Back to top

Esterházyak nyomában a Vértes bércein

Magyarország és talán a Kárpát-medence legváltozatosabb domborzati, termőhelyi tájegységeit fedi le a Vérteserdő Zrt. működési területe. Napjainkban a budapesti agglomerációból kirándulók második vonalaként emlegetik a Dunazug-hegyvidék után. Két fő hegysége a Gerecse és a Vértes mészkőtömbje, melyhez a Császári-dombság és a Bakonyalja kapcsolódik.

A változatos domborzati és klimatikus viszonyokat a növénytársulások jellege jól tükrözi, de különleges állatok is élnek a térségben.

Fotó: Ruppert Géza

Több ritka faj elterjedésének határa is bizonyítéka e páratlan változatosságnak. Például a százlábúakhoz tartozó öves szkolopendrának (Scolopendra cingulata) az északi elterjedési határa a Vértesig terjed. A hegység legjelentősebb faállományai a cseres-tölgyesek, a térszint emelkedésével a gyertyános-tölgyesek uralják a terepet, följebb pedig bükkösök is élnek.

Az erdőgazdaság működési területének fele helyi vagy országos védelem alatt áll.

A ’80-as, ’90-es években a felhagyott külszíni bányák rekultivációja, a 2010-es években pedig a fenyőpusztulás volt a helyi erdészek egyik legnagyobb problémája, napjainkban viszont a klímaváltozás következményei, valamint egy sebesen terjedő gombabetegség miatt a kőrispusztulás okozza a legjelentősebb kihívásokat.

A Vértes az öves szkolopendra hazai elterjedésének északi határa
A Vértes az öves szkolopendra hazai elterjedésének északi határa
Fotó: Ruppert Géza

A kulturális és épített környezet is legalább oly változatos és gazdag, mint a tájat nagy részt még mindig uraló anyatermészet.

Samu, a vértesszőlősi előember, a honfoglaló magyarság, Árpád-házi királyaink, a törökök, a szerzetesrendek és az ide települt tótok, svábok is formálták a tájat.

Ebből a hosszú időintervallumból kiemelkedik az Esterházy-család korszaka. Birtokaik révén az erdőgazdaság működési területének szinte minden részén találhatók a családhoz kötődő épületek, emlékhelyek.

Egyedülálló fajtagyűjtemény

A Gerecsében elterülő Agostyáni Arborétum története csak a közelmúltig (1950-es évek) terjed, de a völgy különlegességét már az Esterházyak is felismerték. Gróf Esterházy Móric (1881–1960) – 1917-ben a Magyar Királyság miniszterelnöke – hozzáértő szemmel és botanikus vénával javasolta a szlavón tölgyek és vörösfenyők ültetését 1912-ben. Ezek ma az arborétum legidősebb fái.

Az Agostyáni Arborétumot eredetileg kísérleti céllal létesítették
Az Agostyáni Arborétumot eredetileg kísérleti céllal létesítették

A Gerecsei Erdészeti Igazgatóság területén mintegy 70 hektáron találunk még szlavón tölgyeseket. Fáik az arborétum tölgyeivel együtt a századforduló idején kerültek a Gerecse akkoriban még időszakos vagy állandó vízhatású völgyeibe.

Erdei iskolai programokat is szervez a Vérteserdő az arborétumban
Erdei iskolai programokat is szervez a Vérteserdő az arborétumban
Fotó: Boglári Zoltán

Míg az elmúlt évtizedekben a hazai szakembereket e természetközeli állományok szakszerű nevelése állította kihívás elé, manapság a klímaváltozás miatt megszűnő vízhatás, a talajnedvesség drasztikus csökkenése vet fel megválaszolandó kérdéseket.

A kocsányos tölgy, így a szlavón tölgy is vízigényes fafaj, a tavaszi-nyári időszakban nem, vagy nehezen viseli tartósan az aszályt. A 80 év feletti állományokban a tölgypusztulás mértéke megközelíti a 10 százalékot évente.

Császár Károly kerületvezető erdész egy százéves szlavón tölgy mellett
Császár Károly kerületvezető erdész egy százéves szlavón tölgy mellett
Fotó: Limp Tibor
Az arborétumi telepítések alapját a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok osztálya által 1953-ban meghirdetett, a Honosítás alatt álló fás növények ökológiai, élettani és rendszertani vizsgálata című pályázat képezte. Megfelelő termőhelyi viszonyokat keresve jutottak el a Tatától 5 kilométerre fekvő Agostyán határába, a Bocsájtó völgybe. Egy tatai erdőmérnök, Nemeskéri Kiss Miklós hívó szavára érkeztek a szakemberek, aki elszántan kereste a módját az atlaszcédrusok telepítési lehetőségeinek, de más exóta fafajok megfigyelését is szívesen vállalta.

Tehát az arborétum alapvetően fatermesztési kísérleti céllal létesült. A kísérletek a nem őshonos, illetve hosszabb idő óta széles körben nem alkalmazott fajok változatos klímatűrésére, termőhelyi igényére, az ellenálló képesség, a növedék és faminőség vizsgálatára irányultak.

Jelenleg mintegy 300 különböző fás szárú növény található a gyűjteményben. Ezek a fák mára impozáns látványt nyújtanak.

Az országban egyedülálló módon több fenyőféléből kisebb erdőt láthatnak az arborétumba látogatók. A kert változatos növény- és madárvilágának, tavainak, különleges mikroklímájának köszönhetően minden évszakban varázslatos. Méltán került be idén a Komárom-Esztergom megyei Értéktárba. A kert minden évszakban látogatható, sőt, aki még az esti órákban sem szívesen vesz búcsút a természettől, a tó partján álló kulcsosházban töltheti az éjszakát.

Tatai kastélypark
Tatai kastélypark

Tudta-e?

A szlavón tölgy a kocsányos tölgy egyik alfaja, attól egyebek közt egyenesebb törzse és vékonyabb kérge különböztetik meg. Az Országház faberendezéseinek nagy részét ebből a faanyagból készítették.

Tatai Angolkert

Agostyántól a nemrég átadott kerékpárúton is gyorsan elérhető Tata városa.

Az országban eddig egészen egyedülálló módon kétszer is (2014, 2022) tatai fa nyerte el az Év Fája díjat. Mindkettő platán, az egyik a Cseke-tó partján, annak víztükrére hajolva, míg a másik az Öreg-tó partján, az idén két Michelin-csillagot elnyert Platán étterem mellett található.

A Cseke-tó környékét Esterházy Ferenc gróf (1746–1811)megbízásából Böhm Ferenc uradalmi főmérnök építette ki a ma ismert Angolkertté, a két híres fa ültetése is erre az időszakra tehető (200-250 évesek).  A területen szerves egységet alkottak a gyakorlati céllal épített létesítmények, a romantikus hatást erősítő sejtelmes épületek, a szobrászati alkotások, természeti kincsek és a más vidékekről idetelepített növények. Érdekesség, hogy a „műromok” éptőanyagának egy része is a család másik ágának területéről, a vértesszentkereszti bencés apátság romjaiból származik. A kertbe ültetett növényeket, fákat külföldről hozatták, másik részüket csemetetelepeken nevelték.

Az Öreg-tó mellett álló nagy platán lett az Év Fája 2014-ben, háttérben a város Michelin-csillagos étterme
Az Öreg-tó mellett álló nagy platán lett az Év Fája 2014-ben, háttérben a város Michelin-csillagos étterme
Fotó: Boglári Zoltán

Az Angolkertben, melyet a tataiak Angliának vagy ánglus kertnek is neveztek, kertészek garmadája dolgozott, ők voltak az angliások. Az egykori üvegház a trópusi növények átteleltetését szolgálta, és madarak keltetésére szolgáló épületek is voltak a kertben. Az ott nevelt több száz hattyúról a 19. század második felére a Cseke-tó neve Hattyú-tóra, a kertté pedig Hattyúligetre változott. Ez utóbbi nevet őrzi a mai Hattyúliget utca a városban.

Esterházy-leszármazottak 2022 őszén a rédei kastély megmaradt kapujánál
Esterházy-leszármazottak 2022 őszén a rédei kastély megmaradt kapujánál
Fotó: Boglári Zoltán

Kastélyok, kastélyparkok

Tatától délre, Kisbért elhagyva fekszik Réde – a település az Esterházyak cseszneki ágának birtokát képezte a II. világháború végéig.

A rédei erdőtömböt és a kastélypark egy részét is a Vérteserdő Zrt. Síkvidéki Erdészete kezeli. A faluból induló erdészeti főfeltáró út kezdeti szakasza a tulajdonképpeni Esterházy Parkban fut.

Az egykori kastély építtetője és a kastélykert telepítője Mária Terézia híres hadvezére, Esterházy Imre (1763–1838) volt, akinek 2022-ben az Esterházyak Világtalálkozója keretében állítottak szobrot. Már csak a maradványai láthatók az egykori Nagykastély középrizalitjának, a kovácsoltvas angolkerti kapubejárónak és a Kiskastélynak. Ugyanakkor eredeti pompájában áll a Szentháromság Kápolna, ami jelenleg Réde katolikus temploma, valamint az úgynevezett Intézőház, amiben állandó vadászati kiállítást rendeztek be. E ház szomszédságában húzódik a parkot bemutató 24 Fenyő Tanösvény, mely Réde község, a Vérteserdő Zrt. és az ötletgazda, Varga János – az Intézőház tulajdonosa – együttműködésével valósult meg.

Szent Ferenc Vadászkápolna a csákvári kastélykertben
Szent Ferenc Vadászkápolna a csákvári kastélykertben
Fotó: Vérteserdő Zrt.
Szintén erdészeti központnak ad otthont Csákvár. A Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóság kezeli az egykori kastélypark arborétumi részét. Sok párhuzamot mutat Tatával, így itt is Fellner Jakab – 2022-ben ünnepeltük a híres építész születésének 300. évfordulóját – tervezte és vezette a kastély építését az 1760-as években, amikor a tatai grófi kastély is épült. Ennek megrendelője azonban Esterházy János gróf, a tatai Esterházy Ferenc édestestvére volt.

Így a kastély körül elterülő kert is a Tatai Angolkert testvére, hiszen azzal egy időben, ugyanazoknak az építészmestereknek, mérnököknek és kertészeknek a munkájával valósulhatott meg.

Közülük Fellner Jakab mellett kiemelkedik Charles Moreau (1758–1840) építész, aki a csákvári angolkertben ténykedett, és Mikovényi Sámuel mérnök, Selmecbányán tanár, földmérő, aki a birtokok vízrajzának, mai topográfiájának kialakításában alkotott maradandót.

A rédei Intézőházban vadászati kiállítás várja a látogatókat
A rédei Intézőházban vadászati kiállítás várja a látogatókat
Fotó: Boglári Zoltán

Bányák helyén erdő

Kőhányásról észak felé indulva Oroszlány–Tatabánya térségébe érkezünk. A 20. századi vértesi erdőgazdálkodás akarva-akaratlanul összeforrt a szénbányászattal, köszönhetően a barnaszénlelőhelyek korai megtalálásának. A bányász szakma szerint 1780-ban kezdődött a bányászat Vértessomlón (Zsemléd). Az Esterházy-család egyik tisztiszéki ülésén, 1746-ban Esterházy József (1682–1748) már utasítja az erdőőrét, hogy szerezze meg a helyi gazdáktól az akkor még „kőszénynek” nevezett ásvány- lelőhelyeit. A szenet tehát 1734 és 1745 között német telepesek révén fedezték fel Zsemléden, a szén kitermelése 1780-ig külfejtéssel történt, az azt követő mélyművelést 1897-ig folytatták. 1894. december 4-én aláírták a MÁK Rt. és az Esterházy Hitbizomány tulajdonosai azt a szerződést, mellyel megkezdődhetett a Vértes hegységi szén egy évszázados bányászata.

Fotó: Tarjáni Antal

A mélyműveléses bányaüzemek bányafa szükséglete biztos piacot teremtett az erdőgazdálkodóknak. Már 1960-ban törvény írta elő a bányászkodást végzők helyreállítási kötelezettségét a bányakáros területeken, lehetőleg ez eredeti művelési ág létrehozásával. A térségi állami erdőket akkor a jogelőd Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelte, és a Tatabányai Szénbányák a teljes helyreállítási vertikumot átadta neki egy keretszerződés megkötésével. Az első ötéves újrahasznosítási ciklusát 1976-ban mintegy 500 hektárnyi területen kezdte meg az erdőgazdaság, az elsődleges célként – megyei tanácsi „igényre” – merészen, a korszellemet megelőzve, közjóléti erdők kialakítását jelölték meg.

Az első nagylélegzetű tájrendezés a Tatabányához szinte közvetlenül csatlakozó úgynevezett Kacsás-tavi, három viszonylag nagyméretű iszapoló tavat is magában foglaló, 60 hektárnyi területen kezdődött. A Kacsás-tavon a rekultiváció során a műszaki létesítményeket – a gátak és műtárgyaik kivételével – elbontották, majd iszapkotrással egybekötött partrendezést végeztek, körben sétaút készült, gépjárműfordulóval egybekötött parkolót építettek a majdani külön szinten kialakítandó játszótér mellé. A műszakilag rendbe tett felületeket a Tatabányai Erdészet 1978-ban erdősítette, azonban a térség további közjóléti fejlesztése megakadt, és a tavak horgászegyesületi kezelésbe kerülésével elmaradt. A térség mégis kiemelt természeti kincsé vált, mert itt alakult ki a környék legnagyobb medvehagyma lelőhelye, melyet tavasszal rengetegen felkeresnek. A meddőhányó a kénes bűz helyett ismét oxigénnel táplálja Tatabánya levegőjét.

Fogadóból ökoturisztikai központ

Rekultiváció a Kacsás-tónál 1977-ben
Rekultiváció a Kacsás-tónál 1977-ben
Fotó: Tarjáni Antal
Csákvárról ismét a Vértes szívébe utazva érjük el Gánt-Kőhányáspusztát. A Dunántúli-középhegység német falvai döntően az Esterházy grófi család betelepítő tevékenysége révén népesedtek be.

A már az 1753-as írásokban is szereplő Kőhányás egy svábok által lakott falucska. A Gánt külterületéhez tartozó helység egykor a két birtokrészt, Csákvárt és Majkot összekötő út mentén helyezkedett el. Kőhányás a csákvári uradalmi birtok erdészeti központja volt, favágók, szénégetők, mészégetők lakták.

Az Esterházy-uradalom már a 18. század második felében jelentős számban alkalmazott szakembereket az erdő óvására, a fakitermelés irányítására. A vad- és erdőgazdálkodás jelentős szerepet töltött be az uradalomban. Esterházy Móric gróf pedig megnyitotta földjeit a turizmus és a kirándulók előtt és támogatta a Vértesben húzódó túraútvonalak fenntartását. Az Esterházy-család által épített templomok, kápolnák ma is működnek, valamint a Vértes legnagyobb értékű műemlék együttese, a Kamalduli Remeteség is a családnak tulajdonítható. Kőhányáson az egykori út menti, szintén Fellner Jakab által tervezett és a csákvári grófi család által megépített fogadó az akkori társadalmi élet helyszíne volt, az ’50-es évektől pedig turistaházként működött a Kéktúra útvonalán.

A hajdani turistaszálló helyén építette fel az erdőgazdaság az ökoturisztikai központot Kőhányáson
A hajdani turistaszálló helyén építette fel az erdőgazdaság az ökoturisztikai központot Kőhányáson
Fotó: Hartdégen Ákos

Az egykori fogadóból 2021 nyarán megnyílt a Vérteserdő Zrt. Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központ és Turistaháza. Az Országos Kéktúra útvonalán elhelyezkedő létesítmény ökoturisztikai fogadóközpont, étterem és 52 fős turistaszállás egyben.

Fotó: Németh Tamás/Fortepan

Az ökoturisztikai látogatóközpont ismeretterjesztő céljait szolgálja a Vértesre jellemző legfontosabb fafajokat ismertető Zöld út sétaösvény, a vizesélőhely-bemutató, valamint a 12 személyes vadmegfigyelő.

Az ökoközpont lovas kikötőjétől indul a 2021-ben kialakított Német-völgyi tanösvény, amin a település történetével, a környékbeli II. világháborús harcokkal, a Vértes hegység mészégetőivel és a helyi növény- és állatvilággal lehet megismerkedni.

Számos hely, mint a vérteskozmai Huszár-emlékmű keresztje, a kastélyok épületei vagy Kápolnapuszta csendes temetője is a magyar történelem fordulópontjaira emlékeztetnek: szenvedésre, hősies helytállásra, az egykori meddőhányók, bányák pedig a mindennapok küzdelmeire. A vérzivataros évszázadok e sok szép emlékből többet is elpusztítottak. A helyi erdészek azonban büszkék e táj számos kincsére, és hivatásuknak érzik, hogy az itt élőkkel együtt megújítva, vagy jelen formájában megőrizzék az utókornak.

Boglári Zoltán
Vérteserdő Zrt.

Fotók: Boglári Zoltán, Hartdégen Ákos, Limp Tibor, Németh Tamás/Fortepan, Rozmann Hajnalka, Ruppert Géza, Tarjáni Antal

Forrás: 
A Mi Erdőnk
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a A Mi Erdőnk 2022/6 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Meggyilkolt brit újságíróról és brazil őslakos-szakértőről neveztek el két új élesztőgombafajt

Az Amazonas őserdejében tavaly meggyilkolt két férfiról, Dom Phillips brit újságíróról és Bruno Pereira brazil őslakos-szakértőről neveztek el egy-egy új élesztőgombafajt - számolt be róla a brit The Guardian online kiadása.

Aligátor "kopogott be" a házba, majd belekóstolt az ajtót nyitó férfiba

Aligátor "kopogtatott" be egy floridai férfi házába, akit az ajtónyitást követően meg is harapott - írta vasárnap a The Guardian című brit napilap.

A dió sekély kéregrákja

Hazánkban tíz éve azonosították a diófák új, veszélyes baktériumos betegségét. A sekély kéregrák a tengerentúlról érkezett Európába, és az utóbbi harminc évben terjed földrészünkön.

Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az MTI-hez hétvégén eljuttatott közleményében azt írta, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével hozták meg a döntést.

Várnak Vas vármegye csodálatos erdői

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az elmúlt öt évben csaknem 14 millió csemetét és több mint 135 ezer kilogramm makkot és fenyőmagot ültetett el erdeinek felújítása és az erdősítések érdekében, illetve 54 hektáron telepített új erdőt. Nevezetességei közé tartoznak a 300 éves korukban leroskadt vén tölgyfák, a banyafák, amelyek tövében - a hiedelem szerint - szombatonként találkoztak a seprűnyélen ideérkező boszorkányok.

Tűzből született hegyvidék

A Börzsöny. Egyszerűen, csak így röviden, de sokak számára erős szívdobbanással kimondott szó. Aki járt már túraútjain, tökéletesen érti ezt. Bár besorolás szerint hazánk csupán harmadik legmagasabb és viszonylag kis alapterületű hegysége, természeti csodái megszámlálhatatlanok: meredek bércek, hosszan elnyúló gerincek és szűk völgyek világa.

Így metsszen, aki nem tud metszeni!

A gyümölcsfák metszését mindig is övezte némi misztikum, ami nem csoda hiszen fajonként, fajtánként, koronaformánként más módszereket kell követni - ha nagyon ragaszkodunk ezekhez. Akinek nincs ebben nagy gyakorlata, ha a metszés alapvető lényegét megéri és néhány alapelvét betartja már azzal is jót tesz a fáival.

Kezdődnek az élményprogramok a Fővárosi Állatkertben

Hétvégente tavaszköszöntő élményprogramokkal: látványetetésekkel, állatbemutatókkal, állattréningekkel, merüléses cápatréninggel és egyéb eseményekkel indítja a tavaszi szezont a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely már megnyitotta a Margitszigeti Kisállatkertet is.

Meglepetés várhat a lombhalom alatt, óvatosságra int az MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a tavaszi kertrendezés idején a lombhalmok alatt megbúvó sünök védelmére hívja fel a lakosság és az önkormányzatok figyelmét.

Bárki részt vehet a gólyák monitorozásában

Telefonos applikációval bővült a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) gólyafészek adatbázisa, amely így még egyszerűbbé teszi a lakosság számára a megfigyelésen alapuló adatszolgáltatást.