0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 19.

Bevallás előtt: az adóalap- és kockázatcsökkentés ideje

Közeleg a társasági adó, iparűzési adó és innovációs járulék bevallásának május 31-i határideje. Ilyenkor a gazdasági társaságoknak érdemes kerülniük a bevallásokhoz szükséges kalkulációk rutinszerű összeállítását – figyelmeztet a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat. Számos részlet rejthet ugyanis adókockázatokat, és ami talán ennél is fontosabb: a megszokásból összeállított bevallás jelentős többletköltségeket eredményezhet. Az adóalap-csökkentő tételek alapos felmérése komoly cash flow előnyt teremthet.

Nem csak azoknak a vállalkozásoknak érdemes elmélyülniük a társasági adó rendszerében, amelyeknél a 2022-es eredmény alapján jelentős adófizetési kötelezettségek keletkeznek. A részletszabályok sokféle adóalap-csökkentő kedvezményt tartalmaznak, amelyek segítségével akár jelentős adómegtakarítás érhető el – jelezte dr. H. Nagy Dániel, a Mazars Kft. partnere, aki szerint a társaságnak a kapott osztalékok, adományok is segíthetik az adóalap-csökkentést. Ezeknél azonban jelentősebb tételek is felmerülhetnek. Egyéb, nem minden évben előforduló gazdasági eseményeknél (például bírságok, elengedett követelésekkel kapcsolatos dokumentált ráfordítások) nagyon körültekintően kell eljárni.

„Nem evidens mindenki számára, hogy akár az adózás előtti nyereséggel megegyező mértékben is lehet fejlesztési tartalékot képezni, ezen a címen pedig akár nullára is csökkenthető az adóalap.

Igaz, ez csak átmeneti kedvezmény, hiszen a későbbiekben már nem számolható el értékcsökkenés a teljes egészében fejlesztési tartalék terhére beszerzett eszközökre, de az előrehozott értékcsökkenés elszámolásának lehetősége komoly cash flow előnyt eredményezhet” – hívta fel a figyelmet dr. H. Nagy Dániel.

Az adóalap-csökkentő lehetőségek sora hosszú, de a Mazars Kft. szakértője kiemelte ezek közül a kutatás-fejlesztéshez, a jogdíjból származó nyereséghez, illetve a start-up vállalkozásokba történt befektetésekhez kapcsolódó kedvezményeket. A megváltozott munkaképességűek és szakképzési munkaszerződés keretében tanulók foglalkoztatásának, az elektromos töltőállomás és a műemléki ingatlan karbantartásához kapcsolódó adóalap-csökkentő tételek szintén figyelmet érdemelnek. Illetve olyan új elemek is megjelentek a rendszerben, mint a munkavállalók részére biztosított kerékpárok felmerült költségei, amelyek – a cégautó fenntartásához hasonlóan – elismert költségnek minősülnek.

A Mazars szakértője emlékeztetett arra, hogy – megfelelő nyilvántartás vezetésével – a fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlített követelések értékének 20 százaléka szintén levonható az adóalapból.

„Ez akkor is így van, ha még nem igazolható ezek behajthatatlanságának ténye a társasági adó szempontjából. Így már a számviteli leírást megelőzően elszámolhatókká válnak a kétes követelések” – jelezte dr. H. Nagy Dániel, aki külön felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a társaság év közben az adóelőlegekre tekintettel még nem rendelkezett az adójáról – például látványcsapatsport támogatására –, az éves adóbevallásában ezt még megteheti, így az adóról rendelkezésre tekintettel adójóváírásra is jogosulttá válik.

A bevallásokat megelőző kalkulációknál nem csupán az adóalapot érintő kedvezményekre érdemes figyelni, de a szabályozás változásaira is: 2022-től a kisvállalkozások esetén 50 millió forintra, középvállalkozásoknál pedig 100 millió forintra csökkent a fejlesztési adókedvezmény beruházási értékhatára. A Mazars Kft. szakértője szerint az adókockázatok elkerülésére is most van lehetőség. „Érdemes áttekinteni, hogy a kapcsolt ügyletek esetén elkészültek-e a transzferár-dokumentációk, és felkészült-e a társaság a transzferár-korrekciókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. Fontos feltérképezni, hogy a taoalap csökkentésére felhasznált, elhatárolt veszteség esetén a cég rendelkezik-e az ezt alátámasztó elhatároltveszteség-analitikával egy esetleges adóellenőrzés esetére, amikor a főkönyvi adatokból nem követhető nyomon a veszteségállomány” – mutatott rá egy újabb kritikus pontra a nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat partnere.

A szakértő a helyi iparűzési adó bevallásánál is fontosnak tartja a kockázatokat csökkentő lehetőségek megismerését. Az adóhatóság szigorúan vizsgálja például a közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítések érvényesítését a hipaalapban.

500 millió forint feletti nettó árbevétel esetén pedig érdemes felmérni a – figyelembe vehető összeget csökkentő – sávos levonhatósági szabályt. Fontos felmérni, hogy számításba vettek-e minden telephelyet a hipaalap megosztása során, illetve hogy az eszközérték meghatározásánál az adótörvény szerinti értékcsökkenéssel kalkuláltak-e. Dr. H. Nagy Dániel külön felhívta a figyelmet az innovációs járulék bevallásánál arra, hogy a kis- és középvállalkozásoknak figyelembe kell venniük a kapcsolódó és a partnervállalkozások adatait is. Ezek megfelelő besorolása sok fejtörést okozhat. Fontos kiemelni, hogy el kell készíteni az első elszámoló innovációs járulék adóbevallását a külföldi székhelyű vállalkozások telephelyeire, a fióktelepekre is.

Forrás: MAZARS sajtóközlemény