik forgalmazó kiszolgálása bizonytalan.

A felelőtlenül ígérgető, csak a forgalmat és csak az árbevételt szem előtt tartó elvekkel szemben a megbízhatóság, a bizalom ebben a helyzetben a legfontosabb értékké vált.

A KITE Zrt., mint megbízható partner, a kiszámíthatóságot jelenti a gazdálkodók számára. Amikor például a műtrágyával a Keleti Agrár Kft. bebukott, az a KITE-ben keresleti oldalon azonnal érezhetővé vált.

Ezen kívül mi az, ami még drágult vagy drágulni fog a közeljövőben?

– Most úgy látjuk, hogy az áremelkedéseknek még nem értünk a végére. A begyűrűző hatásoknak köszönhetően a költségek növekedésére számítunk a szektorban. Azt is érzékeljük a kötéseinkből, hogy a terményárak egyelőre maradnak azon a szinten 2022 első negyedévében, ahol az elmúlt év végén voltak. Tavaly nem csak a közgazdasági, pénzügyi körülmények voltak nehezek, rendkívül furcsán alakult az időjárás is. Tavasszal tartós hideg, aztán tartós aszály, ennek ellenére a kukorica átlaghozama meghaladta a 6 tonnát hektáronként.

Kiszámítható, hogy 90 ezer forintos eladási áron még az 5 tonnás kukoricatermés is profitot hoz a gazdáknak.

Ugyanakkor a kalászosok elfogadható eredményt adtak, és azoknak is gyorsan felment az ára. Ám említhetem az őszi betakarításúak közül az ugyancsak szépen szereplő napraforgót vagy a nálunk kisebb jelentőségű szóját is. A minden tekintetben szélsőséges év után most mégis azt mondhatom, hogy a gazdák egy jó vagy egy elfogadható évet zártak 2021-ben. Ám amíg egyik oldalon mennek fel az árak, addig ez a másik oldalon a KITE-ben például készletérték-növekedéssel jár, amit tudni kell kezelni, szakmailag, pénzügyileg egyaránt. Nekünk több 10 milliárd forinttal ugrott meg a készletértékünk, annak ellenére, hogy naturáliában ez a korábbi évhez hasonló mértékű. Közben a finanszírozás költségei is megdrágultak, gazdapartnereinknek pedig nem mindegy, hogy ebben a helyzetben a KITE Zrt. megbízhatósága mennyire stabil.

Adódik a kérdés, hogy a finanszírozó bankok ebben a helyzetben hogyan viselkednek, mennyire tartják megbízhatónak a KITE Zrt.-t?

– A finanszírozás kapcsán jegyzem meg, hogy nem mindegy, mennyire vagyunk megbízható partnerei a bennünket finanszírozó bankoknak.

A KITE a kiváló adós kategóriába tartozik, változatlanul 5 nagy és több kisebb bank finanszíroz bennünket.

Itt nemcsak arról van szó, hogy a nagyobb készletértéknek több a költsége, hanem arról is, hogy azt miként tudjuk finanszírozni. Ez többlet pénzt igényel, és a bankok nemigen tudnak, vagy nem is igen akarnak mindenkit felülfinanszírozni. Ebben a helyzetben hatalmas előny a KITE 48 éves múltja és megbízhatósága.

A pályázatok soha nem látott lehetőséget nyújtanak a mezőgazdaság számára. Időnként az is gond szokott lenni, hogy mennyire tudnak ezzel élni a gazdák.

– Feltétlen pozitívumként kell megemlítenem a digitális átállást szolgáló pályázatokat. Ezek segítik a gépforgalmat is, és a precíziós gazdálkodási szolgáltatás értékesítését egyaránt. Ennek a hasznát főleg 2022–2023-ban fogjuk látni mi is és a gazdálkodók is. Ebben mi a termelőket segítjük finanszírozással, komplex ajánlattal, géppel és szaktanácsadással. Emellett segítettük a gazdákat különböző pályázatíró cégeken keresztül a pályázatok beadásában is.

Az eddigi partnereink elsöprő többsége ebbe a kategóriába tartozik, de hozzá kell tennem, hogy azok, akik korábban nem a KITE-t választották, most megjelentek nálunk, mert tudják, hogy komplex módon csak mi tudtuk őket kiszolgálni.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi partneri körünk tovább bővült, jelentkeztek új vevők is a KITE Zrt.-nél.

Mennyiben tart lépést az oktatás a digitalizációval? Általános vélekedés, hogy szakmai lemaradásunkat itt kéne legelőször behoznunk.

– A digitalizációban a felhasználónak kell minősítéssel bírnia, és a pályázat is kéri az alapos szakmai oktatást. Ezért a KITE Zrt. a saját embereit is beiskolázta precíziós gazdálkodási szakmérnök szakra. Nem elsősorban azokról van szó, akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, hanem az olyan kollégáinkat is elküldtük tanulni – ők több mint 30-an vannak –, akik leginkább műszaki vagy agronómiai területen dolgoznak, de olyan szaktanácsadókat is, akik nem ezen a területen érdekeltek. Nem véletlen, hogy az elmúlt évben stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni Egyetemmel és a gödöllői MATE-val is.

Szerencsére a precíziós gazdálkodás iránti érdeklődés dinamikusan nő, és ami különösen fontos, főleg a fiatalabb korosztály körében.

Jót tesz az ügynek az ide vonatkozó támogatás, mely szándéka szerint a felhasználandó szolgáltatáson keresztül ösztönzi az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Feltételezem, hogy ezeket a szolgáltatásokat azután is igénybe fogják venni, ha majd később az ide vonatkozó támogatás esetleg megszűnik.

Az utóbbi években a növényvédőszer-forgalmazás és főleg a -felhasználás nagyon erős korlátozás alá került. Mire számíthatunk ezen a területen 2022-től?

– Tudjuk, ahogy eddig, úgy ebben az évben is lesznek szerkivonások. Elsősorban a gombaölő szereknél fog ez megtörténni, sajnos ezeket nem nagyon lehet helyettesítő termékekkel pótolni. Ugyanez érvényes a deszikkánsokra, az érésgyorsítókra, illetve, vannak termékek, amelyek még nem kapták meg az eseti engedélyt, így nem tudjuk, hogy ebben az évben használhatjuk-e őket. Ugyanakkor a biológiai növényvédő szereket mind szélesebb körben tudjuk alkalmazni.

A Green Deal, mint új irányelv, egyre inkább szóba kerül. Például, ha sávosan művelünk és sávosan permetezünk, akkor az magával hozza a kevesebb vegyszerfelhasználást is.

Tavaly a KITE Zrt. egyik ágazatának sem csökkent a teljesítménye az előző évihez képest. Egyaránt növekedett a terménykereskedelem, a műtrágya- és a növényvédőszer-forgalmazás, pedig ezek már korábban is elég magas szintet értek el. Külön-külön értve több 10 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak le, így a KITE 2021-es forgalma meghaladja a 380 milliárd forintot, szemben az előző évi 320 milliárd forinttal. A konszolidált értéke pedig biztos, hogy meg fogja haladni a 400 milliárd forintot, és ebben benne vannak a 2021-es árhatások is.

Folyamatosan jelennek meg újabb regisztrált kemikáliák, a kivontak helyére a gyártók általában új termékeket fejlesztenek. Most itt van az Indigo terméke, a biológiai csávázószer, amit tavaly még csak teszteltünk, de idén már tetemes mennyiséget használunk belőle. Saját kukorica vetőmagjaink nagy részét ezzel fogjuk csávázni. Az elmúlt 2 esztendő során ezt a biológiai csávázószert kipróbáltuk nedves és száraz körülmények között, kiváló eredményeket kaptunk.

Tavaly nagyot lépett előre a KITE, amikor megvásárolta a szegedi Agromag Kft-t. Ez egy közismerten jól működő vetőmagos vállalkozás.

– Amikor a jövőről beszélünk, akkor a KITE-ben mi a precíziós gazdálkodás és a szolgáltatás mellett nagyon nagy szerepet szánunk a saját vetőmag termeltetésének és forgalmazásnak. Ezzel eddig mi nem nagyon foglalkoztunk, most viszont belekezdünk, több saját márkás termékre számíthatnak a partnereink.

Az üzleti tranzakció tavaly decemberben befejeződött, megvásároltuk az Agromagot.

Ez a cég Magyarországon a napraforgóvetőmag-előállításban és -feldolgozásban abszolút meghatározó. A későbbiek során nyilván ki fogjuk egészíteni a tevékenységüket más területekkel is. A napraforgó- és a kalászosvetőmag-termeltetés mellett nagyobb arányban szeretnénk felfuttatni a hibrid kukorica vetőmag-előállítást és -feldolgozást.

Ha a tényeket nézzük, hol tart ma a precíziós gazdálkodás a KITE Zrt.-n belül?

– Változik a területe, növekszik. Mostanra már meghaladtuk a 400 ezer hektárt, s ez vélhetően tovább fog növekedni a jelenlegi támogatások hatására. Hozzá kell tennem, hogy ennek a jótékony hatása már érzékelhető és mérhető a gazdálkodásban.

Az elmúlt ősszel a legnagyobb szárazságban az összes olyan repce kikelt, amelyet a KITE sávos technológiája szerint vetettek és termesztenek.

Ahhoz is van köze a precíziós gazdálkodásnak, hogy a 2021-es szélsőséges időjárásban még a kukorica is tudott 6 tonnát teremni.

Mekkora most a KITE apparátusa, hányan dolgoznak ennél az integrátornál?

– Évről-évre növekvő tendenciát mutat a KITE alkalmazottjainak létszáma, jelenleg több mint 1600-an dolgozunk. Mintegy 50 százalékuk felsőfokú végzettségű szakember. A létszám arányosan növekszik azzal, ahogyan a KITE tevékenysége is évről-évre bővül. Mindannyiunk nevében arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az olyan társadalmi és gazdasági körülmények között, amiben most élünk, a megbízhatóság minden eddiginél fontosabbá válik. Ezt 48 évvel ezelőtt fogalmazta meg az alapítónk, Szabó István, és ez az értékrendünk azóta még inkább erősödött.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2022/3 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Kelesztő öntözéssel a repcerekordért

Minden növény termesztésében az alázat a legfontosabb technológiai elem. Ezzel fogadott Megyaszón Sárossy Ferenc, a Harangod-cégcsoport ügyvezető-tulajdonosa. Aki az utóbbi évtizedek során nem tanulta meg, hogy nem a természet igazodik hozzánk, az jó eséllyel rosszul jár. Az ember tudásának kell olyan szintre elérnie, amivel ki tudja szolgálni a természet, azon belül a növények és állatok igényeit.

Nyolcvan éves az Annaburger

A nagy teherbírású speciális pótkocsijairól – tartálykocsik, lehordószerkezetes és trágyaszóró kocsik – ismert Annaburgert az 1940-es évek elején alapították. Már a II. világháború előtt is gyártott pótkocsit traktorokhoz, és igavónoknak is.

A szövetkezet első spenótja

Tiszavasváriban 2011-ben alakult meg az OLITOR Szövetkezet, elsősorban szántóföldi zöldségnövények termesztésének összefogására. Jelenleg a két legnagyobb kultúrájuk a zöldborsó és a zöldbab, amihez az idén egy termelőnél spenót is társult.

Botanikus kertek találkozója

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont az Európai Botanikus Kertek 9. Kongresszusának. Az esemény házigazdája a 30 éves fennállását ünneplő Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége, társrendezője az Eötvös Loránd Tudományegyetem 250 éves Füvészkertje, fővédnöke Áder János, védnöke pedig Nagy István agrárminiszter volt.

Háromszáz év tapasztalatával

A Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészete csaknem egyidős magával az erdész szakmával. Baranya vármegye az 1686-os török uralom alóli felszabadulását követően, I. Lipót király rendelete alapján 1717-ben, a Pétsi fő Templom Uralom Erdei elnevezéssel szervezte meg az önálló erdőgazdaságot.

Több mint 2000 évvel ezelőtti gazdaságot tártak fel Észak-Izraelben

Egy 2100 évvel ezelőtt működő mezőgazdasági birtokot tártak fel Észak-Izraelben, Galileában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A mai óriási mezőgazdasági gépek a világ termőterületeinek 20%-át veszélyeztetik

1958-ban egy kombájn, amely egy teljes rakomány frissen betakarított terményt szállított, 8000 font (4 tonna) súlyú lehetett. Ma egy teljesen megrakott kombájn súlya 80 000 font (36 tonna) is lehet.

Nem „szennyezettek” a hazai, illetve az európai zöldségek és gyümölcsök

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet megdöbbenéssel olvasta azokat a több magyar sajtómédiumban megjelent cikkeket, melyek szerint az európai, illetve a magyar gyümölcsök káros növényvédő szerekkel, vegyszerekkel szennyezettek. Ezzel szemben a valóság, hogy az EU növényvédelmi előírásai a legszigorúbbak, a fogyasztóknak nincs okuk félelemre.

Több mint 1 milliárd forintot kaptak a növénynemesítők a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.-n keresztül

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. a fajtaoltalmi rendszerből több mint 1 milliárd forintot juttatott el a növénynemesítőkhöz, hogy új fajtákat hozhassanak létre - közölte a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az MTI-vel.

Takarmány: ma már nincs áralku

Napjainkban megdőlni látszik az a tézis, hogy a piac gyorsan válaszol a kilengésekre, és mindig visszaállítja az egyensúlyt. Ma már nem igaz ez az állítás, a takarmány-alapanyagok ára annak ellenére folyamatosan növekszik, hogy azt az állattenyésztők, a vásárlóerő várható visszaesése miatt, lassan már nem tudják beépíteni az átvételi áraikba.