0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 16.

Repcevetőmag-piac a 2022-2023-as szezonban

A Kynetec Hungary Kft. (előzőleg Kleffmann és Partner Kft.) mezőgazdaságra szakosodott független piackutató cég 1995 óta tevékenykedik Magyarországon. Kizárólag gazdálkodóktól származó információk alapján méri fel a vetőmag-, a műtrágya- és növényvédőszer-piacot. Jelen összeállításunk megosztásával is szeretnénk megköszönni kutatásaink összes résztvevőjének, hogy a segítségünkre volt.

Tavaly őszi felmérésünkben 371 repcetermesztő gazdaság vett részt, amelyek összesen 44 334 hektáron termesztettek repcét, vagyis a kultúra hazai területének 24 százalékát művelték. Mintánk megyére és repceterületre nézve is reprezentatív volt.

A repce virágzása idején már a következő repcevetéshez szokták értékesíteni a vetőmagot. Az elmúlt évek adatai alapján a következő két hónapban várhatóan az idén bevetni szándékozott repceterület több, mint háromnegyedére kiválasztják a termelők azt a hibridet vagy hibrideket, amiket vetni szeretnének, ami aktuálissá teszi az összeállításunkban megosztott információkat.

Cégünk becslése szerint 189 ezer hektár volt a repce tavaly őszi vetésterülete, ami 19 százalékos csökkenés a 2021 őszi vetéshez képest, és már akkor is kisebb területet vetettek be repcével, mint 2020-ban.

Egyes szerek kivonása, az átlagosnál gyengébb termésátlag és az időjárás kiszámíthatatlansága mind közrejátszanak benne, hogy fokozatosan csökken a repce vetésterülete.

Tavaly ősszel a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéken kívül Pestet is ide soroltuk) csökkent a vetésterület a leginkább. Az Észak-Alföldön több, mint 40 százalékkal csökkent a repce vetésterülete 2021 őszéhez képest.

A vetésterület csökkenésével együtt az a tendencia is felerősödött, hogy a kitartó termelők csökkentik a repce átlagos vetéssűrűségét, vetésnormáját. Csakhogy adataink alapján 2022 őszén megtört a vetőmagnorma csökkenésének a trendje. A 2023-as aratási évben a teljes területre vonatkoztatva átlagosan körülbelül 3,4 hektárra vetnek egy zsák hibrid repce vetőmagot a termelők, a vetésnorma átlaga 438 ezer mag hektáronként, egy zsák így átlagosan 0,29 hektárra elegendő. Adataink alapján úgy látszik, hogy a Clearfield® gyomirtási rendszerbe tartozó repcehibridek a vetésterület alig 3 százalékát teszik ki a 2023-as aratási évben, és évről évre csökken az arányuk. Az 1. ábrán láthatók a fémzárolt hibrid repce vetőmagra vonatkozó adatok.

A 2022 őszén vetett repcehibridek kora

A 2. ábra azt ábrázolja, hogy a vetett zsákok száma arányában a különböző korú repcék mekkora hányadát alkotják a piacnak. Tavaly ősszel összesen 55 ezer zsák repcét vetettek el a termelők (1,5 milliós kiszerelésben). A bevezetés évét nulladik évként számoljuk, vagyis amikor a Kynetec felmérésében először jelent meg egy repcehibrid. A tavaly vetett hibridek átlagos kora 3,7 év (ami megegyezik az előző évi átlaggal), tehát a repcevetőmagok körforgása gyorsabb, mint a kukorica- és napraforgóhibrideké. A legfeljebb négy éve forgalmazott hibridek alkotják a vetőmagpiac nagyobb hányadát.

Koncentrálódó piac

A területcsökkenés és a repcét termesztő gazdaságok számának a csökkenése miatt a termelők kevesebb hibridet vásárolnak és kevesebb cégtől.

2022 őszén a termelők a súlyozott adatok alapján átlagosan 1,61 nemesítő vagy forgalmazó cégtől vásároltak repcevetőmagot, és átlagosan 1,82 hibridet vetettek, választottak. Átlagban a nyugat-magyarországi régióban található megyékben (Győr, Vas, Zala) vetették a legtöbbféle hibridet a termelők. Ez a régió a vetésterület alapján szintén kiemelkedik a többi régió közül. További részletek a 3. ábrán láthatók.

Ezen a piacon is egy nagyon óvatos koncentráció megy végbe, amit mind a választott cégek, mind a vetett vetőmagok számának a csökkenése mutat, de nem elhanyagolható a területcsökkenés sem, mint befolyásoló tényező.

A 2022 őszén vetett repceterület 47 százalékán egy hibridet vetettek a gazdák, 24 százalékán pedig kettőt. Azok, akik két hibridet vetettek, az esetek háromnegyed részében két különböző cégtől vásárolták őket. A terület 18 százalékát művelik olyanok, akik három hibridet, 12 százalékát pedig olyanok, akik négy vagy annál is több hibridet vetettek ebben a szezonban.

Az utóbbi években a tíz legnagyobb zsákszámban értékesített hibrid a piac kétharmadát fedte le, tehát jelentős a koncentráció. A legnépszerűbb hibrid a felhasznált zsákok alapján az Umberto KWS volt, amit a DK Excited, valamint az LG Ambassador követtek.

A felmérésünkben résztvevő 371 gazdaság a nemesítő cégektől összesen 88 különböző kombinációban vásárolt vetőmagot, egy, két, három, négy vagy akár öt cégtől is választva hibrideket.

A top 10 kombinációból hétben egyetlen nemesítőtől választottak a lojális termelők, míg három kombinációban két cégtől vették a repcehibrideket. A top 10 kombináció a teljes repcevetőmag-piac összesen 58 százalékát tette ki zsák alapon, míg a top 11-20 kombináció a piac 13 százalékát fedte le. A további 68 kombináció a vetőmagpiac 29 százalékát adta a 2023-as aratási évben, igen elaprózódva.

Végezetül, ezúton is köszönjük a kutatásainkban résztvevő gazdáknak és szakembereknek, hogy válaszoltak kérdéseinkre, és 2023-ra is sikeres gazdálkodást, jó termést kívánunk nekik!

Puskás Péter
Kynetec Hungary Kft.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság