Back to top

Genetikai szelekció a hazai ciroknemesítésben

A karcagi székhelyű Alfaseed Kft. a 2010-es években fogott bele a tematikus ciroknemesítésbe, amelyet megelőzően a főként hazai nemesítésű fajták és hibridek vetőmagtermesztésével foglalkozott. A cég 2010 után európai ismertségre tett szert, elsősorban szudáni fű-, illetve silócirokhibridjei által.

Mind a szudánifű-, mind a silócirokhibridek empirikus megfigyeléseken alapuló, klasszikus vonalszelekció által kialakított szülői vonalak keresztezéseinek F1-generációs végterméke. A szudánifűhibridek jellemzően háromvonalas keresztezésekből származtathatóak, míg a silócirkok kétvonalas hibridek. Az Alfaseed Kft. az elmúlt 5 évben érzékelte, hogy portfóliójában a szemes cirok kisebb szerepet kap, miközben a szemes cirkok iránti kereslet Európa-szerte emelkedésnek indult, amelynek jelei már Magyarországon is érzékelhetőek.

Felvették a kesztyűt

Ennek magyarázatát nem is kell kutatnunk, hiszen a cirokfélék kiváló takarmányok, míg termesztésük szélsőséges (melegebb, szárazabb) időjárási körülmények között is kiszámíthatónak mondható.

Mind a két hasznosítási irányvonal – a szálas és abraktakarmány célú hasznosítás – tulajdonképpen a kukorica alternatívájaként jelenik meg a takarmányozásban.

Izolálás
Izolálás
A szálas ciroktakarmányok emészthetősége, valamint a növény sarjadó képessége az évenkénti többszöri betakarítást is lehetővé teszi igen kedvező hozamok mellett (70-100 t/ha). A szemes cirokhibridek termésmennyisége mind száraz, mind öntözött körülmények között eléri a kukoricahibridek átlagos hozamát, de a nyarainkat jellemző hőstresszt jól viselik a cirokfélék, így a termésbiztonság tekintetében a cirok kiemelkedő növényünk lehet az elkövetkezendő időszakban. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a szemes cirok a jelenleg használt takarmányozási technológiákban közel 100 százalékban tudja pótolni a kieső kukoricát, mindezek mellett a humán élelmezés terén is jelentős tartalékok vannak benne.

Ezen tények inspirálták az Alfaseed Kft.-t arra, hogy új cirokhibridek fejlesztése érdekében egy új korszakot nyisson az alkalmazott nemesítési módszerek vonatkozásában. Az európai ciroknemesítők, valamint az Európán kívüli ciroknemesítőházak a molekuláris genetika eszközeivel támogatják meg a nemesítési tevékenységüket, amely által a kívánt tulajdonságok rögzítése sokkal gyorsabbá válik.

A genetikai alapú nemesítés hazánkban még nem terjedt el széles körben, ami különösen igaz a cirokfélék nemesítésére.

Ennek ellenére az Alfaseed Kft. „felvette a kesztyűt”, amit a nemzetközi nemesítő világ tett elénk, és ezzel 2019-ben megkezdődött az Alfaseed Kft. cirokvonalainak genetikai térképezése. Ehhez a projekthez egy piac­orientált kutatás-fejlesztési program, az „Új cirok szülői vonalak/hibridek előállítása molekuláris technológia bevezetésével az Alfaseed Kft.-nél” szolgáltatta az anyagi forrás közel 70 százalékát. E projekt keretén belül sikerült feltárnunk a több, mint 900 cirokvonal, fajta és hibrid teljes genom­összetételét, valamint sikerült meghatároznunk azt is, hogy a génállományokban hol és milyen módosulások, mutációk vannak jelen. Ezeknek a módosulásoknak a számszerűsítése is megtörtént, így mára ismertté vált azok előfordulási gyakorisága is a nemesítés gerincét képező vonalainkban és fajtákban.

Felzárkózás a nemesítés élvonalához

Ez a momentum mérföldkőnek tekinthető a nemesítési program fejlődésében, hiszen ezzel lehetővé vált a vonalaink homogenitásvizsgálata, amellyel elsősorban a folyamatos genetikai változás mértékét tudjuk követni.

Ezen ismeretek birtokában tudjuk prognosztizálni a genetikai leromlás mértékét, valamint azonosítani tudjuk azokat a generációs lépcsőket, amelyek kritikus jelentőséggel bírnak a genetikai leromlásban a vonal-, illetve fajtafenntartás során.

Ezzel a módszerrel el tudjuk kerülni, hogy az Alfaseed Kft. által előállított vetőmagban a genetikai leromlás megjelenjen, és ami a fizikai és botanikai értelemben vett tisztaság mellett garantálja a genetikai tisztaságot is. Az új eredmények lehetővé tették számunkra, hogy a nemesítési programban jelenlévő vonalakhoz potenciális keresztezési partnereket határozzunk meg, amelyek nagy valószínűséggel az általunk vizsgált értékmérő tulajdonságokban kiemelkedő heterózishatást fognak mutatni a keresztezést követő F1-generációban.

Az Alfaseed Kft. ciroknemesítési programjának fejlődése ezen a ponton egy újabb stációhoz érkezett, ugyanis kézzelfoghatóvá vált, hogy az elért eredmények a komplex genetikai ismereteken alapuló növénynemesítés első lépcsőfokát jelentik, és a molekuláris genetikai eszközök által kínált lehetőségek kiaknázása által felzárkózhatunk a nemesítés élvonalához. Ezen cél megvalósítása érdekében egy újabb pályázati anyagot készítettünk 2021-ben a GINOP-PLUSZ 2.1.1 kiírására, amelynek címe a

„Genomikai alapú szelekció és hibridelőállítás cirokban” (GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00150 azonosító számú) volt.

A sikeres pályamunka kidolgozását 2022 áprilisában kezdtük meg. Célkitűzésünk, hogy a korábbiakban feltárt pontmutációkhoz (SNP) fenotipizálás által hozzárendeljük az általunk ismert, megfigyelt tulajdonságokat, szűkebb értelemben az értékmérő tulajdonságokat. Ehhez a célhoz több út is vezet. Az egyik út, hogy kutatóink bioinformatikai módszerekkel meghatározzák az SNP által kódolt tulajdonságokat. Azonban ez rendkívül költséges, bonyolult és lassú folyamat. A sokkal gyorsabb megoldás, hogy az ismert tulajdonságú SNP-ket tartalmazó genomikai információt megvásároljuk másoktól, esetleg kész SNP-chipet használunk anyagaink megismeréséhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindkét módszert érdemes használni, hiszen saját anyagainkra vonatkozóan ilyen módon tudjuk a legrészletesebb szakmai képet kialakítani.

A precíz ismeretek birtokában a nemesítő célirányosan tudja kiválogatni az anyagait, keresztezési partnereit, amellyel csökkenthető a keresztezési szám és nemesítési idő, egyszersmind jelentős növekedést eredményez a nemesítés hatékonyságában.

A genetikai alapú keresztezési partnerek kiválasztása, a kívánt tulajdonságok rögzítése a vonalakban, valamint a tulajdonságok öröklődésének ismerete rendkívül hatékonnyá teszi a nemesítést.

Lerövidül a nemesítési folyamat

A pályázat részét képezi egy növénynemesítő kamra (speed breeding chamber) kialakítása is, amely 2023 januárja óta stabil eszközként áll a nemesítési program szolgálatában. A nemesítő kamra által elérhetővé vált az RGA (Rapid Generation Advancement) integrálása a nemesítési program eszköztárába, ami egy-egy vonal homogenizálását jelentősen meggyorsíthatja. Jelen ismereteink szerint az RGA által egy 365 napos ciklus alatt 3,5 generációt tudunk kontrollált körülmények között felnevelni, így egy-egy tesztvonal kialakítása – ami 6-7 generációt igényel – akár 2 év alatt is megtörténhet. Ennek megfelelően a kiemelt fontosságú tulajdonságok figyelembevétele mellett, teoretikusan a nemesítési folyamat 8-10 évről akár 4-6 évre csökkenthető egy új hibrid kialakítása során.

A molekuláris genetikai eszközök nem váltják ki a klasszikus nemesítési feladatokat, mert számtalan ismeretlen genetikai eredetű hatás befolyásolhatja egy új hibrid eredményességét, azonban az új anyagok előállításának időbeni és költségbeli hatékonyságát jelentősen növelik.

Az új nemesítési eljárások ismeretében, az új eszközök használatával a tömegtakarmányvetőmag-előállításban olyan tulajdonságokat tudunk rögzíteni az új hibridekben, mint a magas cukortartalom, a jó emészthetőség, nagy levél/szár arány, jó sarjadó képesség. A szemes cirkok esetében pedig a magas fehérjetartalom, magas termőképesség, betegség-ellenállóság, növényvédőszer-tolerancia kerülhetnek be az új értékmérő tulajdonságok sorába az eddig meglévő jó alkalmazkodóképesség, szárazságtűrés mellé. Ezzel várhatóan tovább tudjuk növelni piaci szerepvállalásunkat.

Tenyészkert
Tenyészkert

Az Alfaseed Kft. célja, hogy nemesített anyagaink minőségükben, terméspotenciáljukban méltó versenytársai legyenek az Európában és Európán kívül nemesített cirokhibrideknek és -fajtáknak. Azonban minőségi munkánk eredményeképpen több európai nemesítőházzal partnerségben dolgozunk, megvédjük közös, európai piacainkat. Az Alfaseed Kft. valójában egy európai összefogásban, partnerségben hisz, ahol büszkék lehetünk a magyar eredményekre, amelyek elősegítik a kontinens versenyképességének fejlődését.

Jóvér János, Fazekas Miklós, Monori István

A program a „Genomikai alapú szelekció és hibrid előállítás cirokban” (GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00150 azonosító számú) finanszírozásban jött létre.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2023/11 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Zöld technológiaváltást sürget a KAP új támogatási rendszere

Új támogatási rendszer lép életbe a Közös Agrárpolitikában, amely minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet az ágazat környezettudatos működésére. Emellett a támogatások újfajta elosztása, a kisebb gazdaságok segítése is megvalósul a 2023-2027-es ciklusban.

Minden adott a jó szőlőterméshez

Az időjárási viszontagságok, elsősorban a hűvös miatt lassan fejlődik a szőlő, minden esély és feltétel adott hozzá, hogy idén kiváló borok készüljenek a jó minőségű szőlőből, mondja Kocsis László szőlőnemesítő és szőlőtermesztő, akinek cége, a Göcsej Gyümölcse Bt. Zalaapátiban rendelkezik ültetvénnyel.

A meztelencsigák rejtett világa

Kevés kutatás irányult a meztelencsigákra, holott a körülbelül harminc magyarországi fajuk közül öt-tíz lehetséges vagy aktuális kártevő. Az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetében 2018 óta tart a hazai meztelencsiga-fauna szisztematikus feltárása, és ez idő alatt hét, a magyar faunában új vagy bizonytalan adattal rendelkező faj került elő.

Egy egész sor károsítónak kedvez az idő – növényvédelmi előrejelzés 22. hét

Alig van növényfaj, ami ne lenne levéltetves, rajzik az almamoly, fertőz a lisztharmat, mindent lerágnak a csigák, kezdődik a cseresznyelégy szezonja, és még hosszan sorolhatjuk. Egyedül a tűzelhalás nem fertőz még, de az időjárási feltételek ahhoz is egyre kedvezőbbek.

Kabáról indult hazai térhódítása

A chilipaprika érdekes helyet foglal el a kultúrnövények között. Zöldségként termesztik, de élvezeti termékként, fűszerként fogyasztják. A gyógyhatással is rendelkező bogyót egyre többen kedvelik hazánkban is, és gyorsan terjedő népszerűségéhez jelentősen hozzájárult a Chili Hungária Manufaktúra.

Európában a Pireneusi-félsziget kivételével kedvezőek a terméskilátások

Kedvezőek a terméskilátások Európában a Pireneusi-félsziget kivételével, ahol fokozódott az aszály, így tovább csökkentek a spanyol és portugál termés-előrejelzések a nyári növényekre, sőt az aszály miatt valószínűleg a termőterület is zsugorodik - írta májusi nemzetközi agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A denevér rejtheti a megoldást az öregedés ellen

A denevérek segítenek a kártevők elleni védekezésben, a növények beporzásában és a magvak terjesztésében. Egy új kutatás szerint azonban a denevérek lehetnek a kulcsa a további gyulladások és az időskori betegségek terápiájának.

Az innováció segítségével csökkenthető a parlagfű terjedése a földeken

A klímaváltozás negatív hatásaival nap mint nap szembesülnek a mezőgazdaság szereplői. Az elmúlt évek aszályos időjárása, a nagymértékű vízhiány nem kedvezett a hazai szántóföldi növénytermesztésnek és a kutatások azt jelzik, hogy az emelkedő átlaghőmérséklet a gyomnövények további terjedésének és pollenszórásának is utat engedhet.

Már bekövetkezett a peronoszpórafertőzés

Az idén tavasszal kedvezett az időjárás a peronoszpórafertőzésnek, megjelentek az első olajfoltok a szőlő levelén. Egyelőre nem mindenütt látványosak, de a sok eső miatt bárhol elindulhatott a kórfolyamat, amit felszívódó szerekkel célszerű blokkolni.

Olajos magvak piaci kilátásai

Magyarországon az utóbbi öt évben folyamatosan csökken a repce termőterülete, az idén körülbelül 180 ezer hektárról fogják betakarítani. A piaci helyzetet sok minden befolyásolja, leginkább az Európában várható bő termés, hosszú távon pedig a biodízel-termelés visszaszorulása.