Back to top

Kitüntetések az államalapítás ünnepe alkalmából

Az államalapítás ünnepe alkalmából 81-en vehették át szakmai elismerésüket az Agrárminisztérium által szervezett díjátadón. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, tisztelni kell a munkát, mert ebben rejlik az az erkölcsi erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta eltelt bő 1100 esztendőben.

A tárcavezető a díjátadón hangsúlyozta az új kenyér ünnepének fontosságát is, aminek kapcsán köszönetet mondott a magyar gazdáknak, akiknek köszönhetően mintegy 20 millió ember ellátására elegendő gabona került mostanra a „csűrökbe”.

A díjazottak

Az ünnepnap alkalmából Nagy István agrárminiszter Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést adott át Dr. Vonza Andrásnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági főállatorvosának, volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek négy évtizede végzett, kimagasló színvonalú szakmai munkája, az ország agráriumának fejlődését szolgáló közéleti szerepvállalása, valamint a magyar gazdatársadalom érdekében végzett szervezőtevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott Barkóczi István erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója a hazai állami erdőgazdálkodás területén végzett négy évtizedes értékteremtő munkája, valamint a minőségi vadgazdálkodásban elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Kálmán Zoltán, az ENSZ római székhelyű élelmezési és mezőgazdasági szervezeteiben Magyarország állandó képviselője, rendkívüli követe hazánk nemzetközi agrárkapcsolatainak fejlesztésében elért szakdiplomáciai eredményei, valamint az ENSZ mezőgazdasági és világélelmezési szervezeteiben végzett sikeres érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként;

Dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház Kft. praxisvezető állatorvosa, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület alapítója és tiszteletbeli elnöke a hazai állategészségügy területén folytatott magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint Miskolc város jégkorongsportjának újraindításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Dr. Sugár László István, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar professor emeritusa a vadon élő állatfajok betegségeivel kapcsolatos kutatási eredményei, valamint több évtizedes oktatói munkája elismeréseként és

Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. vezérigazgatója, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének egykori alelnöke a hazai magánerdő- és vadgazdálkodás fejlesztése, valamint a fiatalok környezettudatosságra nevelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Bíró János, a Syngenta Kft. kelet-európai növényvédelmi vezetője a hazai növénytermesztés területén végzett, nemzetközileg is számon tartott technológiafejlesztői és oktatói munkája elismeréseként;

Buczkó József etnográfus, a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója Újfehértó és Hajdúnánás múltjának megismertetését szolgáló helytörténeti kutatásai és magas színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként;

Fritz József, a Fritz Borház és Panzió tulajdonosa a magyar borászat hagyományainak ápolása, valamint a hazai borok nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként;

Istvánfalvi Miklós, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. elnök-igazgatója a hazai tejpiaci egyensúly megteremtése és a hazai tejtermelők érdekképviselete érdekében végzett két évtizedes munkája elismeréseként;

Karnis Pálné Németh László-díjas pedagógus, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója az agrárszakképzés területén több mint két évtizeden át magas színvonalon végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a Balaton-felvidék természeti kincseinek megóvása, valamint a térség ökoturisztikai és tájvédelmi fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként;

Sósné Dr. Gazdag Mária vegyészmérnök, élelmiszer-technológus, a GAZDAG Mérnök Iroda Kft. ügyvezetője, a Szelektroszerviz Kft. vezető auditora a magyar élelmiszeripar fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős munkája elismeréseként;

Dr. Szabó Péter, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék nyugalmazott egyetemi docense a hazai sertésfajták génmegőrzése és tenyésztésének szervezése, különösen a fekete mangalica fajtarekonstrukciója területén elért eredményei elismeréseként és

Dr. Tirják László Pro Natura díjas erdőmérnök, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a Körös-Maros vidék természeti kincseinek védelme érdekében végzett eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Boa Sándor, a volt Zalaerdő Rt. nyugalmazott műszaki osztályvezető főmérnöke, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanács alelnöke és a Zala Megyei Idősügyi Tanács alelnöke a dél-zalai erdőgazdálkodás területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint a helyi közéletben betöltött szerepe elismeréseként;

Boros László mesterszakács a hazai gasztronómia területén elkötelezetten végzett szakmai és oktatói munkája elismeréseként;

Falusi Béla mestercukrász a hagyományos kézműves módszerek megőrzését és továbbadását szolgáló több évtizedes cukrászmesteri munkája, valamint Kecskemét város közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként;

Farkas Mihály, a MOFÉM Fúvószenekar volt vezetője, a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója több évtizedes, sikeres zenekarvezetői és zenepedagógusi pályafutása elismeréseként;

Gasztonyi Éva geológus, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztály nyugalmazott osztályvezetője, a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnöke a földtan és a természetvédelem területén végzett eredményes szakmai, ismeretterjesztő és utánpótlás-nevelő tevékenysége elismeréseként;

Gubicz András nyugalmazott agrármérnök, a Jászkisériek Baráti Egyesület alapító tagja példaértékű szakmai pályafutása, valamint a Jászság kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként és

Zsarnóczay István, a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület tiszteletbeli elnöke Magyarország épített és természeti örökségének megóvása, valamint a környezettudatosságra nevelés érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Magyar Bronz Érdemkereszt
kitüntetést kapott Egri Csaba, az Agrárminisztérium Barlang- és Földtani Osztály barlangtani referense a hazai barlangok és földtani természeti értékek védelme érdekében végzett munkája elismeréseként.

Nagy István agrárminiszter Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat adományozott Horváth Gáborné Porubcsánszki Ilona Irén őstermelőnek, a Körösmenti Vadásztársaság irodavezetőjének több mint két és fél évtizedes erdő- és ültetvénygazdálkodói tevékenységéért, a Szuperintenzív Express fűz genetikai faültetvények létrehozásáért.

Aranykoszorús Gazda Díjat kapott Dr. Deák Gábor méhész, Tamási város volt polgármestere több évtizedes a méhészet területén elért eredményeiért, szakírói munkásságáért, közéleti tevékenységéért és Galambos János őstermelő a magas félvér kisbéri fajta több mint 100 törzskancából álló tenyész körzet létrehozásáért.

Darányi Ignác Díjban részesült Dr. Kozma Pál szőlőnemesítő, a Pécsi Tudományi Egyetem Szőlészeti Borászati Kutatóintézetének osztályvezetője a szőlő biológiai alapjainak megőrzésében, fejlesztésében, génmegőrzésében végzett elkötelezett tevékenységéért.

A tárcavezető Fleischmann Rudolf Díjat adományozott Dr. Bóna Lajos kalászos gabonanemesítőnek, a Gabonakutató Nonprofit Kft. innovációs és pályázati tanácsadójának több mint négy évtizedes búza-, tritikálé-, árpa-, zab- és tönkölybúza fajták nemesítésében végzett munkájáért, publikációs tevékenységéért;

Ruskó Józsefnek, a Duna-R Kft. ügyvezető igazgatójának a paprika és uborka hibridek nemesítésében végzett munkájáért, oktatási tevékenységéért;

Harsányi Józsefnek, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet nyugalmazott osztályvezetőjének a magyar és nemzetközi gyümölcs fajtavizsgálatok szolgálatában, a fajtavizsgálati rendszerek fejlesztésében végzett munkájáért és

Dr. Hoffmann Borbála egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék nyugalmazott vezetőjének az agrár-felsőoktatás megújításában végzett innovatív munkájáért, növénytermesztői tevékenységéért.

Tolnay Sándor Díjat kapott Dr. Könyves László Péter, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docense az állathigiénia és állomány-egészségtan területén elért kimagasló kutatási, oktatási és gyakorlati eredményeiért;

Dr. Lehoczky János György, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-ellenőrző és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa a szarvasmarha lábvég-betegségei, gyógykezelésük és megelőzésük, területen végzett úttörő munkájáért és

Dr. Szentirmai István kerületi főállatorvos, Ács város polgármestere több mint négy évtizedes állatorvosi tevékenységéért, közösségi és társadalmi munkásságáért.

Az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát vehette át Dr. Gábor Miklósné, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar professor emeritája az élelmiszeripari oktatásnak és kutatásnak szentelt egy teljes életen átívelő munkásságáért és

Reményfy László erdőtervező mérnök, az Egererdő Erdészeti Zrt. jogelődjének nyugalmazott csoportvezetője az állami erdőgazdálkodás, erdőtervezés és erdészeti szakirányítás területén végzett több évtizedes munkájáért.

Nagy István az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta Bangó Sándornak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető vadászának évtizedeken át az erdő- és vadállomány védelmében teljesített szolgálatáért, az árvízi időszakokban nyújtott kiemelkedő irányító tevékenységéért;

Reichart László Istvánnak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének a Kisági és Bükkháti erdészkerületekben végzett áldozatos munkájáért;

Szabó Jánosnak, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott építési csoportvezetőjének az erdőgazdaság több emblematikus, ma is működő épületének tervezéséért és kivitelezésében való közreműködéséért;

Szakács Zoltánnak, a VADEX Mezőföldi Zrt. Sárosdi Erdészet erdészetvezetőjének a mezőfalvai fagyártmányüzem létrehozásában és eredményes működtetésében, az erdők gyarapításában és fenntartásában végzett munkájáért;

Szaszik Máriának, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott szakfelügyelőjének kimagasló, több évtizedes terepi erdőtervezési, erdőfelügyeleti munkájáért;

Szollár Ferencnek, a KASZÓ Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének több mint négy évtizedes kerületvezető erdészi munkájáért, a somogyi erdők érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért és

Virág Lászlónak, a NYÍRERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészeti igazgatójának a Közép-Tisza mentén és a Hortobágy erdeiben évtizedeken át végzett odaadó és szakszerű munkájáért.

Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta Bodor Lászlónak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott osztályvezetőjének erdőmérnöki pályafutása során több erdőgazdaságnál is végzett lelkiismeretes, kísérleti és innovációs munkájáért;

Egyed Bélának, a Hód-Mezőgazda Zrt. jogelőd vállalatának nyugalmazott vezérigazgatójának a szarvasmarha- és lótenyésztésben, az Alföldi Állattenyésztési Napok létrehozásában és szervezésében ellátott tevékenységéért;

Gembiczki Ferencnek, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusának, kerületvezető erdészének a Bátonyterenyei erdészet erdő- és vadgazdálkodás helyi egyensúlyának megteremtésében végzett munkájáért;

Gembiczki Ferencnének, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusának, kerületvezető erdészének a Bátonyterenyei erdészetnél végzett erdőfelügyeleti, természetvédelmi és rendezvényszervezői munkájáért;

Dr. Halasi Gyula nyugalmazott címzetes egyetemi docensnek, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat volt főmunkatársának az informatikai rendszerek erdőgazdálkodásban történő bevezetésében és fejlesztésében végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért;

Dr. Horváth Béla Antal egyetemi tanárnak, a Soproni Egyetem nyugalmazott intézetigazgatójának az erdészeti gépesítés területén végzett iskolateremtő oktatói, kutatói munkásságáért, társadalmi szerepvállalásáért;

Kasza Lászlónak, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének az Imre-majori és a cuhai erdőben végzett kiemelkedő és innovatív munkájáért;

Koncz Antalnak, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet nyugalmazott kerületvezető erdészének a Visegrádi Erdészet Erdőanyai kerületében végzett több mint öt évtizedes szakmai és közjóléti munkájáért, a bükkös kísérletekben folyó tevékenységéért;

Kökény Istvánnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatójának a Belső-Somogyi Homokvidék kocsányos tölgyes állományainak fenntartása és bővítése terén elért eredményeiért;

Nádas Józsefnek, a volt Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának a hazai erdészeti hatósági tevékenység informatikai fejlesztéséért, a Somogyi erdőtelepítési program megvalósulásáért;

Partos Kálmánnak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének a meződi erdészeti kerületben végzett erdő-felújítási munkájáért, vadászati tevékenységéért;

Dr. Pénzes Bélának, a Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Rovartani tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának a hazai növényorvos képzésben végzett iskolateremtő munkájáért, kutatói és publikációs tevékenységéért;

Szabó Jenőnek, az Ipoly Erdő Zrt. Szécsényi Erdészetének nyugalmazott műszaki vezetőjének közel négy évtizedes kiemelkedő a nógrádi erdők szolgálatában végzett erdőgazdálkodási munkájáért, a dombvidéki kerület fejlesztésében elért eredményeiért;

Terenyi István Dezsőnek, a Tanyacsárda Kft. ügyvezetőjének a lipicai lótenyésztésben és a lótenyésztés-szervezésben kifejtett kiemelkedő munkásságáért;

Veszeli Istvánnének, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusának a Pandúri Erdészet csemetekertjének kezelésében végzett áldozatos munkájáért, adminisztrátori tevékenységéért és

Dr. Zsilinszky Lászlónak, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettesének a magyar állattenyésztési adatbank kialakításában, az 1993-as Állattenyésztési Törvény és a kapcsolódó jogszabályok előkészítésében végzett munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Dr. Árvay Dóra, az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály földforgalmi főfelügyelője a földforgalom terén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, példamutató szorgalmáért, munkatársaival szemben tanúsított rendkívüli segítőkészségéért;

Balázs Tibor, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója az élelmiszeripari szakoktatásban végzett kiemelkedő szaktanári munkájáért, közel másfél évtizedes intézményvezetői tevékenységéért;

Balogh Ákos Tamás, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti referense az erdészeti szakigazgatás területén végzett áldozatos munkájáért, az erdőgazdálkodási ágazatot érintő jogszabályok és módosítások kidolgozásáért;

Békésiné dr. Erdey Erzsébet, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti jogi referense jogalkotási tevékenységéért, különösen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításában, végrehajtási rendeleteiben végzett munkájáért;

Gergácz Péter, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdésze a Soproni Parkerdőben az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtésében, a vadászati hagyományok ápolásában végzett kiemelkedő munkájáért;

Hermán Istvánné, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ- Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet nyugalmazott élelmiszeripari mérnöke a hazai állattudomány és takarmányozás fejlesztésében, új takarmányozási módszerek kidolgozásában és bevezetésében elért eredményeiért;

Dr. Hudák Zsolt György rendőrezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a hazai élelmiszerlánc-biztonság megszilárdítását célzó hatósági ellenőrzések eredményes végrehajtását segítő áldozatos munkájáért;

Kreisz Andrea, a Budapest Főváros Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartási ügyintézője a földügyi szakigazgatás területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért;

Kunya Zsófia, az Agrárminisztérium Tudásalapú Agrárgazdaságért Felelős Főosztály kutatási referense az európai uniós kutatási és innovációs kapcsolatok fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért;

Kuti Beatrix Adrien, az Agrárminisztérium Élelmiszergazdasági és Eredetvédelmi Főosztály minőségügyi referense az élelmiszerek jelölése, a Higénia munkacsoport titkársági feladatai terén végzett szakértői tevékenységéért;

Dr. Lami Erzsébet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Immunológiai Laboratórium állatorvosa az állat-egészségügy területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért;

Lamoli Tünde, a Nemzeti Földügyi Központ humánpolitikai osztályvezetője a szervezet működésének és fejlesztésének, széleskörű szakmai tapasztalatával és tudásával való folyamatos és kiemelkedő elősegítéséért;

Lászlóné Gyarmati Gyöngyi, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Költségvetési Igazgatóság gazdasági referense a szervezet számviteli területén végzett lelkiismeretes és elhivatott munkájáért;

Dr. Markó Attila rendőrezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a hazai élelmiszerlánc-biztonság megszilárdítását célzó hatósági ellenőrzések eredményességét támogató áldozatos tevékenységéért;

Dr. Molnár Györgyi, a Baromfi Termék Tanács mezőgazdasági titkára a baromfiágazatban, a tojástermelés területén végzett áldozatos munkájáért, nemzetközi szintű szakmai tevékenységéért;

Molnár Ildikó Mária, a Pilisi Parkerdő Zrt. számviteli osztályvezetője a társaságnál alkalmazott pénzügyi rendszerek bevezetésében és fejlesztésében végzett munkájáért, kiváló szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenységéért;

Dr. Molnár Máté Bálint, az Agrárminisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály vagyongazdálkodási referense az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek előkészítésével járó feladatok területén végzett kiemelkedő munkájáért;

Petzl Ágnes, az Agrárminisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály adatbázis- kezelője a személyügyi területen, hosszú ideje végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, példamutató szorgalmáért, munkatársaival szemben tanúsított rendkívüli segítőkészségéért;

Pintér László, az Agrárminisztérium Földvagyon-gazdálkodási Főosztály osztályvezetője a Nemzeti Földügyi Központ, a nemzeti park igazgatóságok és az erdőgazdasági társaságok felügyeletével kapcsolatos munkájáért, osztályvezetői tevékenységéért;

Szabóné Dányi Bernadett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakügyintézője a környezetvédelmi szakterületen, kiemelten a komplex engedélyezés területén végzett kiemelkedő, példamutató hatósági munkájáért;

Dr. Tóth Réka, az Agrárminisztérium EU és FAO Ügyek Főosztály koordinációs referense az európai uniós üléseken a magyar részvétel előkészítésében, szakmai anyagok összeállításában végzett kiváló munkájáért és

Zilahiné Varga Piroska, a Jászkiséri Laktored Kft. ügyvezetője a tej- és export üszőértékesítés, a tehenészeti telep fejlesztésében területén elért eredményeiért, társadalmi szerepvállalásáért.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Kinek a húsos, kinek a zsíros: házias ízekkel jövedelmezőbb a vállalkozás

Horváth Zoltán szerint a hozzáadott munka jelenti az igazi értéket, és úgy találta, hogy ez a sertésfeldolgozásra is igaz. Ugyanis amikor különböző termékeket készített a húsból, jövedelmezőbbnek bizonyult a vállalkozás.

Pórul járnak, akik szarvast szelídítenek

Gyönyörűek a szarvasok, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy vadon élő állatok. Ha finom étellel szelídítjük őket, nekik és magunknak is árthatunk.

A füles sün tartásának mesterfogásai

A füles sün a múlt század utolsó évtizedeiben lett társállat, ekkor jutott el a volt Szovjetunió tagállamaiból hazánkba is. Akkoriban még keveset tudtak arról, hogyan kell mesterségesen körülmények közt gondozni, ráadásul kereskedéseinkben vadon fogott, gyakran legyengült állatokat lehetett kapni, így sajnos nagy volt a sünhalandóság, szaporulat pedig – ha volt is egyáltalán – elenyésző lehetett.

Különleges programokkal népszerűsítik a barlangokat márciusban

Idén is megrendezik a barlangok hónapját márciusban, a kampány ideje alatt kedvezményes jegyárakkal, különleges programokkal várják az érdeklődőket a nemzeti parkok - mondta el Rácz András környezetügyért felelős államtitkár a Baranya megyei Abaligeten, a programsorozat szerdai megnyitóján.

Elhagyott otthonunk

A vadászatba vagy beleszületik valaki, vagy nem. Ritka kivétel, ha nincs semmilyen kötödése az illetőnek a vadászathoz (rokoni szál, baráti, ismerősi kapcsolat), mégis ambíciót és érdeklődést érez a vadászat iránt. De ugye a kivétel erősíti a szabályt! Aki vadászcsaládban nő fel, annak egyenes út vezet az erdőbe, anyatejjel szívja magába a természet, a vad szeretetét és tiszteletét.

Góliát a gekkók között: a harcias tokee

A tokee gekkó kivételes esetben akár 35 cm-re is megnőhet, és ezzel a gekkók között az egyik legnagyobb termetű fajnak számít. Kültakarójának alapszíne a sötétszürkétől az élénk világoskékig változhat, melyet feltűnő, narancssárga pettyek díszítenek. Ujjaikon a karmok mellett tapadólemezeket is viselnek, ennek köszönhetően kiválóan mozognak a függőleges felületeken, akár az üvegen is.

Csökkent a Corteva árbevétele tavaly

A Magyarországon is jelen lévő, globális mezőgazdasági cég, a Corteva Agriscience nettó árbevétele 3 százalékkal 13,8 milliárd dollárra csökkent tavaly a megelőző évi 14,28 milliárd dollárról szemben, elsősorban az árfolyamváltozás miatt - közölte a cég az MTI-vel.

Magyarország tagja lett a Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetségnek

A Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetség (FEIF) január végi, Izlandon rendezett közgyűlésén teljes jogú tagként felvette a Magyar Izlandi Lovas Egyesületet. Az immár 22 tagállamot számláló világszövetségnek így Magyarország is tagja lett.

Alternatív növények a Vajdaságban

A cirok-, köles-, tönkölybúza-, kender-, levendula-, bazsalikom- vagy kakukkfűtermesztésben van-e a jövő? A mezőgazdasági termények piaca Szerbiában meglehetősen ingatag. Ennek oka, hogy a termőterületeknek csak mintegy 2 százalékán megoldott az öntözés.

Így lehet talpon maradni kistermelőként a mezőgazdaságban

Domanyik András 1962-től a mezőgazdaságban dolgozik. Volt a Mezőfalvi TSZ főállattenyésztője. 1986-től a saját gazdaságát viszi.1200 anyajuhhal kezdett, egy juhhodályból és juhászlakásból álló telepet bérelve a tsz-től. Vallja a korszerűsítést szolgáló pályázatok lehetőségeivel élni kell.