Back to top

Változatlan forgatókönyv: a szakestély

A selmeci diákhagyományok jelenleg is élő rendezvényét, a szakestélyt lázas előkészület előzi meg, amit a Major domus irányít. A terem lefoglalása, berendezése, a névre szóló meghívó, az úgynevezett invitáló czédula szétküldése, a sör megrendelése, a zsíros kenyerek elkészítése, a leendő tisztségviselőkkel való egyeztetés után elérkezik a várva várt pillanat.

A teremben U-alakban elhelyezett, a balekok helyeinek kivételével terítővel fedett asztalokon bányászlámpák és gyertyák, zsíros kenyerekkel teli tálcák, hagyma, valamint a szakest hivatalos itala, a sör várja a meghívottakat.

Szakesten részt venni csak egyenruhában (pl. grubenben, aufban, waldenben), vagy ennek hiányában, ünnepi öltözékben szabad.

Mindenki magával hozza a korsóját és a nótáskönyvét is. A szakestély kezdete – rendszerint este 8 óra – előtt az összegyűltek elfoglalják a helyüket, leoltják a villanyvilágítást, a meggyújtott bányászlámpák és gyertyák fénye sejtelmesen hatol át a sörösüvegeken.

A Praeses komoly pohara
A Praeses komoly pohara
A Cantus praeses elsőként a Sza-, sza-, szakestély című nótát intonálja, majd ezt követi az elnökválasztó nóta, Nincs még nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk kezdettel. Ezután jönnek a vicces, mókás javaslatok, mint például: „Legyen az elnökünk egy balek!”. Ezeket a többiek hangos pfujolással leszavazzák, amit a Cantus praeses Nem lesz nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk rigmussal nyugtáz. Több beszólás és az ezeket követő hahotázás után végre elhangzik a kiválasztott személy neve, akit hangos Vivat! felkiáltással köszönt a szakestély.

A megválasztott elnök a Praesidium (elnökség) asztalához megy, „Tisztemet tisztelettel átveszem” szavai közben vállára veszi az elnöki szalagot, miközben a szakestély a Van már nékünk elnökünk, elnökünk, elnökünk kezdetű strófát énekeli.

Ezt követően a Praeses néhány keresetlen szóval megköszöni a szakestély bizalmát, majd röviden vázolja az összejövetel célját. Utána a Cantus praeses felállva a Cimbora most rád köszöntjük kezdetű nótával üdvözli a Praesest, amire ő az elnök dalával (Fiúk, ha majd remeg kezemben…) válaszol.

Szigorú házirend

A szakest homályában
A szakest homályában
A kezdő ceremóniát követően az Elnök kinevezi a szalagos tisztségviselőket, majd utasítja a Cantus praesest, hogy intonálja a szakok himnuszait, melyeket a szakest felállva énekel. Sopronban sorban a bányász, erdész, kohász, faiparos himnuszok hangzanak el, de a testvérvárosokban az ott oktatott szakok himnuszai (pl. geodéta, gépész) is fölcsendülnek. A himnuszok után az Elnök így szól: „A selmeci karok és testvérszakok felvirágoztatására általános Eks!”, majd a Háznaggyal ismertetteti a házirendet.

A Major domus által összeállított házirend vicces-mókás, gyakran verses formában tárja a szakest résztvevői elé a viselkedés szabályait.

Ebben szerepel a szakest megszólítása (Mélyen tisztelt Szakestély, Magas Praesidium, Legmagasabb Praeses), az Elnök személyének felsőbbrendűsége, valamint egy nagyon fontos alaptétel, miszerint a szakestélyen sértődésnek helye nincs. A házirendből megtudhatjuk továbbá az elnöki vezényszavak értelmezését (Eks = fenékig, illetve Tükrös = tetszés szerint, de fenékig nem lehet a korsót üríteni; Silentium = mindenki köteles csendben maradni, illetve Silentium eks = a csend feloldása) is. Ha valaki fel akar szólalni a szakestélyen, annak engedélyt kell kérnie a Praesestől: jobb kezét fölemelve, hangos Vocem preco! (szót kérek!) szavaira az elnök Habeas! (megadom!), vagy Non habeas! (nem adom meg!) szavakkal válaszol. A Háznagy a házirend ismertetése után azt az Elnökkel és a legidősebb résztvevővel hitelesítteti, majd kinevezi a szalag nélküli tisztségviselőket. Ezzel lezárul a szakest megnyitó része.

Komoly és vidám poharak

Nótát intonálnak a Cantus praesesek
Nótát intonálnak a Cantus praesesek
A szakestély további része kissé kötetlenebb, a fel- és hozzászólalásokat a Cantus praeses által intonált vidám, esetenként a témához kapcsolódó nóták váltogatják, s rendszerint valamennyit az Eks! vagy a Tükrös! zár le. Természetesen mindent csak elnöki vezényszóra lehet tenni.

Az első, megnyitó felszólalást komoly pohárnak szokták nevezni, amelyet egy előre felkért tanár, veterán, vagy maga az Elnök mond el.

Ebben történelmi eseményekről, személyiségekről való megemlékezés, a hagyományőrzéssel és a selmeci múlttal kapcsolatos gondolatok fogalmazódnak meg, amely hozzászólásokat szokott kiváltani. A kötelező dalok között ott van a Vendégköszöntő nóta is, amely előtt a Praeses a szakestet megtisztelő, más karokról, szakokról érkező vendégeket köszönti egy Eks! kíséretében.

A további felszólalások már a vidám pohár kategóriába tartoznak, ekkor adják elő jótollú vagy jól improvizáló résztvevők a derűt kiváltó, sok esetben társaikat vagy éppen oktatóikat kifigurázó mondandójukat. Ha a felszólalás tartalma vagy stílusa esetleg nem tetszik az Elnöknek, akkor Silentium a felszólalónak! felkiáltással félbeszakíthatja azt.

A vidámságot nemcsak az időközben elfogyasztott sör mennyisége fokozza, hanem az Elnök által bekapcsolt, és az ő szavait elferdítő Contrapunktok is.

Sörimpotencia és sörpárbaj

Sörpárbaj
Sörpárbaj
A szakest hivatalos itala a sör, amit az elnöki utasításoktól függően, de általában jelentős mértékben fogyasztanak a résztvevők. Aki nem bírja a szünetig vagy a szakest végéig, az Tempus helyemre és italomra! felkiáltással, valamint bal kezének felemelésével elhagyhatja folyó ügyeinek intézésére a termet.

De lehetnek olyanok is, akik nem szeretik, vagy nem ihatják a sört, ők a szakest elején – a Praeses felszólítására – sörimpotenciát jelentenek be. Ezt minél humorosabban teszik, annál könnyebben kapják meg az engedélyt.

Előfordul az is, hogy két résztvevő – rendszerint hozzászólásaik miatt – összekülönbözik. Sérelmük orvosolására, az igazság eldöntésére az Elnök sörpárbajt (Bierscandal) rendel el, amelyet külön ceremónia kísér. Az akkor kinevezett Párbajbíró hitelesíti a sörrel telt korsókat, a párbajozók segédjeik segítségével egymásnak háttal és rendszerint székre állnak, majd elhangzanak az Ajakhoz! Ajaktól háromujjnyira! Garatra! Eks! vezényszavak, s az összekülönbözöttek megkezdik az ivást. Aki először emeli feje fölé lefordított korsóját és kiáltja az előre megbeszélt jelszót, az a győztes, annak van igaza.

Krampampuli

Bizonyos, többnyire nevesebb szakesteken különleges italt is készítenek, amit a rendezvény vége felé szolgálnak fel a krampampulit főző mesterek.

Ezt a terem valamelyik sarkában, titkos recept alapján készítik, rumban áztatott gyümölcsöket fűszerekkel ízesített vörösborban főznek, karamellt csöpögtetnek bele, majd felszolgálás előtt tömény alkoholt öntenek a tetejére, amit rögtön meggyújtanak.

Felszolgálás közben a szakest a Krampampuli című nótát énekeli. Amikor a Praeses úgy érzi, hogy nincs már több felszólalásra érdemes vidám pohár, a résztvevők elfáradtak, akkor utasítást ad a szakestély végét jelző négy nóta (Gaudeamus; Ballag már a vén diák; Szakestély végére; Visszapillantás) intonálására. A megfelelő időben a szakest feláll, majd összefogódzkodva és karjukat a nóta ritmusára lengetve énekel mindenki. A nóták után fölkapcsolják a lámpákat, a Praeses közben Vivat, crescat, floreat Academia! Vivat Professores! kiáltással bezárja a szakest hivatalos részét, s szabad folyást enged mindenféle földi jónak.

Forrás: 
A Mi Erdőnk
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a A Mi Erdőnk 2019/1 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Hulló kövei miatt veszélyes lett a Rám-szakadék

Bár szabad szemmel nem lehet látni, folyamatosan mozognak – más szóval borjadzanak – bolygónk hegyei, és a jelenséget nemcsak a föld mélyéről feltörő erők, de a jég is okozza

Erdők a főváros szomszédságában

A magyar erdők az ország leglátogatottabb turisztikai célpontjai. Ezen belül is kiemelkedik Budapest térsége. A fővárosi és az azt körülölelő erdők 2 millió ember számára nyújtanak természetes környezetet, nélkülözhetetlen tiszta ivóvizet, jó levegőt. Mindez magától értetődőnek tűnik, valójában azonban komoly munka eredménye, amelyen már 50 éve dolgoznak a Pilisi Parkerdő erdészei.

Selmeci hagyományok: Valétálás

„Hogy mit jelent a ballagás a selmeci diáknak, azt – úgy vélem – csak ennek az alma maternek fia tudja megérteni. Nincs mit szégyenkeznünk azon, hogy még a vén professzoroknak is könnybe lábad a szemük, amikor látják a zöldszalagos menetet.” – írta Roth Gyula professzor 1943-ban a Bástyánk című főiskolai lapban.

Tájba illeszkedő körtés

Mikola Péter informatikus tanárember, vagyis a körtetermelés távol esik a szakmájától. Ráadásul lakóhelyétől 230 kilométerre, Sényén termel, mégpedig úgy, hogy hagyományos gyümölcsöse teljes mértékben illeszkedjen a szőlőbirtokokkal tűzdelt tájba. Munka közben érdeklődő fiatalok segítségével az elhagyott régi pincéket is feltárja.

Agrárórák kisiskolásoknak

Az Egyesült Államokban, Georgia államban - egy kísérleti projekt keretében - hivatalosan is a kisiskolások tananyagának része lesz a mezőgazdasági ismeretek oktatása - számol be a modernfarmer.com agrár hírportál.

A majortól a kolostorig: salföldi időutazás

Ősmagyar állatfajták várják a mezőgazdaság kedvelőit a Salföldi Majorban, a Balaton-felvidéken, ahol a megelőző korok állattartásába, a falusi életébe is bepillanthatunk. Akik kedvelik a túrát, azok az állati kalandok után a falu átellenes határában felkereshetik a festői környezetben megbúvó, 800 éves, pálos kolostor romjait is.

Erdésztechnikusok soproni bölcsője

Sopron belvárosa igazi kis ékszerdoboz, ahol nagy tisztelet övezi a múltat, a lelkes diákok pedig már a jövőt képviselik. A Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására esküsznek fel.

Messziről jött, messzire lát

Bánáti Diána egyetemi tanár személyében július 1-je óta új dékán irányítja a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karát. Határozott, céltudatos, ami a nyilatkozatából is kiderül, a legritkább esetben fogalmazza meg a terveit feltételes módban. Kívülről jött ide, de nem ismeretlen hely számára Debrecen.

Út a világbajnokságig

A SkillsHungary verseny első helyezettje és most már a Worldskills 2019 Kazan versenyre készülő Apagyi Bence már a finish-ben van, aki a nehézgépszerelő szakmában fogja képviselni hazánkat 2019. augusztus 22-27-ig.

Életveszélyes a lébényi erdő

Gombás fertőzés miatt néhány éven belül teljesen eltűnhet a kőrisfa Magyarországról. A betegség következtében gyökerestől fordulnak ki a gyakran több mázsás fák, komoly károkat okozva a környezetükben. Lébény határában a hóvirág-tanösvényt veszélyezteti a kőrispusztulás, szeles időben életveszélyes is lehet a séta a beteg fák miatt, hívja föl rá a figyelmet a település önkormányzata.