0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. május 18.

A szőlő-bor ágazat támogatásának lehetőségei

A Közös Agrárpolitika reformja a szőlő-bor ágazat számára a 2009-es pénzügyi év óta elérhető nemzeti támogatásokat is érinti. Magyarország továbbra is évi 27,94 millió eurót használhat ilyen célra 2027-ig. A jogszabályok lehetővé teszik a rugalmas átmenetet a Nemzeti Támogatási Programból a Stratégiai Tervbe.

A Stratégiai Tervet és a vonatkozó szabályokat a 2024-es pénzügyi év kezdetétől, 2023. október 16-ától kell alkalmazni a borágazat esetében. Nem változott, hogy az éves keretet nem lehet növelni, és a források továbbra sem csoportosíthatók át egyik pénzügyi évből a másikba.

Fontos, azonban, hogy az ágazat részére megnyíló vidékfejlesztési források továbbra is ezen a támogatási kereten felül fognak rendelkezésre állni a Stratégiai Terven belül.

A folytonosságot az teszi lehetővé, hogy a Stratégiai Terv keretében továbbra is támogatható a szőlőültetvények megújítása, a borászati üzemek korszerűsítése, a borászati termékek Európai Unión belüli és kívüli promóciója, valamint a borászati melléktermékek lepárlása.

Az átmeneti időszak kapcsán a legfontosabb tudnivaló, hogy a 2023. október 15. előtt elfogadott támogatási kérelmekben vállalt műveletekből a kérelmezőknek legalább a teljes támogatási összeg 30 százalékát kitevő részt végre kell hajtania, és a végrehajtáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet határidőre, 2023. október 15-ig be kell nyújtania, a megkezdett, de még nem befejezett vállalásokat pedig 2025. október 15-ig be kell fejeznie.

A KAP-reform egyik fő célja az Európai Unió Zöld Megállapodásában foglalt környezeti célok átültetése a mezőgazdaságba. Ennek érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a beavatkozások tartalmazzák azokat a műveleteket, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez. A KAP Stratégiai Tervben a tagállamoknak biztosítania kell, hogy a szőlő-bor ágazat éves keretösszegének legalább 5 százaléka a környezetvédelmet, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a termelési rendszerek és folyamatok fenntarthatóságának javítását, az ágazat környezetre gyakorolt hatásának a csökkentését, az energiamegtakarítást és az ágazat globális energiahatékonyságának a javítását szolgálja.

Ez alapján Magyarországnak összesen legalább 1,397 millió euró értékben kell olyan támogatási feltételeket elfogadnia legalább egy beavatkozáson belül, amik az említett célok legalább egyikéhez hozzájárul.

A Stratégiai Terv szőlő-bor ágazat esetében tervezett beavatkozásai

1. Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása

A Stratégiai Terv-rendelet az alábbi intézkedéseket teszi lehetővé a beavatkozások keretében:

– fajtaváltás (átoltással is) többek között a minőség vagy a környezeti fenntarthatóság javítása céljából, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás vagy a genetikai sokféleség növelése érdekében;

– szőlőültetvények áttelepítése;

– szőlőültetvények újratelepítése, amennyi­ben ez egészségügyi vagy növény-egészségügyi okból, a tagállam illetékes hatósága által elrendelt kötelező kivágást követően szükséges;

– szőlőültetvények termesztéstechnológiájának a javítása, különösen fejlett fenntartható termelési rendszerek bevezetésével, a növényvédőszer-használat csökkentését is beleértve, viszont nem ideértve a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények egyes parcelláinak ugyanolyan szőlőfajtával és ugyanolyan szőlőtermesztési rendszer szerinti újratelepítéssel megvalósított rendes megújítását.

Az intézkedések keretében elvégzett műveletek tényleges költségének 50 százalékára, illetve a kevésbé fejlett régiókban a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó tényleges költségek 75 százalékára adható támogatás.

A támogatás két részből állhat. A kisebb részét lehet az intézkedés végrehajtásából fakadó termelői bevételkiesés ellentételezésére fordítani, a nagyobb részét pedig a szerkezetátalakítás és az átállítás költségeihez való hozzájárulásként kifizetni.

2. Promóció

A promóciós beavatkozásokon belül meg kell különböztetni az EU-n belül és az EU-n kívül végzett promóciós tevékenységre vonatkozó szabályozást, mivel eltérőek.

A tagállamokban végzett promóciós tevékenységet a felelősségteljes borfogyasztás ösztönzésére, illetve az eredetmegjelölésre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós minőségrendszerek előmozdítására kell korlátozni.

A harmadik országokban végrehajtott promóciós tevékenység az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet foglalhat magába:

– olyan PR-tevékenység, illetve promóciós és reklámtevékenység, amely első­sorban az uniós termékek kiváló minőségét emeli ki, illetve az uniós élelmiszer-biztonság és a környezetvédelmi intézkedések magas színvonalát;

– nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon és kiállításokon való részvétel;

– tájékoztató kampányok, különösen az uniós eredetmegjelölésre, földrajzi jelzésekre és az ökológiai termelésre vonatkozó minőségrendszerekre vonatkozóan;

– új és meglévő piacok felmérése a piacok bővítése vagy megszilárdítása érdekében;

– a tájékoztató és promóciós műveletek eredményét felmérő tanulmányok;

– borászati gyakorlattal, a borászat növényegészségügyi és higiéniai szabá­lyaival, valamint a borágazat termékeinek importjára alkalmazandó egyéb harmadik országbeli követelményekkel kapcsolatos műszaki dokumentáció készítése, ide értve a laboratóriumi vizsgálatok és értékelések dokumentációját is, a harmadik országbeli piacokhoz való hozzáférés korlátozásának megelőzése vagy a hozzáférés lehetővé tétele érdekében.

A Stratégiai Tervből nyújtott promóciós támogatások intenzitása legfeljebb 50 százalékos lehet.

3. Beruházások

A Stratégiai Terv-rendelet keretében a szőlőtermesztési- és borkészítési rendszerek tárgyi eszközeire és immateriális javaira irányuló beruházásokat, valamint a feldolgozó létesítményekre, borászati infrastruktúrára, továbbá marketingstruktúrákra és -eszközökre irányuló beruházásokat kell beruházás alatt érteni. Az új szabályozás tehát jelentősen kiterjesztette az e beavatkozás keretében végezhető tevékenységek körét. Ezáltal támogathatóvá váltak a szőlőültetvényekhez kapcsolódó beruházások, a szőlőművelő gépek támogatásával együtt. A jogszabály azonban kizárja e támogatásból azokat az intézkedéseket, amelyeket a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása keretében lehet elvégezni.

A támogatás mértéke legfeljebb 50 százalékos lehet a kevésbé fejlett régiókban, a fejlett régiókban (Pest megye) pedig legfeljebb 40 százalékos.

4. További intézkedések

A Stratégiai Terv keretében továbbra is támogatható a borászati melléktermékek lepárlása, valamint továbbra is lehetséges az utóbbi években már alkalmazott zöldszüreti beavatkozás támogatása, ha azt a piaci körülmények szükségessé teszik.

Sztanev Bertalan

Forrás: Magyar Mezőgazdaság