Back to top

A város, amelynek először lett klímastratégiája

A Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség tavalyi, Tatabányán megrendezett évzáró konferenciáján a házigazda település zöldfelület-gazdálkodását ismerhettük meg.

A Városüzemeltető Iroda két szakembere fejtette ki, milyen szempontokat vesznek figyelembe és milyen eredményeket értek el a környezetvédelmi programjuk és klímastratégiájuk mentén. Emellett részletesen hallhattunk holland technológiával létesített biodiverz évelőágyások tapasztalatairól.

Tatabánya Polgármesteri Hivatalának főkertésze és egyben a Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mármarosi Sándor nagy eredménynek tartja, hogy a beruházások előkészítése során a tervezők ma már megkeresik őket, előre szakvéleményt kérnek, egyeztetnek, áttekintik a környezetvédelmi szempontokat. A város szakemberei a beruházások tervezési szakaszába is bekapcsolódnak. Tatabánya parkfenntartási feladatait a T-Szol Zrt. végzi, de az önkormányzat külső vállalkozókkal is dolgozik például fagallyazások, fasorápolások, növényvédelem és játszótérépítések során. Elkötelezett hívei a Virágos Magyarország mozgalomnak.

Úgy tervezik a beruházásokat, hogy azokat megfelelő színvonalon fenn is tudják tartani.

Mármarosi Sándor főkertész fontosnak tartja a lakossági egyeztetéseket
Mármarosi Sándor főkertész fontosnak tartja a lakossági egyeztetéseket
A város 1,6 millió négyzetméternyi zöldfelületéből 500 ezer négyzetméternyit kiemelten kezelnek. Megkezdődött az egynyári virágágyások leváltása, helyettük évelőket telepítenek. A növényszigetekbe már cserjék kerülnek, de a városi rendezvények területén a látvány miatt még szükségesek az egynyári-kiültetések, bár ennek a mennyiségét is csökkentették. A fenntartás egyszerűsítése érdekében fontos a talajtakarás és az automata öntözés. A város színesítésére virágoszlopokat állítanak fel minden évben. A városba vezető utak zöldfelületeit és a település körforgalmait tervezik rendezni, ezek látványos, de fenntartás szempontjából nehezen megközelíthető helyek. Önkormányzati finanszírozásból az elmúlt három évben 1500 fát telepítettek, 2021-ben megalkották a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendeletet. Közterületre 14/16 és 16/18 méretű lombos fákat ültetnek a biztonságosabb eredés és a könnyebb kezelhetőség miatt.

Együtt a lakossággal

Az előadó sokéves szakmai tapasztalata alapján fontosnak tartja, hogy a fenntartásba a lakosságot és az intézményeket is bevonják. Az előkertek díszítésénél ma már az önkormányzat által szervezett egynyárivirág-osztás visszaszorult, helyette évelőket adnak, a gondozást pedig szakmai tanácsokkal segítik. Ha a lakossággal kialakul a jó kapcsolat, akkor kevesebb a reklamáció és a bejelentés.

Lakótelepi környezetben mindig fontos téma a közterületi játszóterek állapota, megújítása.

Tatabányán 76, részben bekerített, szabványnak megfelelő játszótér van, az elmúlt tíz évben sikerült mindet felújítani. Azt tapasztalják, hogy a tematikus játszóterek sokkal népszerűbbek, kihasználtabbak, főként, ha a területhez kötődő tematikára épülnek. Például a Május 1. park játszótere egyedileg bányász témára tervezett. Minden fejlesztési tervről szerveznek lakossági egyeztetéseket. Internetes felületen közvetlenül a Városüzemeltetési Irodával kapcsolatban álló hibabejelentő rendszert működtetnek. Így sokkal rugalmasabb és gyorsabb a bejelentések kezelése, és amit lehet, azt szinte azonnal megoldanak. Modern Városok programjuk legújabb eredménye a Megyeháza tér megújítása, ahol az új közösségi tér 2023 májusára készül el.

Környezeti nevelés

Holisztikusan kellene gondolkodnunk, nem csupán a GDP és a gazdasági megtérülés alapján. Már húsz-harminc éve mondják a szakemberek, hogy környezetünk, természetünk és magának az embernek a védelme a fontos, hiszen például egészségünk romlása csökkentheti a GDP-t. Oláh András, Tatabánya Polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi és klímavédelmi referense ezen szemlélet alapján tevékenykedik munkatársaival együtt.

Tatabánya területe 93 négyzetkilométer, egyharmada védett.

Holisztikus szemléletet képvisel Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens
Holisztikus szemléletet képvisel Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens
Az elkötelezettségüket jelzi, hogy a városnak az 1995-ben megjelent környezetvédelmi törvénynél korábban, már 1991-ben volt környezetvédelmi programja, melyben az iparvárosi sajátosságok (akkor még jellemzően az volt Tatabánya) ellensúlyozására létrejött gondolatokat fogalmazták meg. Később a törvény alapján három környezetvédelmi program született, most tartanak a negyedik hatéves ciklusnál. A város, Magyarországon elsőként, 2007-ben elkészítette klímastratégiáját. Környezeti nevelés 2005 óta zajlik Tatabányán. Magánszemélyek, szervezetek elismerésére Zöldág díjat alapítottak, bárki pályázhat környezetszépítő és környezeti nevelést támogató tevékenységre.

Megyei jogú városi szinten 15-20 millió forintot tudnak fordítani a költségvetésből a környezetvédelmi alap részterületeire. Tatabánya külterületén, a Nyúl-dom­bon egy éve van országosan védett önkormányzati területük, egy láprét, amit a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal karöltve tavaly sikerült felmérniük és rögzíteniük.

A következő években több városi területet is szeretnének védelem alá vonni, melyek ismertetőtáblák, tanösvények kihelyezésével hozzájárulhatnak a környezeti neveléshez.

A szakemberek munkájának egyik legfontosabb eredménye Tatabánya 2021-ben megalkotott favédelmi rendelete, mely kimondja, hogy a fapótlás pénzbeli megváltásából befolyt összeg csak faápolásra, faültetésre fordítható, és mindenki köteles környezeti besorolástól függően pótolni a kivágott fákat.

A környezeti nevelést az előadó kiemelt feladatnak véli, hiszen nehéz az emberek berögzült szokásait megváltoztatni. E nélkül nem sikerülhet az energiatakarékosság, a túlfogyasztás visszaszorítása, a fogyasztói szokások megváltoztatása. Ha a gyerekeknél kezdjük a nevelést az oktatási intézményekkel is karöltve, talán nem lehetetlen a változás, hangsúlyozta Oláh András.

Szaktudást közvetít

A debreceni S-Tér Kft. munkatársai több mint tíz éve dolgoznak együtt a Flower your place B.V. holland céggel, akik egyebek között hagymás növények gépi telepítését végzik, évelőkből vadvirágos réteket hoznak létre magvetéssel, és biodiverz évelőágyásokat alakítanak ki. Sándor Tamás, az S-Tér Kft. ügyvezetője a holland céggel közös évelőprogramjuk tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.

Alacsony fenntartási igényű, látványos, előre kiszámítható költségű biodiverz növényfelületek létrehozása a céljuk, zömmel Magyarországon is beszerezhető fajokból.

Az Európa nyolc-tíz országában már jelen levő holland cég nem termeszt növényeket, az S-Tér Kft. elsősorban tehát nem terméket hoz be Hollandiából, hanem szaktudást.

Fontos, hogy a tervezéstől a megvalósulásig minden egy kézben legyen, mert így lehet végigkövetni a folyamatot, aminek a végeredménye a szinte egész évben díszítő, legalább hathónapos virágzási időszakú kiültetés. Mindehhez elengedhetetlen a helyi adottságok, a talaj- és vízviszonyok, a napsütéses órák számának figyelembevétele, a helyszín pontos ismerete. A tervezést megelőzi a terület felmérése, melynek során pontos lista készül a gyomfajokról is, ami információkat ad a helyszínről. Ezt követően a holland kollégák a hely többéves csapadék- és hőmérsékleti adataira is alapozva állítják össze a fajtalistát a magyar céggel egyeztetve.

A növénytársulásokat az adottságokat, a várható használati körülményeket, például a téli sóterhelést is figyelembe véve tervezik.

Más a kitettsége például egy út menti zöldsávnak, mint egy védett helyen levő területnek. A kivitelezés első lépése az előkészítés, amit a magyar szakemberek végeznek el, beszerzik a szükséges engedélyeket, az út menti telepítésnél elintézik a forgalomkorlátozást, biztosítják a megközelíthetőséget. Az ágyás-előkészítés a tükör kialakításával kezdődik: kicserélik a föld fölső 25 centiméterét, helyére a holland cég által összeállított, levegős, tápanyagdús talajkeverék kerül a jó vízgazdálkodás érdekében.

Mindig a terület adottságaihoz illeszkedő fajtákat ültetnek az ágyásokba. Az előre kijelölt foltokba 9 × 9 centiméteres cserépméretű növényeket ültetnek, 3×3-as kötésben, kilenc darabot négyzetméterenként. A cég igyekszik magyar ter­mesz­tőktől beszerezni a növényeket, de azok nem mindig tudják kiszolgálni őket.

Kiemelte azonban az előadó, hogy ha időben jelzik, mire van szükségük, a hazai évelőtermesztő cégek is képesek kielégíteni az igényeiket.

A jó fejlődés kulcsa

A biodiverz évelőbeültetés fenntartási költsége elenyésző. A holland technológia szerint telepített évelőágyások nem igényelnek öntözést a fenntartás során, csak a telepítés után közvetlenül kell egyszer megöntözni a növényeket, valamint a nagyon aszályos időszakokban néhányszor.

Önkormányzati finanszírozásból az elmúlt három évben 1500 fát telepítettek
Önkormányzati finanszírozásból az elmúlt három évben 1500 fát telepítettek
Fotó: Tatabányai Polgármesteri Hivatal

A növényzet hat hónap alatt összenő, a friss talajban a gyomosodás jelentéktelen. Az első néhány hónapban azonban különösen figyelni kell gyommentesítésre. A holland cég is azt javasolja, hogy az évelőket senki se vágja vissza ősszel, hogy télen is díszítsék a területet. Elég, ha tavasszal – március végén, április elején – alacsonyan visszametszik őket, amikor a növények elkezdenek kihajtani. Tapasztalatuk szerint jobban fejlődnek a növények, ha a tövüket kissé megsértik. A holland szakemberek szinte napra pontosan megmondják, mikor kell kezdeni a munkát. Olyan géppel dolgoznak, ami ledarálja, felaprítja a növényi részeket és mulcsként visszajuttatja a területre a nyesedéket, amit a növény fel tud majd használni.

Néhány hét múlva a növényzet megindul, és rövid időn belül látványosan fejlődik.

A jó fejlődés kulcsa a visszavágás, hallottuk. Tápanyag-vissza­pótlás évente egyszer, közvetlenül a visszavágást követően szükséges. Az évszakokkal folyamatosan változik a terület, a nehezen kezelhető felületeket könnyen látványossá lehet tenni ezzel a technológiával.

Hazánkban tavaly májusban Veresegyházán és a Főkert segítségével Budapesten, a Széchenyi téren készültek ezzel a technológiával biodiverz évelő-kiültetések. Hasonló kitettségű volt mindkét növényágyás, igazi értékük két-három év múlva látszik majd.

Évelőszőnyeg olyan területekre ajánlott, ahol nehézkes a konténeres telepítés, például erősen lejtős rézsűkön. Ennél a technológiánál a talajnak csak a felső rétegét szükséges eltávolítani. A növényszőnyeget raklapon szállítják, lebomló fából készült tüskékkel rögzítik. Gyors és hatékony a technológia, bár nem olcsó.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2023/3 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Válság és munkaerőhiány tehet pontot az brit bogyósgyümölcs-termesztés végére

Egy 75 éve bogyós gyümölcsökkel foglalkozó családi gazdaság a növekvő költségek miatt kénytelen leállni a termesztéssel. A brit nottinghamshire megyei Southwell közelében található Starkey's Fruit már nem talál a termesztéshez elengedhetetlen idénymunkásokat.

Egyetlen magyarként a világ száz legjobb egyeteme közt a MATE a THE fenntarthatósági rangsorában

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a világ száz legjobbja közé került a Times Higher Education Impact Rankings rangsor ENSZ által deklarált éhezés elleni küzdelmet meghatározó Zero Hunger kategóriájában. Ezzel olyan kiemelkedő egyetemekkel került egy kategóriába, mint a 65. helyezett Wageningen Egyetem vagy a 72. helyezett Tokiói Agrártudományi Egyetem, amelyek az agrárszektorban a világ vezető intézményei közé tartoznak.

Növényvédelmi Szakmérnöki képzés indul Keszthelyen, a Balaton fővárosában

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete posztgraduális képzés keretében lehetőséget nyújt agrárszakemberek számára növényvédelmi szakmérnöki szakon. A növényvédelmi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak magyar nyelvű, négy félévet felölelő levelező képzés.

Magas a páratartalom, minden fertőz – növényvédelmi előrejelzés 23. hét

Az időjárási körülmények a betegségeknek és kártevőknek egyaránt kedveztek. Külön ki kell emelni a levéltetűfajok igen erős invázióját, mely szinte minden növénykultúrát érint, de védekezni kell egyebek között a varasodás és a gyümölcsmolyok, valamint a rózsalisztharmat ellen is.

A zöld színű rózsavirágtól az ehető rózsaszirmokig... Így készítsünk édes rózsavirág csipszet!

60 éves a Budatétényi Rózsakert: Rózsafesztivál különlegességekkel… Hétvégén rózsafesztivál helyszíne volt a Budatétényi Rózsakert, ahol sok különlegességet, többek között a „zöld virágú rózsát” is megcsodálhatták az érdeklődők. A rózsa ráadásul egy ehető, iható, illatával lelket ápoló dísznövény.

A legszebb standok Fehérvárcsurgón

Hatalmas érdeklődés övezte az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok rendezvényeit Fehérvárcsurgón. A színvonalas kiállítás és vásár záró eseménye a közönségdíj és a szakmai díj átadása a legszebb standok készítőinek.

Takarónövény-kísérletek homoki szőlőben

Homokon, ahol az 1 százalékos humusztartalmat már jónak nevezik, a gazdálkodás, főleg a hosszú távra tervező gazdálkodás nagy kihívás. A máshol megszokott módszerek itt nem működnek – igaz, ezek a „megszokott” módszerek máshol, az ország szinte minden területén is rontják a talajt. Egy maroknyi elkötelezett gazda egyesületi keretek között keres megoldást.

Növényvédőszer-piac 2022

A Kynetec Hungary Kft. (volt Kleffmann és Partner Kft.) független piackutató cég 1995 óta tevékenykedik Magyarországon. Kizárólag gazdálkodóktól származó információk alapján méri fel a vetőmag-, a műtrágya és a növényvédőszer-piacot. Alábbi összeállításunk megosztásával is szeretnénk megköszönni a részvételt mindenkinek, akik valamelyik kutatásunkban segítségünkre volt.

Átadták az abdai vásárteret

A magyar gazdaság megerősítése, a családok és a munkahelyek védelme a kormány legfontosabb célja – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Abda Agora átadó ünnepségen.

Meghódította a világot

Éppen tíz éve alapították a Gremon Systems Zrt.-t, hogy döntéstámogató rendszerekkel könnyítsék az üvegházi kertészek munkáját. A két alapító, Lóczi János és Ujszászi András saját tapasztalataik alapján tervezték meg, milyen korszerű számítógépes megoldásokkal tudnák eredményesebbé tenni a termesztést.