Back to top

Szilva aszályban

Az idei súlyos aszálykár ellenére az öntözetlen ültetvényekben is voltak olyan szilvafajták, melyek gyümölcsét piacra lehetett vinni. Az ízük azonban elmaradt a megszokottól. A vezető fajták nagy része mennyiségben és minőségben is rosszabbul termett a vártnál. Az öntözött ültetvényekből betakarított szilva szép, jó minőségű, de drága volt az idén.

Az elmúlt 154 évben a mindenkori meteorológiai szolgálat szakemberei rendszeresen figyelték és rögzítették a meteorológiai adatokat Magyarország területén. Az idő előrehaladtával, 1868 óta egyre több helyen állítottak fel az adott kornak megfelelő, modern felszereltségű meteorológiai mérőállomásokat.

Illusztráció
Illusztráció

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézet Ceglédi Kutatóállomásán működik az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 519-es számú egysége.

A gyümölcsök ráaszalódtak az ágakra
A gyümölcsök ráaszalódtak az ágakra

Az itt mért adatok alapján az idei csapadékmennyiség november 1-jéig bezáróan mindössze 238,4 milliméter volt. Ez az érték az elmúlt 18 év legalacsonyabb csapadékmennyisége

(1. ábra), és messze elmarad az éves átlagtól, ami 500-550 milliméter ezen a területen.

Intézetünkben, Cegléden található az ország legnagyobb szilvagyűjteménye, amely 385 tételt tartalmaz, a kísérleti és a génbanki ültetvényeket együttvéve egy öthektáros területen. Ezek az ültetvények extenzív művelésűek, 6 × 4 méter térállásúak (417 tő/ha), öntözőrendszerrel nem felszereltek. A talaj mozaikos struktúrájú, de jellemzően humuszos homoktalaj és alföldi mészlepedékes csernozjom dominál a térségben. Tengerszint feletti magassága 98-100 méter.

A szilva átlagosan március végétől április közepéig virágzik, és fajtától függően július elejétől egészen októberig terem. Vízigénye fajtánként változó, a jó terméshozamhoz átlagosan évi 600 milliméter szükséges egyenletes eloszlásban.

Kevés és késői csapadék

Sok fajta gyümölcsei éretlenül lehullottak a fáról
Sok fajta gyümölcsei éretlenül lehullottak a fáról
Ahhoz, hogy a termésminőség és hozam megfelelő legyen, a megfigyeléseink alapján a fáknak a virágzás előtt, valamint a gyümölcskezdemény fejlődése során van szükségük számottevő csapadékra.

A március és augusztus közötti időszak kritikus a termésbiztonság szempontjából. Az idén ebben az időszakban mindössze 160,8 milliméter csapadék esett.

Ez önmagában is kevésnek számít, de ha megnézzük az eloszlást, látható, hogy ebből 83,6 milliméter áprilisban esett (2. ábra). A helyzetet tovább súlyosbította, hogy akkortájt volt a beporzási időszak is, és a méhek lényegesen kisebb mértékben tudták csak beporozni a virágokat. Májustól augusztus végéig összesen 77,2 milliméter csapadék hullott, több alkalommal felhőszakadás és jégeső formájában. Az éves csapadékmennyiség jelentős része alig pár nap leforgása alatt esett. Továbbá ebben az időszakban gyakori volt az extrém meleg is, többször rendeltek el hőségriadót, és az általunk regisztrált hőmérséklet a 40 °C-ot is elérte.

Szárazságban a növény visszaszívta a levelekből a tápanyagot, hogy a gyümölcsöket táplálja
Szárazságban a növény visszaszívta a levelekből a tápanyagot, hogy a gyümölcsöket táplálja
Összehasonlítva az idei csapadékeloszlást az előző három évével, nagy eltéréseket tapasztalunk (3. ábra). Eltekintve attól, hogy mennyire kevés csapadék esett ebben az évben, szembetűnő, hogy az előző években megszokottól egyhónapos csúszásban érkeztek a jelentős vízmennyiségek.

Az is komoly gond, hogy januárban és februárban egyáltalán nem kaptak semmilyen csapadékot a növények, így súlyos szárazságstresszel kellett megküzdeniük az év elején, amit nehezített az enyhe tél miatt a mélynyugalom részleges hiánya.

Ezek a tényezők sok fiatal fa pusztulását eredményezték.

Az esős beporzási és az aszályos gyümölcsfejlődési időszaknak betudhatóan nagyon kevés termés érett be a fákon, és ami megkötött, az is gyenge minőségű volt. Ugyanakkor az idei év alkalmat adott arra, hogy megfigyeljünk egy tulajdonságot, amiben különböznek a szilvafajták.

A szárazságra kétféleképpen reagáltak a fák. Voltak olyan fajták, amelyek még fejletlen állapotban elhullatták a termésüket, és így az anyanövény biztosan tovább él. És voltak olyanok is, amelyek megpróbálták beérlelni a terméskezdeményeket, kockáztatva a saját pusztulásukat. Sajnos mindkét változatra bőven volt példa az ültetvényeinkben.

A szilvafa fokozatosan belepusztul a termés beérlelésébe
A szilvafa fokozatosan belepusztul a termés beérlelésébe
Pár fajta azonban annyira szárazságtűrőnek bizonyult, hogy ilyen körülmények között is képes volt beérlelni a termést és fenntartani a saját egészségét. Ugyanakkor kérdéses, hogy az aszályos időszakban történt rügydifferenciálódásuk milyen hatással lesz majd a következő év termésmennyiségére.

Lehullatták a termésüket

A Ceglédi Kutatóállomáson minden évben feljegyezzük a fajták bizonyos fenológiai adatait, úgymint a virágzás kezdetét, a virágzás zömét, intenzitását és a sziromhullás idejét. Ugyanezeket az adatokat az érés idején is felvételeztük, több más adattal együtt.

A virágzást és a termésmennyiséget 0-tól 5-ig tartó skálán értékeljük, ahol az 5-ös a maximálisan adható érték.

Erre a módszerre azért van szükség, mert a fák életkora nem azonos, és nem várható el, hogy egy ötéves fa ugyanannyit teremjen, mint egy tizenöt éves, ugyanabból a fajtából. Minden tétel esetében átlagosan öt fa áll a rendelkezésünkre, így az egyedenkénti adatokat átlagoljuk és így kapjuk meg a fajtára jellemző értéket. Jól kivehető (4. ábra), hogy a virágzás intenzitása nincs szoros összefüggésben a termésmennyiséggel.

Ezt befolyásolja a kötődési képesség és a meteorológiai körülmények, kiváltképp a kései fajtáknál. Ha egy fa virágzási intenzitása vagy a termésmennyisége nem éri el a 3-as értéket, akkor az a gyakorlatban annyit jelent, hogy lényegesen kevesebb van rajta, mint az elvárható lenne.

Felvételezéskor ez a virágzási intenzitás 2-es értéket kap
Felvételezéskor ez a virágzási intenzitás 2-es értéket kap
Jól látható a 4. ábrán, hogy a nagyon korai és a korai fajták esetében még elfogadható volt a termésmennyiség, a középidejű fajtáknál kiugró eredményeket is látunk, azonban a szeptemberben érők rosszul és nagyon rosszul teremtek az idén. Egyes nagyon korai és korai fajtákban még volt annyi felhalmozott nedvesség, hogy beérlelték a termésüket, azonban ez a tartalék augusztusra elfogyott, majd az augusztusi csapadék valamelyest segített, azonban kevésnek bizonyult. Több olyan fajta is van a gyűjteményünkben, amelyek még érési idő előtt ledobták a teljes termésüket. Ilyenek például a French Improved, a Szarvasi szilva, a Dâmboviţa, de néhány Besztercei-klón is hasonlóképpen reagált.

Rossz ízük lett

Egy másik értékmérő tulajdonság, amit sajnos nem volt lehetőségünk tárgyilagosan mérni, így csak érzékszervileg tudtuk vizsgálni, a gyümölcs aromája, a cukrok és savak aránya. Idén kifejezetten rossz ízűek voltak a szilvák.

Voltak, amelyek megaszalódtak, megégtek, vagy egyszerűen olyan volt a cukor-sav arányuk, hogy az ízük élvezhetetlenné vált.

Mint minden évben, néhány fajtából konzervtechnológiai termékeket készítettünk, de ezeket csak a következő év februárjában fogjuk elbírálni, szakmai zsűri bevonásával.

Rengeteg a virág, a virágzási intenzitás értéke 5
Rengeteg a virág, a virágzási intenzitás értéke 5

Minden évben átlagosan 60-70 tételt mérünk meg részletesen, úgy, hogy kiválasztunk véletlenszerűen összesen 30 darab gyümölcsöt egy fa négy oldaláról, eltérő magasságokból, és megmérjük azok tömegét, méreteit, cukorfokát, magvaválóságát, hogy csak pár tulajdonságot említsünk. A rögzített adatok alapján a legkisebb cukorfoka a HSZ-647-es tételnek volt, amely egy ceglédi nemesítésű hibrid. Ez a hibrid az idei körülmények ellenére is kifejezetten nagy termésmennyiséget adott, azonban a gyümölcsök cukorfoka mindösszesen 14,2 °Brix volt, ami annyit tesz, hogy 100 gramm gyümölcs 14,2 gramm cukrot (fruktóz, szacharóz, glükóz, szorbit) tartalmaz. A legnagyobb cukorfokkal a Čačanska rana rendelkezett az idén (23,6 °Brix).

Kisebbek maradtak

Az idén ugyancsak feltűnő jelenség volt a méretcsökkenés. A gyümölcsök mérettartománya kifejezetten kisebb volt, mint az előző években, az érési időtől függetlenül (5. ábra). Például a Nagyesda, ami július 20-án volt teljes érésben az idén (lényegesen később, mint az előző években), átlagmérete 10 milliméterrel volt kisebb a legnagyobb átló mentén, mint az előző mérés alkalmával. Ugyanez elmondható az egyik legkésőbbi fajtáról, a Tophitről is, amelynek gyümölcse 5 milliméterrel volt kisebb az előző mérési adatnál. Azonban a leglátványosabb rögzített különbség a Topfirst esetében figyelhető meg, amely idén július 26-án teljes érésben 20 milliméterrel volt kisebb, mint az előző méréskor.

Gyenge berakódáskor a termésmennyiséget 2-re értékeljük
Gyenge berakódáskor a termésmennyiséget 2-re értékeljük
Az eredmények láttán levonható az egyértelmű következtetés, miszerint a súlyos csapadékhiány mennyiségi és minőségi romlást okoz nemcsak a tájjellegű szilvafajtáknál, hanem az államilag elismert, piacvezető vagy divatos fajták esetében is.
Ez a termésmennyiség 5-ös értéket kap
Ez a termésmennyiség 5-ös értéket kap

Továbbá azt a tényt is alátámasztja, hogy a jelenleg állandósulni látszó meteorológiai körülmények között, ipari szinten szilvát se lehet öntözetlen területen termelni, így az öntözés költsége várhatóan be fog épülni a gyümölcs árába.

Az idei és a tavalyi év alapján még nem lenne szabad hosszú távú következtetést levonni, de a határainkon túlra kitekintve sajnálatos módon elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a jövőben ezek az állapotok lesznek a megszokottak, így kifejezetten fontos szerepet kap a jó fajtaválasztás, és ezzel együtt a szárazság- és stressztűrő fajták további nemesítése is.

Demku Tamás, Nádosy Ferenc
MATE Kertészettudományi Intézet,
Gyümölcstermesztési Kutatóközpont,
Ceglédi Kutatóállomás

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2022/47 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

A cuki gyümölcs jobban fogy

A spanyol SanLucar zöldség-gyümölcs nagykereskedő cég a 101 kiskutyával pörgeti fel az eladásait, egyelőre csak Németországban és Ausztriában. Ráadásul spanyolországi narancsültetvény-látogatást is nyerhetnek a dalmatás csomagolású termékek vevői. Az ötlet nem rossz.

Játékkal és kóstoltatással népszerűsítik a mangalicahúst

Minél többet, minél több helyen együnk mangalicahúst! Így summázta a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének elnöke a farsangi időszakig tartó kampány célját. Az Agrármarketing Centrum és az Agrárminisztérium negyedik éve már nemcsak általában a hazai sertéshús fogyasztását igyekszik ösztönözni, hanem a prémium mangalicahúsét is.

A méhészet művészete 12 - A méhek és a lélek

A tél különleges időszak a méhek és a méhész életében is. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy „Ilyenkor a méhek alszanak?” – s mindig nagy csodálkozás fogadja, amikor elmesélem, hogy mi történik télen a méhekkel.

A fahéj lehetséges hatásai a memóriára és a tanulásra

A fahéj, a jól ismert aromás fűszer, amelyet sokan használunk sütemények sütéséhez és sós ételek főzéséhez is, a cinnamomum fák belső kérgéből származik. Ezek örökzöld fák a Himalájában és más hegyvidéki területeken, valamint Dél-Kína, India és Délkelet-Ázsia esőerdőiben és más erdőiben.

Változott a fogyasztói magatartás

A magyar zöldség-gyümölcs árakat a globális hatások mellett az idényjelleg és az időjárás is erősen befolyásolja. A kereskedelmi láncok törekednek arra, hogy minél több magyar eredetű terméket kínáljanak és kiegyenlített legyen a forgalom, derült ki a körkérdésünkre adott válaszokból.

Még mielőtt feledésbe merülne

Egy sor olyan zöldséget ismerünk mi is, amelyek nélkül egy generációval korábban még elképzelhetetlen volt a téli étrend, most pedig az adja a folyamatos témát az ágazatnak, hogy miként lehetne a forgalom visszaesését megállítani. Nyugat-Európa tradicionális téli zöldsége, a halványított cikória is ezzel küzd, a Belgiumban másodszor megrendezett cikóriahét fogyasztásélénkítő hatása azonban úgy tűnik, meggyőző.

Kevesebbet vásároltunk decemberben

Tavaly decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,8, naptárhatástól megtisztítva 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Januártól a Nébih felületén kell vezetni az elektronikus permetezési naplót

A Nébih elektronikus gazdálkodási napló (e-GN) rendszerébe integrálódik az elektronikus permetezési napló. A felületen január 1-jétől a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodóknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük a szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezelésekről.

Még nem tért teljesen magához a sörpiac a pandémia után

Nőtt tavaly a magyarországi söripari cégek értékesítése az előző évhez képest, de továbbra is elmaradt a 2019. évitől, a hazai termelés 2022-ben a 2021-es szint közelében alakult. A termékek között - az előző évek tendenciáját folytatva - tovább emelkedett a prémium- és szuperprémium kategóriájú, illetve az alkoholmentes sörök aránya - mondta el Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója az MTI kérdésére.

Esnek a globális élelmiszerárak

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára pénteken felkerült adatok szerint januárban az átfogó árindex 131,2 pont lett, ami 1,1 pont (0,8 százalék) csökkenés decemberhez képest. Ez volt a 10. egymást követő havi csökkenés.