0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. május 18.

Nőtt a hazai cukorrépa-termőterület

A tavalyihoz képest több, mint 60 százalékkal nagyobb területen vetettek cukorrépát a magyar gazdák, ennek megfelelően az itthon előállított cukor mennyisége is a kétszeresére nőhet.
Illusztráció

Ahogy előre sejthető volt, a cukor világpiaci árának az alakulása itthon is meghozta a kedvet a cukorrépa termeléséhez. A tavalyihoz képest több, mint 60 százalékkal nagyobb területen vetettek cukorrépát a magyar gazdák, ennek megfelelően az itthon előállított cukor mennyisége is a kétszeresére nőhet. Árnyalja a képet, hogy a termőterület egy részén gombás eredetű betegség lépett fel, és hogy több év átlaga alapján, az áremelkedéssel együtt sem volna jövedelmező a termelése.

Ennek ellenére Dorogi Árpád, a Cukorrépatermesztők Országos Szövetségének elnöke perspektivikus növénynek tartja a cukorrépát.

A szeptember végén kezdődött kampány alkalmából a helyzet értékelésére kértük.

Dorogi Árpád: a cukorrépa jelenleg perspektivikus
növénynek számít

– Idén lényegesen nagyobb a cukorrépa-termőterület, mint tavaly volt. Igaz, 2022-ben érte el az utóbbi évek mélypontját: mindössze 8621 hektáron termeltünk hazai feldolgozásra cukorrépát a Magyar Cukor Zrt. részére. Idén jelentősen, több, mint 60 százalékkal nőtt a területe az előző évihez képest, 13 651 hektáron vártuk a betakarítást. A teljes terület ennél nagyobb, 14 642 hektár. A különbözetet jelentő 991 hektáron Horvátországba termelnek az előző évek gyakorlata szerint. Az, hogy a 13 651 hektár terméséből végül mennyi kerül feldolgozásra a Kaposvári Cukorgyárban, majd a kampány során derül ki. Az alföldi, különösen a dél-alföldi területeken ebben az évben is legyengült a cukorrépa a pusztító aszály miatt. Megtámadta a makrofomina, alulról induló gyökérrothadást okozva. A cukorrépa előbb „gumis”-sá válik, majd megbarnul és elrohad, nem lehet belőle cukrot kinyerni. A szeptember közepi adatok szerint 500 hektár károsodott, de azóta kiderült, hogy lényegesen több terület érintett. A Hajdúságban is vannak földek, ahonnan nem lehet betakarítani a répát, vagyis cukor sem lesz belőle. A legnagyobb gond a termelők óriási vesztesége, aminek mérséklése közös feladatunk. A CTOSZ segít a termelőknek, hogy a vis maior bejelentéséhez szükséges igazolást a Magyar Cukor biztosítsa. Ennek birtokában juthatnak hozzá az elkülönített cukortámogatáshoz.

Aki időben jelezte és bejelentkezett a kárenyhítésre, várhatóan a kárenyhítési alapból is hozzájut kártérítéshez, hiszen az aszály indította el a cukorrépa legyengülését, megbetegedését.

Szeretnénk elérni, hogy a cukorgyár is járuljon hozzá a veszteségek mérsékléséhez, amiről tárgyalást kezdeményeztünk.

Illusztráció

Ahol nem ütötte fel a fejét a betegség, ott milyen eredmény született? Elkezdődött-e a cukorgyári kampány a feldolgozásra váró, nagy mennyiségnek megfelelően, időben?

– A cukorrépa feldolgozása szeptember 20-án kezdődött, a felújítás miatt a várható mennyiséghez képest későn. Az idén 63 tonnás hektáronkénti átlagterméssel kalkulálunk, szemben az előző évi 45 tonnával. A cukortartalom pedig, reméljük, meghaladja a 16 százalékot. Már most a közelében van és további emelkedése várható. Ebben az évben 860 ezer tonna répa feldolgozását terveztük, de az aszály és makrofomina miatt ez 100 ezer tonnával is csökkenhet. A károsodott terület elérheti az 1500 hektárt.

Óriási a termelők kára, az 1 hektár cukorrépa szántóföldi költsége eléri az 1 millió forintot a betakarításig.

A veszteséget csökkentheti az elkülönített cukortámogatás, a kárenyhítési alapból való térítés, továbbá a termeltető hozzájárulása. A kiesés ellenére is kétszer annyi cukorrépa feldolgozására kell, hogy sor kerüljön, ami hosszú kampányt feltételez. Így még januárban is lesz cukorrépa-beszállítás és -feldolgozás. A szántóföld szélén vagy a vasútállomáson várakozó cukorrépának óhatatlanul csökken az értéke. Ennek mértékére csak jövő januárban kapunk választ, ami szintén kedvezőtlen a termelő számára.

Forrás: CTOSZ

Mi minden játszott szerepet abban, hogy ennyire nagy lett erre az évre a termelési kedv?

– A világpiaci tendenciák szerint Európában is magas cukorár alakult ki. Nincs túltermelés, egyensúly van és rendkívüli mértékben megnövekedtek a cukorgyártás költségei. Ezt alátámasztja világszerte az energia, a szállítás és a nyersanyag előállítási költségek növekedése. Ezért indokoltan magas a cukor ára, amelyhez szorosan kapcsolódik a cukorrépa szerződés szerinti ára. A korábbi évekhez képest magas cukorrépaár jövedelemtermelésre ad lehetőséget ebben az évben. Ennek oka, hogy az év elején már láthatóak voltak a gabona és olajos növények piaci problémái, az áresések, és közben a cukorrépa-termelés feltételei javultak. Ez arra ösztönözte az előző években jelentős veszteséget is elszenvedő termelőket, hogy növeljék a cukorrépa-termelés területét, és új termelők is megjelentek a szerződések megkötése során.

Természetesen a költségek emelkedése – energia, szállítás, vetőmag és egyéb inputanyagok – miatt jelentős mértékben nőtt a cukorrépa-előállítás önköltsége, ami egész Európában megjelenik a cukor árában.

Igaz, az „ársapka” miatt a fogyasztók nem érzékelték a magasabb árat. De a kivezetése óta jelentősen megdrágult a kereskedelemben veszteséggel értékesített cukor. A világpiaci prognózis szerint a cukor ára tartósan magas marad. A cukor árából képződő cukorrépaár is magas az előző évek répaárához képest. Mi azt várjuk, hogy a 2022-es répára 50 eurót meghaladó árat határoznak meg, amelynek egy része tárgy­év októberében kerül kifizetésre. Eddig, márciussal bezárólag, 40 eurót kaptak a termelők, és a 2022-es termelésük után még legalább 10-12 euróra számíthatnak ebben a hónapban.

Illusztráció

Az idei termés áráról lehet-e már tudni valamit?

– Ebben az évben van egy jobb minimál­ára a cukorrépának, 45 euró tonnánként, amit 2 euró répaszelet-megváltás és 1 euró ütemezési térítés egészít ki. De ez csak a minimumár, amit felülír a cukorárból képzett répaár, ami jelenlegi ismereteink szerint legalább ötven euró lesz tonnánként. A hektáronként 60 tonna fölötti terméssel már eredményes lehet a termesztés, ami­vel végre előrébb léphet a cukorrépa a növé­nyek közötti versengésben. Idén a ked­vező termesztési körülmények közötti területeken jövedelmező lesz a termelése.De nemcsak Magyarországon jelentkeznek betegségek, hanem Szerbiában, Romániában és Horvátországban is.

Ezekben a termesztő-körzetekben több százezer tonna répa eshet ki, amiből nem lesz cukor.

Európában jelenleg nincs túltermelés, és a világpiacon sincs érdemi árcsökkenést indokoló túlkínálat, stabilnak látom a jövedelmezőséget ott, ahol megfelelő hozammal tudtak, tudnak termelni. Azonban azt, hogy 3-4 év múlva mi lesz, nem tudjuk ma megítélni. Vélhetően a jobb jövedelem reményében nő az európai uniós cukorrépa-termelés és túlkínálat alakulhat ki, akkor pedig csökken a cukor ára, így a répa felvásárlási ára is, hiszen a piac szabályoz.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szaklap, amelyben a cikk megjelent:

Magazin ajánló: