Back to top

Mindenkinek ajánlott laboratóriumi vizsgálat

A laboratóriumi levélminta-vizsgálatok bizonyos támogatások esetén kötelezőek, és azok a kertészek is hasznos információkhoz jutnak az eredményekből, akiket semmi sem kötelez az elvégeztetésükre. Az elszabadult műtrágyaárak miatt az eddiginél is fontosabb, hogy a kívánt hozamokhoz elegendő, de a szükségesnél nem több tápanyagot adagoljanak a termelők.

A többlet a költségek fölösleges növelésével rontja a gazdaságosságot, ráadásul toxikus is lehet a növénynek.

A Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP-AKG) jogcímén támogatást felvevő termelőknek évenként kell végeztetniük levélanalízist, ötévente pedig talajvizsgálatot is. Ezek eredményére alapozva kell elkészíteniük az éves táp­anyag-gazdálkodási tervet (TGT). A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már hosszú ideje segíti a nitrátérzékeny területeken műtrágyát használó, illetve az AKG-ban részt vevő gazdálkodókat abban, hogy minél gyorsabban és költséghatékonyabban tudják teljesíteni a jogszabályi kötelezettségeiket, pályázati vállalásaikat, néhány éve pedig a laborvizsgálatok is az agrárszolgáltatási paletta részei lettek.

A támogatásban érintetteken kívül azoknak is érdemes megfontolniuk a vizsgálatok elvégzését, akik célzott, okszerű tápanyag-utánpótlással kívánják csökkenteni költségeiket,

olvasható a NAK egyik közleményében. A helyes táplálásnak köszönhetően a növények egészségesebbek lesznek és ellenállóbbak a stresszt okozó hatásokkal és kórokozókkal szemben, így kevesebb inputanyagot kell kijuttatni. A megfelelő időben vett növény- és levélminták vizsgálata segít megalapozott döntéseket hozni, például, hogy szükség van-e levél­trágyázásra, fejtrágyázásra.

Illusztráció
Illusztráció

A növényi növekedés az ásványi táp­anyagok koncentrációjától is a függ. A növényelemzés/levélanalízis feladata, hogy a növényben lévő tápelemek mennyiségéből az adott növény tápláltságára, ezen keresztül a talaj tápelem-ellátottságára, illetve trágyaigényére vonatkozó következtetéseket vonjon le. Normál esetben a levélen keresztüli trágyázás alkalmas tüneti kezelésre, gyors beavatkozásra. A táp­anyagigény szerinti mennyiség ugyanis csökkenthető, ha magas az ellátottság a levelekben, ellenkező esetben viszont emelni kell az adagot.

A VP-AKG feltételei között csak a N, P, K, Ca és Mg mennyiségének kimutatására elvárt a levélanalízis.

Javasolt azonban a mikroelemek vizsgálata is, hiszen sok esetben ezek hiánya okoz tüneteket, minőségi, eltarthatósági problémákat, hangsúlyozza a NAK.

A mintavétel szabályai

Az analízis pontosságát befolyásolja, hogyan szedjük a levélmintákat. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni. Egy mintavételi egységről egy átlagmintát kell venni. A mintának a terület két átlója mentén szedett megfelelő mennyiségű, a területre jellemző növényt, növényi szervet kell tartalmaznia. Egy mintát 50-100 növény, vagy legalább 100 növényi szerv (levél, levélnyél) képez. A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól és szennyeződéstől mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni rozsdamentes ollóval, késsel vagy metszőollóval.

Almatermésűek, bogyósok, csonthéjasok és héjasok esetén egy fáról legalább két levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából; más ültetvények esetében minden növényi szervet külön növényről kell begyűjteni.

A mintát mindig a korona felületéről (fénylevél) szedjük, a csúcshajtás középső részéről. Szőlő esetén a levéllemezt az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Illusztráció
Illusztráció

Amennyiben az ültetvény egészére jellemző valamilyen hiánytünet, akkor az átlagmintába ilyeneket is szedni kell. Ha a beteg, hiánytünetes levelek csak foltokban fordulnak elő, akkor az átlagmintából ezeket a részeket kihagyjuk, de célszerű külön mintát venni róluk a hiány felderítésére.

Növényvédelmi permetezést követően a munkaegészségügyi várakozási idő leteltéig, valamint lombtrágyázás után legalább két hétig várjunk a mintavétellel. A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiről nem javasolt mintát venni. Szőlőben pedig a sorok végén az első oszlopköz növényeit hagyjuk ki.

A mintát jól szellőző papírtasakba, dobozba kell gyűjteni, mintaazonosító jeggyel ellátni, és minél előbb a laboratóriumba juttatni.

A mintaazonosító jegyen a terület és a gazdálkodó adatai mellett szerepeljen a növényfaj (fajta), esetleg a növényi szerv neve és fejlettségi állapota, majd tegyük vízálló tasakba, hogy ne sérüljön. A nem szellőző műanyag tasakban a minták befüllednek, rothadásnak, penészedésnek indulhatnak, amelynek során megváltozik a tápelemek mennyisége. Ezzel szemben a minták kiszáradása nem gond, hiszen a laboratóriumi vizsgálat is a levelek szárításával kezdődik, olvasható a NAK tájékoztatójában.

Növényi nedvből

A hazánkban is elterjedt levélanalízis során a leveleket megszárítják, ledarálják, és ezután határozzák meg a benne található anyagokat. Az így kapott eredmények tehát a növénybe már beépült, többnyire már nem mobilizálható tápanyagokat mutatják. Hollandiában ugyanakkor növénynedv-analízist is végeznek, mondta Vincze Ambrus agrármérnök, aki segít az e célból szedett minták eljuttatásában a holland laboratóriumokba. Ez esetben az adott pillanatban a növényben megtalálható tápanyagokról kapunk információkat, azokról is, amelyek még nem épültek be. Ez történhet egészséges levelek mintázásával, de akár beteg vagy hiánytünetet mutató leveleket is vizsgáltathatunk.

A száraz levelek analízisekor tehát korábbi tápanyagellátási állapotokról kapunk adatokat, a nedv alapú vizsgálatnál pedig az aktuálisról.

A hagyományos vizsgálatnál a szedés után a szárítás következik, mert így tárolható a minta, hiszen a laborok leterheltsége miatt 2-3 hét is eltelik a minta beérkezése és a levélanalízis közt. Növényi nedv analízisekor sokkal hamarabb sor kerül a vizsgálatra, emiatt az eredmény is rendszerint hamarabb várható.

Illusztráció
Illusztráció

A reggeli időszakban szedett minta jellemzi legjobban a növény rendelkezésére álló tápelemek mennyiségét, ezért a nedvanalízishez a mintákat reggel 9 óra előtt érdemes megszedni (az előző nap felvett, illetve a fotoszintézis során elkészült táp­anyagok reggel még benne vannak a nedvkeringésben, a nap folyamán ezeket felhasználja a növény). Refraktométerrel magunk is nyomon követhetjük, ahogy a növényi nedv cukorfoka változik a különböző napszakokban, említette Vincze Ambrus.

Kevés helyen

Hollandiában 2009-ben kezdték kifejleszteni a növényi nedv analizálásának módszerét. Az volt a cél, hogy a ténylegesen felvehető tápanyagról kapjanak információkat, hiszen a nem felvehetők az adott pillanatban kevésbé lényegesek.

A hollandok nem szívesen adják ki ezeknek a labormódszereknek a licencét, jelenleg mindössze három helyen (Hollandia, Ausztrália és az USA) végzik ezeket a vizsgálatokat. Ezek a laboratóriumok szolgálják ki a termelőket világszerte.

Ez a vizsgálat kettő-öt munkanapon belül információt szolgáltat arról, hogy mi kering a növényi nedvben, tehát szükség esetén a termelők nagyon hamar módosíthatnak a tápanyag-utánpótlási receptúrán. Ilyenkor még nem látszik a növényen a hiánytünet, azaz még megelőzhetik a nagyobb bajt a beavatkozással, ha szükséges.

A nedvanalízishez legalább 100-150 gramm levélre van szükség, ebből elegendő nedv nyerhető ki. Maximum 5-10 hektárt érdemes mintázni, bár a gabonatermesztők nem feltétlen szeretnek ekkora területet bejárni. Táblánként egy minta ideális, és az a jó, ha minél több részéről szedjük a leveleket. Az analízis során 23 paramétert vizsgálnak, ezek a teljes cukorprofil, a sókoncentráció, a pH, a kationok közül a Ca, K, Mg, Na, három nitrogénforma (nitrát, ammónium, teljes N-profil, azaz a fehérjék és aminosavak), valamint a klorid, S, P, Si, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Al, mondta Vincze Ambrus.

A minták futárral érkeznek Hollandiába, ahol hűtik az elemzésig, de ez legföljebb egy-két nap. A hazánkban reggel szedett mintát dél körül felveszi a futár, és az másnap már a holland laboratóriumban van.

A három- és az egynapos futárszolgáltatás között 5-6 ezer forint különbség van, ennyi időbeli eltérés nem befolyásolja túlságosan az eredményeket, de főként a hajtatásban, intenzív termesztéstechnológia esetén ez a pár nap is számít.

Illusztráció
Illusztráció

Csökkenthető a költség

Talajmegújító gazdálkodást folytató dinnyetermelők, spárgások keresik meg rendszeresen Vincze Ambrust, de saját mézbogyó-ültetvényében is kizárólag nedv­analízis alapján dolgozik. Szabadföldi burgonya- és paprikatermelők szintén megtapasztalták már a módszer előnyeit. Hollandiában is elsősorban a kertészek élnek a lehetőséggel, hiszen hajtatásban 5-15%-nyi költséget tudnak megspórolni a tápanyagszint optimalizálásával.

A hajtatott kultúrákban két-háromhetente történő analízissel lehet jó eredményeket elérni, szántóföldi kultúrákban a vegetációs időszak alatt három alkalom elegendő a vizsgálat.

Szántóföldi kertészeti növényeknél az első mintákat az első kifejlett levél megjelenésekor kell venni, majd a virágzás előtt és után, valamint a termésfejlődés kezdetén, majd végül a betakarítást megelőzően.

A növényvédelmi költségek is csökkenthetők az analízisnek köszönhetően, hiszen ideális tápanyagellátásnál a növények erőnléte jó lesz, így ellenállóbbak a károsítókkal szemben. A tápanyagmérleg optimalizálásával nem adagolunk fölöslegesen tápelemeket, de pótoljuk a hiányzókat, így egyensúlyba kerül a növény. Ezzel támogatjuk a fotoszintézist, a sejtvastagodást, és fokozható az anyagcsere. Bizonyos mikroelemek hiányában a növény nem tudja kialakítani azokat az anyagokat, melyekkel mérsékelni tudja a rovarok, gombák kártételét, említette Vincze Ambrus.

A növényi nedvből végzett vizsgálat nemcsak a hiányzó elemeket mutatja meg, hanem arra is rávilágít, ha valamiből már károsan sok van a növényben.

Ilyen elem lehet a foszfor, bár természetesen a táp­elemarányok is számítanak. Például a foszfor-cink ideális aránya 10:1, de erre nagyon ritkán figyelnek a termelők. A kén és nitrogén arányát is 1:10 szinten kellene tartani a megfelelő fehérjeszintézishez. Kationok esetén (Ca, Mg, Na, K) is lényegesek a megfelelő arányok: ha például sok a kalcium, akkor a növények nehezebben veszik fel káliumot és a magnéziumot, a túl sok magnézium pedig csökkent kalcium- és káliumszintet eredményez.

Illusztráció
Illusztráció

Mivel a levélnedv vizsgálata pillanatnyi eredményt mutat, hasznos többször megismételtetni, mert az már tendenciákra is rávilágít. A holland módszert követve egyes kultúrákban érdemes a fiatal és az idős leveleket külön mintázni, azaz fölülről és alulról is 3-3 teljesen kifejlett levelet venni. Ebből kiderül, hogy a fiatalabb részek irányában csökken-e vagy növekszik a tápelemek mennyisége.

Tavasszal az összes hazai szántóföldi minta foszfor- és káliumhiányt mutat, és rendszerint a kén, a cink és a bór mennyisége is elmarad a kívánatostól.

A kertészeti mintákban is kimutathatók ezek a mikroelemhiányok. Az analízisek alapján a dinnyékben gyakori a kénhiány. Vincze Ambrus egyik dinnyetermesztő ügyfelénél egy-két kiugró év után visszaesett a kéntartalom, az analízisekre alapozva sikerült stabilizálni a hektáronként 60-80 tonna termést.

Ha valaki átáll a levélnedv-analízis alapján végzett tápanyag-utánpótlásra, az a növények átállítása és a termelői rutin megszerzése után egy éven belül eredményt hoz bármilyen kultúrában. Az analitika azonban kevés, fontos az alkalmazásra való hajlandóság. Előfordult már, hogy az alkalmazáson csúszott el a dolog, és persze az időjárás is okozhat meglepetéseket. Szabadföldi kultúráknál a megalapozott tápanyag-gazdálkodási terv esetén is keresztülhúzhatja az eredményeket a nyári aszály, mondta Vincze Ambrus.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2022/20 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Paradicsomból műtrágya

Egy új kutatás annak a lehetőségét vizsgálja, hogyan lehet paradicsomból, pontosabban a növényi hulladékból műtrágyát készíteni. A műtrágyák ára az elmúlt időszakban az egekbe szökött, ráadásul számos termék gyártása nem környezetbarát és sok energiát igényel.

Üvegház: mindenből a legkorszerűbbet

Tavaly decemberben készült el a Bartucz család 9500 négyzetméteres korszerű üvegháza Kiskunfélegyházán. A hatalmas beruházásukhoz drénvíztisztító berendezés, valamint üvegháztető-mosó és -festő robot is tartozik. Ők is látják, tapasztalják a gazdasági nehézségeket, mégis előre tekintenek.

Génmegőrzés a világban

Korábbi cikkemben írtam a biodiverzitás fontosságáról és arról, hogy az emberi tevékenységek hatására milyen tempóban romboljuk azt. A tudósok már felismerték a problémát, és a riói egyezményben rögzítették, hogy a korábbi károk felszámolása és újabbak megelőzése közös társadalmi felelősségünk. Nézzük tehát, hogy milyen génmegőrzési létesítmények szolgálják a genetikai sokféleség tartós fennmaradását.

Szamócaszezon: reményeket meghaladó eredmények

Egy sikeres termesztési idény most sokkal többet jelent annál, mint hogy biztosítja-e vagy sem az érintett kárpátaljai család megélhetését. Sokkal nagyobb a tét, mert jelentősen hozzájárul a szülőföldön maradáshoz, hiszen azt bizonyítja, hogy a háborús helyzettel járó bizonytalanság ellenére van jövő.

Az őszibarack nyári védelme

Meleg időjárásban a tafrinás levélfodrosodás már nem okoz gondot, a júniusban előforduló lehűlés esetén azonban felléphet a késői levél- és termésfertőzés. A tenyészidő előrehaladtával, melegebb időben nő a lisztharmat, hűvösebb időszakokban pedig a levéllyukacsosodás fertőzésének veszélye. A kártevők elleni védekezés a gyümölcsmolyok és a levéltetvek ellen irányul.

Formatervezési díjat kapott a Steyr Terrus CVT

A nagy presztízsű RedDot formatervezési díjjal ismerték el a Steyr Terrus CVT traktor dizájnját. A zsűri értékelése szerint 2022 legelegánsabb traktorának formaterve hozzájárul a nagy teherbírású munkagép képességeihez, kényelméhez és hatékonyságához. A Steyr Terrus CVT 2015-ben jelent meg a gyártó kínálatában, mint az osztrák vállalat „zászlóstraktora”.

Mindenkit megvisel a hőség, kivéve a rovarkártevőket – növényvédelmi előrejelzés 27. hét

A tavasz óta tartó általános levéltetű-fertőzöttség minimálisra csökkent ugyan, de a többi kártevő rovar kiválóan megvan a kánikulában. A növénybetegségeknek ezzel szemben nem kedvez a mostani idő. Fontos aktualitás, hogy sürgősen védekezni kell az amerikai szőlőkabóca lárvái ellen.

Írjon levelet Kittenberger Kálmánnak!

A Nimród Vadászújság 2022-ben első alkalommal írja ki a Sólyom-díjat, amely nevét a 110. évfolyamában járó lap neves publicistájáról, Kittenberger Kálmán levelezőtársáról, Láng Rudolfról kapta.

Cipő készül a kipréselt szőlőbogyóból

Egyre szaporodnak az újrahasznosított anyagból készült divattermékek is. A közelmúltban a vezető brazil ruházati áruházlánc szőlőlé, illetve bor készítésekor visszamaradt melléktermékből gyártott cipőkkel jelent meg a piacon.

Egy helyen a vadászatot érintő legaktuálisabb témák

Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) hatvani székházában tartottak tanácskozást június 21-én a Vadászkamara Területi Szervezeteinek titkárai. Az egyeztetés során a legaktuálisabb témákat vették górcső alá, ezek közül is kiemelt napirendi pont a Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési Program volt.