0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 17.

Kivándorló gazdák

Egyre gyakrabban lehet hallani olyan hollandiai üvegházi termesztőkről, akik kihelyeznék tevékenységüket más országokba, vagy teljesen felszámolnák a hollandiai vállalkozásukat és kivándorolnának például Észak-Amerikába.

Az évente megjelenő Havecontact kiadványban összefoglalták, hogy mi mindent kell figyelembe venni egy ilyen döntésnél a termelőnek, melyik országban rejlik a legtöbb lehetőség számukra, és ott melyik térségbe érdemes költözni. Még projektszervező céget is ajánlanak a váltáshoz.

Az elmúlt időszak nehézségei miatt a holland üvegházi ter­mesztők egy része az országukon kívül kívánja folytatni a hajtatást. Igen sok szempontot kell azonban figyelembe venni az új helyszín kiválasztásánál, és ezek feltérképezése sok időt, energiát és szakértelmet igényel. Ezért

azt javasolják a holland vállalkozásoknak, hogy forduljanak szakértőkhöz, akik hely­színér­téke­lé­sek­kel, klímatanulmányokkal, pénz­ügyi meg­valósíthatósági elemzésekkel tudják őket támogatni a döntéseikben.

Ezek a cégek először felmérik a kertészek igényeit és kívánságait. Majd részletesen megvizsgálják a potenciális beruházási területeket logisztikai, pénzügyi szempontból, figyelembe véve a környezeti feltételeket és a helyi társadalmi adottságokat.

Szinte mindenütt

A történelem során, a 19. században már volt arra példa, hogy a holland mezőgazdaságból élő családok Észak-Amerikába vándoroltak és telepedtek le. 1846-ban, az Írországból az európai kontinensre terjedő burgonyavész hatására a holland burgonyatermesztésből élő családok elszegényedtek, így sokan eladták teljes vagyonukat, földjüket, házukat és Észak-Amerikában kezdtek új életet.

A Wageningeni Egyetem 2002-ben kiadott tanulmánya szerint a világon mindenhol találkozhatunk holland származású gazdákkal, ami nem csupán a háború utáni kivándorlási politikának az eredménye. Egészen 2002-ig is évente körülbelül 250-350 holland gazda telepedett le külföldön. Leggyakrabban Nyugat-Európát és Észak-Amerikát választották, de érdekes volt számukra Közép- és Kelet-Európa, valamint Kelet-Afrika is.

A körülbelül húszéves tanulmány megjelenésekor még a következőket írták arról, hogy milyen problémákkal kellett a holland gazdáknak szembenézniük az új országban az új lakóhelyükön: „csalódást keltő termelési feltételek, a vártnál rosszabb földterület és épületek, gyengén motivált munkaerő például Kelet-Európában vagy rossz áru- és szolgáltatásszervezés, valamint nem megfelelő termékforgalmazás és feldolgozás, emellett a korrupció vagy a bürokrácia is sok bosszúságot okozhat.” A kivándorlás sikertelenségének egyik fő tényezőjeként említik még, hogy a kitelepült gazda családjának tagjai nem voltak jól felkészülve az adott ország életkörülményeire.

A holland vállalkozókat, így a külföldön letelepedő gazdákat is általában a következő jelzőkkel illetik: jól képzett, eredményorientált, innovatív, rugalmas és jó menedzser.

(Forrás: www.kliknieuwsuden.nl, https://edepot.wur.nl/)

Arra hívják fel a termelők figyelmét, hogy jól válasszák ki, melyik külföldi beruházás szervezésére szakosodott céggel dolgoznak együtt. Előnyös, ha a projektszervező az első lépésektől, a felmérési szakasztól az engedélyeztetésig végigkíséri a termelőt, mert így a terület kiválasztásától a beruházás teljes befejezéséig minden részletért felelősséget vállal. Némiképp eltérhet, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak a cégek. Fontos azonban, hogy készítsenek pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányt, mielőtt a termelővel együtt kiválasztanak egy országot, egy helyszínt.

A külföldi kertészeti befektetésekre szakosodott cégek némelyike rendelkezik saját pénzügyi megvalósíthatósági modellel is, amely sok szem­pont alapján megvizsgálja a szóba jöhető helyszíneket, és a modell segítségével elemzi, hogy a várható tőkebefektetés és a becsült jövedelmezőség szerint mennyire életképes a projekt.

Az ezekből a tanulmányokból származó adatok pedig már betekintést nyújtanak a beruházásba, segítséget adnak a különböző forgatókönyvek alapján a pénzügyi eredmények értékeléséhez és bemutatásához, azaz felhasználhatók támogatások, kérelmek benyújtásához.

A profi szervezők természetesen klímatanulmányt is készítenek a termesztő számára az adott földrajzi terület időjárásáról. Ez akkor jó, ha részletes matematikai modellen alapul, amely történelmi időkbe visszanyúló adatokat használ bemenetként, hogy minél pontosabban meghatározható legyen, milyen üvegházra van szükség, és abban milyen berendezések kellenek.

Természetesen egy üvegház felépítéséhez minden helyen más-más engedélyekre van szükség, ezért célszerű azt a külföldi beruházások szervezésére szakosodott szolgáltató céget választani, amelyik az adott országban már rendelkezik tapasztalattal.

Az Észak-Amerikát választók esetében pedig biztonságosabb és jobban átlátható a kivándorlás, ha olyan holland vállalkozással dolgoznak a termelők, amely amerikai kertészeti beruházások szervezésére szakosodott céggel áll kapcsolatban.

(Forrás: www.bpnieuws.nl, www.havecon.com)

Forrás: Kertészet és Szőlészet