Back to top

Oktatás a soproni erdőkben

Már több mint hetven éve támogatja a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság az egyetemi oktatást és kutatást. Tavaly újabb mérföldkőhöz érkezett a TAEG Zrt., a Soproni Egyetemért Alapítványhoz való csatlakozással még szorosabbá vált az elméleti és gyakorlati oktatás kapcsolata. Az egyetem hallgatói így tanulmányaik során bekapcsolódhatnak a gazdálkodás napi feladataiba.

A Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola utolsó diákjai 1918 decemberében hagyták el Selmecbányát, de a felsőfokú erdészeti oktatás csak 1919 áprilisában indulhatott meg Sopronban, miután a főiskola személyzete és hallgatói birtokba vették a Károly laktanyát. A két világháború közötti időszak viharos éveinek végére az addig Sopron szabad királyi város tulajdonát képező erdők 1945-ben az állam tulajdonába kerültek.

Az erdőterületek gondozásának feladatát az ún. tanulmányi erdőgondnokság kapta, tanulmányi vonatkozásai már a főiskolához kapcsolódtak.

Kezdetektől mintagazdaság

A Sopron környéki erdők sokszínűsége kiváló terepe a gyakorlati oktatásnak
A Sopron környéki erdők sokszínűsége kiváló terepe a gyakorlati oktatásnak
1951-ben a Földművelésügyi Miniszter rendeletével megalakult a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság azzal a céllal, hogy az akkori Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara, a Soproni Erdészeti Technikum és a Soproni Erdészképző Iskola részére megteremtse az üzemi gyakorlati oktatás széles körű lehetőségeit, a jogelőd Soproni Állami Erdőgazdaság üzemi feladatainak egyidejű elvégzése mellett. A rendelet szervezeti és működési szabályzatot is tartalmazott, amit 1953-ban pontosítottak. Ennek egyik fontos és a mai napig élő része, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaság olyan tervkötelezett vállalat, mint bármely más állami erdőgazdaság, tervezési, számviteli és ügyviteli módszerei azokéval azonosak, de termelési feladatait, valamint beruházási szükségleteit az oktatási cél határozza meg.

Tehát már az alapításkor megfogalmazódott az az elv, hogy a gyakorlati oktatás csak akkor lehet hatékony, ha az működő vállalati keretek között zajlik.

A másik lényeges momentum, a szervezeti és működési szabályzat egyértelműen kimondja, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaságot – mint elsősorban gyakorló és bemutató gazdaságot – minta-erdőgazdasággá kell fejleszteni.

Erdőfejújítás a Muckon
Erdőfejújítás a Muckon

Az oktatás középpontjában már az 1950-es évek elején is a Soproni Erdészet hegyvidéki erdőterületei álltak, mivel könnyen elérhetőek voltak a városból, a campusból. Az 1953-ban Röjtökmuzsaj-Iváni erdőtömbbel kibővült gazdálkodási terület már Magyarország jellemző erdőállományainak többségét be tudta mutatni.

A további bővülés, a fűrészüzem, az erdészeti gépállomás és a műszaki erdészet kialakítása pedig megteremtette a felsőfokú gyakorlati oktatás egyedülálló bázisát.

A Sopron környéki erdők földrajzi elhelyezkedésük és a termőhelyi adottságok miatt sokszínűek. Alig néhány kilométeren belül megtalálható a molyhos tölgyes karszterdő, a patakmenti ligeterdő vagy a szubmontán bükkös. A Fertő sztyepprétjeit az alpesi jellegű hegyvidéki erdőkkel összekötő táj és az azt tarkító erdők számtalan növény- és állatkülönlegességnek adnak otthont. A környezeti adottságok tehát kiválóak az elméleti tanulmányok alátámasztására.

Elismert reform

Az európai erdészeti felsőoktatási intézmények munkáját koordináló nemzetközi szervezet, a Silva Network idei konferenciáján bemutatott hazai oktatási reformfolyamat nemzetközi figyelmet és elismerést kapott, kiemelve, hogy a tantervi megújulás során a Soproni Egyetem képes volt az erdész szakma gyakorlati képviselőinek széles körét megszólítani. Így nem csoda, hogy a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karát kérték fel a soron következő, 2023-as rendezvény megtartására Sopronban.

Átjárható képzés

A Soproni Egyetem 2022-ben az elmúlt három évtized legátfogóbb tantervi reformját hajtotta végre. Az oktatás egymással párhuzamosan újult meg az erdőmérnöki, faipari mérnöki és kreatívipari, közgazdaságtudományi és pedagógiai karokon, a hazai felsőoktatás szinte egészére kiterjesztett, új alapítványi egyetemi struktúra bevezetéséhez kapcsolódóan. Sopronban ennek fontos lépése volt, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG) és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) is csatlakoztak a Soproni Egyetemért Alapítványhoz.

Erdőmérnök-hallgatók terepi munkán
Erdőmérnök-hallgatók terepi munkán

A reform célja az volt, hogy az egyetemi képzések minél jobban alkalmazkodjanak a piaci igényekhez, rugalmas, gyakorlatorientált oktatás valósuljon meg. Jelenleg az Erdőmérnöki Karon erdőmérnöki, földmérő, földrendező mérnöki, természetvédelmi mérnöki és vadgazda mérnöki szakokon tanulhatnak a hallgatók.

A Madarak és fák napja alkalmából minden évben fát ültetnek az óvodások
A Madarak és fák napja alkalmából minden évben fát ültetnek az óvodások

A reform olyan alapelveket követ, mint az óraszámok csökkentése, nagyobb hangsúlyt helyezve az önálló, kreatív gondolkodást igénylő hallgatói munkára.

A szakmai bevezetőtárgyak során a hallgatók már igen korán megismerkedhetnek az alapvető szakmai fogalmakkal. A képzés további szakaszában lehetőség nyílik bizonyos szintű szakosodásra, illetve más karok, szakok tárgyköreinek hallgatására is. Az órákat a legismertebb gyakorlati szakemberek tartják. A tantervek pedig úgy készültek, hogy elősegítsék a tanulmányok egy részének külföldön történő elvégzését.

Az egyetemen belüli együttműködés lehetőséget ad arra, hogy egyes képzési irányok erősségei beilleszthetők legyenek más karok képzéseibe. Így például az Erdőmérnöki Karon a műszaki alapozó tárgyakat és a faanyagtani ismereteket a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, a közgazdasági és specifikus erdészeti üzemgazdaságtani tárgyakat a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és az ERTI ökonómiai osztálya, valamint az erdőpedagógiai, kommunikációs ismereteket a Benedek Elek Pedagógiai Kar ehhez legjobban értő kollégái oktatják. Mindezek mellett kiemelt hangsúlyt kap az idegen nyelvek oktatása.

Napi szintű kapcsolat

Az Erdőmérnöki Kar hagyományosan jó együttműködést ápol a szakközépiskolákkal, folyamatos átmenetet biztosítva a felsőfokú képzésekbe.

A gyakorlatorientáltság érdekében napi szintű a kapcsolat az egyetem és a TAEG között, oktatási és kutatási területen különösképp. Ezáltal a hallgatók közvetlenül betekintést nyerhetnek az erdőgazdaságnál zajló munkába mind az oktatási, mind a kötelező nyári gyakorlati időszakokban.

Önálló munkát is végeznek „hetesi rendszerben”, 5-6 fős csoportokban a napi munkákhoz csatlakozva. Műszaki, ökonómiai, vadgazdálkodási, természetvédelmi, erdőművelésierdővédelmi, erdőhasználattani, erdészeti ökológiai témákban tudományos diákköri dolgozatok, szakdolgozatok és diplomamunkák kidolgozására fogadják a hallgatókat a TAEG és az ERTI munkatársai.

A csemetekerti gyakorlat a tanulmányoknak is fontos eleme
A csemetekerti gyakorlat a tanulmányoknak is fontos eleme

Terepi gyakorlatok

Napjainkban az elmúlt évtizedekhez képest még szorosabb a kapcsolat és az együttműködés a Soproni Egyetem és a Tanulmányi Erdőgazdaság között, köszönhetően a közös tulajdonos, a Soproni Egyetemért Alapítvány munkájának.

A jelenlegi oktatásban a Soproni és a Síkvidéki Erdészet mellett az erdőgazdaság igazgatósága és a fafeldolgozó üzem munkatársai is részt vesznek.

A csemetekerti gyakorlatok térségi szinten egyedülálló lehetőséget nyújtanak. Az erdőművelési, erdőhasználati és erdőrendezési terepi gyakorlatokra a Soproni-hegyvidék erdeiben és a síkvidéki erdőterületeken, változatos termőhelyi viszonyok között van lehetőség, a szakszemélyzet személyes hozzájárulásával.

Az Erdő Házában a természetvédelmi és környezetmérnöknek tanulók is bekapcsolódnak az erdőpedagógiai oktatásba
Az Erdő Házában a természetvédelmi és környezetmérnöknek tanulók is bekapcsolódnak az erdőpedagógiai oktatásba

Az erdőgazdaság erdei iskolai tevékenységében új fejezet nyílt a Károly-magaslati és az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpontok átadásával. A Soproni-hegység természeti értékeit bemutató kiállítások, a vadaspark és az interaktív tantermek új lehetőséget adtak, hogy a Benedek Elek Pedagógiai és az Erdőmérnöki Kar hallgatóit be lehessen vonni az erdei iskolai oktatásba. A minősített Muck Endre Erdészeti Erdei Iskolában a hallgatók részt vehetnek a környezeti nevelésben a foglalkozásokkal, a jeles napi rendezvényekkel vagy az erdei táborozásokkal.

A nyári táborokban a vadaspark lakóival is megismerkednek a gyerekek
A nyári táborokban a vadaspark lakóival is megismerkednek a gyerekek

A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása mellett a TAEG Zrt. helyet ad és aktívan részt vesz a kutatási programokban is. Ez az érintett kutatóműhelyek és a társaság számára is a gyakorlatban felhasználható eredményekkel jár.

70 éve a TAEG Zrt. legfontosabb közcélú szerepvállalása az erdészeti és faipari közép- és felsőfokú oktatás gyakorlati tevékenységének és a kutatási feladatainak széles körű támogatása. Ezek alapján fogalmazódik meg a TAEG Zrt. küldetése: Oktatással a természet oldalán.

Dr. Heil Bálint
Soproni Egyetem Erdőmérnöki kar

Bánáti László, dr. Takács Viktor
TAEG Zrt.

Forrás: 
A Mi Erdőnk
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a A Mi Erdőnk 2022/5 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Nyírségi arany magról

Baktalórántháza nemcsak a Dégenfeld Kastélymúzeumról és a nyírségi várost ölelő, természetvédelmi területként nyilvántartott erdőtömbről, hanem az ottani akácmagtermelésről is nevezetes. Magyarország akácmag igényének jelentős részét a NYÍRERDŐ Zrt. Baktalórántházi Erdészete elégíti ki.

Két év alatt 100 helyet javított a MATE a QS agrártudományi rangsorában

Újabb 50 helyet javított és ezzel a 151-200. helyet érte el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a világ egyik legelismertebb felsőoktatási rangsorán, a Quacquarelli Symonds (QS) 2023-as agrártudományi ranglistáján. Ezzel az eredménnyel a valaha volt legjobb pozíciót érte el az egyetem és a világ legjobb 12 százalékába került a számára legfontosabb tudományterületen.

Ismét önkéntes faültetés a Sóstói-erdőben

A tavaszi idő beköszöntével, illetve a föld fagyának kiengedésével elérkezett az erdészek egyik legfontosabb feladata, az ültetés időszaka. A NYÍRERDŐ Zrt. Nyíregyházi Erdészete – folytatva a sokéves hagyományt - Nyíregyházán, a Sóstói-erdőben önkéntes faültetést szervez.

Bárki megtanulhat gyümölcsfát oltani a Füvészkertben március 25-én

Bárki megtanulhat oltani, csak szándék kérdése – ezzel a biztató gondolattal hirdet egynapos gyümölcsfaoltó tanfolyamot az ELTE budapesti Füvészkertje március 25-re, vagyis gyümölcsoltó Boldogasszony napjára. Akinek van oltandó fája, vigye magával!

Miniszteri elismerő oklevelet kapott a NYÍRERDŐ Zrt. osztályvezetője

Az Agrárminisztérium az Erdők Világnapja alkalmából Budapesten, a Vajdahunyadvárban rendezett kitüntetési ünnepséget, kedden délután.

Idén tizedik alkalommal rendezik meg Ifjú Kócsagőr Programot

Az Ifjú Kócsagőr Program évről-évre egyre népszerűbb a természet iránt elkötelezett diákok körében. 2023-ban immár 10. alkalommal hirdetjük meg számukra a programot, hogy a természetvédelmi őrök munkáján keresztül ismerhessék meg a hazánkban is egyre sürgetőbb választ igénylő természetvédelmi kihívásokat és lehetőségeket.

Erdész-vadász szakemberek kaptak elismerést az Erdők Világnapja alkalmából

Az erdő egységes rendszer, amely sérülékeny, védelemre szorul. Közös felelősségünk, hogy megértsük és tudatosítsuk: teremtett világunkkal együtt élve, abban a lehető legkevesebb kárt okozva, ökológiai egyensúlyát fenntartva kell léteznünk, hogy utódaink is megismerhessék ezt a csodát – fogalmazott Farkas Sándor a 2022. évi Erdők Világnapja alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen.

Egészséges erdők az egészséges emberekért

Az erdőkkel egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk saját magunk és az utánunk következő generációk számára - emelte ki köszöntő beszédében Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár az Agrárminisztérium Magyar Tudományos Akadémián tartott konferenciáján, melyet az Erdők Világnapja alkalmából rendeztek.

Már lehet regisztrálni a TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióra

Idén is megrendezik a TeSzedd! hulladékgyűjtő akciót, amelyre már jelentkezhetnek az önkéntesek - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára hétfőn, Budapesten.

Itt az erdők napja, kezdődik a tavaszi nagytakarítás

Harmadik alkalommal hív a természet megtisztítására az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) és az Aktív Magyarország a Tavaszi nagytakarítás - Takarítsuk ki a természetet együtt! elnevezésű akció keretében - tájékoztatta az AÖFK hétfőn az MTI-t.