0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2023. szeptember 27.

Érdemes alaposan tájékozódni, nem szabad megszokásból támogatást igényelni

Jó hír, hogy a támogatások gerincét adó jogcímek és az igénylés módja nem lesz teljesen ismeretlen a termelőknek, ugyanakkor a szabályokban sok a változás. A támogatási rendszer az eddiginél célzottabban segíti majd a kis- és közepes gazdaságokat, valamint jobban ösztönzi a generációváltást, illetve a környezet- és klímavédelem szempontjából előnyös gazdálkodói gyakorlatok alkalmazását.

Bár a gazdálkodók túlnyomó többsége általában a falugazdászok, illetve szaktanácsadók segítségével adja be támogatási kérelmét, idén mégis mindenkinek érdemes előbb alaposan tájékozódni. Hiszen az új támogatások segítségével akár többletbevételhez is juthat, de ehhez jól átgondolt egységes kérelem, valamint a megváltozott feltételek ismerete és betartása szükséges. Hogy mire kell a leginkább figyelni, arról Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.

Mint mondta, az európai KAP-reform mértéke és elhúzódó elfogadása miatt nagyon feszített ütemben kellett a tagállami támogatásigénylési, jogszabályi környezetet kialakítani. A bizottság több mint féléves tárgyalás után, 2022. november 7-én, tizenharmadikként fogadta el Magyarország KAP Stratégiai Tervét. A végrehajtásra való felkészülés természetesen nem ekkor kezdődött, hanem párhuzamosan kellett haladnia az uniós tárgyalásokkal, így 2022. december végén megjelenhetett a LXV. Törvény a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről. A törvényi keretek kidolgozása mellett folyamatos a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek kidolgozása és a támogatásigényléshez szükséges informatikai rendszerek fejlesztése.

Mi segíti a gazdálkodókat a felkészülésben?

– Megértve és elfogadva, hogy a változások mértéke miatt a gazdálkodóknak megfelelő időre van szükségük a felkészüléshez, az Agrár­minisztérium úgy döntött, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) együttműködésben már a tárgyalások lezárása és a jogszabályok megjelenése előtt, azaz tavaly nyáron elkezdi a gazdálkodók intenzív tájékoztatását.

A cél elsősorban az új zöld alapfeltételek és az első pilléres, közvetlen terület- és állatalapú támogatási formák minél alaposabb és szélesebb körű megismertetése.

Folyamatosan készülnek el az új támogatási feltételek részletes tájékoztató kiadványai, amelyek immár az új Közös Agrárpolitika bemutatására dedikált honlapon (kap.mnvh.eu) is elérhetők. Az Agrárminisztérium és a NAK országjáró gazdafórumsorozatot is szervezett, amelyen az elmúlt hónapokban több ezer gazdálkodó ismerhette meg az új feltételeket és lehetőségeket.

A megközelítőleg 160 ezer támogatást igénylő gazdálkodó többsége, mintegy 110 ezren várhatóan a falugazdászok segítségével igénylik majd a támogatásokat. Ezért fontos kiemelni, hogy elkezdődött a falugazdászok, szaktanácsadók és kormányhivatali munkatársak intenzív felkészítése is. Végül, de közel sem utolsó sorban ezzel a cikkel a Magyar Mezőgazdaságban is elindul egy KAP-tájékoztató sorozat, amelyet mindig érdemes lesz elolvasni.

A tavalyi aszályos év után nem szabad megszokásból termelni.

Át kell gondolni a talajvédelmet, vízgazdálkodást, esetleg a fajta- vagy kultúraváltást, és az a tapasztalatom, hogy ezt meg is teszik a termelők. Volt tíz jó éve a szántóföldi növénytermesztőknek, amikor lehetett megszokásból gazdálkodni, de ez tavaly véget ért. Az új támogatási időszakban pedig ugyanekkora igazság, hogy nem szabad megszokásból támogatást igényelni. Az a termelő, aki már tavaly elkezdte a tájékozódást és ősszel ennek megfelelően alakította a gazdálkodását, az akár jobban is járhat, mint tavaly. Különösen igaz ez az azokra, akik élnek az Agrárökológiai Program (AÖP) lehetőségével, 150 hektárnál kisebb területen gazdálkodnak, vagy épp fiatalgazda támogatásra jogosultak.

Ki igényelhet közvetlen támogatást?

– Az új támogatásigénylési időszak egyik változása az aktív mezőgazdasági termelői státuszra vonatkozó előírás. Míg 2017-től a tagországoknak elegendő volt azt rögzíteni, hogy ki (illetve mi: például vasúttársaság, golfpálya, repülőtér) nem minősül gazdálkodónak, az új időszakban ismét azt kell igazolni, hogy ki minősül annak.

Az új nemzeti szabályozást és végrehajtást igyekeztek úgy alakítani, hogy ez a vizsgálat a lehető legkevesebb adminisztratív feladattal járjon a kérelmezőknek.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

– Az egyik legfontosabb változás a zöld alapfeltételek, azaz a feltételesség előírásrendszere, amelynek betartása immár az összes terület- és állatalapú támogatás előfeltétele. A betartandó felételeket az előző támogatási ciklusból már ismert Zöldítés és Kölcsönös Megfeleltetés kibővítésének is tekinthető kilenc Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) és tizenegy Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmény (JFGK) tartalmazza. Teljesen új lesz a foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedés (JFGK1), a vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (2025-től, HMKÁ2) és a fenntartható növényvédőszer-használat (JFGK8). Jelentős változások várhatók a kötelező vetésforgó (HMKÁ7), a nem termelő területek kötelező aránya (HMKÁ8), a talajromlás és a talajerózió kockázatát csökkentő talajművelés (HMKÁ5) és a minimális megkövetelt talajborítás (HMKÁ6) előírásaiban.

A feltételesség új és megújult előírásairól már elérhető a részletes tájékoztató a KAP-honlapon (kap.mnvh.eu).

Segítendő a termelőink megfelelését az új zöld alapfeltételeknek és kihasználva az uniós szabályok változását, mintegy 100 ezer hektárral tervezzük bővíteni a támogatható területeinket. Támogathatóvá válnak egyes jelenleg művelés alatt nem álló és így eddig támogatásban nem részesült területek, tájképi elemek. Fontos, hogy az egységes kérelem felület felajánlja majd azokat a területeket, ahol a termelő már most is jogosult plusz támogatásra. Akinek van ilyen területe, az ne felejtse el hozzáadni a szomszédos művelt táblájához, vagyis a kérelem felületén egybe rajzolni azzal! Amennyiben egy termelő a jövőben vállalkozik arra, hogy akár beruházási támogatást is igénybe véve alakítson ki olyan agroökológiai szempontból fontos nem termelő elemeket, mint például az erózióvédelmi létesítmények vagy mezővédő erdősávok, akkor ezek a következő évi egységes kérelemben válnak támogathatóvá.

Milyen támogatásokat lehet igényelni?

– A területalapú alaptámogatás (BISS) az eddigi SAPS és a zöldítési támogatás helyébe lép. Célja továbbra is a mezőgazdasági üzemek számára kiszámítható, alapszintű hektáronkénti jövedelemtámogatás biztosítása, amelyhez hazánkban évente 735,3 millió eurós keret áll rendelkezésre.

Azon termelők lesznek jogosultak a támogatásra, akik aktív mezőgazdasági termelői státusszal és legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkeznek, megfelelnek a zöld alapfeltételeknek, jogszerű földhasználónak minősülnek.

A támogatás adott évi fajlagos értéke a jogosult területek nagyságától függ, várhatóan 147 euró/hektár körül alakul (minimum 125 és maximum 169 euró/ha). A jelenlegi időszakhoz képest változás, hogy ennek a támogatásnak nincs birtokmérethez kötött csökkentése és elvonása.

A reform nyertesei közé tartoznak a kis és közepes méretű gazdaságok, hiszen a közvetlen támogatások között megjelenik egy új elem, az úgynevezett újraelosztó támogatás (redisztribúció), amelyre évente a közvetlen támogatások 14 százalékát, azaz 189 millió eurót fordítunk. A területalapú alaptámogatást (BISS) igénylők közül azok, akiknek a támogatható területe nem haladja meg az
1200 hektárt, az első 10 hektárjuk után várhatóan 80 euró/hektár (minimum 56, maximum 104 euró/ha), a 10 és 150 hektár között területük után pedig 40 euró/hektár (minimum 28, maximum 52 euró/ha) támogatást kapnak. Minél kisebb egy gazdaság, annál komolyabb mértékben emeli meg a területalapú támogatását az újraelosztó támogatás.

További új elem az Agro-ökológiai Program (AÖP) támogatása, célja az előző időszak zöldítéséhez hasonló és minden gazdálkodó számára elérhető területalapú támogatás, amelyre a közvetlen támogatások 15 százalékát fordítjuk, évente 202 millió euró értékben.

Az AÖP önkéntes, évente választható azok számára, akik a zöld alapfeltételeken túlmutató környezet- és klímavédelmi gyakorlatokat vállalnak. A feltételek betartása esetén a mezőgazdasági üzem teljes területére jár a várhatóan 80 euró/hektár (minimum 61, maximum 105 euró/ha) támogatás. További feltétel az E-Gazdálkodási Napló vezetése, de 2023-ban még folyamatos elektronikus vagy papír alapú vezetéssel és utólagos elektronikus feltöltéssel is teljesíthető ez a feltétel. Azok is igényelhetik, akik AKG, ÖKO vagy Natura 2000 programban vesznek részt, de a kettős finanszírozás elkerülése érdekében össze kell hangolni a vállalásokat. A támogatás részleteiről már elérhető a tájékoztató kiadvány a KAP-honlapon.

Magyarország elkötelezett a sikeres agrár­generáció-váltás elősegítése mellett, ezért a KAP Stratégiai Tervben öt beavatkozás támogatja közvetlenül a mezőgazdasági pálya vonzóvá tételét a fiatal és az új mezőgazdasági termelők számára. Az első pillér területalapú fiatalgazda támogatása az első 300 hektárig és öt évig várhatóan mintegy 157 euró/ha igénylésére ad majd lehetőséget. Feltétel a megfelelő képzettség vagy legalább kétéves szakmai gyakorlat.

Első igényléskor a 18. életévet betöltött, de 40 évesnél fiatalabb gazda igényelheti a támogatást, aki mezőgazdasági tevékenységét önálló, „üzemvezetői” minőségben nem korábban, mint 2022. június 10-én kezdte meg.

A nemzeti végrehajtási jogszabály kidolgozása során sikerült olyan megoldást találni, amely az őstermelők családi gazdaságában nyilvántartott fiatal gazdák számára is elérhetővé teszi ezt a támogatást. A részleteiről már elérhető a tájékoztató kiadvány a KAP-honlapon. Megtalálható az a pontozási táblázat is, amely alapján el lehet dönteni, hogy az őstermelők családi gazdaságában tag fiatal jogosult lesz-e a támogatásra.

A magyar tárgyalások egyik legnagyobb eredménye, hogy a termeléshez kötött támogatásokra továbbra is a közvetlen támogatások 15 százalékát, azaz évente 202 millió eurót fordíthatunk. A támogatott ágazatok köre alapvetően nem változik, ugyanakkor az étkezési burgonyát az uniós rendelet sajnos kizárta a támogatható körből.

Az egyes növények és állatok támogatását a hazai szakmai szervezetek véleményét figyelembe véve „finomhangoltuk”.

A bizottsági jóváhagyáshoz kulcsfeltétel volt a termelés minőségi színvonalának emelése, így a növények esetében, ahol eddig nem volt, most ott is előírás a minősített szaporítóanyag használata, a hízott bika jogcím esetében pedig központi lajstromszámmal ellátott tenyészbika használata. A támogatás ellenőrzésének ezentúl a víz keretirányelvnek való megfelelés vizsgálatára is ki kell terjednie. A támogatás részleteiről már elérhető a tájékoztató kiadvány a KAP-honlapon, a víz keretirányelvnek való megfelelés részleteiről pedig külön tájékoztató közlemény is készült.

Hogyan változik az ügyintézés, és mire érdemes előre készülni?

– Sok elemében változik a támogatások igénylése és ellenőrzése is. A kérődző állatok esetében „megszemélyesített” kérelmek lesznek, vagyis a hatóság ENÁR adatbázisából kerülnek feltöltésre a támogatható állatok adatai. A termelőnek csupán akkor van teendője, ha eltérést tapasztal. Ebben az esetben a hatósági adatbázist javítva módosíthatja a kérelmét. Így elkerülhetők lesznek a véletlen túligénylések vagy késve jelentés miatti szankciók, ugyanakkor ehhez az állattartóknak naprakészen kell tartani a hatósági adataikat.

A felkészülésükkel kapcsolatos teendőkről szintén külön közlemény olvasható a KAP-honlapon.

További jelentős változás a területi monito­ring rendszer (TMR) uniós elvárás miatt kötelező bevezetése, amellyel a területalapú kérelmek teljeskörű (100%) előzetes távérzékeléses ellenőrzése valósul meg. 2023-tól még csak a területalapú alaptámogatás (BISS) három jogosultsági feltételére, jövő évtől azonban már minden területalapú jogcímre vonatkozik. Ha a termelő nem ért egyet a távérzékeléses ellenőrzéssel, akkor azt a Magyar Államkincstár Mobilgazda alkalmazásával készített igazoló fotóval cáfolhatja. A TMR bevezetésének nagyon komoly előnye a termelők számára, hogy az eddigiektől eltérően az unió lehetőséget adott arra, hogy az egységes kérelemben így feltárt hibákat szeptember 30-ig szankciómentesen lehet javítani.

Érdemes minél hamarabb letölteni és megtanulni a Magyar Államkincstár Mobilgazda-alkalmazását, mert a jövőben a termelők egyik legfontosabb bizonyító eszköze lesz a támogatás-igénylés ellenőrzése során!

A legfontosabb, hogy mindenki szánjon időt az informálódásra, tájékozódjanak az említett honlapon, kérdéseikkel pedig bizalommal forduljanak a falugazdászokhoz vagy a minisztérium és a kormányhivatalok munkatársaihoz!

Forrás: Magyar Mezőgazdaság