0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 15.

Állami kitüntetéseket adtak át

Államalapítás ünnepén nem csak hazánk születését ünnepeljük, hanem hálát és köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezekben a nehézségekkel terhelt időkben is lelkiismeretesen elvégezték munkájukat fogalmazott Nagy István agrárminiszter.

Államalapítás ünnepén nem csak hazánk születését ünnepeljük, hanem hálát és köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezekben a nehézségekkel terhelt időkben is lelkiismeretesen elvégezték munkájukat, és olyan eredményeket tettek le az asztalra, amellyel mindannyiunk jólétéhez járultak hozzá- fogalmazott Nagy István agrárminiszter az állami kitüntetések és szakmai elismerések átadó ünnepségén.

A tárcavezető ünnepi beszédében kiemelte, hogy a sokszínű agráriumi ágazatban a kétkezi munkás és a vezető beosztásban dolgozók munkája is ugyanolyan fontos, mindenkinek egyaránt jár a köszönet azért, amiért idén is új kenyér kerül az asztalra. Mint mondta, legtöbbet akkor tehet mindenki a nemzetért ha őszintén és tudásának legjavát adva elvégzi a rábízott munkát.

A most átadott állami kitüntetésekkel és elismerésekkel az agráriumban és az agráriumért dolgozó szakemberek példaadó szakmai munkáját, teljesítményét és hosszú évek óta tartó szolgálatukat ismerték el, amellyel iránymutatást adva másokat is lelkiismeretes munkára ösztönöznek.

Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Ripka Gézának, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete Rovartani Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott osztályvezetője részére a hazai növényvédelem támogatását, fenntartását és fejlesztését szolgáló, magas szintű tevékenysége elismeréseként

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Légli Ottó kertészmérnök, bortermelő, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának volt elnöke a magyar szőlészet és borászat fejlesztése, valamint a balatoni borok népszerűsítése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként; Rádi József Sándor erdőmérnök, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott termelési vezérigazgató-helyettese a gemenci erdőgazdaság újraszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizeden át elhivatottan végzett munkája elismeréseként; Varga László erdőmérnök, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója több évtizede nagy elhivatottsággal végzett, kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként és dr. Zöldréti Attila közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Milton Friedman Egyetem oktatója magas szintű szakmai és oktatói munkája, különösen az uniós agrártámogatásokat kezelő első ügynökség létrehozása és sikeres működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

A köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Csatári Lászlónak, a Jáger Prod Kft. és a Csatári Plast Kft. ügyvezető igazgatójának a villamosipari termékgyártás, illetve a műanyagok feldolgozása területén végzett, három évtizedes tevékenysége elismeréseként; Dancsházy Zsuzsannának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága nyugalmazott növényegészségügyi mérnökszakértője részére a növényegészségügy területén felmerült kihívások megoldása érdekében folytatott, nemzetközileg is nagyra becsült munkája, értékes szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként; Kerekes József állattenyésztési üzemmérnök, gazdasági szakmérnök, az egykori Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal osztályvezetője részére a térség mezőgazdasági ágazatában végzett több mint hat évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként; Kereszty Zsolt gépészmérnök, építészmérnöknek, az AstroTech Kft. ügyvezető igazgatójának, a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke részére a Bükki és a Pannon Csillagda megtervezésében és kivitelezésében vállalt, nagy szakértelemmel végzett munkája, a csillagászat iránt érdeklődők ismereteinek bővítését segítő tevékenysége elismeréseként; dr. Lovászy Csaba ügyvédnek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnökségi tagja, Országos Kamarai Választási Bizottságának volt elnöke részére a magyar vidék fejlesztése érdekében végzett jogalkotási és agrárkamarai tevékenysége elismeréseként; Mátrai Zoltánnak, az Agrotrend cégcsoport tulajdonosa részére a hazai gazdatársadalom értékeinek, illetve jeles képviselőinek bemutatása és megbecsülése érdekében végzett munkája elismeréseként; dr. Mikó Zoltánnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett működő Választottbíróság elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszékének megbízott oktatója részére az agrárjogkutatás területén végzett példaadó szakmai munkája elismeréseként és Nemes Zoltán erdőmérnöknek, a Zalaerdő Erdészeti Zrt. nyugalmazott erdőgazdálkodási osztályvezetője részére hazánk erdőgazdálkodás-irányítási rendszereinek modernizálása érdekében végzett munkája elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Csizmadia Károly, a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark nyugalmazott zoopedagógiai vezetője a természet-, klíma- és állatvédelem fontosságát hangsúlyozó, széleskörű ismeretterjesztő munkája elismeréseként; dr. Dömsödi János, az egykori Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karának, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának nyugalmazott egyetemi docense a láptalajokkal és a lápi eredetű nyersanyagokkal kapcsolatos föld-, illetve talajtani kutatásai, színvonalas szakmai munkája elismeréseként; Galisz Tamás, az Itthon van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tanácsadója a nemzeti park igazgatóságok tevékenységének, valamint a Nemzeti Parki Termék védjeggyel ellátott termékek és termelőik népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként; Jancsó István, Magyarország varsói nyugalmazott mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomatája az agrárpromóció és -szakdiplomácia területén végzett több évtizedes, eredményes munkája, valamint az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár szervezésében és lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként; Németh Alajos fafaragó, helytörténész, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület és a Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör tagja az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz körülményeinek feltárása érdekében végzett kutatásai, valamint helytörténeti gyűjtőmunkája elismeréseként; Parti Imre lótenyésztő, az ERMITRAP Állattenyésztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a kereki Pelsonius Arab Ménes tulajdonosa, a Keletiló Tenyésztő Egyesület alapítója a hazai lótenyésztés nemzetközi szintű elismertségét növelő munkája, különösen a shagya-arab, az arab telivér és a turáni lovak tenyésztése terén elért eredményei elismeréseként; Rongits Pál mezőgazdasági üzemmérnök, nyugalmazott főállattenyésztő, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körének tiszteletbeli elnöke, korábbi elnöke magas színvonalú állattenyésztői munkája, különösen a tenyészüsző- és a hízómarha-nevelés terén elért eredményei elismeréseként és Tóth Lajos, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. informatikai osztályvezetője az erdőgazdálkodási, számviteli, pénzgazdálkodási és munkaügyi folyamatok informatikai támogatása terén végzett kiváló munkája elismeréseként.

Novák Katalin Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozott André Zoltánnak, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott főerdésze részére a jászsági erdőkben végzett, több mint négy évtizedes munkája, a magánerdő-gazdálkodókat segítő tevékenysége elismeréseként; Mészár Ágnesnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatósága Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriumának nyugalmazott referense részére a gombamérgezések diagnosztikai rendszerének kidolgozása terén, valamint a lakossági ismeretterjesztésben három évtizede elkötelezetten végzett munkája elismeréseként; Nyeste András erdésztechnikusnak, a Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi Erdészetének nyugalmazott csemetekert-vezető erdésze részére magas színvonalú és sokoldalú, a fenntarthatóság mellett a környezetkímélő termesztés iránt is elhivatott szakmai tevékenysége elismeréseként; Oravecz József erdésztechnikusnak, a Vérteserdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője részére az Oroszlány környéki fafajcserés erdőfelújításokban, valamint a szénbányák faanyagellátásának szervezésében vállalt szerepe elismeréseként; Patai Péternének, a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet szakasszisztense részére négy évtizede nagy szakértelemmel és empátiával végzett munkája elismeréseként; Rideg Gábor agrármérnöknek, a Dráva-Coop Zrt. termelési igazgatója, a Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesületének elnöke részére Somogy vármegye agráriumának felvirágoztatása és a helyi gazdák támogatása érdekében végzett példaadó munkája elismeréseként és Sárándi Józsefnek, az Óvártej Zrt. üzemvezetője részére a hazai sajtkészítés minőségi fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Nagy István agrárminiszter Életpálya Elismerő Díjat adományozott dr. Estók János történész, muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének főiskolai tanára részére a magyar agrárium előmozdításáért, társadalmi elfogadottságáért, a magyar mezőgazdaság történetének, kultúrájának népszerűsítéséért tett szakmai és gyakorlati erőfeszítéseinek elismeréseként.

A további állami kitüntetetésben és szakmai elismerésben részesültek listája itt olvasható.

 

Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu